ประกันสุขภาพช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณได้อย่างไร

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ในปัจจุบันนี้ ยากแก่การคาดเดาอย่างยิ่ง เหมือนโควิท 19 ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ การรักษาพยาบาลในปัจจุบัน จึงต้องมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษาและช่วยชีวิตยามวิกฤติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลาย ๆ ครั้งหากเราไม่ได้ทำการวางแผนชีวิตไว้อย่างรอบคอบ อาจต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงจนทำให้อนาคตที่เหลืออยู่สั่นคลอนได้ ประกันสุขภาพจึงเป็นประกันพื้นฐานที่ควรมีไว้เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของคุณเอง

ประกันสุขภาพเป็นอย่างไร

ประกันสุขภาพแบ่งเป็น 2 แบบ แบบธรรมดาทั่วไป ได้แยกจ่ายค่าต่าง ๆ ไว้ หากมีส่วนเกินต้องจ่ายเอง แบบที่สองคือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ค่ารักษาตามแผนที่ทำไว้ ตามแบบประกันที่เลือก ทั้งนี้ให้ดูว่ารวมเหมาจ่าย ค่ารักษาเคมีบำบัด รังสีบำบัด ค่าล้างไต ไว้อย่างครอบคลุมทำให้ไม่ต้องกังวลค่ารักษาโรคร้ายแรงที่จะมีส่วนเกิน ตลอดไปจนถึงความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ประกันเหมาจ่ายจะเป็นวงเงินเหมาจ่ายไปเลยต่อปี มีวงเงินรักษา OPD ให้ใช้แล้วแต่จะเลือก ไม่ต้องมากังวลส่วนต่าง อีกทั้งมีการชดเชยรายได้รายวันในการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และคุ้มครองโรคร้ายแรงให้อีกด้วย

ประกันสุขภาพช่วยค่าใช้จ่าย

การทำประกันสุขภาพช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณได้อย่างไร

หากถามว่าการทำประกันสุขภาพช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณได้อย่างไร คำตอบที่ได้นั้นคุ้มค่ามาก ๆ

การทำประกันสุขภาพช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลในทุกรูปแบบ ทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน

เมื่อเรามัวแต่คิดถึงผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของการทำประกันชีวิต เรามักคิดว่าเป็นเงินที่เหลือให้ครอบครัวดำเนินชีวิตไปได้ บางครั้งหากเราประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์อาจมืดแปดด้านและหาทางออกไม่ได้ การทำประกันสุขภาพจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินเพราะสามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลทุกขั้นตอนการดูแล จึงหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ได้วางแผนไว้ ผู้ให้บริการประกันภัยหลายแห่งเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยการจ่ายตรงให้กับโรงพยาบาล จึงสามารถแบ่งเบาภาระเรื่องการสำรองเงินสดไปได้เลย

การทำประกันสุขภาพช่วยชดเชยรายได้เมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้ให้บริการประกันภัยมีการประกันการเจ็บป่วย ได้ชดเชยเป็นเงินในกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จนขาดรายได้ในการทำงาน แน่นอนว่าจะได้รับเงินชดเชยก้อนนี้เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินเท่ากับจำนวนวันที่ขาดรายได้

ประกันสุขภาพช่วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันที่จ่ายไปตามนโยบายการดูแลสุขภาพมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษี จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งต่อปี สามารถหักลดย่อนภาษีได้สูงสุด ปีละ 25,000 บาท จากเบี้ยประกันสุขภาพ

โรคประจำตัว
Table of Contents