Những kênh giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Khách hàng có thể nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm thông qua 3 kênh sau

Our online services

Đăng nhập vào tài khoản thành viên của bạn và gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Chuyển đến phần xác nhận quyền sở hữu trong tài khoản thành viên của bạn và gửi yêu cầu của bạn trực tuyến. Các chứng từ gốc để giải quyết quyền lợi bảo hiểm của bạn có thể được yêu cầu cung cấp.

Gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi bằng đường bưu điện

Những chứng từ cần chuẩn bị
Bước 2

Những chứng từ cần chuẩn bị

  • Hóa đơn gốc
  • Chứng từ y tế gốc
  • Mẫu đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Chi tiết về các khoản viện phí
  • Bản sao Hộ chiếu (nếu chưa cung cấp cho chúng tôi trước đây)
  • Bản sao chứng nhận tài khoản ngân hàng (nếu chưa cung cấp cho chúng tôi trước đây)
Gửi tới địa chỉ tiếp nhận đơn
Bước 3

Gửi tới địa chỉ tiếp nhận đơn

Gửi tới địa chỉ này

Phòng Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm của Luma (Luma Claim Department)

Lầu 9, Phòng 901,Tòa nhà Park Venture Ecoplex,

Số 57, Đường Wireless, Khu vực Lumpini, Quận Pathumwan, Thành phố Bangkok, Thái Lan 10330.

X
Popup image