Luma Health Insurance

Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเเผนประกัน Luma Thailand Pass

แผนประกันการเดินทางที่ออกแบบมาให้ตรงตามเงื่อนไขของประกันสุขภาพเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

รับประกันภัยโดย บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

ตรงตามเงื่อนไขของทางการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

Luma Thailand Pass แผนประกันการเดินทางที่ครอบคลุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) ที่ให้ความคุ้มครองเริ่มต้น 10,000 USD
ไม่มีระยะเวลารอคอย คุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

มีหนังสือรับรองการประกันภัย

อำนวยความสะดวกในการขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย Thailand Pass, Test & Go และ COE เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศไทย ด้วยการออกหนังสือรับรองการประกันภัย

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

สมัครง่ายด้วยขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว

ทำการสมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัย

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแผนประกัน Luma Thailand Pass สำหรับประเทศไทย

รายการความคุ้มครอง แผน Lite แผน 1 แผน 2
ข้อ 1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 THB 500,000 THB 1,000,000 THB
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ 350,000 THB (10,000 USD) 700,000 THB (20,000 USD) 1,800,000 THB (50,000 USD)
ข้อ 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา 500,000 THB 500,000 THB 1,000,000 THB
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพและอัฐิกลับภูมิลำเนา 500,000 THB 500,000 THB 1,000,000 THB
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 25,000 THB 25,000 THB 50,000 THB
ข้อ 6 การสูญหายหรือความเสียหายของเอกสารในการเดินทาง 2,500 THB 2,500 THB 5,000 THB
ข้อ 7 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทต่อครั้ง) 850,000 THB 850,000 THB 850,000 THB
ข้อ 8 การเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง - - 30,000 THB
ข้อ 9 การลดจำนวนวันเดินทาง - - 30,000 THB
ข้อ 10 การล่าช้าในการเดินทาง (4,000 บาท ทุก ๆ 6 ชั่วโมง) - - 20,000 THB
ข้อ 11 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (4,000 บาท ทุก ๆ 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เดินทางมาถึง) - - 20,000 THB
ข้อ 12. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครั้ง ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางแชทโทรศัพท์หรือทางวีดีโอคอลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา บริการนี้ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน หากอาการของท่านเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน แพทย์จะแนะนำให้คุณเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงหรือโทรหาแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด - - Health2GO
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อระยะเวลาความคุ้มครอง แผน Lite แผน 1 แผน 2
1-14 วัน THB 1,399 THB 2,799 THB 3,999
15-30 วัน THB 2,299 THB 2,799 THB 3,999
60 วัน THB 4,598 THB 5,598 THB 7,998
90 วัน THB 6,897 THB 8,397 THB 11,997
120 วัน THB 9,196 THB 11,196 THB 15,996
180 วัน THB 13,794 THB 16,794 THB 23,994
270 วัน THB 20,691 THB 25,191 THB 35,991
365 วัน THB 27,971 THB 34,054 THB 48,655
เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัย Luma Thailand Pass
 1. 1. ระยะเวลาคุ้มครองที่เลือกต้องสอดคล้องกับจำนวนวันในการขอวีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี:
  2.1 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซื้อประกันภัยพร้อมผู้ปกครอง กรุณาให้บิดาหรือมารดาลงนามกำกับในใบคำขอเอาประภันกัย
  2.2 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซื้อประกันภัยเพียงคนเดียว กรุณาให้บิดาหรือมารดา ชี้แจงเหตุผลในการเดินทางคนเดียว พร้อมลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย
 3. 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยกับบริษัททูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 4. 4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 5. 5. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาสำหรับสภาพ/โรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกัยภัย (Pre-existing Conditions)
 6. 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 7. 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อยู่ และ/หรือกักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 
 8. 8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการตรวจรักษา และส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน เพื่อทำการชำระเงินคืน สำหรับบริการ Direct billing จะสามารถทำได้ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจรักษา 
Luma

แผนประกัน Luma Thailand Pass

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

Luma Thailand Pass เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

X
Popup image