อัปเดตขอวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยวปี 2024 ทำตามได้เลย

หนึ่งในประเทศเล็ก ๆ ของกลุ่มบอลติกแต่มีความน่าหลงใหลจนทำให้หลายคนอยากมีโอกาสไปเยือนสักครั้ง การเที่ยวลิทัวเนียจึงเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ของชีวิตที่ควรค่าใกล้ชิดทั้งสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และความเงียบสงบ ซึ่งก่อนจะไปก็ต้องมี “วีซ่าลิทัวเนีย” ให้เรียบร้อย ใครที่อยากรู้วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนียต้องทำยังไงบ้าง ตามมาทางนี้เลย! 

แนะนำข้อมูลเบื้องต้นวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยว 

วีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยวสามารถเลือกขอ “วีซ่าเชงเก้น” เพื่อการพำนักอาศัยในระยะสั้นได้เลย (ยกเว้นใครจะเดินทางไปที่นี่แห่งเดียวและต้องอยู่นานเกิน 90 วัน ต้องขอวีซ่าพำนักระยะยาว ประเภท D) วีซ่าท่องเที่ยวนี้สามารถอยู่ในลิทัวเนียและกลุ่มประเทศเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ซึ่งวิธีขอวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยวไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวลใจเลย 

คุณสมบัติของผู้ที่ขอวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยว 

เบื้องต้นสำหรับใครอยากยื่นวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากอายุน้อยกว่านี้ต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ ไม่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรง หรือถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นอันขาด สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วย และถ้าเป็นการขอวีซ่าลิทัวเนีย (เชงเก้น) ครั้งแรกต้องทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อการยืนยันตัวตนด้วย 

วีซ่าลิทัวเนีย

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย 

เมื่อวางแผนแล้วว่าจะยื่นวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยว เรื่องของเอกสารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะถ้าพลาดแม้แต่ฉบับเดียวก็ต้องเสียเวลาจองคิวใหม่ทั้งหมด ซึ่งวีซ่าลิทัวเนียสำหรับผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวมีเอกสารทั้งหมด ดังนี้ 

 1. 1.แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมายทำวีซ่า
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ก่อนถึงวันเดินทางออกนอกประเทศกลุ่มเชงเก้น มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีวีซ่าฉบับเก่าให้นำติดตัวพร้อมสำเนามาด้วย)
 3. 3.รูปถ่ายพื้นลังสีขาว หน้าตรง ขนาด กว้าง 3.5 ซม. ยาว 4.5 ซม. มองเห็นศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่ยิ้มเห็นฟัน ห้ามสวมหมวก ผ้าปิดปาก ผ้าคลุมผม หมวก หรืออุปกรณ์ใดปิดบังใบหน้ายกเว้นการแต่งกายตามหลักศาสนา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
 4. 4.ประกันเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการเจ็บป่วยและปัญหาบาดเจ็บต่าง ๆ วงเงินขั้นต่ำ 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 5. 5.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ แต่แนะนำให้ใช้แค่ใบจองหรือไฟล์ทที่คาดว่าจะเดินทาง อย่าพึ่งจองจริง
 6. 6.เอกสารการจองที่พักโรงแรมทุกวันที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศลิทัวเนียและกลุ่มประเทศเชงเก้น
 7. 7.แผนการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปแบบละเอียด
 8. 8.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 9. 9.เอกสารยืนยันตัวตนด้านการทำงานตามลักษณะอาชีพของตนเอง ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ประกอบไปด้วย
 • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่สังกัดอยู่ ระบุ ชื่อ ตำแหน่ง รายได้ จำนวนวันและระยะเวลาของการลาหยุดตลอดการเดินทางในทริปนี้ 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่กำลังศึกษาในปัจจุบัน 
 1. 10.รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือเอกสารรับรองจากธนาคารถึงสถานะทางการเงินของผู้เดินทาง
 2. 11.หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษ หากเดินทางกับพ่อหรือไม่ 1 คน อีกฝ่ายต้องทำเอกสารยืนยัน หรือใครมีแค่ผู้ปกครองดูแลก็ให้คนเลี้ยงดูเป็นคนออกใบรับรองไปให้ทางอำเภอจัดการต่อ

ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย 

อีกเรื่องที่ต้องรู้เอาไว้ด้วยสำหรับคนที่จะยื่นวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยวนั่นคือ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นสำหรับขอวีซ่าลิทัวเนีย จึงขอสรุปอย่างครบถ้วนเพื่อจะได้เตรียมพริอม วางแผนงบดำเนินการถูกต้อง ไม่ผิดพลาดภายหลัง 

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นขอวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR / คน หรือประมาณ 3,040 บาท เด็กอายุ 6-11 ปี 40 EUR / คน หรือประมาณ 1,520 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 • ค่าบริการจาก VFS Global 19.13 EUR ประมาณ 727 บาท / คน แต่สำหรับใครยื่นวีซ่ากับศูนย์เชียงใหม่หรือภูเก็ตจะมีค่าบริการ 40 DUR ประมาณ 1,520 บาท / คน 

ส่วนคนที่อยากได้รับความสะดวกจากบริการของ VFS Global ก็ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำวีซ่าของคุณเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม 

 • บริการห้องรับรองพิเศษ (เฉพาะในกรุงเทพฯ) 2,171 บาท 
 • บริการตรวจสอบเอกสารและกรอกแบบฟอร์มการสมัคร 987 บาท 
 • บริการประกันคุ้มครองเอกสารส่งทางไปรษณีย์ 350 บาท 
 • บริการส่ง EMS 217 บาท 
 • บริการส่ง SMS อัปเดตสถานะ 59 บาท 
 • บริการถ่ายเอกสาร หน้าละ 15 บาท 
 • บริการปริ้นท์เอกสาร หน้าละ 25 บาท  
ขอวีซ่าลิทัวเนีย

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย อัปเดตล่าสุด 

มาถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนั่นคือขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย ด้วยความที่เมืองไทยไม่มีสถานทูตลิทัวเนียจึงอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะคุณสามารถดำเนินการได้ตามสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้เลย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนียแบบละเอียด 

 1. 1.ขั้นตอนแรกสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนียขั้นตอนแรกให้ทำการจองคิวเพื่อยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์กับทาง VFS Global Germany  ลงทะเบียนใหม่ ล็อกอินแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ระบุวัน-เวลาที่ตนเองสะดวก
 2. 2.เมื่อถึงกำหนดให้เดินทางไปยังศูนย์รับยื่นฯ VFS Global ตามนัดหมาย ปริ้นท์ใบจองคิวแนบกับเอกสารทั้งหมด ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง มีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สำหรับคนพึ่งเคยทำวีซ่าเชงเก้นครั้งแรก)  เข้าสู่ขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมให้จ่ายด้วยเงินบาท สามารถจ่ายโดยเงินสด บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ก็ได้ ยกเว้นเชียงใหม่และภูเก็ตรับเฉพาะเงินสด
 3. 3.ติดตามสถานะวีซ่า / รับเล่มคืน สามารถไปรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์บริการ VFS Global ภายใน 30 วัน แต่ถ้าจะแนะนำวิธีที่สะดวกให้ส่ง EMS กลับมายังที่อยู่ของตนเองโดยทำการชำระค่าบริการเพิ่มเติม เป็นอันเรียบร้อยวิธีขอวีซ่าลิทัวเนียที่ใครก็ทำได้ ไม่ยุ่งยากอะไรมาก

สถานที่ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย 

หากต้องการยื่นวีซ่าลิทัวเนียในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้กับ VSF Global Germany มีศูนย์บริการขอวีซ่าลิทัวเนียอยู่ 3 แห่ง เนื่องจากบ้านเราไม่มีสถานทูตลิทัวเนีย และทำตามวิธีขอวีซ่าลิทัวเนียที่ระบุเอาไว้ได้เลย สะดวกแห่งไหนจองคิวล่วงหน้าแล้วดำเนินการทันที 

 1. 1.ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี VFS Global กรุงเทพ

ที่อยู่: 404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ10330 

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

เวลาทำการ: 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 

โทรศัพท์: 02-460-7065 

อีเมล: [email protected]  

 1. 2.ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี VFS Global เชียงใหม่

ที่อยู่: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ – อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

เวลาทำการ: ยื่นเอกสารและรับเล่มคืน ได้ตั้งแต่ 08.30 – 14.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 1. 3.ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี VFS Global ภูเก็ต

ที่อยู่: ตึก ซีซีเอ็ม คอมเพล็ก ชั้น 5 เลขที่ 77/77 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

เวลาทำการ: ยื่นเอกสารและรับเล่มคืน ได้ตั้งแต่ 08.30 – 14.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

วีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนียใช้เวลาดำเนินการกี่วัน 

หากวางแผนอยากไปเที่ยวลิทัวเนีย ปกติแล้วเมื่อยื่นวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยว (เชงเก้น) ต้องใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ โดยทุกคนสามารถขอวีซ่าลิทัวเนียล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ซึ่งแนะนำให้รีบขออย่างน้อย 1 เดือน ก่อนถึงวันเดินทาง 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนียไปที่ไหนได้บ้าง 

ด้วยประเทศนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อคุณมีวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยวอยู่ในมือก็สามารถเดินทางไปเที่ยวลิทัวเนียได้ทุกจุดโดยเฉพาะไฮไลท์เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต เช่น กรุงวิลนีอุส (Vilnius), เมืองทราไก (Trakai), เมืองเคานาส (Kaunas), เมืองซัวเลย์ (Siauliai), เมืองดรัสคินินคาอิ (Druskininkai) เป็นต้น ชอบสไตล์ไหนวางแผนแล้วไปลุยกันเลย 

สรุป 

วิธีขอวีซ่าลิทัวเนียประเภทท่องเที่ยวต้องทำการขอผ่าน VFS Global Germany ซึ่งใครที่อยากเที่ยวลิทัวเนียก็ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้กันได้เลย และต้องไม่ลืมทุกครั้งที่จะเดินทางเมืองนอกต้องมี “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ติดไว้เสมอ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ตัวเลือกมาแรงแห่งยุคของจริง ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สมัครผ่านออนไลน์รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล ใช้ยื่นวีซ่าทั่วโลกแบบไม่ติดปัญหา คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ประสานงานได้ตลอด 24 ชม. ซื้อแล้วคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่ 

You May Also Like

โรคข้ออักเสบรูมาตอยต์
สุขภาพ

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ควรดูแลตนเองอย่างไร?

เนื้อหาบทความนี้ นำเสนอโดย Bangkok Physio Center (BPC) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มุ่งเป้าไปที่ข้อต่อเป็นหลัก ทำให้เกิดอาการปวด บวม และตึง การจัดการกับภาวะเรื้อรังนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง ผู้ป่วยก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการจัดการกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์คือการดูแลตนเอง ซึ่งคุณสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆ ในบทความนี้ เราได้รวบรวมแนวทางต่างๆ ตลอดจนเคล็ดลับการดูแลตนเอง …

ป้องกันออฟฟิศซินโดรม
สุขภาพ

ป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน

เนื้อหาบทความนี้ นำเสนอโดย Bangkok Physio Center (BPC) สภาพแวดล้อมการทำงานที่เร่งรีบและเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในปัจจุบัน หลายคนใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ส่งผลให้เกิดอาการที่เรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็นภาวะที่ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกต่างๆ มีปัญหา เนื่องจากการนั่งเป็นเวลานานและการทำงานนั่งโต๊ะซ้ำๆ ออฟฟิศซินโดรมเป็นอย่างไร? รู้จักกับโรคออฟฟิศซินโดรม:  ออฟฟิศซินโดรมหรือที่รู้จักกันในชื่อคอมพิวเตอร์ซินโดรมหรือเดสซินโดรม หมายถึงกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งและทำงานซ้ำๆ เป็นเวลานาน ซึ่งมักพบในที่ทำงาน ภาวะนี้ส่งผลต่อกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆ และอาจทำให้รู้สึกไม่สบาย …

รักษาไมเกรน
สุขภาพ

รักษาไมเกรนอย่างไรให้ได้ผล

เนื้อหาบทความนี้ นำเสนอโดย Bangkok Physio Center (BPC) อาการปวดหัวไมเกรนที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียและมักมาพร้อมกับความเจ็บปวดแสนสาหัส อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิต แม้ผู้ป่วยไมเกรนจะพยายามหาวิธีรักษาหรือบรรเทาอาการปวดบริเวณด้านหลังศีรษะอย่างต่อเนื่องนี้ แต่การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอาการปวดหัวทั่วไปและปวดหัวไมเกรนก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน อาการปวดหัวทั่วไปและไมเกรนแตกต่างกันอย่างไร? อาการปวดหัวเป็นอาการป่วยที่พบได้บ่อย แต่ไมเกรนจะมีความรุนแรงและอาการที่เฉพาะเจาะจงกว่า อาการปวดหัวด้านหลังศีรษะมักมีปัจจัยที่แตกต่างออกไป อาการปวดหัวทั่วไปอาจทำให้รู้สึกไม่สบายเล็กน้อย แต่ไมเกรนจะทำให้เกิดอาการปวดตุบๆ อย่างรุนแรง โดยมักเกิดขึ้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของศีรษะ การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้เป็นก้าวแรกสู่การรักษาอาการปวดหัวไมเกรนอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาอาการปวดหัวไมเกรนที่ได้ผลดีที่สุด …