อัปเดตขั้นตอนขอวีซ่าฟินแลนด์ประเภทท่องเที่ยว ปี 2567

ฟินแลนด์” ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขติดอันดับต้น ๆ ของโลก นั่นเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่คนไทยจำนวนมากหากมีโอกาสก็อยากไปเที่ยวฟินแลนด์สักครั้ง ซึ่งการจะเดินทางไปยังดินแดนแห่งนี้ได้นอกจากความพร้อมเรื่องเงินแล้ว “วีซ่าฟินแลนด์” ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องทำด้วยเช่นกัน จึงขอพาทุกคนมาอัปเดตขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์ ฉบับปี 2567 กันเลย 

ข้อควรรู้ก่อนขอวีซ่าฟินแลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

ก่อนจะศึกษาวิธีขอวีซ่าฟินแลนด์ประเภทท่องเที่ยวอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับวีซ่าฟินแลนด์กันสักเล็กน้อย โดยวีซ่าประเภทนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน “วีซ่าเชงเก้น” สำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวฟินแลนด์และประเทศอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถอยู่ในฟินแลนด์ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์ 

หากคุณต้องการยื่นวีซ่าฟินแลนด์ คุณสมบัติเบื้องต้นต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หากอายุต่ำกว่านี้ต้องมีเอกสารยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองโดยออกเป็นภาษาอังกฤษกับทางอำเภอ ไม่เป็นผู้มีคดีรุนแรงภายในประเทศ หรือถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศทุกกรณี ส่วนใครที่พึ่งทำวีซ่าฟินแลนด์ครั้งแรกต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเนื่องจากจะมีการเก็บไบโอเมตริกอัตลักษณ์บุคคลนั่นคือการสแกนลายนิ้วมือกับการสแกนใบหน้า 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าฟินแลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมให้พร้อมหากจะยื่นวีซ่าฟินแลนด์เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ติดขัดจนต้องเสียเวลายื่นขอใหม่ในรอบถัดไป ซึ่งเอกสารทั้งหมดที่จะใช้เมื่อขอวีซ่าฟินแลนด์ ประกอบไปด้วย 

 1. 1.แบบฟอร์มข้อมูลขอวีซ่า ทำการกรอกข้อมูลออนไลน์ จากนั้นปริ้นท์ออกมาเป็นเอกสารสำหรับนำไปยื่นคำร้องในวันจริง  หากทำครั้งแรกต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อย จากนั้นจึงล็อกอินแล้วเข้าไปใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำติดมาด้วย
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง ฉากพื้นหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ หรือสิ่งอื่นใดปกปิดใบหน้า ยกเว้นเครื่องแต่งกายตามหลักศาสนา กรณีสวมแว่นสายตารูปถ่ายต้องไม่สะท้อนเลนส์กระจก มองเห็นดวงตาชัดเจน กรอบแว่นไม่บดบังใบหน้า ห้ามเห็นฟัน จำนวน 1 ใบ อายุรูปถ่ายห้ามเกิน 6 เดือน
 4. 4.เอกสารรับรองการทำงาน แบ่งตามลักษณะอาชีพแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
 • พนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานของตนเอง  
 • เจ้าของธุรกิจ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์  
 • นักเรียน นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษา 
 1. 5.หลักฐานด้านการเงิน ประกอบไปด้วย สมุดบัญชีเงินฝากมีชื่อของผู้ยื่นคำร้อง รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน
 2. 6.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภายในระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดเอาไว้
 3. 7.เอกสารการจองที่พัก โรงแรมในระหว่างพำนักอาศัยประเทศฟินแลนด์ ตามเวลาที่วีซ่ากำหนด
 4. 8.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 5. 9.แผนการเดินทางในทริปการท่องเที่ยวตลอดการอยู่ที่ฟินแลนด์
 6. 10.ประกันเดินทางต่างประเทศ ให้ถ่ายสำเนาที่รวมความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย วงเงินไม่ต่ำกว่า 30,00 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 7. 11.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ต้องมีสูติบัตรพร้อมใบแปล และเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ออกโดยหน่วยงานราชการ  
 • ยื่นคำร้องเพื่อเดินทางกับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงบุคคคลที่ 3 ต้องมีหนังสือยินยอมเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ออกโดยหน่วยงานราชการ  
 • ยื่นคำร้องเพื่อเดินทางกับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของฝ่ายเดียว) ต้องมีหนังสือระบุผู้มีอำนาจปกครองเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ออกโดยหน่วยงานราชการ 
 1. 12.แผนการเดินทางทั้งหมดระหว่างพำนักอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์
วีซ่าฟินแลนด์

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์ 

เป็นอีกเรื่องที่ต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมของตนเองให้ดีหากวางแผนจะยื่นวีซ่าฟินแลนด์เพื่อไปท่องเที่ยวดินแดนแห่งความสุข โดยค่าใช้จ่ายสำหรับทำวีซ่าฟินแลนด์จะมีทั้งค่าวีซ่า ค่าบริการ และบริการเสริมอื่น ๆ ดังนี้ 

 • ค่าใช้จ่ายวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์สำหรับผู้ใหญ่ คนละ 80 EUR หรือประมาณ 3,000 บาท  
 • ค่าใช้จ่ายวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี คนละ 40 EUR หรือประมาณ 1,500 บาท  
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 • ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 970 บาท / เล่ม 

อย่างที่อธิบายเอาไว้ว่านอกจากค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องชำระแล้ว หากใครสนใจบริการเสริมเพื่อความสะดวกมากขึ้นก็มีดังต่อไปนี้ 

 

 • ศูนย์วีซ่าเคลื่อนที่ 3,710 บาท  
 • ห้องพรีเมี่ยมเลาจน์ 2,390 บาท  
 • บริการยื่นเอกสารนอกเวลาทำการ 2,320 บาท  
 • บริการแปลเอกสาร 530 บาท  
 • บริการส่งไปรษณีย์ และโทรแจ้งสถานะด้วยระบบออโต้ 330 บาท  
 • บริการส่งไปรษณีย์ 260 บาท  
 • บริการถ่ายรูป 260 บาท  
 • บริการกรอกแบบฟอร์ม 220 บาท  
 • บริการโทรแจ้งสถานะด้วยระบบออโต้ 110 บาท  
 • บริการส่ง SMS แจ้งสถานะ 70 บาท  
 • บริการปริ้นท์เอกสารแผ่นละ 30 บาท  
 • บริการถ่ายเอกสารหน้าละ 6 บาท 

ขั้นตอนและวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์อย่างละเอียด 

เมื่อเช็กลิสต์เอกสารพร้อมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว คราวนี้ก็มาถึงอีกขั้นตอนสำคัญของทุกคนที่จะยื่นวีซ่าฟินแลนด์ นั่นคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์แบบละเอียด สามารถทำตามนี้ได้เลย ไม่ยุ่งยาก 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์ทุกขั้นตอน 

 1. 1.หลังจากกรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารครบแล้ว วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์อันดับแรกให้จองนัดหมายกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่า (คลิกที่นี่) ทำการลงทะเบียนและล็อกอิน กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นเลือกวันเวลา และสถานที่ที่ตนเองสะดวก เสร็จแล้วจะมีอีเมลยืนยันพร้อมใบนัดหมายให้ปริ้นท์แนบติดมาวันจริงด้วย (หากไปเป็นกลุ่มต้องแยกการจองทีละคน)
 2. 2.เดินทางไปยังศูนย์บริการรับยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารทั้งหมด ยื่นเอกสาร ตรวจไบโอเมตริก (สแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า) ทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่แนะนำ สุดท้ายชำระเงินค่าบริการเป็นเงินบาท สามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต / เดบิต
 3. 3.รออัปเดตข้อมูลการอนุมัติจากสถานทูตและศูนย์บริการ เพื่อเข้าไปรับหนังสือเดินทางกลับด้วยตนเอง แต่กรณีไม่สะดวกจะให้ตัวแทนรับก็ได้ (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ใบเสร็จค่าทำวีซ่า และบัตรประชาชนของผู้แทน) หรือจะให้ส่ง EMS กลับมายังที่อยู่ก็ได้เช่นกัน เพียงเท่านี้ก็เสร็จวิธีขอวีซ่าฟินแลนด์ประเภทท่องเที่ยวแล้ว (ทั้งนี้อัปเดตล่าสุดสำหรับคนที่ยื่นคำร้องกับศูนย์บริการ VFS Global จะรับหนังสือเดินทางผ่านวิธีส่ง EMS เท่านั้น)

สถานที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์ มีที่ไหนบ้าง 

หลังจากเข้าใจวิธีขอวีซ่าฟินแลนด์กันอย่างละเอียดครบทุกขั้นตอน ใครที่ต้องการยื่นวีซ่าฟินแลนด์ปัจจุบันสามารถเลือกดำเนินการขอวีซ่าฟินแลนด์ได้ทั้งหมด 2 แห่ง ประกอบไปด้วย 

 1. 1.ศูนย์รับยื่นวีซ่าฟินแลนด์ VFS

ที่อยู่: เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404–405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-460-7057  

อีเมล: [email protected]  

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

เวลาทำการ: วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 . และ 13.00 – 16.00 . ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 1. 2.สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์

ที่อยู่: อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 63 .วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-207-8700 โทรได้เฉพาะเวลา 14.00 – 15.00  

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: finlandabroad.fi/web/tha/frontpage  

เวลาทำการ: วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 11.30 . 

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่ากับทางสถานทูตฟินแลนด์จะดำเนินการได้เฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดีตามเวลาที่ระบุเท่านั้น โดยต้องจองคิวล่วงหน้ากับทาง VFS Global  

ขอวีซ่าฟินแลนด์

ขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์ รอนานไหม 

จากวิธีขอวีซ่าฟินแลนด์ เมื่อทำตามขั้นตอนยื่นวีซ่าฟินแลนด์ทั้งหมดแล้ว จะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 15 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการทำวีซ่าฟินแลนด์สามารถยื่นร้องขอได้ล่วงหน้า 180 วัน ก่อนวันเดินทาง แต่แนะนำให้ยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

สรุป 

วิธีขอวีซ่าฟินแลนด์ประเภทท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดอีกต่อไป แม้เป็นมือใหม่แค่ทำตามขั้นตอนนี้ก็พร้อมตะลุยเที่ยวฟินแลนด์กันแล้ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดหากคุณวางแผนไปยังประเทศนี้หรือกลุ่มประเทศเชงเก้นอื่น ๆ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” คือสิ่งสำคัญมากจึงขอแนะนำ ประกันเดินทางต่างประเทศ จาก LUMA ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์แค่ไม่กี่นาที ถูกสุด ๆ ให้ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ครอบคลุมการรักษาจากเชื้อโควิด-19 ใช้ยื่นขอวีซ่าสบายใจหายห่วง บริการดูแลตลอด 24 ชม. ฟินกับประเทศที่มีความสุขมากสุดในโลกกันตลอดทริปแน่นอน 

 

You May Also Like

ค่ารักษา RSV
สุขภาพ

ค่ารักษา RSV ในโรงพยาบาลเท่าไหร่

การรักษาอาร์เอสวี (RSV) ปัจจุบันยังไม่มีวิธีและยารักษา RSV เฉพาะ การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยแพทย์จะสั่งยาเพื่อรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ หรือยาขยายหลอดลม รวมไปถึงรักษาแบบประคับประคองอาการโดยให้พักผ่อนให้เพียงพอ ให้ทานอาหารอ่อน ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมากต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอด และดูดเสมหะออก การรักษา RSV มักใช้เวลาประมาณ …

ประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง
เดินทาง

เมื่อมีประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง มาหาคำตอบเลย

ทุกครั้งเมื่อวางแผนเตรียมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามมักมีคำบอกเตือนจากคนรอบข้างกันอยู่เสมอว่าควรทำประกันเดินทางต่างประเทศติดไว้ด้วย เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังสบายใจด้านค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าหากเกิดเหตุดังกล่าวจริงประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง ตอบโจทย์ความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ขอพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของประกันเดินทางกันเลยดีกว่า! ความแตกต่างของประกันเดินทางกับประกันบุคคลประเภทอื่น  สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากคือเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้ โดยประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองเมื่อคุณท่องเที่ยวในประเทศแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ขณะที่ประกันเดินทางต่างประเทศก็คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันพำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เช่น ไปเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้น แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ ประกันตัวนี้จะให้ความคุ้มครองทันที เพียงแค่แจ้งรายละเอียดให้กับบริษัทรับรู้เท่านั้น   ประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง  …

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร
สุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร วันนี้มาทำความเข้าใจกัน

ประกันอุบัติเหตุคือการซื้อกรมธรรม์เพื่อป้องกันตัวเองหรือครอบครัวในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกันชนิดนี้สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันหรือครอบครัวของเขาในกรณีที่เกิดเหตุ สำหรับการคำนวณค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพของผู้เอาประกัน อายุ และประวัติการสุขภาพ การสมัครประกันอุบัติเหตุอาจมีการเบี้ยประกันที่ต่างกันตามแต่ละบริษัทประกันและประเภทของกรมธรรม์ที่เลือก ประกันอุบัติเหตุ มีกี่แบบ? ประกันอุบัติเหตุสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะการคุ้มครองและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่บริษัทประกันแต่ละแห่งกำหนดไว้ แต่โดยทั่วไปแล้ว มีแบบประกันอุบัติเหตุหลักๆ ดังนี้: ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance): ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล …