Bảo Hiểm Du Lịch

TRAVEL WITH PEACE OF MIND

Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm Du lịch

Sickness

Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm Du lịch

Emergencies

Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm Du lịch

Evacuation

Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm Du lịch

Accident

Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm Du lịch

Baggage

Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm Du lịch

Flight Delay

Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm Du lịch

Trip Cancellation

ANY TIME, ANY WHERE, ANY PLACE

Vui lòng cho chúng tôi biết kế hoạch du lịch của bạn

Giới thiệu các gói bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch cho Visa Schengen và du lịch Châu Âu (Luma Schengen Pass)

Quyền lợi khi sử dụng bảo hiểm du lịch Châu Âu (Schengen Insurance) bao gồm:

 • Bảo vệ sức khỏe: Bảo hiểm Schengen cung cấp bảo vệ cho sức khỏe của bạn khi du lịch tại các nước thuộc khối Schengen. Bạn sẽ được bảo hiểm cho các chi phí y tế và phòng khám khẩn cấp, phẫu thuật và chi phí đi lại trong trường hợp khẩn cấp.
 • Hỗ trợ tài chính: Bảo hiểm Schengen có thể hỗ trợ tài chính khi bạn cần phải thanh toán chi phí y tế trong trường hợp khẩn cấp. Bạn có thể được bảo hiểm cho chi phí bảo lãnh và tài trợ chi phí bảo hiểm bổ sung.
 • Thời gian bảo hiểm linh hoạt: Bạn có thể chọn thời gian bảo hiểm phù hợp với kế hoạch du lịch của mình, từ 1 đến 180 ngày.
 • Bảo hiểm cho nhiều quốc gia: Bảo hiểm Schengen có thể áp dụng cho nhiều quốc gia trong khối Schengen, với phạm vi bảo hiểm từ 30.000 đến 100.000 Euro.
 • Tư vấn y tế: Bảo hiểm Schengen cung cấp tư vấn y tế và hướng dẫn bạn về cách sử dụng bảo hiểm và tìm kiếm các trung tâm y tế nếu cần.

➡️ Chuẩn bị cho kỳ nghỉ Châu Âu hoàn hảo! Đăng ký Bảo hiểm Du lịch Schengen của Luma ngay hôm nay.

 

Điều kiện tham gia:

 • Đương đơn phải từ 4 tuần tuổi đến 75 tuổi.
 • Trẻ em dưới 7 tuổi phải đi cùng với người lớn và cùng đứng chung trên một Hợp đồng bảo hiểm
 • Các chủ hợp đồng từ 76 tuổi trở lên trong thời hạn hợp đồng không đủ điều kiện để mua một hợp đồng mới.
 •  

Bảo hiểm du lịch Đông Nam Á (LUMA ASEAN PASS)

Quyền lợi khi sử dụng bảo hiểm du lịch Đông Nam Á (Luma Asean Pass) bao gồm:

 • Bảo vệ sức khỏe: Bảo hiểm Luma Asean Pass bao gồm bảo vệ sức khỏe trong trường hợp bạn gặp phải sự cố y tế khi du lịch tại các nước Đông Nam Á. Bạn sẽ được bảo hiểm cho các chi phí y tế và phòng khám khẩn cấp, phẫu thuật và chi phí đi lại trong trường hợp khẩn cấp.
 • Bảo vệ tài sản: Bảo hiểm Luma Asean Pass bảo vệ tài sản của bạn trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng khi du lịch. Bạn sẽ được bảo hiểm cho chi phí thay thế hoặc sửa chữa tài sản của mình.
 • Hỗ trợ tài chính: Bảo hiểm Luma Asean Pass có thể hỗ trợ tài chính khi bạn cần phải thanh toán chi phí y tế trong trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng có thể được bảo hiểm cho chi phí bảo lãnh và tài trợ chi phí bảo hiểm bổ sung.
 • Thời gian bảo hiểm linh hoạt: Bạn có thể chọn thời gian bảo hiểm phù hợp với kế hoạch du lịch của mình, từ 1 đến 180 ngày.
 • Bảo hiểm cho nhiều quốc gia: Bảo hiểm Luma Asean Pass có thể áp dụng cho nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, với phạm vi bảo hiểm từ 10.000 đến 100.000 USD.
 • Tư vấn y tế: Bảo hiểm Luma Asean Pass cung cấp tư vấn y tế và hướng dẫn bạn về cách sử dụng bảo hiểm và tìm kiếm các trung tâm y tế nếu cần.

➡️ Khám phá vẻ đẹp của Đông Nam Á với sự yên tâm! Bảo hiểm Du lịch Luma ASEAN Pass đang chờ bạn tại đây.

 

Điều kiện tham gia:

 • Đương đơn phải từ 4 tuần tuổi đến 75 tuổi.
 • Trẻ em dưới 7 tuổi phải đi cùng với người lớn và cùng đứng chung trên một Hợp đồng bảo hiểm
 • Các chủ hợp đồng từ 76 tuổi trở lên trong thời hạn hợp đồng không đủ điều kiện để mua một hợp đồng mới.