10 ประโยคที่ใช้บ่อยเมื่อไปเที่ยวสเปน

สิ่งสำคัญสำหรับเที่ยวสเปน ก็คือข้าวของเครื่องใช้จำเป็น และที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นประกันเดินทางสเปน แต่นอกจากนี้การจดจำประโยคสื่อสารต่างๆ ภาษาสเปน ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อช่วยให้การเดินทางนั้นราบรื่นยิ่งขึ้น เพราะถึงแม้ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้กันในสากล แต่การติดคลังศัพท์ภาษาท้องถิ่นเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่า เน้นการจดจำคำที่ใช้บ่อย บอกเลยว่าการจำคำเหล่านั้น ช่วยเพิ่มความสะดวกและสำคัญไม่น้อยไปกว่าการทำประกันเดินทางต่างประเทศเลย

คุณพูดภาษาอังกฤษไหม?

ประโยคแรกที่น่าจดไว้ในกระดาษหรือบันทึกโน๊ตเอาไว้ในมือถือ และถูกใช้บ่อยมากเมื่อต้องเที่ยวสเปน ก็คือการถามคู่สนทนาว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไหม? โดยในภาษาสเปนจะใช้คำว่า ¿Hablas ínglés? (อา-บลัส-อิง-เกล้ส) สามารถใช้เริ่มต้นบทสนทนาได้ เพราะถ้าหากเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน แต่ถ้าคู่สนทนาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็จะได้เลือกใช้ภาษาสเปนที่บันทึกไว้ในการสนทนาต่อไป หรือถ้าหากไม่สะดวกที่จะใช้คำสเปนจริงๆ ก็อาจจะเปลี่ยนคู่สนทนาไปเลยก็ได้

ประโยคนี้สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการคำตอบ กำลังซื้อของ กำลังหาห้องน้ำ ฯลฯ เรียกว่าเป็นประโยคเปิดการสนทนาที่น่าจำไว้ให้แม่น และถ้าหากระหว่างเที่ยวสเปนเจอคนสเปนเข้ามาพูดภาษาสเปนใส่ ก็สามารถตอบกลับไปด้วยประโยคที่ว่า No hablo español (โน-อา-โบล-เอส-ปัน-ญอล) ได้ ซึ่งแปลว่า ฉันไม่พูดภาษาสเปน

ขอโทษ

เชื่อว่าในการเดินทางไม่ว่าจะเที่ยวไทย เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวเอเชียหรือว่าเที่ยวยุโรป การพูดขอโทษถือเป็นคำที่แทบจะขาดไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น เดินชน เหยียบเท้า หรือการเข้าประโยคขอความช่วยเหลือ รวมถึงการพูดขอทาง ย่อมต้องใช้คำว่าขอโทษนำ

โดยในการพูดขอโทษจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือขอโทษเพื่อขอความช่วยเหลือ อย่างในภาษาอังกฤษจะพูดว่า Excuse me แต่ในภาษาสเปนต้องพูดว่า Perdón (เปร-ด้น) ส่วนคำว่าขอโทษที่แสดงออกในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุเล็กน้อย หากในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sorry ภาษาสเปนจะใช้ว่า Lo siento (โล-เซียน-โต้) แทน

สวัสดี

หากจะต้องจดจำคำที่ใช้บ่อยเพื่อเดินทางไปเที่ยวสเปน อย่าลืมคำทักทายที่หมายถึงการสวัสดี โดยชาวสเปนมักจะพึงพอใจเมื่อชาวต่างชาติพยายามพูดภาษาของเขา ซึ่งในสเปนก็มีคำสวัสดีที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นก็คือคำว่า Hola (โอ๊-ลา) เป็นการทักทายง่ายๆ สามารถใช้ได้ทั่วไปในทุกๆ โอกาส แต่นอกจากคำว่า Hola ก็ยังมีการสวัสดีที่เป็นทางการด้วย โดยจะเป็นการทักทาย 3 ช่วงเวลา คือการสวัสดีตอนเช้า สวัสดีตอนกลางวัน และสวัสดีตอนกลางคืนหรือที่เรียกว่าราตรีสวัสดิ์นั่นเอง

ภาษาสเปนคือ Buenos días (บูเอ-โนส-ดี้-อัส) สวัสดีตอนเช้า Buenas tardes (บูเอ-นัส-ตาร-เดส) สวัสดีตอนกลางวัน และ Buenas noches (บูเอ-นัส-โน-เชส) สวัสดีตอนกลางคืนหรือราตรีสวัสดิ์

ขอบคุณ

 เมื่อมีคำว่าสวัสดีไปแล้ว คำขอโทษก็พูดถึงไปแล้ว อีกคำหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคำว่าขอบคุณ ถึงแม้คำว่า Thank you จะค่อนข้างเป็นสากลและทั่วโลกก็น่าจะเข้าใจคำนี้ดี แต่ถ้าหากไปเที่ยวสเปนทั้งที หัดคำสเปนสั้นๆ ไว้สักหน่อยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยคำขอบคุณในภาษาสเปนจะพูดว่า Gracias (กรา-เซียส) แต่การขอบคุณก็มีหลายระดับ และถ้าหากต้องการขอบคุณมากๆ สามารถใช้วลีที่ว่า Muchas gracias (มุ-ชัส-กรา-เซียส) ได้ นอกจากนี้ถ้าหากเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถพูดว่า Gracias por tu ayuda (กรา-เซียส-ปอร-ตู-อา-ยู-ด้า) ได้ สรุปคือ

  • Gracias (กรา-เซียส) = ขอบคุณ
  • Muchas gracias (มุ-ชัส-กรา-เซียส) = ขอบคุณมากๆ
  • Gracias por tu ayuda (กรา-เซียส-ปอร-ตู-อา-ยู-ด้า) = ขอบคุณ (กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ)

 

ราคาเท่าไร สเปน

ราคาเท่าไร?

อีกหนึ่งประโยคสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหน จะเที่ยวเอเชีย เที่ยวยุโรป รวมถึงเที่ยวสเปน แน่นอนว่านักท่องเที่ยวทั้งหลาย จะต้องเจอกับบริบทของการจับจ่ายใช้สอย หนึ่งคำสำคัญก็คือการถามว่าราคาเท่าไร? หากไปท่องเที่ยวสเปน และต้องการถามคำถามนี้เป็นภาษาสเปนต้องพูดว่า ¿Cuánto cuesta esto? (กวัน-โต้-เกวส-ตา-เอส-โต้) ซึ่งจะหมายความว่า อันนี้ราคาเท่าไร แต่ถ้าจะถามราคาเท่าไรแบบไม่เจาะจงว่าเป็นชิ้นนั้นให้พูดว่า ¿Cuánto cuesta? (กวัน-โต้-เกวส-ตา)

ใช่/ไม่ใช่ 

คำที่ใช้บ่อยเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ก็คือคำว่าใช่หรือไม่ใช่ ที่ถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษ ก็สามารถพูดได้ง่ายๆ ว่า Yes หรือ No แต่ถ้าหากไปเที่ยวสเปนและอยากพูดเป็นภาษาสเปน ก็สามารถพูดได้ง่ายๆ นั่นก็คือคำว่า Si (สิ) ที่แปลว่า ใช่ ส่วนถ้าจะปฏิเสธ สามารถใช้คำว่า No (โน) เหมือนภาษาอังกฤษเลย

อยู่ที่ไหน?

ในสถานการณ์ที่กำลังหาเส้นทาง มีคำถามหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้นั่นก็คือถามว่าปลายทางนั้นอยู่ที่ไหน? เช่น ห้องน้ำอยู่ที่ไหน? ร้านอาหารอยู่ที่ไหน? ร้านเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน? ร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ไหน? เป็นต้น โดยในการถามว่าสถานที่ที่ต้องการไปนั้นอยู่ที่ไหน คือ ¿Dónde está…? (ดอน-เด้-เอส-ต้า…) แล้วต่อด้วยสถานที่ เช่น ¿Dónde está el baño? (ดอน-เด้-เอส-ต้า-เอล-บา-โญ่) ที่แปลว่า ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ/คะ ¿Dónde está estación de autobuses (ดอน-เด้-เอส-ต้า-เอส-ตา-ซี-อ็อน-เด-เอา-โต-บุ๊ส-เส็ส) ที่แปลว่า สถานีรถประจำทางอยู่ที่ไหนครับ/ค่ะ ¿Dónde está ​​consigna (ดอน-เด้-เอส-ต้า-เอส-ตา-ก่อน-ซิก-หนะ) ที่แปลว่า จุดฝากสัมภาระอยู่ที่ไหนครับ/ค่ะ เป็นต้น

นำทางสเปน

ฉันอยากได้

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ประโยคที่มักใช้บ่อยอีกหนึ่งประโยคก็คือฉันอยากได้ ไม่ว่าจะไปร้านอาหาร ไปห้างสรรพสินค้า หรือใช้บริการอื่นๆ คำว่าฉันอยากได้ถือเป็นคำที่ใช้บ่อยทีเดียว และสำหรับภาษาสเปนคำว่าฉันอยากได้ พูดว่า Quiero (เกีย-โร่) แล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการได้เลย เช่น Quiero un bistec, por favor (เกีย-โร่-อุน-บิส-เตก-ปอร-ฟา-บอร) = ฉันอยากกินสเต็ก Quiero tomar el sol (เกีย-โร่-โต-ม้า-เอล-โซล) = ฉันอยากอาบแดด Quiero ir a navegar (เกีย-โร่-อี้-อาร์-นา-เว-ก้า) = ฉันอยากไปพายเรือ Quiero un seguro de viaje (เกีย-โร่-อูน-เซ-กู-โร่-เด-วี-อาร์-เค) = ฉันอยากทำประกันเดินทาง เป็นต้น

ลาก่อน

คำว่าลาก่อนเป็นอีกคำที่มักใช้บ่อย เมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศอย่างประเทศสเปน ก็อาจต้องการใช้คำบอกลาเป็นภาษาสเปน สามารถพูดได้ว่า Adiós (อา-ดิ-โอส) ซึ่งแปลว่าลาก่อน แต่ถ้าเป็นการบอกลาเพื่อที่จะกลับมาใหม่ ทำนองว่าเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้า สามารถพูดได้ว่า Hasta luego (อัส-ต้า-ลูเอ-โก้) แต่ถ้าหากเป็นการบอกลาเพื่อเจอกันใหม่ในวันรุ่งขึ้น สามารถพูดคำว่า Hasta mañana (อัส-ต้า-มา-ญา-น่า) ได้ ซึ่งแปลว่า เจอกันใหม่พรุ่งนี้

ยินดีที่รู้จัก

สำหรับนักท่องเที่ยวสาย Make friends ที่ชอบทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ อาจต้องการคำพูดแสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ใหม่ หากเป็นภาษาอังกฤษก็มักจะพูดว่า Nice to meet you แต่ถ้าเป็นภาษาสเปน สามารถพูดได้ว่า Fue un placer conocerte (เวล-อูน-ปลา-เซ-ระ-เด-กอ-นอ-เซ-ระ-เต) โดยให้พูดปิดท้ายหลังจบการแนะนำตัวกับเพื่อนใหม่

ผ่านไปแล้วกับ 10 ประโยคที่ใช้บ่อยเมื่อไปเที่ยวสเปน แต่เรื่องสำคัญในการเดินทาง ไม่ได้มีแค่ประโยคในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และประกันเดินทางต่างประเทศที่ควรทำติดไว้ แม้หลายคนจะมองข้ามเรื่องนี้ไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำประกันเดินทางต่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แนะนำบริการประกันเดินทางครบครันที่ครอบคลุมประกันเชงเก้น ประกันเดินทางสเปน และประกันเดินทางอื่นๆ หลากหลายที่นี่

Table of Contents

You May Also Like

ขอวีซ่าฟินแลนด์
บทความ

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ปี 2567

วางแผนเที่ยวปีนี้ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี 2024 ปีนี้มีการวางแผนเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ทาง LUMA ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศทีไหนดีและควรซื้อจากบริษัทไหน ด้วยการคัดเลือกครั้งนี้ จะดู ความกว้างของการให้บริการ และประเทศที่ครอบคลุม ความคุ้มครองที่มอบให้ เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ โดย LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ละนำเสนอ 5 …

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี
บทความ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี 2567

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายมีให้เลือกค่อนข้างเยอะในทุกวันนี้ และด้วยข้อมูลที่คอนข้างเยอะ รายละเอียดที่ต้องสนใจเยอะ ทำให้การตัดสินใจอาจจะลำบากกว่าที่ควรเป็น LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่าบริษัทไหนดีอย่างไร LUMA AXA MTL LMG Pacific Cross Allianz Ayudhya วิริยะประกันภัย April Falcon Insurance ในเมื่อเลือกแล้ว …

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …