ดูแลสุขภาพและมอบความอุ่นใจยามเจ็บป่วยให้ครอบครัวที่คุณรักด้วยแผนประกันสุขภาพครอบครัวที่ Luma เลือกสรรมาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัว หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม และเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สำหรับการทำประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
การตั้งครรภ์และ
การคลอดบุตร
ประกันสุขภาพครอบครัว, ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว
คุ้มครองคุณแม่ตลอดการตั้งครรภ์และคลอดบุตรที่โรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ * คุ้มครองทารกตั้งแต่แรกเกิดรวมถึงการดูแลหลังคลอดบุตร *

การตรวจ

สุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพครอบครัว, ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว

ตรวจสุขภาพกับกุมารแพทย์ และการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง *

การฉีดวัคซีน
สำหรับเด็ก
ประกันสุขภาพครอบครัว, ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว
ฉีดวัคซีนและภูมิคุ้มกันแก่ลูกน้อยตามกำหนด *
การดูแล
ด้านสายตา
ประกันสุขภาพครอบครัว, ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว
เข้ารับการตรวจ พร้อมวัดสายตาสำหรับสมาชิกทุกคนในกรมธรรม์ *
การดูแลด้าน
ทันตกรรม
ประกันสุขภาพครอบครัว, ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว
ดูแลสุขภาพช่องปาก และทันตกรรมสำหรับสมาชิกทุกคนในกรมธรรม์ *

*เงื่อนไขและนโยบายเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดและขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

เสียงจากสมาชิกที่เลือกแผนประกันสุขภาพครอบครัว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันสุขภาพครอบครัว

เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ของเราสามารถแนะนำแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการของครอบครัวคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ และการเคลมต่าง ๆ เราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่ของเราสามารถให้คำปรึกษาได้ในหลายภาษา

Luma มีเครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้สมาชิก Luma สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ ได้

นอกจากคุ้มครองที่ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพแล้ว Luma ยังมอบส่วนลด 20% แก่การทำประกันให้กับสมาชิกในครอบครัว (ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป)* และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากพันธมิตรของ Luma

* เงื่อนไขและนโยบายของการรับส่วนลดดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

โดยทั่วไปประกันสุขภาพจะมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ตั้งแต่ 10 – 12 เดือน ทั้งนี้ความคุ้มครองสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตรจะขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพที่เลือก

หากผู้ถือกรมธรรม์ไม่มีสิทธิ์คุ้มครองสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร และต้องการเพิ่มความคุ้มครองในส่วนนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ต้องปฏิบัติตามระยะเวลารอคอย โดยนับจากวันที่มีการเพิ่มผลประโยชน์

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่มีสิทธิคุ้มครองการตั้งครรภ์และคลอดบุตร หากการตั้งครรภ์เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลารอคอย การรักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตรที่เกิดขึ้นหลังจากระยะเวลารอคอยจะได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

สำหรับการเคลมค่ารักษาพยาบาลขึ้นอยู่เงื่อนไขในการบริการของแต่ละแผนประกันสุขภาพ โปรดตรวจสอบความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์

ความคุ้มครองก่อนและหลังคลอดบุตรขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพที่เลือก โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อจำกัดได้กับเจ้าหน้าที่ของเรา

ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์คุ้มครองการตั้งครรภ์และคลอดบุตรจะได้รับความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์หรือแท้งบุตรหลังจากระยะเวลารอคอย (Waiting period) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์

โดยทั่วไปทารกแรกเกิดจะได้รับความคุ้มครองในวันแรก ๆ หลังคลอดภายใต้ความคุ้มครองการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของมารดา ภายหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวผู้ปกครองสามารถทำประกันสุขภาพให้เด็กได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความคุ้มครองสำหรับเด็กแรกเกิดและ/หรือเพิ่มเด็กแรกเกิดในแผนประกันสุขภาพครอบครัวของคุณ

ได้ คุณสามารถเพิ่มคู่ครองในกรมธรรม์ของคุณได้แม้ไม่ใช่คู่สมรส โดยคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มสมาชิกในครอบครัวในแผนประกันสุขภาพของคุณ

ติดต่อเราและขอรับใบเสนอราคา

บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัดได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00008/2555 นายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช00012/2564 และการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบอนุญาต)

X
Popup image