เมื่อมีประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง มาหาคำตอบเลย

ทุกครั้งเมื่อวางแผนเตรียมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามมักมีคำบอกเตือนจากคนรอบข้างกันอยู่เสมอว่าควรทำประกันเดินทางต่างประเทศติดไว้ด้วย เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังสบายใจด้านค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าหากเกิดเหตุดังกล่าวจริงประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง ตอบโจทย์ความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ขอพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของประกันเดินทางกันเลยดีกว่า!

ความแตกต่างของประกันเดินทางกับประกันบุคคลประเภทอื่น 

สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากคือเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้ โดยประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองเมื่อคุณท่องเที่ยวในประเทศแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ขณะที่ประกันเดินทางต่างประเทศก็คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันพำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เช่น ไปเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้น แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ ประกันตัวนี้จะให้ความคุ้มครองทันที เพียงแค่แจ้งรายละเอียดให้กับบริษัทรับรู้เท่านั้น  

ประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง

ประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง 

จากทั้ง 4 กรณีจะเห็นว่าประกันเดินทางยต่างประเทศสามารถช่วยได้ในหลายด้านครอบคลุมให้แบบสบายใจไม่ว่าจะเป็นอาการป่วย อุบัติเหตุ สินทรัพย์ สัมภาระ ไปจนถึงเอกสารเดินทาง ทั้งนี้เมื่อถามเป็นประเภทของการให้ความช่วยเหลือก็มีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. การจ่ายชำระค่าบริการ (ค่ารักษาพยาบาล)  

โดยผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน จากอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็ตาม มีทั้งรูปแบบการสำรองจ่ายล่วงหน้าแล้วค่อยเบิกเคลมคืนภายหลัง และกรณีไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ 

2. การชดเชยเป็นเงินสด 

เมื่อมีสินทรัพย์เสียหาย สูญหาย หรือล่าช้าจนทำให้ผู้เอาประกันไม่สามารถใช้งานสิ่งเหล่านั้นต่อได้ หรือต้องรอเป็นระยะเวลานาน กรณีนี้ต้องดำเนินการหลังกลับจากการท่องเที่ยวแล้วโดยมีเอกสารยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เอกสารยืนยันจากสายการบินหากสัมภาระสูญหาย เสียหาย ระหว่างการเดินทาง เอกสารจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่หากเกิดเหตุการณ์ถูกชิงทรัพย์ ขโมย  

3. การซ่อมแซมหรือทดแทน  

มักใช้กับกรณีกระเป๋าเดินทาง สัมภาระเสียหาย เช่น ถูกโยน ตกกระแทกพื้น ทางบริษัทประกันจะประเมินเบื้องต้นถึงความเสียหายดังกล่าวหากยังไม่ถึงขั้นต้องซื้อใหม่ สามารถซ่อมแซมได้ก็จะดำเนินการให้ (ผู้เอาประกันสามารถดำเนินการเองแล้วเรียกเก็บเงินจากใบเสร็จก็ได้ แต่ต้องไม่เกินราคาที่บริษัทประกันประเมินไว้) ส่วนกรณีเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็อาจมีการพิจารณาซื้อรุ่นที่ใกล้เคียงให้ทดแทน 

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง, เมื่อมีประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง มาหาคำตอบเลย
ประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง, เมื่อมีประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง มาหาคำตอบเลย

ประกันเดินทางสามารถใช้งานกรณีแบบไหนได้บ้าง 

เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองนอก สิ่งที่มือใหม่อาจยังมีข้อสงสัยนั่นคือ ต้องเป็นกรณีแบบไหนประกันเดินทางช่วยได้บ้าง จึงขอสรุปมาให้แบบละเอียด ครบถ้วน เพื่อความสบายใจพร้อมการันตีความคุ้มค่า 

1. เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ 

ถือเป็นกรณีที่ประกันเดินทางช่วยได้มากสุดของวงเงินประกันทั้งหมดคงไม่ใช่เรื่องผิดนัก เพราะจุดประสงค์หลักของหลายคนเลือกทำประกันประเภทนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายหากมีเหตุให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ เนื่องจากค่าใช้จ่ายมหาโหด ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่อาการที่เกิดจากสาเหตุเรื้อรังก่อนเดินทาง ซึ่งกรณีการใช้ประกันเดินทางกับเรื่องนี้มีตัวอย่างเยอะมาก เช่น ไม่สบาย เป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท้องเสีย อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารท้องถิ่นที่ไม่คุ้นชิน แมลง สัตว์มีพิษกัดต่อย ลื่นลม ตกบันได ถูกรถเฉี่ยว โดยประกันจะให้ความคุ้มครองทั้งสถานการณ์เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

2. เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทบินดีเลย์ 

กรณีต่อมาก็พบเจอได้บ่อยไม่แพ้กัน ซึ่งประกันเดินทางช่วยได้จริงหากคุณซื้อแผนที่รวมความรับผิดชอบด้านการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบินจากเหตุไม่คาดฝันทั้งหลาย เช่น สภาพอากาศ เครื่องบินขัดข้อง ถูกขู่จากผู้ไม่หวังดี โดยผู้เอาประกันสามารถเคลมค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโรงแรมที่พักชั่วคราว ค่าตั๋วเครื่องบินไฟล์ทใหม่ เป็นต้น 

3. สัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้า 

อีกกรณีแม้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่ถ้าการเดินทางของคุณต้องเจอเข้ากับเรื่องไม่คาดฝันทั้งกรณีสัมภาระเสียหาย สูญหาย ระหว่างกำลังโดยสาร หรือสัมภาระมาล่าช้าเนื่องจากการขนส่งของสายการบินผิดพลาด ก็สามารถให้ประกันเดินทางเข้ามาช่วยเหลือได้ทันที เบื้องต้นอาจนำเอาใบเคลมจากสายการบินเพื่อยืนยันถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จากนั้นให้เก็บใบเสร็จสินค้าที่ซื้อกรณีต้องซื้อใหม่ (สัมภาระล่าช้าหรือสูญหาย) แต่ถ้าสัมภาระเสียหายก็จะมีการประเมินว่าสามารถซ่อมหรือต้องซื้อใหม่ 

4. อื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

นอกจาก 3 กรณีที่ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว เมื่อคุณมีประกันเดินทางยังสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายกรณีเอกสารเดินทางสูญหาย เสียหาย การถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ของมีค่า เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม สินทรัพย์ภายในห้องพักสูญหาย เงินสดถูกขโมย เป็นต้น  

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อประกันเดินทาง 

1. ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน  

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยยืนยันถึงความมั่นใจเมื่อต้องเลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับออกไปท่องเที่ยว หลัก ๆ แล้วควรมีเครือข่ายกับทั่วโลก เช่น สายการบิน สถานพยาบาล บริษัทประกันต่างชาติ เป็นต้น หากเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้ประสานงานกันด้วยความรวดเร็ว รักษาทันท่วงที 

2. รายละเอียดของกรมธรรม์ที่สนใจซื้อ 

ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของกรมธรรม์ที่จะซื้อว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีเงื่อนไข ข้อยกเว้น รายละเอียดเฉพาะแบบใดบ้าง ซึ่งแต่ละแผนเองก็มีข้อมูลแตกต่างกันไป เช่น บางแผนไม่คุ้มครองเรื่องเที่ยวบิน สัมภาระเดินทาง บางแผนมีเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อท้าย ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องรายละเอียดแต่ยังอยากดูวงเงินคุ้มครองเพียงพอกับความเสี่ยงหรือไม่ เช่น หากต้องไปประเทค่าครองชีพสูง เช่น สหรัฐฯ ประเทศในยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ วงเงินก็ควรสูงกว่าเพื่อความสบายใจ 

3. รีวิวจากผู้เคยเป็นลูกค้าจริง 

การรับข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการจริงย่อมช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนเลือกซื้อประกันเดินทางได้อย่างดี ลองศึกษาถึง Feedback ผลตอบรับว่าเป็นอย่างไร ตรงกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะเรื่องการเคลมต้องไม่ยุ่งยาก สามารถประสานงานได้ทันที รวดเร็ว พร้อมทีมคอลเซนเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง  

4. แนะนำให้เลือกซื้อที่แบบไม่ต้องสำรองจ่าย 

การเลือกซื้อประกันเดินทางแบบไม่ต้องสำรองจ่ายจะช่วยให้คุณสบายใจว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจริง ๆ เพราะการเตรียมตัวของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เผื่อเงินในเรื่องนี้กันอยู่แล้ว หากต้องสำรองจ่ายก่อนนอกจากเงินไม่พอ การกดเงินสดก็มีค่าธรรมเนียม การสำรองจ่ายจึงเป็นวิธีที่ตอบโจทย์มากสุด 

สรุป 

การมีประกันเดินทางช่วยได้ในหลายเรื่องมาก ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลขณะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จึงขอย้ำอีกครั้งว่าประกันเดินทางต่างประเทศมีความสำคัญมาก และใครกำลังมองหาประกันเดินทางดี ๆ สักฉบับขอแนะนำ “Luma GO” จาก Luma ราคาเบา ๆ กับแพ็คเกจเริ่มต้นเพียง 199 บาท ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ซื้อง่ายช่องทางออนไลน์ ทุกแผนให้คุ้มครองจากเชื้อโควิด-19 มีบริการประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ติดต่อสายด่วนได้ตลอด 24 ชม. มีความสุขกับชีวิตได้ทุกเวลา 

Table of Contents