Tìm kiếm cơ sở y tế trong mạng lưới liên kết của LUMA

Khách hàng khám bệnh tại các cơ sở y tế trong mạng lưới của chúng tôi sẽ nhận được dịch vụ khám chữa bệnh toàn diện. Xác định vị trí các cơ sở y tế hỗ trợ dịch vụ bảo lãnh viện phí cho thẩm khám Ngoại trú và Nội trú – hoặc cả hai. Nếu cơ sở y tế mà Bạn đang tìm kiếm không nằm trong danh sách, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để xác nhận xem cơ sở y tế đó có nằm trong mạng lưới hơn 2 triệu nhà cung cấp dịch vụ y tế của chúng tôi hay không.

 

 

Map Legend