ปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยแผนประกัน COVID – 19 กับ Luma

แผนประกัน COVID – 19 สำหรับคุณ

แผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
แบบมาตรฐาน

ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

Premium Covid Health Insurance

ประกันสุุขภาพ
ขอรับใบเสนอราคา

ขอรับใบเสนอราคาแผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
แบบครอบคลุม

อุ่นใจ ไร้ความกังวลด้วยประกัน COVID - 19 ที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

Platinum Covid Health Insurance

ประกันสุขภาพ
ขอรับใบเสนอราคา

ขอรับใบเสนอราคาแผนประกัน COVID-19 ในประเทศไทย
คุ้มครองการผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด

คุ้มครองทั้งการติดเชื้อและแพ้วัคซีน ตั้งแต่อายุ 7 ถึง 60 ปี

แผนประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
Luma Thailand Pass

แผนประกันการเดินทางที่ตรงตามข้อกำหนดของทางการในการเข้าประเทศไทย

Covid Travel Insurance to enter Thailand

ประกันการเดินทาง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกัน COVID – 19
ใครสามารถทำประกัน COVID – 19 ได้บ้าง?

ผู้มีอายุระหว่าง 18 – 70 ปี สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจำเป็นต้องมีผู้ปกครองร่วมกรมธรรม์อย่างน้อย 1 คน

แผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) มีระยะเวลารอคอย(Waiting period) หรือไม่?

ระยะเวลารอคอย (Waiting period) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ แผนประกัน COVID – 19 บางแผนให้ความคุ้มครองทันทีสำหรับการตรวจหาเชื้อ การฉีดวัคซีน และการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกความคุ้มครอง

โรคร้ายแรงที่มีผลมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง?

แผนประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองทุกโรคร้ายแรงที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) ยกเว้นโรคดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน (Pre-existing condition) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์

แผนประกันสุขภาพมีระยะเวลาคุ้มครองนานเท่าไหร่?

ระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับประเภทและแผนประกันที่เลือกโดยจะให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการทำแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณ

อ่านเพิ่มเติม
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาประกัน COVID – 19