คำถามที่พบบ่อย

สำหรับผู้ถือแผนประกัน Luma Thailand Pass

คลิกปุ่มด้านบนเพื่อยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนี้
– ที่อยู่
– ผู้รับผลประโยชน์
– ชื่อผู้ถือประกัน
– เลขที่หนังสือเดินทาง
– วันที่เริ่มต้นประกันภัย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนประกัน Luma Thailand Pass

ความคุ้มครองแผนประกัน Luma Thailand Pass

แผนประกันนี้คุ้มครองเฉพาะโรค COVID-19 หรือให้ความคุ้มครองอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ด้วย?

แผนประกัน Luma Thailand Pass ให้ความคุ้มครองค่าการรักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดระยะเวลาการพำนักอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามแผนประกันนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

แผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองทันทีหรือไม่?

วันเริ่มต้นประกันภัยควรเป็นวันที่ท่านคาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อให้ความคุ้มครองทันทีที่ท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

หมายเหตุ : บริษัทของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นประกันภัยหากแผนประกันของท่านได้ให้ความคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะยังไม่ได้เดินทางมายังประเทศไทย

ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นประกันภัย หากวันเดินทางของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่นี่

ฉันสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยแผนประกันนี้ได้หรือไม่?

แผนประกันนี้อำนวยความสะดวกให้ความสะดวกผู้ถือกรมธรรม์ในเรื่องการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายในกรณีผู้ป่วยในเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ผู้เอาประกันจำเป็นต้องทำการสำรองจ่ายและเคลมค่ารักษาพยาบาลในภายหลัง อย่างไรก็ตามสำหรับการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยในสำหรับโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป

แผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ หากฉันตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยไม่แสดงอาการระหว่างการกักตัว?

แผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับข้องในกรณีที่ท่านตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) แม้ไม่แสดงอาการในระหว่างการกักตัวในประเทศไทย ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์

ฉันสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้หรือไม่?

สำหรับชาวต่างชาติที่ถือกรมธรรม์ Luma Thailand Pass ที่กำลังจะหมดอายุ ท่านสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ในระหว่างที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่านสามารถต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงเว้นว่างได้ ทั้งนี้โปรดศึกษาความสอดคล้องของระยะเวลาในการคุ้มครองของกรมธรรม์ใหม่กับวีซ่าของท่าน

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ซื้อกรมธรรม์รายปี ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านเดินทางออกจากประเทศไทย (Single Entry) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ สำหรับท่านที่ถือกรมธรรม์รายปีท่านสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยกี่ครั้งก็ได้ (Multiple Entries)

หมายเหตุ :

1. กรมธรรม์ฉบับแรกจะเริ่มให้ความคุ้มครองเมื่อท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (ในวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย

2. สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox ท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง 30 วันหรือ 60 วัน อย่างไรก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุ

ระยะเวลาคุ้มครองใดที่ฉันควรเลือกซื้อ?

ระยะเวลาคุ้มครองของแผนประกันควรสอดคล้องกับระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านตั้งใจจะพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างน้อย หากท่านมีความสงสัย ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของท่าน

ฉันสามารถเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นกรมธรรม์ได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้น กรมธรรม์ได้ก่อนวันที่กรมธรรม์คุ้มครองจะเริ่มต้น  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรมธรรม์ยังไม่ได้เริ่มคุ้มครอง มิเช่นนั้นทางบริษัทอาจไม่สามารถการันตีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ “สำหรับผู้ถือแผนประกัน Luma Thailand Pass” ซึ่งอยู่ในส่วนบนของหน้าเว็บไซต์นี้

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัย (Certificate of Insurance/COI) ได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์และยังไม่ได้เดินทางมายังประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบรับรองการประกันภัย (COI)ได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ “สำหรับผู้ถือแผนประกัน Luma Thailand Pass” ซึ่งอยู่ในส่วนบนของหน้าเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัย (Certificate of Insurance/COI) มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เดินทางมายังประเทศไทย ท่านสามารถเปลี่ยนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรมธรรม์ยังไม่ได้เริ่มคุ้มครอง มิเช่นนั้นทางบริษัทอาจไม่สามารถการันตีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ “สำหรับผู้ถือแผนประกัน Luma Thailand Pass” ซึ่งอยู่ในส่วนบนของหน้าเว็บไซต์นี้

ฉันสามารถซื้อแผนประกัน Luma Thailand Pass ได้ในขณะที่ฉันอยู่ในประเทศไทยใช่หรือไม่?

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่มีประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในประเทศไทยสามารถซื้อแผนประกัน Luma Thailand Pass ได้ สำหรับคนไทยท่านจะต้องซื้อแผนประกันดังกล่าวจากต่างประเทศ

การเข้าเมือง

หนังสือรับรองการประกันจะได้รับการยอมรับจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยใช่หรือไม่?

เราการันตีว่าสถานทูตและสถานกงสุลไทยจะยอมรับหนังสือรับรองการประกันภัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อให้ความช่วยเหลือหากหนังสือรับรองการประกันภัยของท่านถูกปฏิเสธ

แผนประกัน Luma Thailand Pass สามารถใช้ได้กับการยื่นคำขอวีซ่าประเภทใดบ้าง
 • ความคุ้มครอง COVID – 19 สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (Certificate of Entry/COE)
 • วีซ่าทุกประเภท ได้แก่ Non-B, Non-O, O-A, ED และ TR
หากการขอวีซ่าของฉันถูกปฏิเสธจากสถานทูตไทย ฉันสามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอคืนเงินได้หรือไม่?

ท่านสามารถยกเลิกกรมธรรม์และยื่นคำร้องขอคืนเงินได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ “สำหรับผู้ถือแผนประกัน Luma Thailand Pass” ซึ่งอยู่ในส่วนบนของหน้าเว็บไซต์นี้

ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (Certificate of Entry/COE)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือรับรองการเข้าประเทศได้โดยปฏิบัติตามแนวทางอย่างเป็นทางการได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ หรือตรวจสอบแนวทางและคำแนะนำได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของท่าน

การสมัครประกันภัย

ฉันควรระบุที่อยู่ใดในการกรอกใบคำขอเอาประกันภัย?

สถานที่พักอาศัยของท่านระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทย (ยกเว้น จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ถ้าฉันยังไม่มีวันเดินทางที่แน่นอน ฉันควรระบุวันที่เริ่มต้นกรมธรรม์อย่างไร?

ท่านสามารถระบุวันที่ล่วงหน้า หากท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่แน่ชัดแล้ว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้

‘ผู้รับผลประโยชน์’ หมายความว่าอย่างไร?

ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิต เช่น คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร

ฉันควรระบุ “วัตถุประสงค์ในการเดินทาง” ในใบคำขอเอาประกันภัยว่าอย่างไร?

โปรดระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยของท่าน หากเป็นการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อแนะนำความคุ้มครองที่เหมาะสม

ฉันอายุมากกว่า 75 ปี ฉันสามารถซื้อแผนประกัน Luma Thailand Pass ได้หรือไม่?

สำหรับท่านที่มีอายุมากกว่า 75 ปี และมีความประสงค์จะซื้อประกัน Luma Thailand Pass กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่ [email protected] เพื่อแนะนำความคุ้มครองที่เหมาะสม

ฉันสามารถซื้อแผนประกัน Luma Thailand Pass ให้กับลูกของฉันที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปีได้หรือไม่?

สำหรับท่านที่ต้องการซื้อแผนประกัน Luma Thailand Pass ให้แก่บุตรหลานที่อายุต่ำกว่า 1 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่ [email protected] เพื่อแนะนำความคุ้มครองที่เหมาะสม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ฉันสามารถติดต่อใครได้บ้างในกรณีฉุกเฉิน?

ท่านสามารถติดต่อ ทูนประกันภัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 078 5625 หรือ 02 078 5621 หรือส่งอีเมลไปที่ [email protected] และโปรดสำเนาถึง [email protected] 

บริษัทสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปยังบัญชีธนาคารภายในประเทศไทยหรือบัญชีธนาคารในต่างประเทศของผู้เอาประกันภัยได้หรือไม่?

บริษัทสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ทั้ง 2 กรณี โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดต่อไปนี้ไปยังฝ่ายเคลมสินไหม

 • ชื่อบัญชี
 • เลขที่บัญชี
 • ที่อยู่ผู้เอาประกัน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ชื่อธนาคารและสาขา
 • ที่อยู่ธนาคาร
 • SWIFT Code
 • IBAN Code/ Routing Number (IBAN Code for European zone / Routing Number for American zone)
 • สกุลเงิน
X
Popup image