ขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ปี 2023 มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

หนึ่งมีหมุดหมายการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยจำนวนมากต้องมีชื่อของ “ฝรั่งเศส” รวมอยู่ด้วยแบบไม่ต้องสงสัย ทั้งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหารแสนอร่อย งานศิลปะชั้นยอด ช้อปปิ้งสุดเพลิน ทุกอย่างรวมให้ประเทศแห่งนี้ไม่เคยหลุดไปจากความน่าหลงใหล อย่างไรก็ตามก่อนเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสสิ่งสำคัญที่ต้องทำนั่นคือ “วีซ่าฝรั่งเศส” มาศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ และข้อมูลควรรู้ทุกเรื่องแบบละเอียดยิบกันได้เลย เข้าใจไม่ยาก

วีซ่าฝรั่งเศส

การขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส มีเรื่องไหนต้องรู้บ้าง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสัมผัสกับความสวยงามของประเทศแห่งนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าฝรั่งเศส โดยเมื่อดำเนินการผ่านทุกขั้นตอนแล้วคุณสามารถถือวีซ่าฝรั่งเศสฉบับนี้พำนักอยู่ได้นานถึง 90 วัน ซึ่งแต่ละเรื่องที่จะบอกต่อไปนี้ย้ำว่าทุกคนต้องรู้เพื่อให้การทำทุกขั้นตอนผ่านง่าย ไม่มีอะไรให้กังวลใจ

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะยื่นวีซ่าฝรั่งเศสต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีอายุต่ำกว่านั้น เดินทางคนเดียวโดยไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองไปด้วยต้องได้รับหนังสือยินยอม สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่สะดวกแต่เคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอทำวีซ่าเชงเก้นมาก่อนหน้าและผ่านตามเงื่อนไข สามารถให้ผู้มีอำนาจแทนมาทำการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสได้ รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคดีความและมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศและไม่มีความผิดทางกฎหมายร้ายแรงเรื่องอื่น

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส

นี่คือขั้นตอนสำคัญมาก ๆ สำหรับการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส เนื่องจากเอกสารทั้งหมดต้องถูกเตรียมเอาไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลายื่นซ้ำใหม่หลายรอบ ซึ่งข้อมูลด้านเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับทำวีซ่าฝรั่งเศส ประกอบไปด้วย

1. สร้างบัญชีกับ TLS Contact จากนั้นกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอวีซ่า (สมัครได้ที่นี่)

2. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เหลืออย่างน้อย 2 หน้า สำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีตราประทับทุกหน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าสามารถนำมายื่นร่วมได้พร้อมสำเนา)

3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 จำนวน 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังต้องเป็น มองเห็นใบหน้าชัดเจน เห็นหู คิ้ว บนกระดาษถ่ายรูปเท่านั้น ภาพพื้นหลังขาว ห้ามมีเงาพื้นหลัง ห้ามมีผมบัง ห้ามสวมต่างหู สร้อยคอ คอนแทคเลนส์ กรณีสวมแว่นต้องมองเห็นดวงตาชัดเจน กรอบและโครงแว่นไม่บังใบหน้า ห้ามมีสิ่งปกปิดคลุมศีรษะยกเว้นตามความเชื่อทางศาสนา

4. หลักฐานเกี่ยวกับการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ เอกสารรับรองการทำงานฉบับจริงระบุชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาวันลาหยุด (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) มีอายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น (สลิปเงินเดือนจะมีหรือไม่ก็ได้)
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน
  • นักเรียน – นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน

5. หลักฐานทางการเงิน ใช้ Bank Statement ตัวจริง (บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป) ย้อนหลัง 3 เดือน

6. เอกสารกรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศและประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)

7. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้แก่ เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารการจองโรงแรม โปรแกรมการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เอกสารคำเชิญจากหน่วยงานในฝรั่งเศส (กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ)

8. สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปล) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ค่าธรรมเนียมของวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส

การยื่นวีซ่าฝรั่งเศส สำหรับการพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) จะมีค่าธรรมเนียมสถานทูตสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่คนละ 2,964 บาท (80 EUR) เด็กอายุ 6-12 ปี เสียค่าธรรมเนียมสถานทูตอยู่ที่คนละ 1,482 บาท (40 EUR) เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าสถานทูต แต่จะเสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS เหมือนกับผู้ใหญ่และเด็กโตคนละ 1,296 บาท กรณีถือหนังสือเดินทางราชการเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,296 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมสำหรับทำวีซ่าฝรั่งเศส

*ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินได้

ขอวีซ่าไปฝรั่งเศส

ขั้นตอนในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ทำไม่ยากเลย

หลังเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าฝรั่งเศสกันไปแล้ว คราวนี้ก็มาสู่ขั้นตอนสำหรับคนที่ต้องการยื่นเพื่อเตรียมสำหรับเดินทางท่องเที่ยวในดินแดนเมืองน้ำหอม มาเช็กทีละสเต็ปสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศสกันได้เลย 

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส

1. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทั้งหมด เพื่อไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง 

2. สมัครหรือล็อกอินบนเว็บ TLS Contact กรอกแบบฟอร์ม France-Visas ให้เรียบร้อย เสร็จแล้วทำการจองคิวออนไลน์กับศูนย์รับทำวีซ่า 

3. เมื่อถึงวันนัดหมายให้เดินทางไปยื่นเอกสารตามสถานที่ที่กำหนด เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมไปด้วย (แนะนำให้ไปก่อนเวลา 10-15 นาที)

4. ดำเนินการยื่นเรื่องตามวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศสที่ศูนย์ได้กำหนดเอาไว้ หากไม่เคยสแกนลายนิ้วมือเจ้าหน้าที่จะแนะนำรายละเอียดให้ ใครเคยสแกนเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น และวีซ่าระบุ VIS ไม่ต้องสแกน แต่ถ้าเคยขอวีซ่าเชงเก้นแล้วไม่ผ่านต้องสแกนลายนิ้วมือใหม่ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยให้ชำระเงิน

5. เมื่อวีซ่าฝรั่งเศสผ่านเรียบร้อยจะทำการแจ้งผ่าน SMS ให้ไปรับด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้แก่ ใบตรวจสอบการสมัคร บัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน (หรือจะให้ตัวแทนไปรับก็ได้แต่ต้องมีใบรับหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนตัวจริงของผู้แทน และหนังสือมอบอำนาจ) เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับวิธีขอวีซ่าฝรั่งเศส

ขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศสที่ไหน

จากขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าฝรั่งเศสถือว่าไม่ได้ยุ่งยากใด ๆ มากนัก ซึ่งปัจจุบันวีซ่าฝรั่งเศสจะต้องทำการยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact)

ที่อยู่: 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.30 น. และ 13.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีรับหนังสือเดินทางคืนทำได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

เว็บไซต์: fr.tlscontact.com/

โทรศัพท์: 02-838-6688

อย่างไรก็ตามหากต้องการยื่นวีซ่าคิวพิเศษ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,600 บาท) สามารถดำเนินการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 – 07.45 น. เวลา 12.15 – 13.15 น. เวลา 16.00 – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 14.00 น.

วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส

ข้อควรรู้เพิ่มเติมในการทำวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส

ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าฝรั่งเศสเพื่อให้ทุกคนดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และประเมินช่วงเวลาดำเนินการเหมาะสม ไม่ต้องเสี่ยงลุ้นแบบฉิวเฉียดมากเกินไป รวมถึงขณะเดินทางยังสบายใจในทุกการท่องเที่ยวด้วย

ขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ใช้เวลานานไหม

คนที่วางแผนจะไปเที่ยวฝรั่งเศส ต้องประเมินระยะเวลาในการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสให้ดี ปกติแล้วสามารถยื่นได้ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 180 วัน (6 เดือน) ช้าที่สุดต้องภายใน 15 วัน ก่อนเดินทาง เพราะการพิจารณาวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน หากยื่นช้าเกินไปอาจทำให้ออกเอกสารไม่ทันตามกำหนดที่ต้องการ

ถือวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส เดินทางไปพื้นที่ไหนได้บ้าง

เมื่อคุณยื่นวีซ่าฝรั่งเศสผ่านและเดินทางไปถึงดินแดนอันใฝ่ฝันเรียบร้อยก็มั่นใจเลยว่าเอกสารฉบับนี่สามารถพาคุณเที่ยวฝรั่งเศสได้ทุกพื้นที่ตามความปรารถนาที่ตนเองต้องการ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียง อาทิ กรุงปารีส เมืองหลงของประเทศ ดินแดนแห่งสีสัน และสถาปัตยกรรมสุดงดงาม เมืองลีลล์ เมืองมาร์กเซย เมืองสตาร์บูร์ก เมืองลียง เมืองบอร์กโดซ์ รวมถึงยังข้ามไปยังเมืองโมนาโกได้อีกด้วย

สรุป

นี่คือข้อมูลที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าฝรั่งเศสเพื่อให้การเที่ยวฝรั่งเศสของคุณเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ สนุกแบบจัดเต็มไม่มีเบื่อ อย่างไรก็ตามการทำประกันเดินทางต่างประเทศยังคงเป็นเรื่องสำคัญทั้งเพื่อใช้ยื่นวีซ่าและคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน จึงอยากแนะนำให้ทุกคนเลือก “ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น” (Schengen Visa Insurance) จาก Luma GOซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์กับ จัดเต็มความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ติดเชื้อโควิด-19 ก็รักษาตัวได้ ยื่นวีซ่าสบาย ยืนยันความน่าเชื่อถือได้จากนักเดินทางที่ไว้วางใจมากกว่า 60,000 คน เติมเต็มทริปแห่งความสุขของคุณได้แบบครบครันทุกมิติ

You May Also Like

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …

ดื้อยา
สุขภาพ

การดื้อยา: ทำความรู้จักกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่ทำลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงในปี 1928 ยาปฏิชีวนะได้ปกป้องและช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยล้านคนจากโรคติดเชื้อมากมาย อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น และไม่สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคติดเชื้อปรสิตส่วนใหญ่ได้ และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลง แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ดื้อยาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆ การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะก่อนที่แพทย์กำหนดจะทำให้การรักษาในอนาคตไม่ได้ผล เนื่องจากแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสกับยาปฏิชีวนะไปแล้ว และอาจเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้ หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีและเกินจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างภัยพิบัติให้กับอารยธรรมยุคใหม่ การดื้อยาปฏิชีวนะกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ประชากรโลกทั่วโลกกำลังเผชิญ ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยสำคัญที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์ในปี …

HPV คือ
สุขภาพ

HPV คืออะไร อาการ เป็นอย่างไร ควรทำความเข้าใจให้ดี

เรื่องสุขภาพ ยิ่งรู้ก็มากยิ่งดี และถ้ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค HPV (Human Papillomavirus) การรู้จักและทำความเข้าใจไวรัสชนิดนี้ที่พบได้อย่างแพร่หลาย ก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไปมีมากกว่า 100 ชนิด และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง ตั้งแต่หูดไปจนถึงมะเร็ง ในบทความนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อ HPV ทั้งการแพร่เชื้อ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน …