จุดเด่นการคุ้มครองแบบประกันสุขภาพเด็ก

มอบความคุ้มครองให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด หมดกังวลเรื่องเจ็บป่วยด้วยประกันสุขภาพเด็ก

 • คุ้มครองครบทั้งค่าห้องและอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด
 • ค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ กรณีผู้ป้วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองทันทีตั้งแต่แรกเกิด*
 • เลือกซื้อความคุ้มครองค่ารักพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มเติมได้
 • พร้อมดูแลด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
 • เข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับประกันภัยแผนประกันสุขภาพเด็ก

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 0 – 18 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด

ทำประกันสุขภาพให้ลูกดีอย่างไร

เด็กเป็นวัยที่ป่วยง่ายและมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาล การทำประกันเด็กจึงเป็นหนึ่งในการวางแผนครอบครัวที่ช่วยให้อุ่นใจทั้งเรื่องการเงินและสุขภาพ เพราะมีบริษัทประกันที่พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หากลูกน้อยเจ็บป่วยเมื่อใดก็สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่พึงพอใจ หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือ ความคุ้มครองที่ครบและครอบคลุมทุกโรค เพราะเด็กส่วนใหญ่จะยังไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันที่ยังรักษาไม่หายต่างจากผู้ใหญ่ เพียงแค่วางแผนเรื่องค่าการชำระค่าเบี้ยประกันให้ลูกก็ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ้าตัวเล็กไม่สบายอีกเลย

เลือกประกันสุขภาพเด็กอย่างไรดี

ในปัจจุบันมีประกันสุขภาพเด็กหลากหลายแผนให้เลือกซื้อ อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อประกันสุขภาพสำหรับเด็กควรคำนึงถึง 3 ปัจจัยเหล่านี้

 • ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการ

ในการซื้อประกันสุขภาพสำหรับเด็ก พ่อแม่ควรคำนึงถึงผลประโยชน์จะได้รับจากการทำประกันภัย โดยประเมินจากความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก  และเลือกแผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองครอบคลุมโรคหรือความเสี่ยงต่าง ๆ โดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก หรือการทันตกรรม เป็นต้น

 • ค่าเบี้ยประกันภัย

การทำประกันภัยถือเป็นวางแผนทางการเงินในระยะยาวอย่างหนึ่ง พ่อแม่ผู้ปกครองควรมองหาแผนประกันที่มีค่าเบี้ยที่ตรงกับงบประมาณที่มี เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย ลูกจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่พึงพอใจได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกำลังเรื่องค่าใช้จ่าย

 • เลือกทำประกันกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ

การเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กหรือประกันภัยประเภทใดก็ตามควรเลือกทำประกันภัยกับบริษัทที่มีประวัติการดำเนินกิจการที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ มีขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมที่สะดวก เช่น สามารถเคลมผ่านช่องทางออนไลน์  สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่ายเมื่อต้องการใช้บริการ 

 

LUMA เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพและบริการเกี่ยวกับสุขภาพมากว่า 10 ปี เรามีเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ระบบจ่ายตรง (Direct Billing) ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และระบบการเรียกร้องสินไหมที่สะดวก พร้อมให้บริการและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบกาณ์ด้านประกันสุขภาพตลอดเวลาที่ท่านต้องการ จึงมั่นใจได้เหมือนมีเพื่อนรักด้านสุขภาพคอยดูแล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการป่วยไข้หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีแบ่งการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้

 • 1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายใน (IPD) คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายพื้นที่ของประกันสุขภาพมักประกอบด้วย เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น
 • 2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือจากการรักษาที่คลินิก
 • 3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ/เอกสารแนบท้าย เป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ได้แก่ การคลอดบุตร การรักษาฟัน การดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่มีความจำเป็นตามคำสั่งของแพทย์ และการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ทั้งนี้ ประกันสุขภาพบางแผนจะไม่ได้คุ้มครองหมดทั้งหมด ดังนั้นผู้เอาประกันควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ กันก่อนตัดสินใจเลือกซื้อก่อนทุกครั้ง

 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ของประกันสุขภาพเด็กมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก

บี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพเด็กสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าเป็นเวลามากถึง 60 วัน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม หากเกินระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย

กรอกรายละเอียดเพื่อรับใบเสนอราคา

แชทกับลูม่า

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

ประกันสุขภาพเด็ก, Children Insurance

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

ประกันสุขภาพเด็ก, Children Insurance