เงื่อนไขและเรื่องต้องรู้ เตรียมรับมือ ‘ฟรีวีซ่าจีน’ ปี 2567

จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก โดยมีมากกว่า 1,400 ล้านคน และยังถือเป็นประเทศมหาอำนาจที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติจากทั้งทวีปเอเชียด้วยกันรวมไปถึงทวีปอื่นๆ เช่น อเมริกา เป็นต้น เหตุผลอาจเป็นเพราะประเทศจีนมีทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาซึ่งเรียกได้ว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ ปรัชญา จักวรรดิและวัฒนธรรมโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน รวมไปถึงอาหารที่หลากหลายแต่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น  

ฟรีวีซ่าจีน

ฟรีวีซ่าจีนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ 

การลงนามฟรีวีซ่าระหว่างไทย-จีนแบบถาวรได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยในเดือนที่แล้วและจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการใช้นโยบายดังกล่าวนำร่องเพื่อยกเว้นวีซ่าชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าจีนได้เข้าไทยมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วและจะสิ้นสุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ การลงนามสัญญาล่าสุดนี้ก็ยังคงสร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งคนไทยและคนจีนได้มากอยู่ดี เพราะนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของการยกระดับความสัมพันธ์และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย 

จีนให้ฟรีวีซ่ากับประเทศใดบ้าง 

ประเทศจีนได้มีการทดลองระบบโดยยกเว้นวีซ่าแก่ 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน มาเลเซีย โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เดินทางที่ต้องการมาประเทศจีนเพื่อท่องเที่ยวและทำธุรกิจไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่อาศัยในจีนได้นานสูงสุด 15 วัน แต่การทดลองระบบนี้จะมีผลเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปีโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567  

ผู้ใช้ฟรีวีซ่าจีนจะอยู่จีนได้กี่วัน 

การใช้ฟรีวีซ่าจีนหลังจากวันที่ 1 มีนาคม มีเงื่อนไขที่ควรรู้ก็คือผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศจะสามารถอยู่อาศัยที่ประเทศปลายทางได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 วันต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง โดยหากคนไทยท่านใดต้องการเดินทางไปจีนมากกว่า 1 ครั้งใน 180 วัน จะสามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 90 วัน  

คุณสมบัติของคนไทยที่ต้องการใช้ฟรีวีซ่าจีน 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยวและเยี่ยมญาติได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 30 วัน โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 • เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 • เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ 
 • อยู่อาศัยในประเทศจีนไม่เกิน 30 วัน 
 • มีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟขาออกจากประเทศจีน 
 • มีหลักฐานการจองที่พัก 
 • มีเงินสดหรือบัตรเครดิตเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างพำนักในประเทศจีน 

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน 
 • ใบจองตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟขาออกจากประเทศจีน 
 • ใบจองที่พัก 
 • หลักฐานการมีเงินสดหรือบัตรเครดิต 

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ฟรีวีซ่าจีน, เงื่อนไขและเรื่องต้องรู้ เตรียมรับมือ ‘ฟรีวีซ่าจีน’ ปี 2567
ฟรีวีซ่าจีน

สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปเที่ยวประเทศจีนในเดือนมีนาคม 

สำหรับคนไทยที่มีแผนเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนในเดือนมีนาคมด้วยฟรีวีซ่าจีน สิ่งที่ควรรู้ก็คือในเดือนมีนาคมของประเทศจีนนั้นจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นจากหน้าหนาว โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-22 องศาเซลเซียส มีอากาศแจ่มใส แดดจ้า เหมาะแก่การท่องเที่ยว ถึงอย่างนั้นสภาพอากาศก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละภูมิภาค โดยภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกว่าภาคกลางเล็กน้อย ส่วนภาคใต้จะมีอากาศอบอุ่นที่สุดใน 3 ภาคนี้ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อควรระวังบางอย่างที่นักท่องเที่ยวควรทราบ คือ  

 • ในช่วงเดือนมีนาคม ยังมีโอกาสเกิดพายุทรายในบางพื้นที่ 
 • อากาศในตอนกลางวันอาจร้อน แต่ตอนกลางคืนอาจยังเย็น 
 • อากาศในบางพื้นที่อาจแห้งแล้ง 

สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนที่เหมาะกับฤดูใบไม้ผลิ 

เนื่องจากในเดือนมีนาคมของประเทศจีนเป็นฤดูใบไม้ผลิและอากาศเย็นสบาย จึงเหมาะแก่การเดินชมวิวทิวทัศน์และดอกไม้เพราะจะเป็นช่วงที่ดอกไม้สวยที่สุด โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ลี่เจียง (Lijiang) 

ลี่เจียงเป็นเขตการปกครองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี 1977 ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังได้รับฉายาว่า ‘เวนิสแห่งตะวันออก’ เพราะมีคลองไหลผ่านบ้านเมืองโบราณและมีสะพานมากมาย 

สำหรับจุดท่องเที่ยวสำคัญในลี่เจียงที่แรกคือเมืองโบราณต้าเหยียน (Dayan) เป็นเมืองโบราณของลี่เจียงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเช่นเดียวกัน มีลักษณะเป็นอาคารบ้านเรือนรูปทรงจีนโบราณติดๆกันที่มีถนนแคบๆพาดผ่าน ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเพราะไม่มีกำแพงเมือง จึงเหมาะแก่การเดินชมวิวและซึมซับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม นอกจากนั้นก็ยังมีหมู่บ้านโบราณอื่นๆอีก เช่น หมู่บ้านซู่เหอ (Shuhe Town) และหมู่บ้านไป๋ซา (Baisha Ancient Town) 

จุดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆในลี่เจียงยังมี สระมังกรดำ (Black Dragon Pool) ภูเขาหิมะมังกรหยก (Yulongshan) และแม่น้ำทรายขาว (WhiteWater River) โดยสถานที่เหล่านี้ถือเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลต์ของลี่เจียงทั้งหมด มีความสำคัญทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนที่สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดู 

นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวของจีนที่เหมาะกับฤดูใบไม้ผลิโดยเฉพาะแล้ว จีนก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดู ซึ่งได้แก่เมืองยอดนิยมต่างๆ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เฉิงตู โดยแต่ละเมืองก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป  

อย่างปักกิ่ง (Beijing) ที่เป็นเมืองหลวงของจีนและเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การศึกษา วัฒนธรรมและการค้าที่สำคัญของจีนเอง ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น พระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน รวมไปถึง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบันอย่างกำแพงเมืองจีน การเดินทางไปปักกิ่งเรียกได้ว่าสะดวกมากเพราะมีทั้งเครื่องบิน รถไฟ และรถประจำทางให้เลือกใช้ นับว่าเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมอันหลากหลาย  

สำหรับ เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน ใหญ่กว่าเมืองหลวงอย่างปักกิ่ง (Beijing) และเป็นศูนย์กลางการเงินและการค้าที่สำคัญของโลก ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของจีน บนแม่น้ำแยงซี เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ทันสมัยที่มีตึกระฟ้า สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย หากใครอยากรู้ว่าเซี่ยงไฮ้มีจุดเช็กอินที่ไหนน่าไปบ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เมืองสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ เฉิงตู (Chengdu) เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ่มีประชากรกว่า 14 ล้านคน รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นที่รู้จักกันในนาม ‘ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์’ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่อ่อนโยนและภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เมืองนี้จึงเป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตและเทคโนโลยีชั้นสูงอีกด้วย 

เฉิงตูเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หากใครอยากรู้ว่ามีจุดไหนในเฉิงตูที่ต้องปักหมุดไว้บ้าง สามารถอ่านเพิ่มได้ที่นี่เลย เที่ยวเฉิงตู ประเทศจีน 

ราคาตั๋วเครื่องบินและระยะเวลาเดินทาง 

อ้างอิงด้วยเส้นทางจากกรุงเทพมหานคร (Bangkok) สู่กรุงปักกิ่ง (Beijing) ราคาตั๋วเครื่องบินโดยเฉลี่ยในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 5,400 – 9,000 บาท และจะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯไปถึงปักกิ่งประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงด้วยกัน 

สรุป 

ประเทศจีนเป็นประเทศจุดมุ่งหมายการเดินทางที่สำคัญสำหรับคนไทยมานาน ประกอบกับการฟรีวีซ่าจีนที่กำลังจะเริ่มใช้เร็วๆนี้ก็ยิ่งทำให้คนไทยให้ความสนใจกับการเดินทางไปเที่ยวจีนมากขึ้นอีก แต่อย่าลืมว่าจะเดินทางไปเที่ยวเมืองไหนในประเทศจีน ต้องมีประกันการเดินทางจีนติดตัวเอาไว้เพื่อความอุ่นใจ ขอแนะนำให้รู้จักกับประกันเดินทางจีน LUMA GO จาก LUMA ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท และยังสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท คุ้มครองจากเชื้อโควิด-19 บริการประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ติดต่อสายด่วนได้ตลอด 24 ชม. ไม่ว่าจะเดินทางไปเมืองไหนในจีนก็อุ่นใจได้เสมอ 

Table of Contents

You May Also Like

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …

New Health Standard คืออะไร
บทความ

New Health Standard คืออะไร

ความหมายของ New Health Standard  New Health Standard คือมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบใหม่ ที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น New Health Standard? เพื่อสร้างมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากจากเมื่อก่อน …

community rating คือ
บทความ

Community Rating คืออะไร?

Community Rating เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดระดับค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการทางด้านการแพทย์โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเป็นโรคหรือสภาพสุขของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมประกันสุขภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการรักษาและประกันสุขภาพสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้น โดยทั่วไปการเสนอราคาหรือการเสนอประกันในระบบ Community Rating จะไม่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกัน ทำให้ค่าเบี้ยหรือค่าบริการมีความเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าบางบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าบางคนในกลุ่มก็ตาม หรือบางคนอาจมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการรักษาบ่อยมากกว่าคนอื่น แต่ค่าเบี้ยหรือค่าบริการยังคงเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ หลักการ Community Rating มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่สนใจสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มนั้น ๆ โดยมักจะใช้ในระบบประกันสุขภาพของประเทศหรือระบบที่เปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ …