5 สุดยอดสวัสดิการพนักงานที่บริษัทชั้นนำเสนอให้แก่ลูกจ้าง

สวัสดิการที่บริษัทชั้นนำเสนอให้แก่ลูกจ้างปัจจุบันมีรูปแบบที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย สำหรับผู้สมัครงานต่างก็พิจารณาสวัสดิการพนักงานที่ดีที่สุดอื่น ๆ ที่พ่วงมากับเงินเดือนอีกด้วย เป็นเรื่องน่าสังเกตว่า บริษัทชั้นนำมุ่งเน้นไปที่สวัสดิการที่มีความหมายต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวของลูกจ้างเป็นสำคัญ ลองมาดูว่า ในปี 2020 นั้น มีโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่เหล่าบริษัทนำเสนอต่อลูกจ้างอย่างไรกันบ้าง

การทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน

แม้พนักงานจะมีประกันสังคม แต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทชั้นนำหลายแห่งจึงมีประกันสุขภาพให้พนักงาน หรือ ประกันกลุ่มเพิ่มเติมเพื่อเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงานมาเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน การทำประกันสุขภาพจึงถือเป็นข้อเสนอหลักที่บริษัทชั้นนำเสนอให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งยังเป็นข้อพิจารณาหลักในการสมัครงานอีกด้วย เพราะเป็นความมั่นใจหลักในการทำงาน แต่สำหรับบริษัทต่าง ๆ นั้น สูงกว่าผลประโยชน์ประเภทอื่น ๆ เลยต้องทำการพิจารณาอย่างหนัก ในการประกันสุขภาพที่สูงกว่าผลประโยชน์ของลูกจ้าง แพ็คเกจการดูแลสุขภาพของลูกจ้างเพื่อคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับนั้น ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์การจ้างงานและเพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งในเชิงบวกต่อผลผลิตก็คือเมื่อลูกจ้างมีสุขภาพที่ดี ก็ผลการปฏิบัติงานก็จะดีตามไปด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัทที่ทำงานด้านวิศวกรรมอาจเพิ่มแผนทุพพลภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวเข้าไปด้วย เพื่อเป็นการจูงใจในการทำงาน

ประกันกลุ่ม

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เปรียบเสมือนเสบียงเงินในอนาคต ที่มาจากเงินสะสมของลูกจ้าง และอีกส่วนเป็นเงินสมทบจากบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะของสวัสดิการพนักงานที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” บริษัทชั้นนำทั้งหลายมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อช่วยดึงดูดให้เหล่ามืออาชีพไม่ตีจากไปก่อนเวลา อาจภักดีกับองค์กรจนถึงช่วงวัยเกษียณ เพิ่มความมั่นคงให้กับลูกจ้าง การออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงเป็นการลงทุนโดยสมัครใจ โดยเงินนี้จะถูกบริหารโดยมืออาชีพผ่านบริษัทจัดการกองทุน หรือ บลจ. เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับเหล่าลูกจ้างนั้นเอง ทั้งนี้ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนเมื่อความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง หากทำงานเป็นเวลานานหรือจนครบวาระตามที่กำหนดจะได้เงินสมทบ 100 เปอร์เซนต์

จำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือพักร้อน เป็นสิทธิ์ในการหยุดงานที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับให้นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้หยุด หรือหยุดตามที่นายจ้างตกลงกับลูกจ้าง ถ้าลูกจ้างขอหยุดแต่นายจ้างไม่ตกลงก็ต้องให้สะสมไปหยุดในปีถัดไป หรือจ่ายเป็นค่าจ้างให้ลูกจ้างไป ปัจจุบัน บริษัทใหญ่ ๆ ต่างนำวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือวันลาพักร้อน มาเป็นจุดเด่นในการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานจริง ๆ แล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เมื่อลูกจ้างได้พักผ่อนเต็มที่ก็สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

โบนัสและเงินพิเศษ

คำว่าโบนัส คำสั้น ๆ แต่ทำให้ทุกคนยิ้มได้ เมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินคำว่า โบนัสประจำปี ซึ่งเป็นระบบโบนัสมาตรฐานปกติสำหรับบริษัททั่วไป การจ่ายโบนัสจะมีปีละ 1 ครั้ง โดยมักจะจ่ายกันทุกช่วงสิ้นปี หรือไม่ก็ตรุษจีน หรือวันสงกรานต์ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบริษัท โดยบริษัทที่จ่ายโบนัสในระบบนี้มักจะใช้หลักการมาตรฐานเดียวกันนั่นก็คือ โบนัสปลายปีเป็นอัตรามาตรฐานที่ทุกคนได้รับเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน โบนัสแบบ 2 ครั้ง/ปี อาจเพื่อเป็นการจ่ายโบนัสประจำปีแบบแบ่งงวดก็เป็นไปได้ แต่ในปัจจุบันนี้ มีระบบโบนัสประจำไตรมาส เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น หรือบางบริษัทที่ต้องการความเคลื่อนไหวและแข่งขันกันมาก ๆ อาจสร้างแรงจูงใจด้วยการจ่ายโบนัสในแบบรายเดือน หรือจ่ายเงินพิเศษทุกสิ้นเดือนให้กับลูกจ้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการพนักงานที่ลูกจ้างต้องการมาก ๆ

สวัสดิการพนักงาน

ประโยชน์เรื่องความสะดวกสบายในการทำงาน และการยืดหยุ่นด้วยการทำงานจากที่บ้าน

ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมืออาชีพที่ยุ่งระหว่างการวางแผนการนำเสนอและการวิเคราะห์รายงานของลูกจ้าง การพิจารณาความต้องการขั้นพื้นฐานในที่ทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อบรรเทาความเครียดต่าง ๆ ในการทำงานให้ลุล่วงไปด้วยดี เพราะการทำงานและการจัดการบริหารเรื่องในครอบครัวนั้นย่อมเกี่ยวพันกัน การนำเสนอสวัสดิการพนักงานในสำนักงาน เช่น อาหารฟรี อุปกรณ์ออกกำลังกาย บริการดูแลเด็ก ช่วยเหลือผู้สูงอายุและบริการซักรีด อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น เช่น อุปกรณ์ล้างรถ บริการตัดผม และทรีทเมนท์สปา เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเอง พนักงานหลาย ๆ คนอาจต้องชั่งน้ำหนักเมื่อต้องเดินทางไกล ๆ ไปทำงาน การใช้การสื่อสารทางเลือกในบางโอกาสจึงมีความจำเป็น และสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้น

สวัสดิการพนักงานบริษัท

ปัจจุบัน อาชีพส่วนใหญ่สามารถทำงานจากที่บ้านได้แล้ว อาจจัดเวลาเพื่อ work from home เป็นประจำทุกอาทิตย์ หรือในบางกรณีช่วงที่สภาพอากาศเลวร้าย เสนอค่าจ้างโฮมออฟฟิศ หรือจัดหาอุปกรณ์เพื่อทำงานจากที่บ้านให้ความรู้สึกสบายและมีประสิทธิผลมากขึ้น

สวัสดิการพนักงานเหล่านี้ ลูกจ้างจำนวนมากใช้เป็นตัวเลือกในการทำงานให้กับองค์กร หากมีสวัสดิการที่พวกเขาต้องการ พวกเขาอาจอยู่นาน และช่วยองค์กรลดการลาออกของลูกจ้างที่ทำงานมานานและมีความชำนาญอีกด้วย

Table of Contents

You May Also Like

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …

New Health Standard คืออะไร
บทความ

New Health Standard คืออะไร

ความหมายของ New Health Standard  New Health Standard คือมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบใหม่ ที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น New Health Standard? เพื่อสร้างมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากจากเมื่อก่อน …

community rating คือ
บทความ

Community Rating คืออะไร?

Community Rating เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดระดับค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการทางด้านการแพทย์โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเป็นโรคหรือสภาพสุขของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมประกันสุขภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการรักษาและประกันสุขภาพสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้น โดยทั่วไปการเสนอราคาหรือการเสนอประกันในระบบ Community Rating จะไม่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกัน ทำให้ค่าเบี้ยหรือค่าบริการมีความเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าบางบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าบางคนในกลุ่มก็ตาม หรือบางคนอาจมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการรักษาบ่อยมากกว่าคนอื่น แต่ค่าเบี้ยหรือค่าบริการยังคงเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ หลักการ Community Rating มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่สนใจสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มนั้น ๆ โดยมักจะใช้ในระบบประกันสุขภาพของประเทศหรือระบบที่เปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ …