Community Rating คืออะไร?

Community Rating เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดระดับค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการทางด้านการแพทย์โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเป็นโรคหรือสภาพสุขของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมประกันสุขภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการรักษาและประกันสุขภาพสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้น โดยทั่วไปการเสนอราคาหรือการเสนอประกันในระบบ Community Rating จะไม่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกัน ทำให้ค่าเบี้ยหรือค่าบริการมีความเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าบางบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าบางคนในกลุ่มก็ตาม หรือบางคนอาจมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการรักษาบ่อยมากกว่าคนอื่น แต่ค่าเบี้ยหรือค่าบริการยังคงเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ

 

หลักการ Community Rating มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่สนใจสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มนั้น ๆ โดยมักจะใช้ในระบบประกันสุขภาพของประเทศหรือระบบที่เปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ ตามหลักการสวัสดิการสาธารณะ

มีการใช้ระบบ Community Rating ในประเทศไทยไหม?

ในประเทศไทย ยังไม่มีการใช้ระบบ Community Rating อย่างเป็นทางการ แต่มีการนำมาใช้ในบางโครงการ เช่น

 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค, บัตรทอง) 

โครงการนี้ใช้ระบบ Community Rating ในการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับโรงพยาบาล หมายความว่า เงินงบประมาณจะถูกกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้ป่วย หรือความยากง่ายของโรค และประชาชนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเหมือนกัน ยกเว้นกรณีที่มีการใช้ยานอกบัญชี หรือเป็นการรักษาที่ไม่ใช่เหตุอันสมควร เช่น การศัลยกรรมเพื่อความงาม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

สิทธิประกันสังคม

เป็นระบบสวัสดิการสังคมที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน และเสียชีวิต โดยที่โครงการนี้ใช้ระบบ community rating ในแง่ของการแบ่งกลุ่มบุคคลออกตามมาตรา และผู้ที่มีเงื่อนไขตามมาตราใด ก็ให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรานั้น ๆ โดยเท่า ๆ กัน

 

สิทธิข้าราชการ

เป็นสิทธิที่ทางราชการมีให้กับข้าราชการนอกเหนือจากเงินเดือน โดยทางข้าราชการจะถูกหักเงินบางส่วนจากเงินเดือนเพื่อนำไปสมทบทุนกองทุนนี้ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนที่ได้รับ และทุกคนที่เป็นข้าราชการจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงเหมือนกันทุกคน

community-rating คือ

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

community rating คือ, Community Rating คืออะไร?

ข้อดีของการใช้ Community Rating

การใช้หลักการ Community Rating มีข้อดีหลายประการ เช่น:

 

ความยุติธรรมและเสมอภาค: การให้บริการทางการแพทย์และประกันสุขภาพโดยไม่คำนึงถึงสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคน เช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรค เป็นการเพิ่มความยุติธรรมและเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพของทุกคนในกลุ่มนั้นๆ

 

ลดความเสี่ยงของผู้ให้บริการ: การทำให้มีความเท่าเทียมกันในค่าเบี้ยหรือค่าบริการสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทประกันหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากไม่มีความต้องการในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละบุคคลในกลุ่มนั้นๆ

 

กระตุ้นให้มีการดูแลสุขภาพ: หลักการ Community Rating อาจกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการรักษาสุขภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการรักษาและการป้องกันโรคสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและมีความเท่าเทียมกันในกลุ่ม

 

เข้าถึงการรักษาเมื่อจำเป็น: เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาและมือแพทย์เมื่อจำเป็น โดยไม่ต้องกังวลว่าค่าเบี้ยประกันในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นตามการเคลม

 

การใช้หลักการ Community Rating มีประโยชน์สำคัญในการสร้างระบบประกันสุขภาพที่มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในสังคม 

Table of Contents

You May Also Like

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …

New Health Standard คืออะไร
บทความ

New Health Standard คืออะไร

ความหมายของ New Health Standard  New Health Standard คือมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบใหม่ ที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น New Health Standard? เพื่อสร้างมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากจากเมื่อก่อน …

สิทธิรักษาพยาบาล
บทความ

สิทธิรักษาพยาบาล 3 ระบบของไทย

สิทธิรักษาพยาบาลในประเทศไทย คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐบาลมอบให้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สิทธิรักษาพยาบาลของไทยมีอะไรบ้าง  คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ โดยมีระบบหลัก 3 ระบบ ดังนี้ สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค/บัตรทอง) สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ คือ  สิทธิรักษาพยาบาลที่ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว เช่น …