ประกันเชงเก้น (Schengen Visa) และการเดินทางไปยุโรป

กำลังวางแผนเที่ยวยุโรปอยู่ใช่ไหม? ซื้อประกันเดินทางเชงเก้นกับ Luma พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัยทางอีเมล

Luma Schengen Pass

Luma Health Insurance

ประกันการเดินทาง
สำหรับวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

Coming soon

แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ

กลุ่มเชงเก้นมีประเทศใดบ้าง?

ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์

 

 

วีซ่าเชงเก้งเดินทางเข้าประเทศไหนได้บ้าง?

ทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามที่ระบุข้างต้น รวมถึงประเทศในทวีปยุโรปซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้นแต่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้าได้ ได้แก่

แอลเบเนีย แอนติกาและบาร์บูดา เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โคลอมเบีย โครเอเชีย นอร์เทิร์นไซปรัส จอร์เจีย ยิบรอลตาร์ คอซอวอ เม็กซิโก มอนเตเนโกร นอร์ทมาซิโดเนีย โรมาเนีย เซาตูเมและปรินซิปี เซอร์เบีย ตุรกีฉันต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้เดินทาง โดยตรวจสอบสัญชาติที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ที่นี่วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภท ฉันต้องยื่นประเภทใด?

วีซ่าเชงเก้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ควรศึกษาข้อมูลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทใด ซึ่งวีซ่าเชงเก้นสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. The Uniform Schengen Visa (USV) สามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 ประเภท ได้แก่

     – Category A: The Airport Transit Visa ประเภท A (สำหรับเปลี่ยนเครื่อง)

     – Category B: The Transit Visa ประเภท B (สำหรับทางผ่าน)

     – Category C: Short-Term Visa ประเภท C (สำหรับเดินทางระยะสั้น) ซึ่งแบ่งได้อีก 3 ประเภท ได้แก่

                   i. Single-entry Visa เดินทางเข้าออกประเทศกลุ่มเชงเก้นได้ครั้งเดียว

                   ii. Double-entry Visa คล้าย Single-entry visa แต่สามารถเดินทางเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นได้สองครั้ง

                   iii. Multiple-entry Visa (1 year/3 years/5 years) สามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้หลายครั้งจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ แบ่งระยะเวลาออกเป็น 1,3 และ 5 ปี 

2. The Limited Territorial Validity Visa (LTV) อนุญาตให้เดินทางเข้าออกเฉพาะประเทศที่เป็นผู้ออกวีซ่าให้เท่านั้น

3. The National Visa (Category D) ประเภท D (สำหรับพำนักระยะยาวเกิน 90 วัน)

สำหรับการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้วีซ่าเช้งเก้นประเภท USV เนื่องจากครอบคลุมทั้งประเภท A,B และ C ซึ่งวีซ่าเชงเก้นประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน


ฉันสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่ไหน?

สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศจุดหมายปลายทาง หรือศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า


ถ้าต้องการเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศแรกที่เดินทางไปถึง

หรือ ถ้าต้องการเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุดใช้เอกสารใดบ้างในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น?

     – ใบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น

     – พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ

     – รูปถ่ายพื้นหลังขาว 2 รูป

     – เอกสารการจองตั๋วเดินทางหรือเอกสารแสดงรายละเอียดตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)

     – หลักฐานการจองที่พัก 

     – หลักฐานการเงิน 

     – กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 ยูโร

เอกสารข้างต้นเป็นเพียงเอกสารหลักที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจากวีซ่าเชงเก้นแต่ละประเภทอาจใช้เอกสารแตกต่างกันไปการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าใด?

     – ผู้ใหญ่ 80 ยูโร

     – เด็กอายุ 6-12 ปี 40 ยูโร

     – เด็กอายุต่ำกว่า 6 ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี รวมทั้งกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นใช้เวลานานไหม?

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลาดำเนินการนานถึง 30 วัน หรือนานกว่านั้นในบางกรณี ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการยื่นคำร้อง และในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางจำนวนมากก็อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้เช่นกันควรยื่นขอวีซ่าเชงเก้นเมื่อไร?

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นก่อนเดินทางได้ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นคือ 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง และควรยื่นล่วงหน้าในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางจำนวนมากประกันการเดินทางจำเป็นต้องครอบคลุมโควิด-19 (Covid-19) หรือไม่?

ประกันการเดินทางส่วนใหญ่มักครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 (Covid-19) แต่บางกรมธรรม์ก็ไม่ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม ควรซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมโรคโควิด-19 ด้วย เนื่องจากมีโอกาสที่วีซ่าเชงเก้นจะถูกปฏิเสธโดยสถานทูตหรือสถานกงสุล หากกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ใช้ยื่นไม่ครอบคลุมค่ารักษาโรคโควิด-19 (Covid-19)

 

 

ฉันต้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่? 

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นต้องทำอย่างไร?

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมีข้อกำหนดใดบ้าง?

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นใช้เวลานานไหม?

ค่าเบี้ยประกันเดินทางเชงเก้นมีราคาเท่าใด?

ประกันเดินทางเชงเก้นจำเป็นต้องครอบคลุมโควิด-19 (Covid-19) หรือไม่?

บทความแนะนำ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราดูแลคุณสำหรับทริปที่กำลังจะมาถึง

X
Popup image