LUMA ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

เราให้ความสำคัญกับเด็ก และตั้งใจทำงานเพื่อมอบความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง

ประโยชน์ของประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

Hi5 Health InsuranceHi5 Health InsurancePrime health insurancePrime health insurancePrime health insurance
สิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี5,000,000 บาทต่อปี5,000,000 บาทต่อปี10,000,000 บาทต่อปี30,000,000 บาทต่อปี50,000,000 บาทต่อปี
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 5,000 บาทต่อวัน8,000 บาทต่อวัน12,000 บาทต่อวัน15,000 บาทต่อวัน20,000 บาทต่อวัน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลกรณีรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าตรวจวินิจฉัย ก่อนและหลัง เข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน15,000 บาทต่อปี ภายใน 45 วันก้อนและ 45 วันหลัง การเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน 15,000 บาทต่อปี ภายใน 45 วันก้อนและ 45 วันหลัง การเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน 30,000 บาทต่อปี ภายใน 45 วันก้อนและ 45 วันหลัง การเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน 50,000 บาทต่อปี ภายใน 45 วันก้อนและ 45 วันหลัง การเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน 100,000 บาทต่อปี ภายใน 45 วันก้อนและ 45 วันหลัง การเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิด อุบัติเหตุต่อครั้งจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตัวที่มิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาลจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าศัลยกรรมเพื่อแก้ไขความผิดปกติ หรือความพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยในจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
่ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำ บัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
การรักษาภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้น25,000 บาทต่อปี25,000 บาทต่อปี100,000 THB บาทต่อปี300,000 THB บาทต่อปี600,000 THB บาทต่อปี
บริการจาก LUMA
สายด่วน ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
ความเห็นที่สองทางการแพทย์ ฟรี
บริการแนะนำและส่งต่อทางการแพทย์
เคลมง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Luma Care

ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

อายุ

6 ถึง 17 ปี

รับประกันการต่ออายุ

จนถึงอายุ 99 ปี

คุ้มครองทันที

คุ้มครองทางการแแพทย์ตั้งแต่วันแรก

ไม่แน่ใจว่าต้องการความคุ้มครองแบบไหน?

คำถามที่พบบ่อย สำหรับประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

จุดเด่นการคุ้มครองแบบประกันสุขภาพเด็ก

มอบความคุ้มครองให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด หมดกังวลเรื่องเจ็บป่วยด้วยประกันสุขภาพเด็ก

 • 1. คุ้มครองครบทั้งค่าห้องและอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด
 • 2. ค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง คุ้มครองทันทีตั้งแต่แรกเกิด*
 • 3. เลือกซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มเติมได้
 • 4. พร้อมดูแลด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
 • 5. เข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย
 •  

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับประกันภัยแผนประกันสุขภาพเด็ก

 • 1. รับประกันตั้งแต่อายุ 6 – 17 ปี
 • 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัวการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 •  

ทำประกันสุขภาพให้ลูกดีอย่างไร

เด็กเป็นวัยที่ป่วยง่ายและมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาล การทำประกันเด็กจึงเป็นหนึ่งในการวางแผนครอบครัวที่ช่วยให้อุ่นใจทั้งเรื่องการเงินและสุขภาพ เพราะมีบริษัทประกันที่พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หากลูกน้อยเจ็บป่วยเมื่อใดก็สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่พึงพอใจ หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือ ความคุ้มครองที่ครบและครอบคลุมทุกโรค เพราะเด็กส่วนใหญ่จะยังไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันที่ยังรักษาไม่หายต่างจากผู้ใหญ่ เพียงแค่วางแผนเรื่องค่าการชำระค่าเบี้ยประกันให้ลูกก็ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ้าตัวเล็กไม่สบายอีกเลย

 

ประกันสุขภาพเด็กไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

 • 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • 2. โรคหรือภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
 • 3. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • 4. การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
 • 5. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทำฟันปลอม การคลอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นกรณีจำเป็นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
 •  

ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองทันทีเลยไหม

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ของประกันสุขภาพเด็กมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก

 

เลือกประกันสุขภาพเด็กอย่างไรดี

ในปัจจุบันมีประกันสุขภาพเด็กหลากหลายแผนให้เลือกซื้อ อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อประกันสุขภาพสำหรับเด็กควรคำนึงถึง 3 ปัจจัยเหล่านี้

 • 1. ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการ
 • ในการซื้อประกันสุขภาพสำหรับเด็ก พ่อแม่ควรคำนึงถึงผลประโยชน์จะได้รับจากการทำประกันภัย โดยประเมินจากความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก และเลือกแผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองครอบคลุมโรคหรือความเสี่ยงต่าง ๆ โดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก หรือการทันตกรรม เป็นต้น
 • 2. ค่าเบี้ยประกันภัย
 • การทำประกันภัยถือเป็นวางแผนทางการเงินในระยะยาวอย่างหนึ่ง พ่อแม่ผู้ปกครองควรมองหาแผนประกันที่มีค่าเบี้ยที่ตรงกับงบประมาณที่มี เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย ลูกจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่พึงพอใจได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกำลังเรื่องค่าใช้จ่าย
 • 3. เลือกทำประกันกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ
 • การเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กหรือประกันภัยประเภทใดก็ตามควรเลือกทำประกันภัยกับบริษัทที่มีประวัติการดำเนินกิจการที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ มีขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมที่สะดวก เช่น สามารถเคลมผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่ายเมื่อต้องการใช้บริการ

LUMA เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพและบริการเกี่ยวกับสุขภาพมากว่า 10 ปี เรามีเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ระบบจ่ายตรง (Direct Billing) ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และระบบการเรียกร้องสินไหมที่สะดวก พร้อมให้บริการและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบกาณ์ด้านประกันสุขภาพตลอดเวลาที่ท่านต้องการ จึงมั่นใจได้เหมือนมีเพื่อนรักด้านสุขภาพคอยดูแล

กรอกรายละเอียดเพื่อรับใบเสนอราคา

แชทกับลูม่า

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

ประกันสุขภาพเด็ก, Children Insurance

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

ประกันสุขภาพเด็ก, Children Insurance