ประกันเดินทางที่ดีที่สุด

ซื้อง่ายและรวดเร็วค่ะ ได้ email พร้อมเอกสารภายในไม่กี่นาที คุ้มครองครบ, หลากหลายและให้มากกว่าประกันอื่นๆที่ราคาใกล้เคียงกัน
Kanniga
Kanniga
ตอนเดินทางไปถึงสนามบินนึกขึ้นได้ว่ายังไม่มีประกันเดินทาง เลยหยิบมือถือขึ้นมาหาดูในอินเตอร์เน็ต และตัดสินใจซื้อประกัน Luma ไปเชงเก้น เพราะอ่านความคุ้มครองแล้วเข้าใจง่าย แถมซื้อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อนซื้อมีคำถามเล็กน้อย เลยแอดไลน์ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ลูม่า ได้คำตอบอย่างละเอียดทันที สำหรับใครที่มีลูกน้อยหรืองานเยอะ ไม่ค่อยมีเวลา อยากแนะนำซื้อผ่านหน้าเว็บลูม่าเลยค่ะ บริการเร็วทันใจมาก
Naly
Naly

ประกันเชงเก้น (Schengen Visa) และประกันเดินทางยุโรป

กำลังวางแผนเที่ยวยุโรปอยู่ใช่ไหม? ซื้อประกันเดินทางเชงเก้นกับ Luma พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัยทางอีเมล

แพ็คเกจยอดนิยม

เริ่มต้นที่ 55 บาท

เหมาะสำหรับวีซ่าเชงเก้น

แผน 1
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด 1,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 1,500,000 บาท
 • การอพยพทางการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งกลับประเทศ สูงสุด 1,500,000 บาท
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง

เริ่มต้นที่ 90 บาท

คุ้มครองสูงสบายใจได้

แผน 2
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 3,000,000 บาท
 • การอพยพทางการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งกลับประเทศ สูงสุด 3,000,000 บาท
 • ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญเสียของกระเป๋าเดินทาง
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง

เริ่มต้นที่ 110 บาท

คุ้มครองสูงสุด เที่ยวอย่างไร้กังวล

แผน 3
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด 5,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท
 • การอพยพทางการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งกลับประเทศ สูงสุด 5,000,000 บาท
 • ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญเสียของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ภายในที่อยู่อาศัย
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง (Coverage) แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability due to accident) THB 1,500,000 THB 3,000,000 THB 5,000,000
ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ (Medical Expense Incurred in Overseas) THB 1,500,000 THB 3,000,000 THB 5,000,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย (Emergency Medical Evacuation and Repatriation) THB 1,500,000 THB 3,000,000 THB 5,000,000
การช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชม. (24 Hours Worldwide Travel Assistant Services) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศภูมิลำเนา (Repatriation of Mortal Remains) THB 1,500,000 THB 1,500,000 THB 2,000,000
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (1,000 บาท / วัน) สูงสุด (Hospital Confinement Benefit (1,000/Day) Max.) - THB 20,000 THB 30,000
Health2Go - คุ้มครอง คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง (Trip Cancellation or Postponement) - THB 50,000 THB 100,000
ค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (Travel Delay) - THB 50,000 (10,000 / 6 Hrs.) THB 50,000 (10,000 / 6 Hrs.)
ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน (Missed Connection Flight) - THB 30,000 (6,000 / 6 Hrs.) THB 50,000 (10,000 / 6 Hrs.)
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง (Trip Curtailment Expenses) - THB 30,000 THB 50,000
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว (Damage or Loss of Baggage or Personal Effects) (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 600 บาท) - THB 30,000 THB 50,000
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (Damage or Loss of Baggage, Property including Computer Notebook Arising from Natural Disasters) (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 600 บาท) - THB 25,000 THB 30,000
ค่าใช้จ่ายชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay) - THB 20,000 (4,000 / 6 Hrs.) THB 25,000 (5,000 / 6 Hrs.)
การสูญหายของเอกสารการเดินทาง (Loss of Travel Document) - THB 10,000 THB 30,000
การสูญหายของบัตรเครดิต (Loss of Credit Card) - THB 5,000 THB 10,000
การสูญหายของเงินส่วนตัว (Loss of Personal Money) (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 600 บาท) - THB 5,000 THB 15,000
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (Home Protection) - - THB 100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล (Hospital Visitation) - THB 100,000 THB 300,000
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย (Medical Expense Incurred in Thailand) - THB 300,000 THB 500,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability) (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) - THB 3,000,000 THB 5,000,000
ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า (Rental Vehicle Excess) - THB 10,000 THB 30,000

โปรชัว์ ประกันเดินทาง
Luma ไปเชงเก้น

ซื้อประกันเดินทาง
Luma ไปเชงเก้น

 1. เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย:
  – อายุ 1 ปี – 85 ปี
  – สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย
  – สูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละรายต่อระยะเวลาคุ้มครอง
  – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน หรือแรงงานในงานก่อสร้างประมง เก็บผลไม้ หรืองานเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
  – ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง
  – ผู้สมัครให้ความยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลและคลินิก และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทผู้รับประกันภัย
  คุ้มครองการเดินทางรายเที่ยว
  1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องซื้อประกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
  1.2 สามารถซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าได้ 8 เดือน
   
  ความคุ้มครองการเดินทางรายปี
  – คุ้มครองการเดินทางได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
  – ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาคุ้มครอง
  – กรณีวันที่ซื้อประกันภัยและวันที่มีผลใช้บังคับเหมือนกัน กรมธรรม์จะเริ่มทันทีหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จ
   
  การยกเลิกกรมธรรม์:
  6.1 ความคุ้มครองการเดินทางครั้งเดียว – ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังจากออกกรมธรรม์แล้ว เบี้ยประกันภัยจะไม่ได้รับคืน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
  6.2 ความคุ้มครองการเดินทางรายปี – ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้บริการ Health2Go ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์
   
  ประเทศที่ยกเว้น:
  อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, เนปาล, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น, Schengen Insurance

แชทกับเราผ่าน LINE

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น, Schengen Insurance

กลุ่มเชงเก้นมีประเทศใดบ้าง?

ประเทศในกลุ่มเชงเก้นประกอบด้วย 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์
ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้จะต้องใช้วีซ่าเชงเก้นในการเดินทางเข้าประเทศ และจำเป็นต้องมีประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นจึงจะขอวีซ่าได้

 

วีซ่าเชงเก้งเดินทางเข้าประเทศไหนได้บ้าง?

ทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามที่ระบุข้างต้น รวมถึงประเทศในทวีปยุโรปซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้นแต่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้าได้ ได้แก่

แอลเบเนีย แอนติกาและบาร์บูดา เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โคลอมเบีย โครเอเชีย นอร์เทิร์นไซปรัส จอร์เจีย ยิบรอลตาร์ คอซอวอ เม็กซิโก มอนเตเนโกร นอร์ทมาซิโดเนีย โรมาเนีย เซาตูเมและปรินซิปี เซอร์เบีย ตุรกี

 

ฉันต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้เดินทาง โดยตรวจสอบสัญชาติที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ที่นี่

 

เงื่อนไขประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น

ประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นเป็นหนึ่งในข้อบังคับภายใต้กฎระเบียบ (EU) 2019/1155 ของรัฐสภายุโรป การซื้อประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการขอพิจารณาวีซ่าเชงเก้นและการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยแผนประกันการเดินทางที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับของการขอพิจารณาวีซ่าเชงเก้นจะต้องมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท หากไม่มีประกันการเดินทางที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับดังกล่าว สถานทูตสามารถทำการปฏิเสธการพิจารณาวีซ่าของท่านได้

หลายคนคงพอทราบดีว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศแถบยุโรปนั้นสูงมาก ด้วยเหตุนี้สถานทูตจึงกำหนดให้การซื้อประกันการเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองสูงถึง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อรับผิดชอบและดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยกระทันหัน

 

สิทธิประโยชน์สำหรับประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้น

ในการเดินทางไปต่างประเทศ การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญ ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นจึงให้สิทธิประโยชน์
ที่ช่วยคลายกังวลให้กับนักเดินทาง เพราะบางครั้งเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินดีเลย์จากสาเหตุต่าง ๆ
เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ตรงเวลา ยานพาหนะเกิดเหตุขัดข้องชำรุดเสียหาย รวมไปถึงกระเป๋าเดินทางล่าช้า
กระเป๋าเดินทางเสียหายที่เกิดจากบริษัทที่ขนส่งหรือสายการบิน ประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นจะช่วยคุ้มครองค่าชดเชยเหล่านี้ให้นักเดินทางสบายใจในการเดินทางมากขึ้น

อีกหนึ่งฝันร้ายของการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือ การเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายจำนวนมากในต่างประเทศ ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นจึงมอบคุ้มครองในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมตั้งแต่
ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าห้องพักและอาหารผู้ป่วย นอกจากนี้หากการรักษามีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนา
ประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นก็คุ้มครองในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
นอกเหนือจากการคุ้มครองข้างต้น ประกันเดินทางวีซ่าต่างประเทศยังคุ้มครอง ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย การสูญหายของเอกสารการเดินทาง การสูญหายของบัตรเครดิต การสูญหายของเงินส่วนตัว ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า ฯลฯ ทั้งนี้การคุ้มครองต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

ประกันการเดินทางวีซ่าต่างประเทศมอบความคุ้มครองให้กับนักเดินทางในหลาย ๆ กรณีและแน่นอนว่าในบางกรณีก็ไม่สามารถคุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้ 

ตัวอย่างกรณีที่ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ ได้แก่

 • โรคหรือภาวะที่เป็นก่อนมาก่อนทำประกัน
 • กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การบาดเจ็บจากผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก
 • การบาดเจ็บจากผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • การบาดเจ็บจากการเล่นกิจกรรมเสี่ยงภัย เช่น ขี่ม้า ชกมวย เจ็ตสกี โดดร่ม เครื่องร่อน เป็นต้น
 • การบาดเจ็บในขณะที่เมาสุราหรือสารเสพติด

ตัวอย่างกรณีที่ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กระเป๋าเดินทางเสียหาย เช่น

 • ผู้เอาประกันภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นยานพาหนะตามเวลาที่ระบุในตั๋ว
 • ผู้เอาประกันภัยไม่มีหนังสือแจ้งสาเหตุของการล่าช้าจากสายการบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
 • กระเป๋าเดินทางเกิดความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการสึกหรอหรือการเสื่อมสภาพ
 • ความเสียหายของอุปกรณ์ที่เช่า หรือให้เช่า
 • กระเป๋าเดินทางสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ

ตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณียกเว้นเพียงบางส่วนของประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น ในส่วนของความคุ้มครองอื่น ๆ ก็ยังมีกรณียกเว้นที่ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นไม่ได้คุ้มครองอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นผู้เดินทางควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแผนประกันการเดินทางวีซ่าต่างประเทศอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ประกันการเดินทางจำเป็นต้องครอบคลุมโควิด-19 (Covid-19) หรือไม่?

ประกันการเดินทางส่วนใหญ่มักครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 (Covid-19) แต่บางกรมธรรม์ก็ไม่ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม ควรซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมโรคโควิด-19 ด้วย เนื่องจากมีโอกาสที่วีซ่าเชงเก้นจะถูกปฏิเสธโดยสถานทูตหรือสถานกงสุล หากกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ใช้ยื่นไม่ครอบคลุมค่ารักษาโรคโควิด-19 (Covid-19)

 

ซื้อประกันการเดินทางวีซ่าเช้งเก้น ที่ไหนดี

การเดินทางไปยังประเทศฝั่งยุโรปไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ศึกษาเงื่อนไขการเข้าประเทศให้ดี
และที่สำคัญไม่ลืมที่จะซื้อประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa Insurance) จาก LUMA ที่ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายและครอบคลุมในราคาที่จับต้องได้
และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับการขอพิจารณาวีซ่าเชงเก้น ซื้อออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ พร้อมรับกรมธรรม์ทางอีเมลได้แล้วที่นี่ คลิกเพื่อซื้อประกันการเดินทางวีซ่าต่างประเทศ

บทความแนะนำ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น, Schengen Insurance

แชทกับเราผ่าน LINE

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น, Schengen Insurance

“Luma PAI Schengen” is the commercial name of the travel insurance policy insured by Tune Protect, distributed by Luma Care Co. Ltd.

X
Popup image