เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเเผนประกัน Luma Thailand Pass

แผนประกันการเดินทางที่ออกแบบมาให้ตรงตามเงื่อนไขของประกันสุขภาพเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประกัน covid, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

ตรงตามเงื่อนไขของทางการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

Luma Thailand Pass แผนประกันการเดินทางที่ครอบคลุมโรค COVID -19 ที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 3.5 ล้านบาท (100,000 USD*)
ไม่มีระยะเวลารอคอย คุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับข้องและการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในกรณีที่ท่านตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19)

ประกัน covid, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

มีหนังสือรับรองการประกันภัย

อำนวยความสะดวกในการขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry/CoE) เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศไทย ด้วยการออกหนังสือรับรองการประกันภัย

ประกัน covid, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

สมัครง่ายด้วยขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว

ทำการสมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัยทันที

* วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 100,000 ดอลล่าสหรัฐ อ้างอิงจากความคุ้มครอง 3.5 ล้านบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2564

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแผนประกัน Luma Thailand Pass สำหรับประเทศไทย

รายการความคุ้มครองแผน 1 (บาท)แผน 2 (บาท)แผน 3 (บาท)
ข้อ 1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,0002,000,0003,000,000
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ3,500,0003,500,0003,500,000
ข้อ 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา1,000,0002,000,0003,000,000
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพและอัฐิกลับภูมิลำเนา1,000,0002,000,0003,000,000
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล50,000100,000100,000
ข้อ 6 การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง-30,00050,000
ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง-30,00050,000
ข้อ 8 การล่าสุดช้าในการเดินทาง (4,000 บาท ทุก ๆ 6 ชั่วโมง)-20,00040,000
ช้อ 9 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (4,000 บาท ทุก ๆ 6 ชั่วโมงเมื่อเดินทางมาถึง)-20,00040,000
ข้อ 10 การสูญเสียหรือความเสียหายของประกันเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (3,000 บาท ต่อชิ้น และค่าเสียหายส่วนแรก 600 บาทต่อครั้ง) --30,000
ข้อ 11 การสูญหายของเอกสารในการเดินทาง 5,00010,00020,000
ข้อ 12 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ( ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทต่อครั้ง)500,0001,500,0003,000,000
ข้อ 13 การสูญหายของบัตรเครดิต (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทต่อการครั้ง) --10,000

รายละเอียดค่าเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาความคุ้มครองแผน 1 (บาท)แผน 2 (บาท)แผน 3 (บาท)
30 วัน3,1004,5006,100
60 วัน5,3007,9009,600
90 วัน7,40011,20013,000
180 วัน18,50024,10027,800
270 วัน25,00031,55037,650
365 วัน31,50039,00047,400
Luma Thailand Pass Covid Insurance Thailand EN

ซื้อแผนประกัน Luma Thailand Pass กับ Luma

  • คุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 USD* ตามเงื่อนไขของใบรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry/CoE) และ Phuket Sandbox
  • คุ้มครองโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) ทั้งกรณีแสดงอาการและไม่แสดงอาการ
  • ไม่มีระยะเวลารอคอย คุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตลอดการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) เมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • สมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองทันที
* วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 100,000 ดอลล่าสหรัฐ อ้างอิงจากความคุ้มครอง 3.5 ล้านบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2564

Luma Thailand Pass เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลูม่า แคร์ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00008/2555

X
Popup image