luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวลาว

ประกันเดินทางลาว, ประกันเดินทางลาว

สำนักงานทั่วเอเชีย

ประกันเดินทางลาว ไปประเทศลาวครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วเอเชีย

ประกันเดินทางลาว, ประกันเดินทางลาว

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศลาว เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปลาวกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางลาว, ประกันเดินทางลาว

LUMA GO ประกันเดินทางไปลาว

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

199

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

299

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

469

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

599

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปลาวควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางลาว, ประกันเดินทางลาว

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศลาว

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศลาวตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในลาว

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางลาว, ประกันเดินทางลาว

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในลาว

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในประเทศลาว เช่น น้ำท่วมหนัก ดินถล่ม ไต้ฝุ่น และ แผ่นดินไหว

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปลาว

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศลาว หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศลาว

ไปลาวต้องทำประกันเดินทางไหม?

การเดินทางไปลาวแนะนำให้ทุกคนควรทำประกันเดินทางเอาไว้ เพราะเรื่องไม่คาดฝันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ อย่างน้อยที่สุดเมื่อคุณมีประกันเดินทางต่างประเทศก็จะช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ ค่าเสียเวลาจากเที่ยวบินล่าช้า ดีเลย์ สัมภาระเสียหาย สูญหาย รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กรมธรรม์ได้กำหนดเอาไว้ด้วย

ประกันเดินทางลาวให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องสำหรับทุกคนก่อนตัดสินใจเดินทางไปลาว ประกันเดินทางลาวก็จะให้ความคุ้มครองหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 

1. ความคุ้มครองด้านสุขภาพ เจ็บป่วย / บาดเจ็บ

ความคุ้มครองแรกถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประกันเดินทางต่างประเทศ โดยจะให้ความคุ้มครองกับผู้เดินทางกรณีที่คุณเจ็บป่วย เช่น อาหารเป็นพิษ ท้องเสีย จากการทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศ การติดเชื้อโควิด-19 และกรณีได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ ตัวอย่างการบาดเจ็บ เช่น หกล้ม ตกบันได รถเฉี่ยวชน ลื่นตกบ่อน้ำ ถูกแมลง สัตว์มีพิษกัดต่อย ประกันเดินทางลาวจะให้ความคุ้มครองทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 

2. ความคุ้มครองเกี่ยวกับเที่ยวบินต่าง ๆ

แม้การไปลาวจะมีหลายวิธีแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะสะดวกมากกว่า ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นจนทำให้เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทบินดีเลย์ หรือยกเลิกเที่ยวบินได้ เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะกับการเดินทาง เครื่องบินมีปัญหาขัดข้อง ได้รับการข่มขู่จากคนร้าย ฯลฯ ซึ่งกรณีนี้ประกันเดินทางสามารถช่วยเรื่องค่าชดเชยความล่าช้าได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

3. ความคุ้มครองเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างเดินทาง

ระหว่างที่คุณกำลังเดินทางด้วยเครื่องบิน ปรากฏเมื่อถึงปลายทางแล้วมีปัญหาด้านสัมภาระ ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระล่าช้าจากการขนส่งผิดไฟล์ท สัมภาระสูญหาย ไม่สามารถค้นหาเจอได้ สัมภาระเสียหายจากการถูกโยน ถูกกระแทก หากมีประกันเดินทางก็สามารถนำหลักฐานและเอกสารที่ออกให้โดยสายการบินหรือสนามบินทำเรื่องเคลมกับบริษัทประกัน

 

4. ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม

นอกจาก 3 ความคุ้มครองหลักที่จะได้รับจากการซื้อประกันเดินทางลาวแล้ว แต่ละแผนกรมธรรม์ของบริษัทต่าง ๆ ก็ยังมีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุ เช่น การส่งตัวกลับมารักษาต่อยังประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา คุ้มครองเอกสารเดินทางเสียหาย คุ้มครองสินทรัพย์ถูกจี้ ปล้น คุ้มครองเงินสด คุ้มครองสินทรัพย์สูญหายจากที่พัก เป็นต้น

ประกันเดินทางลาว มีกี่ประเภท?

การเลือกซื้อประกันเดินทางลาวหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทาง และความเหมาะสมของผู้เดินทางแต่ละคน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

 

1. ประกันเดินทางแบบรายเที่ยว – เป็นรูปแบบประกันเดินทางที่จะมีการระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดความคุ้มครองชัดเจนเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดเอาไว้เท่านั้น เหมาะกับการเดินทางระยะสั้นและมีแผนเดินทางไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อปี เช่น การไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ

 

2. ประกันเดินทางแบบรายปี – เป็นลักษณะประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองนับจากวันที่ระบุเอาไว้ในเอกสารกรมธรรม์อีก 1 ปี ผู้เอาประกันสามารถเดินทางไปลาวได้ตลอดโดยไม่ต้องซื้อประกันเดินทางเพิ่มเติม เหมาะกับคนที่ต้องไปลาวบ่อย ๆ เฉลี่ยปีละมากกว่า 3-4 ครั้ง เช่น คนที่ต้องติดต่อธุรกิจ

ประกันเดินทางลาว ควรซื้อตอนไหน?

การเดินทางไปยังประเทศลาวไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หากใครที่รู้ว่าตนเองต้องไปบ่อย ๆ หรือแม้แต่การข้ามโดยใช้หนังสือเดินทางผ่านแดนก็ตาม แนะนำให้ซื้อประกันเดินทางลาวติดไว้ก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน แต่ถ้ายุ่ง ไม่ค่อยสะดวก ปัจจุบันก็ยังสามารถซื้อประกันเดินทางต่างประเทศออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย สามารถซื้อล่วงหน้าก่อนข้ามไปลาวภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งานได้จริงในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน 

ประกันเดินทางลาว เลือกซื้อยังไงดี?

1. เปรียบเทียบประกันเดินทางต่างประเทศของหลาย ๆ เจ้าในเมืองไทย โดยเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ เช่น มีพันธมิตรในต่างประเทศทั้งโรงพยาบาล สายการบิน ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ บริษัทประกันต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถช่วยเหลือดูแลได้

 

2. เลือกแผนประกันตามความคุ้มครองที่ประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งการซื้อประกันเดินทางไม่จำเป็นต้องเลือกแผนแพงที่สุด หากมีแผนที่เหมาะสม ได้ราคาประหยัดกว่าย่อมเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์เช่นกัน

 

3. อย่าลืมศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนประกันที่ตนเองเลือกให้ดี โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มครอง เงื่อนไขข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าหากต้องเคลมประกันจะไม่เกิดความยุ่งยากภายหลัง

 

4. ทำการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศจากช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไม่โดนโกง ไม่โดนหลอก เช่น ช่องทางเว็บไซต์หรือ Line Official ของบริษัทประกันที่เหลือ การซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือซื้อผ่านช่องทางคนกลางที่มีชื่อเสียง

ประกันเดินทางลาว คุ้มค่าหรือไม่?

ยืนยันการซื้อประกันเดินทางลาวมีความคุ้มค่ามาก เริ่มตั้งแต่เรื่องของความเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บ แม้เป็นประเทศเพื่อนบ้าน สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน แต่ของแบบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เช่น คุณอาจไปทานอาหารรสจัดแล้วปวดท้อง ท้องเสีย ทานอาหารไม่ค่อยสะอาดแล้วอาหารเป็นพิษ ไปจนถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ เมื่อมีประกันเดินทางต่างประเทศก็สามารถใช้สิทธิ์ของตนเองในการเข้ารักษาได้แบบไม่ต้องกังวลใจใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ส่วนกรณีเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น เครื่องบินล่าช้า ไฟล์ทบินดีเลย์ การยกเลิกเที่ยวบิน ไปจนถึงเรื่องของสัมภาระสูญหาย เสียหาย และอื่น ๆ ที่ระบุเอาไว้ในความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็สามารถทำเรื่องเพื่อขอเคลมประกันตามรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ได้เลย ทุกอย่างหากเอกสารถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขยังไงบริษัทประกันก็ให้ความคุ้มครองและจ่ายเงินเคลมประกันแน่นอน

การเคลมประกันเดินทางลาว ยุ่งยากไหม?

การเคลมประกันเดินทางลาวไม่ยุ่งยากเลยหากคุณมีเหตุการณ์ให้ต้องดำเนินการ กรณีเป็นผู้ป่วยนอก แนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองไปก่อน จากนั้นเก็บใบเสร็จและใบรับรองแพทย์เอาไว้เพื่อนำกลับมายื่นเคลมที่ประเทศไทย แต่ถ้าต้องเป็นผู้ป่วยใน นอนโรงพยาบาล แนะนำให้ติดต่อกลับมาที่สายด่วนของบริษัทประกันที่ซื้อ อธิบายรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วน ทางบริษัทประกันจะประสานงานเพื่อให้คุณได้เข้ารักษาอย่างสบายใจ ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ส่วนกรณีเป็นเรื่องของเที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทบินดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบินจนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบินไฟล์ทใหม่ ให้นำเอกสารจากสายการบินเรื่องดังกล่าวมาแนบเพื่อทำเรื่องยื่นเบิกเคลมได้เลย กรณีสัมภาระสูญหายเสียหายก็มีหลักการแบบเดียวกัน แต่ถ้าเป็นความเสียหายทางบริษัทประกันอาจพิจารณาระหว่างการจ่ายเงินหรือการซ่อมแซมขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น 

ประเทศลาวสามารถเข้าได้ง่ายๆสำหรับคนไทย เตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่รวบรวมมาให้แล้ววางแผนเที่ยวได้เลย!

ประเทศลาวที่มีชื่อเสี่ยงเรื่องอาหารสตรีทฟู้ด มีเมนูไหนบ้างที่ไปแล้วห้ามพลาด ไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE