เผยเคล็ดลับการวางแผนทำ “ประกันสุขภาพครอบครัว” ที่คุ้มค่าที่สุด

หลายคนทำงานหนักเพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงให้กับครอบครัว แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า ในสภาวะปัจจุบันนี้ มีปัจจัยเสี่ยงมากมาย หากเกิดอะไรขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน ครอบครัวอันเป็นที่รักจะรับมืออย่างไรโดยไม่เดือดร้อน ทางเลือกที่โดดเด่นในสภาวะเช่นนี้ คือการทำประกันสุขภาพครอบครัวที่เหมาะสำหรับสมาชิกในครอบครัวและครอบคลุม ซึ่งหมายถึง สามารถคุ้มครองชีวิต สุขภาพและทรัพย์สิน ตลอดไปจนถึงครอบครัวอันเป็นที่รักให้มีหลักประกัน มีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ และสามารถดำเนินชีวิตได้ภายใต้ความมั่นคงทางการเงินได้ตลอดไป

ประกันสุขภาพครอบครัว

การซื้อประกันสุขภาพครอบครัวให้คุ้มค่า

สุขภาพของคนในครอบครัวสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ปัจจุบัน คุณพ่อคุณแม่มักจะทำประกันสุขภาพครอบครัวที่ครอบคลุมเพื่อลูก ๆ ตั้งแต่แรกเกิด เพราะการทำประกันสุขภาพครอบครัวเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลย และมีข้อดีเช่น

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง เพราะบริษัทประกันจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ ดังนั้น จึงไม่กระทบกับเงินออม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจากประกันนี้จะต้องอยู่ภายใต้วงเงินตามกรรมธรรม์ที่เอาเท่านั้น

บริหารค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้

บริหารค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ เราจะไม่มีวันทราบหรอกว่า เราจะป่วยเป็นโรคอะไร ดังนั้น ซื้อประกันสุขภาพให้ครอบคลุมก็ถือว่า ช่วยให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่า ถ้าป่วยด้วยโรคหนึ่ง ก็จะไม่เป็นภาระเงินออมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของเรา อย่างไรก็ตาม เราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนที่คาดการณ์ได้ เช่น เบี้ยประกันที่เราทราบว่าเราจะต้องจ่ายต่องวดเท่าไร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตายตัวรายเดือน

อุ่นใจและมั่นใจว่าเครือข่ายโรงพยาบาลและบริษัทประกันที่เราเลือกจะดูแลเราเป็นอย่างดี

ประกันครอบครัว

หลักในการเลือกซื้อประกันสุขภาพครอบครัวให้คุ้มค่า

 • หัวหน้าครอบครัวต้องสำรวจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ตนเองมีอยู่เสียก่อน ว่ามีแบบไหน ชนิดไหนอยู่แล้ว หลังจากนั้นให้เลือกในส่วนที่ขาดอยู่ เพื่อให้ได้ครอบคลุม และไม่ซ้ำซ้อนกับของเดิมที่หัวหน้าครอบครัวมีอยู่แล้ว
 • หัวใจสำคัญ คือ การคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยต้องไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ทั้งปีที่หาได้
 • ทำตารางเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างของบริษัทประกันแต่ละที่ว่า มีแผนความคุ้มครองแบบไหนบ้าง เช่น:
  • คุ้มครองมากน้อยแค่ไหน
  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งในกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหรือไม่
  • ต้องสำรองจ่ายเองไหม
  • มีโรงพยาบาลที่คุณใช้เป็นประจำอยู่ในเครือข่ายหรือไม่
  • มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น
  • เข้ารักษาได้ทันทีหรือไม่

เมื่อได้ตารางเปรียบเทียบแล้ว ลองให้คะแนนบริษัทประกันในแต่ละสถานที่ แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุดอย่างแน่นอน

ประกันสุขภาพแผนครอบครัว

ครอบครัวควรมีประกันแบบกลุ่มอื่น ๆ ด้วย

ก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองและคนที่คุณรัก ให้นึกถึงประกันสุขภาพแบบกลุ่มอื่น ๆ ไปด้วย เช่น สำหรับธุรกิจ SME โรงเรียน หน่วยงาน ที่มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และเดินทางสัมมนา เป็นต้น เพราะบางเงื่อนไขของประกันเหล่านี้ก็ครอบคลุมเรื่องของสุขภาพไปด้วย

การทำประกันประกันแบบกลุ่ม เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองดูแลสุขภาพของกลุ่ม ๆ นั้น ให้ได้การรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้กิจการดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อบุคคลต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดเจ็บป่วยในทุกกรณี ทั้งผู้ป่วยในที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก รวมถึงความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุได้อีกด้วย

ข้อดีการทำประกันสุขภาพแบบกลุ่ม คือ นอกจากคุ้มครองอย่างครอบคลุมแล้ว ยังสามารถเลือกระยะเวลาในการคุ้มครองได้ ประโยชน์การประกันแบบกลุ่มยังช่วยเพิ่มสวัสดิการให้กับกลุ่มพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถนำเบี้ยประกันไปช่วยลดภาษีประจำปีให้ได้ รวมทั้งสร้างความรู้สึกมั่นใจและมั่นคงให้กับทั้งบริษัทและเหล่าพนักงานทุกคน

Table of Contents