ปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยแผนประกัน COVID – 19 กับ Luma

แผนประกัน COVID – 19 สำหรับคุณ

แผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
แบบมาตรฐาน

ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

Premium Covid Health Insurance

ประกันสุุขภาพ
ขอรับใบเสนอราคา

ขอรับใบเสนอราคาแผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
แบบครอบคลุม

อุ่นใจ ไร้ความกังวลด้วยประกัน COVID - 19 ที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

Platinum Covid Health Insurance

ประกันสุขภาพ
ขอรับใบเสนอราคา

ขอรับใบเสนอราคาแผนประกัน COVID-19 ในประเทศไทย
คุ้มครองการผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด

คุ้มครองทั้งการติดเชื้อและแพ้วัคซีน ตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 80 ปี

แผนประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
Luma Thailand Pass

แผนประกันการเดินทางที่ตรงตามข้อกำหนดของทางการในการเข้าประเทศไทย

Covid Travel Insurance to enter Thailand

ประกันการเดินทาง
Covid Travel Insurance
to enter Thailand
Essential Covid InsuranceSuperior Covid InsurancePremium Covid Health InsurancePlatinum Covid Health Insurance
Annual Limit3,500,000 THB6,000,000 THB10,000,000 THB25,000,000 THB32,000,000 THB
In-Patient / Hospitalization
Out-PatientUp to 100,000 THBUp to 192,000 THB
Routine Health Check UpUp to 6,400 THB
Worldwide Emergencies
Medical Evacuation
Covid-19 Screening Test
Covid-19 Vaccine
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกัน COVID – 19
ใครสามารถทำประกัน COVID – 19 ได้บ้าง?

ผู้มีอายุระหว่าง 18 – 70 ปี สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจำเป็นต้องมีผู้ปกครองร่วมกรมธรรม์อย่างน้อย 1 คน

แผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) มีระยะเวลารอคอย(Waiting period) หรือไม่?

ระยะเวลารอคอย (Waiting period) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ แผนประกัน COVID – 19 บางแผนให้ความคุ้มครองทันทีสำหรับการตรวจหาเชื้อ การฉีดวัคซีน และการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกความคุ้มครอง

โรคร้ายแรงที่มีผลมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง?

แผนประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองทุกโรคร้ายแรงที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) ยกเว้นโรคดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน (Pre-existing condition) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์

แผนประกันสุขภาพมีระยะเวลาคุ้มครองนานเท่าไหร่?

ระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับประเภทและแผนประกันที่เลือกโดยจะให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการทำแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาประกัน COVID – 19
X
Popup image