ลูม่า (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราดูแลข้อมูลของคุณ (ไม่ว่าเราจะรวบรวมข้อมูลอย่างไร และที่ไหน) สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณคืออะไร คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างไร และกฎหมายจะปกป้องคุณอย่างไร


เราได้ตรวจทาน และปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เป็นประจำ และอาจมีการแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการตรวจสอบ และ / หรือปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีหลังจากที่ได้โพสต์ไป

Summary

ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อใช้ในการเสนอข้อเสนอ และการให้บริการ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านช่องทางต่อไปนี้ (รายการคร่าวๆ):

 • • โทรศัพท์
  • อีเมล
  • เว็บไซต์
  • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  • แบบฟอร์มคำขอเอาประกัน

 

ข้อมูลอาจได้รับมาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อย 1 แหล่ง (รายการคร่าวๆ):

 • • จากคุณโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของพันธมิตรเรา
  • คู่สมรสหรือนายจ้างของคุณ
  • คนกลางของคุณ
  • ผู้ให้บริการทางการแพทย์

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมเอาไว้ ?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางลูม่าอาจรวบรวมเอาไว้ และดำเนินการมีดังต่อไปนี้ (รายการคร่าวๆ):

 • • ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ
  • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
  • ข้อมูลประจำตัว: หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน)
  • ข้อมูลการจ้างงาน: สถานะการจ้างงาน ตำแหน่งงาน
  • ข้อมูลทางการเงิน: รายละเอียดบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลด้านสุขภาพ: น้ำหนัก / ส่วนสูง สภาพร่างกาย และจิตใจที่เป็นมาก่อน การบริโภคแอลกอฮอล์ ผลการตรวจต่างๆ การวินิจฉัยทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์
  • ข้อมูลการเคลม: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลมของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลมของคุณ
  • ข้อมูลการฉ้อโกง และการลงโทษ: ข้อมูลจากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลการฉ้อโกง และรายการการลงโทษ
  • ข้อมูลการสื่อสาร: ข้อมูลที่ได้รับจากการสื่อสารของคุณกับเรา ทั้งอีเมล บันทึกการโทร หรือการแชทออนไลน์

เราจะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการข้อมูลของคุณอย่างไร ?

ลูม่าอาจดำเนินการกับข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลหลายประการ:

 • • เพื่อศึกษาความต้องการด้านการบริการหรือการประกันของคุณ
  • เพื่อเสนอการให้บริการหรือความต้องการด้านประกันของคุณ
  • เพื่อนำคุณเข้าสู่การให้บริการหรือสัญญาประกันของเรา
  • เพื่อให้บริการ และ / หรือจัดการกับสัญญาประกันของคุณ
  • สำหรับการปรับปรุงการให้บริการ และการดำเนินการของเรา (บันทึกการโทรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การสำรวจความพึงพอใจผ่านการโทร และทางอีเมล)
  • สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ (คุกกี้หรือตัวติดตาม) และเพื่อรักษาการทำงาน และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลของเรา
 •  

ในด้านการใช้งานคุกกี้หรือตัวติดตามของลูม่า กรุณาทราบเอาไว้ว่า:

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนบริการของเราโดยใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน รหัส JavaScript ฐานข้อมูล HTML 5 และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลที่เราได้รวบรวมโดยใช้วิธีการเหล่านี้มีทั้งที่อยู่มีเดีย แอคเซส คอนโทรล (MAC) ระบบ และเวอร์ชันของการปฏิบัติการ ความละเอียดหน้าจอ ผู้ผลิต และรุ่นอุปกรณ์ ภาษา ประเภท และเวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของการบริการที่คุณใช้งานอยู่ วันที่ และเวลาที่คุณเข้าถึงการให้บริการ หน้าที่เยี่ยมชม เวลาที่ใช้บริการ ข้อมูลตำแหน่งทั่วไป และข้อมูลด้านกิจกรรมอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ พันธมิตรทางธุรกิจผู้เป็นบุคคลที่ 3 ของเรา และเราได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดแก่คุณ ซึ่งรวมถึงการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา และปฏิกิริยาของคุณกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อการปรับปรุงข้อเสนอ และโฆษณาให้แก่คุณในส่วนของสินค้าหรือการให้บริการที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์กับบริการของเรา และเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3

 

“ที่อยู่ IP” (หมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานโดยผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของคุณ) อาจถูกระบุ และบันทึกโดยอัตโนมัติในข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ของเราทุกครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าถึงการให้บริการพร้อมกับเวลาที่เยี่ยมชม และหน้าที่เยี่ยมชม การรวบรวมที่อยู่ IP เป็นแนวทางการปฏิบัติมาตรฐาน และถูกดำเนินการโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และการให้บริการอื่นๆ จำนวนมากโดยอัตโนมัติ เราใช้งานที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การคำนวณระดับการใช้งานการให้บริการ ซึ่งจะช่วยวินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ และบริหารจัดการด้านการให้บริการ

 

ในด้านการใช้งานคุกกี้หรือตัวติดตามของบุคคลที่ 3 กรุณาทราบเอาไว้ว่า:

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่ได้รับการดำเนินการโดยบุคคลที่ 3 หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 การทำธุรกรรมของคุณจะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์นั้น (ไม่ใช่เว็บไซต์ของลูม่า) และผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้นจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศทางกฎหมายที่ถูกโพสต์เอาไว้บนเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ประกาศความเป็นส่วนตัวจะไม่มีผลกับการใช้งาน และกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น เราได้จัดเตรียมลิงก์ผ่านการให้บริการของเราไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์เหล่านี้ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน เราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ของคุณแต่อย่างใด

 

กรุณาทราบเอาไว้ว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผย (รวมถึงหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล) ขององค์กรอื่นๆ เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือผู้ให้บริการ และผู้พัฒนาแอปอื่นๆ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณได้เปิดเผยต่อองค์กรอื่นผ่านหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันมือถือของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆ

 

ต่อต้านการฉ้อโกง: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจหากรณีใดๆ ของการฉ้อโกงหรือการพยายามฉ้อโกง เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการลงโทษใดๆ ที่ร้องขอโดยเจ้าหน้าที่

บุคคลที่ 3 ด้านการแพทย์: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่แพทย์ ทันตแพทย์ ร้านขายยา โรงพยาบาล และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ

 

บุคคลที่ 3 ที่เป็นผู้รับประกัน / ผู้รับประกันต่อ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับประกัน และผู้รับประกันต่อ

 

การเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์แก่บุคคลที่ 3: เราอาจเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของคุณแก่บุคคลที่ 3 (คู่สมรส ญาติ เพื่อน นายจ้าง ผู้ออกเงินช่วยเหลือแผนสวัสดิการด้านสุขภาพของคุณ ทนายความ หรือบุคคลอื่นใดที่คุณระบุตัวตนเอาไว้) โดยให้ข้อมูลโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคคลนั้นกับการดูแลสุขภาพของคุณหรือการชำระเงินสำหรับการดูแลนั้น คุณมีสิทธิ์ที่จะแจ้งยุติหรือจำกัดการเปิดเผยประเภทนี้ได้ทุกเมื่อ ตัวแทนหรือนายหน้าของคุณสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพของคุณเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนของคุณ และพิจารณาความคุ้มครองที่เหมาะสมในนามของคุณได้ เราจะเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของคุณก็ต่อเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราแล้วเท่านั้น

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการ:

 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย – ต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น กรมสรรพากร และการดำเนินการระหว่างประเทศทั้งหมด (เช่น การต่อต้านการฟอกเงิน)
  • การดำเนินการทางกฎหมาย – ตามคำสั่งศาลหรือการดำเนินการตามข้อพิพาท
  • หน้าที่สาธารณะ – เพื่อจัดการกับประเด็นที่เป็นสาธารณประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (การล่วงละเมิด และการละเลยเด็ก ภัยคุกคามต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของชาติ)

ใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บ้าง ?

ข้อมูลอาจถูกส่งต่อด้วยเหตุผลดังกล่าวไปยังผู้รับประกัน / ผู้รับประกันต่อที่ร้องขอภายใต้ขอบเขตการพิจารณา และการจัดการสัญญาของคุณ ตลอดจนถึงผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากลูม่า หรือโดยผู้รับประกัน / ผู้รับประกันต่อภายใต้ขอบเขตนี้ (ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ หรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน)

 

ความปลอดภัย ความครบถ้วน และการรักษาความลับของข้อมูลของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค การจัดการ และทางกายภาพที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้งาน และการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ตรวจสอบขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเราอยู่เป็นประจำเพื่อพิจารณาเทคโนโลยี และวิธีการใหม่ให้เหมาะสมอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม กรุณาทราบเอาไว้ว่า แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ก็ยังคงไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ 100 % หรือไม่สามารถเล็ดลอดผ่านเข้าไปได้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บเอาไว้ทั้งในรูปแบบวัตถุ และอิเล็กทรอนิกส์

 • • สำหรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เราได้เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูลเฉพาะของเรา ที่มาพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูล
  • สำหรับเอกสารที่จับต้องได้ เราเก็บไว้ในห้องนิรภัย และตู้เก็บของในแผนกที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของคุณจะถูกดำเนินการที่ไหน ?

ข้อมูลจะได้รับการดำเนินการในสถานปฏิบัติการของลูม่า เช่น ฝรั่งเศส เวียดนาม ไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถถ่ายโอนไปยังประเทศนอกอาณาเขตเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการได้อีก

 

เราให้บริการบนพื้นฐานเครือข่ายทั่วโลก และการให้บริการของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูม่า หรือหน่วยงานในเครืออยู่ภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจศาลของรัฐ ประเทศ หรือเขตแดนอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยปี 2562 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บ และถูกดำเนินการในประเทศใดๆ ที่เราทำงานร่วมกับผู้รับประกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือที่เรามีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการ และโดยการใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งอาจมีกฎเกณฑ์ในเรื่องการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือมากกว่าประเทศของคุณ ทางลูม่าไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการให้บริการนั้นเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในเขตอำนาจศาลใดๆ ผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงการให้บริการของเราได้ถือว่าดำเนินการตามการตัดสินใจของตนเอง และยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งหมด

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเอาไว้นานแค่ไหน ?

โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับจากวันที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย และ / หรือการทำธุรกรรมกับเรายุติผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณเอาไว้เป็นเวลาที่นานกว่านั้น หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตหรือการเก็บรักษาดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการจัดตั้ง การปฏิบัติตาม หรือการดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายของเรา เราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณเอาไว้นานเกินความจำเป็น และเราจะเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้มา และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อกิจกรรมการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งความยินยอมนั้นเป็นพื้นฐานทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเสนอขายเชิงพาณิชย์ และการตลาด คำอธิบายสิทธิ์ของคุณ รวมถึงวิธีการใช้สิทธิ์มีดังต่อไปนี้:

 

การเพิกถอนความยินยอม  

หากการดำเนินการของเราเป็นไปตามความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อสำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การขอการเข้าถึง และการขอรับข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเราว่าเรากำลังดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งรวมถึงการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และข้อมูลอื่นๆ บางอย่างที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

 

การคัดค้าน

ในกรณีที่เรากำลังดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่ 3) คุณอาจขอคัดค้านการดำเนินการนั้นได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจมีสิทธิ์ดำเนินการกับข้อมูลของคุณต่อไปโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางกฎหมาย คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอคัดค้านหากเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

 

การลบข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของคุณไม่ระบุชื่อในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อยกเว้นบางประการที่เราอาจปฏิเสธคำขอให้ลบข้อมูล เช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือที่เกี่ยวข้องกับการเคลม

 

การจำกัด

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของคุณไม่ระบุชื่อในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อยกเว้นบางประการที่เราอาจปฏิเสธคำขอให้ลบข้อมูล เช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือที่เกี่ยวข้องกับการเคลม

 

การอัปเดตข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เรามีอยู่ของคุณ

 

การร้องทุกข์

หากคุณมีข้อกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุเอาไว้ด้านล่าง ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานการกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้:

ในกรณีข้างต้น คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้โดยส่งคำร้องขอของคุณให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา:

Luma Care Co., ltd บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 9 ยูนิต 912 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

[email protected]

 

สำหรับคำร้องขอแต่ละรายการ กรุณาระบุหัวข้อที่คุณติดต่อเราให้ชัดเจน รวมทั้งระบุข้อมูลต่อไปนี้:

 • – ชื่อ และนามสกุล
  – รหัสสมาชิก (ถ้ามี)
  – หมายเลขกรมธรรม์ (ถ้ามี)
  – ข้อมูลอื่นใดที่สามารถช่วยให้เราระบุความสัมพันธ์ของคุณกับเราได้

ข้อมูลข้างต้นจะใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเท่านั้น

 

คำร้องขอของคุณจะได้รับการดำเนินการ และตอบกลับภายใน 30 วันหลังจากที่เราได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ และเอกสารประกอบที่ครบถ้วนแล้ว

 

กรุณาทราบเอาไว้ว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการดูแลกรมธรรม์ของคุณต่อไปได้ และมันจะส่งผลต่อกระบวนการที่ถูกดำเนินการไปแล้วด้วย

 

ในกรณีของการเสนอขายเชิงพาณิชย์ คุณสามารถยกเลิกรับข่าวสารทางอีเมลได้โดยตรงโดยคลิกที่ ‘’ยกเลิกรับข่าวสาร’’ ในอีเมลที่คุณได้รับหรือส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected]