ประกันเชงเก้นคุ้มครองอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

ประกันเชงเก้นควรคุ้มครอง

 • วงเงินค่ารักษา 30,000 Euro หรือ 1,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง

การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศแถบยุโรป อาจจะเป็นการท่องเที่ยวในฝันของใครหลาย ๆ คน อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มยุโรปนั้น จำเป็นต้องทำวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเสียก่อน  โดยเฉพาะวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ที่สามารถใช้เดินทางไปมาระหว่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นด้วยกันได้ อันได้แก่ กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรืออียู จำนวน 26 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ก อิตาลี ฮังการี กรีซ สวีเดน สเปน ออสเตรีย เบลเยี่ยม เอสโทเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปรตุเกส โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ แลตเวีย ลิธัวเนีย สาธารณรัฐเชก ลักเซมเบิร์ก มอลตา และยังมีประเทศที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มสมาชิกอียูอีก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ 

ประกันเดินทางเชงเก้นคุ้มครองอะไร

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ประกันเชงเก้นคุ้มครองอะไร, ประกันเชงเก้นคุ้มครองอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

ประกันเชงเก้น สำคัญอย่างไร 

ในการจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้น จำเป็นที่จะต้องซื้อประกันเดินทางเชงเก้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นเอกสารสำหรับทำวีซ่าเชงเก้น เหตุผลสำคัญที่ต้องมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อประกันเดินทางเชงเก้นเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนี้ ก็มาจากค่ารักษาพยาบาลในทวีปยุโรปที่สูงมาก หากไม่มีความคุ้มครองใด ๆ แล้วเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น นักท่องเที่ยวอาจเข้าไม่ถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษา และเพื่อตัดปัญหาดังกล่าว การได้รับความคุ้มครองจากประกันเดินทางจึงเป็นวิธีแก้ไขที่เหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น หากผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นไม่ได้ซื้อประกันเดินทางเชงเก้นไว้ ทางสถานทูตก็จะไม่อนุมัติการขอวีซ่า 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น สามารถอ่านได้ที่ LUMA รวมเรื่องต้องรู้ก่อนทำวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)  

ประกันเชงเก้น คุ้มครองอะไรบ้าง  

 1. 1. ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ ทั้งค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาล ค่ายา ค่าตรวจ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาการแพทย์ 
 1. 1.1 คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
 1. 1.2 การช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง 
 1. 1.3 คุ้มครองการรักษาโควิด-19 
 1. 1.4 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศต้นทาง 

 

แต่ถ้าหากต้องการเพิ่มความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกันก็จะเพิ่มสูงขึ้น และจะเพิ่มความคุ้มครองสิทธิประโยชน์การเดินทางต่าง ๆ  ได้แก่ 

 

 1. 1. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัว เป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ การโจรกรรม การลักทรัพย์ การโจรกรรม หรือการจัดการที่ผิดพลาดโดยผู้ขนส่งต่อสัมภาระหรือสิ่งของส่วนตัวของ 
 1. 2. ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง เพื่อใช้ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในห้องน้ำและเสื้อผ้าที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินเมื่อสัมภาระเช็คอินล่าช้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มาถึงในประเทศที่มีสิทธิ์ภายในเขตความคุ้มครอง 
 1. 3. การสูญเสียของเอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง, ตั๋วเครื่องบิน  
 1. 4. การสูญเสียของเงินส่วนตัว เช่น ธนบัตรและเช็คเดินทาง ที่เกิดจากการโจรกรรม การลักทรัพย์ หรือการโจรกรรม 
 1. 5. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย 
 1. 6. ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง และค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง  
 1. 7. ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน 
 1. 8. ค่ารับผิดชอบส่วนแรกสำหรับรถเช่า  
ประกันเดินทางเชงเก้นคุ้มครองอะไร

LUMA ประกันเดินทางเชงเก้น  

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันเดินทางเชงเก้น ทาง LUMA ขอแนะนำประกันเชงเก้น ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 385 บาท มอบความคุ้มครองเริ่มต้นถึง 2 ล้านบาท มีทั้งให้เลือกทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี – 85 ปี สมัครได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เมื่อเดินทางออกจากประเทศไทย  โดยสามารถซื้อประกันได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย  และยินดีคืนเงิน 100% กรณียกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้ 

สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพียงแค่สมัครที่ LUMA GO แล้วรอรับเอกสารกรมธรรม์ทางผ่านอีเมลได้เลย ภายใน 15 นาที  

Table of Contents

You May Also Like

ผู้เกี่ยวข้องในประกันสุขภาพ
บทความ

ผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีใครบ้าง

สำหรับมือใหม่ที่พึ่งทำความรู้จักกับวงการประกันภัยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับคำเรียกบุคคลต่างๆที่อยู่ในกรมธรรม์ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงความหมายและความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้ให้ฟังกัน ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปผู้รับประกันคือ บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับประกัน มีบทบาทสำคัญใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ การให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัย หน้าที่หลักของผู้รับประกันภัย คือ  – รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย – ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ …

Free Look Period คือ
บทความ

Free Look Period คืออะไร?

สำหรับใครที่พึ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำประกัน เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตัวเองหลังจากการซื้อกรมธรรม์แล้วคือ Free Look Period หรือ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ เป็นสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเวลาศึกษารายละเอียดและตัดสินใจว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรือยังคงต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาพิจารณานี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ ระยะเวลาสำหรับ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ (Free Look Period) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันกับทางตัวแทนหรือผ่านระบบธนาคาร และ 30 …

ประกันสุขภาพเด็ก
บทความ

ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567

ด้วยค่ารักษาโรงพยาบาลและค่าแพทย์ที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายกำลังมองหาประกันสุขภาพเด็กที่มอบความคุ้มครองที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสมัยนี้ และแน่นอน ในท้องตลาดมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย บางครั้งอาจจะเลือกยากว่าควรเลือกประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี วันนี้ทาง LUMA เลยอยากจะมาชี้แจงให้เข้าใจกันแบบชัดๆ ง่ายๆ ว่า ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร และ ตรงไหนที่ควรให้ความสำคัญ ค่ารักษาผู้ป่วยใน ค่ารักษาแบบผู้ป่วยในหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหรือบาดเจ็บที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เรียกอีกชื่อว่า Inpatient Care หรือ …