Free Look Period ในประกันสุขภาพ คืออะไร?

สำหรับใครที่พึ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำประกัน เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตัวเองหลังจากการซื้อกรมธรรม์แล้วคือ Free Look Period หรือ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ เป็นสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเวลาศึกษารายละเอียดและตัดสินใจว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรือยังคงต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาพิจารณานี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ

ระยะเวลาสำหรับ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ (Free Look Period)  

โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันกับทางตัวแทนหรือผ่านระบบธนาคาร และ 30 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยและประเภทของกรมธรรม์ 

สิทธิประโยชน์ของช่วงเวลานี้ คือ  

 • – ผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาเอกสารกรมธรรม์อย่างละเอียด  
 • – ทำความเข้าใจเรื่องความคุ้มครองและเงื่อนไขยกเว้น  
 • – เปรียบเทียบกับกรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ  
 • – ยกเลิกกรมธรรม์หากไม่พอใจในเงื่อนไข  
 • – เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัย  
 • – ลดความเสี่ยงในการซื้อกรมธรรม์ที่ไม่ตรงกับความต้องการ 

การยกเลิกและค่าใช้จ่าย 

หากผู้เอาประกันภัยตัดสินใจยกเลิกภายในระยะ Free Look Period จะได้รับเงินเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน ซึ่งการใช้สิทธิ Free Look Period โดยทั่วไปแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เอาประกันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 

อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นบางประการ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันและประเภทของกรมธรรม์ 

 • – บางบริษัทประกันอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก แม้จะอยู่ในช่วง Free Look Period 
 • – บางกรมธรรม์ประกันอาจมีการหักค่าเบี้ยประกัน สำหรับช่วงเวลาที่คุ้มครอง 
 • – บางบริษัทประกันอาจไม่คืนเงินค่าตรวจสุขภาพ ที่ผู้เอาประกันได้รับในช่วง Free Look Period
free look period คืออะไร

สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับ Free Look Period

 • 1. ระยะเวลาพิจารณาเริ่มนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ไม่ใช่วันซื้อ 
 • 2. กรณีต้องการยกเลิกควรแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาพิจารณา แต่อย่าลืมเผื่อเวลาสำหรับการส่งเอกสารคืนให้ถึงมือบริษัทเอาไว้ด้วย มิเช่นนั้นอาจถือว่าเป็นการขอยกเลิกเกินระยะเวลาพิจารณา 
 • 3. หากมีการเคลมภายในระยะเวลาพิจารณา เงินคืนอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท 

 

ข้อควรระวัง สำหรับช่วง Free Look Period

มีข้อควรระวังบางประการที่ผู้เอาประกันควรทราบ ดังนี้ 

 • 1. การยกเลิกกรมธรรม์ภายใน Free Look Period ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินคืนเสมอไป 
  • 1.1 ในบางกรณี ผู้เอาประกันอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ 
  • 1.2 ในกรณีที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันอาจได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน 
 • 2. การยกเลิกกรมธรรม์ภายใน Free Look Period อาจส่งผลต่อประวัติการทำประกัน 
  • 2.1 บริษัทประกันอาจพิจารณาผู้เอาประกันที่มีประวัติการยกเลิกกรมธรรม์บ่อยเป็นความเสี่ยงและอาจถูกเสนอเบี้ยประกันที่สูงขึ้น 
 • 3. การยกเลิกกรมธรรม์ภายใน Free Look Period อาจส่งผลต่อสุขภาพ 
  • 3.1 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันอาจสูญเสียสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลบางประการ 
free look period คืออะไร

 

สรุป 

ระยะเวลาพิจารณา (Free Look Period) เป็นสิทธิสำคัญที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันควรรู้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตัวเอง อย่างไรก็ตามระยะเวลาพิจารณาอาจแตกต่างกันไปและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ผู้เอาประกันจึงควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ดีก่อนตัดสินใจทำประกันสุขภาพ

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

free look period คืออะไร, Free Look Period ในประกันสุขภาพ คืออะไร?
Table of Contents

You May Also Like

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …

New Health Standard คืออะไร
บทความ

New Health Standard คืออะไร

ความหมายของ New Health Standard  New Health Standard คือมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบใหม่ ที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น New Health Standard? เพื่อสร้างมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากจากเมื่อก่อน …

community rating คือ
บทความ

Community Rating คืออะไร?

Community Rating เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดระดับค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการทางด้านการแพทย์โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเป็นโรคหรือสภาพสุขของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมประกันสุขภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการรักษาและประกันสุขภาพสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้น โดยทั่วไปการเสนอราคาหรือการเสนอประกันในระบบ Community Rating จะไม่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกัน ทำให้ค่าเบี้ยหรือค่าบริการมีความเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าบางบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าบางคนในกลุ่มก็ตาม หรือบางคนอาจมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการรักษาบ่อยมากกว่าคนอื่น แต่ค่าเบี้ยหรือค่าบริการยังคงเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ หลักการ Community Rating มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่สนใจสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มนั้น ๆ โดยมักจะใช้ในระบบประกันสุขภาพของประเทศหรือระบบที่เปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ …