ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก คืออะไร

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งหากมีแผนประกันสุขภาพที่มอบวงเงินความคุ้มครองสูงก็มักส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้หลายคนจึงมองหาวิธีการลดค่าเบี้ยประกันภัย Luma จึงอยากแนะนำให้รู้จักประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก (deductible) ที่จะช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยแต่ยังคงให้ความคุ้มครองโรคภัยไข้เจ็บครบถ้วนตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันกันภัยเช่นเดิม

ประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก หรือ ประกันสุขภาพ deductible คือ ประกันสุขภาพ ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบส่วนแรกในการรักษาพยาบาลด้วยเงินของตัวเอง หรือสวัสดิการที่ตัวเองมีอยู่ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระค่ารับผิดชอบส่วนแรกตามที่ระบุในกรมธรรม์แล้ว ทางบริษัทประกันสุขภาพถึงจะเข้ามาดูแลค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เหลือได้

ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกทำงานอย่างไร กรณีไหนถึงจะได้เคลม

เมื่อผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (deductible) ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินของตัวเอง หรือด้วยสวัสดิการของตัวเองไปก่อน บริษัทประกันจึงจะเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหลือ ยกตัวอย่าง 2 กรณี

  • หากซื้อประกันสุขภาพโดยมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกระบุไว้จำนวน 20,000 บาท แต่ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดรวมแล้วไม่ถึง 20,000 บริษัทประกันจะไม่สามารถเข้ามารับผิดชอบบิลค่ารักษาพยาบาลฉบับนี้ได้
  • หากซื้อประกันสุขภาพโดยมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกระบุไว้จำนวน 20,000 บาท แล้วค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดรวมแล้ว 50,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่าย 20,000 บาทเป็นค่ารับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) จากนั้นบริษัทประกันจะเข้ามารับผิด 30,000 บาทที่เหลือให้ผู้เอาประกันภัย

ใครบ้างที่เหมาะกับการซื้อประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก

ค่ารับผิดชอบส่วนแรก
  • ผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่มีวงเงินความคุ้มครองเดิมน้อย หรือไม่ครอบคลุม สามารถเพิ่มประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก เพื่อเป็นส่วนเสริมในส่วนของความคุ้มครองโรคเพิ่มเติมได้ และยังเพิ่มวงเงินการรักษาได้ด้วย
  • ผู้ที่มีสวัสดิการหรือค่ารักษาเบื้องต้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของบริษัทที่ตนทำงานอยู่หรือสวัสดิการของรัฐ การซื้อประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก จะช่วยรองรับค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าความคุ้มครองเดิมช่วยแบ่งเบาภาระยามจำเป็นได้
  • ผู้ที่ไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันแพง ซึ่งประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกจะช่วยให้เบี้ยประกันภัยลดลงแต่ผู้เอาประกันภัยยังได้รับความคุ้มครองที่ครบครันเท่าเดิม
  • ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก เนื่องจากเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้ง่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายอาจจะบานปลายได้ การซื้อประกันสุขภาพที่มีวงเงินความคุ้มครองสูงแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกจะช่วยให้พ่อแม่แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลยามลูกน้อยเจ็บป่วย

หากซื้อประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก สามารถเคลมประกันได้อย่างไร

การยื่นค่าสินไหมทดแทนหรือการเคลมประกันจากประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก (deductible) เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสามารถแจ้งเคลมกับทางโรงพยาบาลได้

1. ผู้ที่มีสวัสดิการรองรับแล้ว

สำหรับผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เช่น ประกันกลุ่มจากบริษัทที่ทำงานอยู่ ในการชำระค่ารักษาพยาบาลให้แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าต้องการยื่นเคลมค่าเสียหายส่วนแรกด้วยสวัสดิการนั้น ๆ ก่อน หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน จึงค่อยเคลมจากประกันสุขภาพแบบมีค่า deductible ที่ได้ซื้อไว้ อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบกับบริษัทประกันภัยของตนให้ดีว่าคุณต้องรับผิดชอบส่วนแรกจำนวนเท่าไหร่ ถึงจะเคลมจากประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกได้

2. ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ

สำหรับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการใดรองรับค่ารักษาพยาบาลแต่ได้ซื้อประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกเอาไว้ จะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเอง หากค่ารักษาพยาบาลเกินค่ารับผิดชอบส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้แจ้งกับทางโรงพยาบาลเพื่อเคลมจากประกันแบบมีค่า deductible ที่ทำเอาไว้ได้

แผนประกันสุขภาพของ luma ที่มีค่ารับผิดชอบส่วนแรก (deductible)

แผนประกันสุขภาพจาก Luma มอบทางเลือกที่คุ้มค่า ให้วงเงินคุ้มครองสูง 5 ล้านบาทต่อปี พร้อมกับค่าเบี้ยถูกลงสูงสุด 45% ด้วยการเลือกจ่ายแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ใน แผนประกันสุขภาพ Hi5 ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่โรคทั่วไป โรคโควิด-19 และโรคมะเร็งทุกชนิด Luma พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ตลอดจนเบิกค่าสินไหมได้ง่าย ๆ

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก

ข้อดีของประกันแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก

1. ค่าเบี้ยประกันถูกกว่า

เนื่องจากผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึ่ง การจ่ายค่าเบี้ยประกันจึงถูกกว่าประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาแบบไม่มีค่า deductible ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันประมาณ 18,000 บาท หากผู้เอาประกันภัยเลือกลดค่าเบี้ย 17% ด้วยการซื้อประกันแบบมีค่า deductible 30,000 บาท ค่าเบี้ยประกันรายปีจากปกติก็จะลดลงเหลือเพียง 14,940 บาทต่อปีเท่านั้น

2. ใช้แผนประกันหรือสวัสดิการอื่นที่มีอยู่ร่วมกับประกันที่มี deductible ได้

การทำประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก (deductible) สามารถใช้กับแผนประกันสุขภาพหรือสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ความคุ้มครองโรคภัยเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมที่มีอยู่ ช่วยลดภาระยามเจ็บป่วยรุนแรง

3. ขยายขอบเขตวงเงินค่ารักษาครอบคลุมสวัสดิการที่มี

ข้อดีของการซื้อประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรกอีกอย่างหนึ่งคือ ช่วยเพิ่มวงเงินค่ารักษาจากประกันสุขภาพที่มีอยู่ได้ เพราะในบางครั้งวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอย่างประกันกลุ่มนั้นมีวงเงินจำกัด ทำให้คุณอาจจะต้องจ่ายค่ารักษาส่วนเกิน การมีประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก จะช่วยให้ครอบคลุมค่ารักษาเพิ่มเติมได้

สรุป

ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกคุ้มค่าอย่างไร

หากวางแผนซื้อประกันสุขภาพให้ครอบคลุมและมีวงเงินความคุ้มครองสูง ประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกจะช่วยลดค่าเบี้ยรายปีให้กับผู้เอาประกันภัยได้ ซึ่งบางแผนประกันสามารถลดค่าเบี้ยรายปีได้ถึง 45% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังได้รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บได้ ถึงแม้จะมีค่ารับผิดชอบส่วนแรก แต่โรคที่มีความรุนแรงมาก ๆ ค่ารักษาบานปลายบริษัทประกันก็พร้อมที่จะแบ่งเบาภาระส่วนนั้นให้ได้

ประกันสุขภาพทั้งหมดของ Luma

แผนประกันสุขภาพ ‘Hi5’ และ ‘PRIME’
แผนประกันสุขภาพ “Hi5” และ “PRIME” วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงตั้งแต่ 5-50 ล้านบาท ประกันสุขภาพเหมาจ่ายตามจริง คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด โรคร้ายแรง รวมถึงโรคโควิด-19 หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เข้าถึงบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าเมื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของ Luma

แผนประกันสุขภาพคุ้มครองโรคเบาหวาน
แผนประกันสุขภาพคุ้มครองโรคเบาหวาน “เบาหวาน Protect” ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท

แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล
Luma มีแผนประกันสุขภาพที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมนำเสนอตัวเลือกประกันสุขภาพจากพาร์ทเนอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการบริการจากประกันสุขภาพที่ดีที่สุด ตรงตามงบประมาณและคุ้มครองครอบคลุมอย่างที่ต้องการ

แผนประกันสุขภาพครอบครัว
มอบความอุ่นใจยามเจ็บป่วยให้กับคนที่คุณรักด้วยการทำประกันสุขภาพให้ลูกหรือทำประกันสุขภาพให้ครอบครัว Luma เลือกสรรประกันสุขภาพมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม รักษาในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ พร้อมรับส่วนลดค่าเบี้ยเมื่อสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

You May Also Like

ผู้เกี่ยวข้องในประกันสุขภาพ
บทความ

ผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีใครบ้าง

สำหรับมือใหม่ที่พึ่งทำความรู้จักกับวงการประกันภัยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับคำเรียกบุคคลต่างๆที่อยู่ในกรมธรรม์ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงความหมายและความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้ให้ฟังกัน ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปผู้รับประกันคือ บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับประกัน มีบทบาทสำคัญใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ การให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัย หน้าที่หลักของผู้รับประกันภัย คือ  – รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย – ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ …

Free Look Period คือ
บทความ

Free Look Period คืออะไร?

สำหรับใครที่พึ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำประกัน เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตัวเองหลังจากการซื้อกรมธรรม์แล้วคือ Free Look Period หรือ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ เป็นสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเวลาศึกษารายละเอียดและตัดสินใจว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรือยังคงต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาพิจารณานี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ ระยะเวลาสำหรับ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ (Free Look Period) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันกับทางตัวแทนหรือผ่านระบบธนาคาร และ 30 …

ประกันสุขภาพเด็ก
บทความ

ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567

ด้วยค่ารักษาโรงพยาบาลและค่าแพทย์ที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายกำลังมองหาประกันสุขภาพเด็กที่มอบความคุ้มครองที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสมัยนี้ และแน่นอน ในท้องตลาดมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย บางครั้งอาจจะเลือกยากว่าควรเลือกประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี วันนี้ทาง LUMA เลยอยากจะมาชี้แจงให้เข้าใจกันแบบชัดๆ ง่ายๆ ว่า ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร และ ตรงไหนที่ควรให้ความสำคัญ ค่ารักษาผู้ป่วยใน ค่ารักษาแบบผู้ป่วยในหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหรือบาดเจ็บที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เรียกอีกชื่อว่า Inpatient Care หรือ …