ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก คืออะไร

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งหากมีแผนประกันสุขภาพที่มอบวงเงินความคุ้มครองสูงก็มักส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้หลายคนจึงมองหาวิธีการลดค่าเบี้ยประกันภัย Luma จึงอยากแนะนำให้รู้จักประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก (deductible) ที่จะช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยแต่ยังคงให้ความคุ้มครองโรคภัยไข้เจ็บครบถ้วนตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันกันภัยเช่นเดิม

ประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก หรือ ประกันสุขภาพ deductible คือ ประกันสุขภาพ ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบส่วนแรกในการรักษาพยาบาลด้วยเงินของตัวเอง หรือสวัสดิการที่ตัวเองมีอยู่ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระค่ารับผิดชอบส่วนแรกตามที่ระบุในกรมธรรม์แล้ว ทางบริษัทประกันสุขภาพถึงจะเข้ามาดูแลค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เหลือได้

ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกทำงานอย่างไร กรณีไหนถึงจะได้เคลม

เมื่อผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (deductible) ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินของตัวเอง หรือด้วยสวัสดิการของตัวเองไปก่อน บริษัทประกันจึงจะเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหลือ ยกตัวอย่าง 2 กรณี

ใครบ้างที่เหมาะกับการซื้อประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก

ค่ารับผิดชอบส่วนแรก

หากซื้อประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก สามารถเคลมประกันได้อย่างไร

การยื่นค่าสินไหมทดแทนหรือการเคลมประกันจากประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก (deductible) เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสามารถแจ้งเคลมกับทางโรงพยาบาลได้

1. ผู้ที่มีสวัสดิการรองรับแล้ว

สำหรับผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เช่น ประกันกลุ่มจากบริษัทที่ทำงานอยู่ ในการชำระค่ารักษาพยาบาลให้แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าต้องการยื่นเคลมค่าเสียหายส่วนแรกด้วยสวัสดิการนั้น ๆ ก่อน หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน จึงค่อยเคลมจากประกันสุขภาพแบบมีค่า deductible ที่ได้ซื้อไว้ อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบกับบริษัทประกันภัยของตนให้ดีว่าคุณต้องรับผิดชอบส่วนแรกจำนวนเท่าไหร่ ถึงจะเคลมจากประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกได้

2. ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ

สำหรับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการใดรองรับค่ารักษาพยาบาลแต่ได้ซื้อประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกเอาไว้ จะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเอง หากค่ารักษาพยาบาลเกินค่ารับผิดชอบส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้แจ้งกับทางโรงพยาบาลเพื่อเคลมจากประกันแบบมีค่า deductible ที่ทำเอาไว้ได้

แผนประกันสุขภาพของ luma ที่มีค่ารับผิดชอบส่วนแรก (deductible)

แผนประกันสุขภาพจาก Luma มอบทางเลือกที่คุ้มค่า ให้วงเงินคุ้มครองสูง 5 ล้านบาทต่อปี พร้อมกับค่าเบี้ยถูกลงสูงสุด 45% ด้วยการเลือกจ่ายแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ใน แผนประกันสุขภาพ Hi5 ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่โรคทั่วไป โรคโควิด-19 และโรคมะเร็งทุกชนิด Luma พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ตลอดจนเบิกค่าสินไหมได้ง่าย ๆ

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก

ข้อดีของประกันแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก

1. ค่าเบี้ยประกันถูกกว่า

เนื่องจากผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึ่ง การจ่ายค่าเบี้ยประกันจึงถูกกว่าประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาแบบไม่มีค่า deductible ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันประมาณ 18,000 บาท หากผู้เอาประกันภัยเลือกลดค่าเบี้ย 17% ด้วยการซื้อประกันแบบมีค่า deductible 30,000 บาท ค่าเบี้ยประกันรายปีจากปกติก็จะลดลงเหลือเพียง 14,940 บาทต่อปีเท่านั้น

2. ใช้แผนประกันหรือสวัสดิการอื่นที่มีอยู่ร่วมกับประกันที่มี deductible ได้

การทำประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก (deductible) สามารถใช้กับแผนประกันสุขภาพหรือสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ความคุ้มครองโรคภัยเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมที่มีอยู่ ช่วยลดภาระยามเจ็บป่วยรุนแรง

3. ขยายขอบเขตวงเงินค่ารักษาครอบคลุมสวัสดิการที่มี

ข้อดีของการซื้อประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรกอีกอย่างหนึ่งคือ ช่วยเพิ่มวงเงินค่ารักษาจากประกันสุขภาพที่มีอยู่ได้ เพราะในบางครั้งวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอย่างประกันกลุ่มนั้นมีวงเงินจำกัด ทำให้คุณอาจจะต้องจ่ายค่ารักษาส่วนเกิน การมีประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก จะช่วยให้ครอบคลุมค่ารักษาเพิ่มเติมได้

สรุป

ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกคุ้มค่าอย่างไร

หากวางแผนซื้อประกันสุขภาพให้ครอบคลุมและมีวงเงินความคุ้มครองสูง ประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกจะช่วยลดค่าเบี้ยรายปีให้กับผู้เอาประกันภัยได้ ซึ่งบางแผนประกันสามารถลดค่าเบี้ยรายปีได้ถึง 45% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังได้รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บได้ ถึงแม้จะมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก แต่โรคที่มีความรุนแรงมาก ๆ ค่ารักษาบานปลายบริษัทประกันก็พร้อมที่จะแบ่งเบาภาระส่วนนั้นให้ได้

ประกันสุขภาพทั้งหมดของ Luma

แผนประกันสุขภาพ ‘Hi5’ และ ‘PRIME’
แผนประกันสุขภาพ “Hi5” และ “PRIME” วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงตั้งแต่ 5-50 ล้านบาท ประกันสุขภาพเหมาจ่ายตามจริง คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด โรคร้ายแรง รวมถึงโรคโควิด-19 หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เข้าถึงบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าเมื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของ Luma

แผนประกันสุขภาพคุ้มครองโรคเบาหวาน
แผนประกันสุขภาพคุ้มครองโรคเบาหวาน “เบาหวาน Protect” ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท

แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล
Luma มีแผนประกันสุขภาพที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมนำเสนอตัวเลือกประกันสุขภาพจากพาร์ทเนอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการบริการจากประกันสุขภาพที่ดีที่สุด ตรงตามงบประมาณและคุ้มครองครอบคลุมอย่างที่ต้องการ

แผนประกันสุขภาพครอบครัว
มอบความอุ่นใจยามเจ็บป่วยให้กับคนที่คุณรักด้วยการทำประกันสุขภาพให้ลูกหรือทำประกันสุขภาพให้ครอบครัว Luma เลือกสรรประกันสุขภาพมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม รักษาในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ พร้อมรับส่วนลดค่าเบี้ยเมื่อสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

Table of Contents