ประกันสุขภาพเด็กมีกี่ประเภท

การดูแลสุขภาพของเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็กเป็นสมาชิกสำคัญในครอบครัวและเป็นเสาหลักในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

ประกันสุขภาพเด็กมีทั้งหมด 2 แบบหลักๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้:

  1. 1. ประกันสุขภาพเด็กแบบแยกค่าใช้จ่าย

ในรูปแบบนี้ เจ้าของกรมประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเด็กในทุกครั้งที่มีการใช้บริการทางการแพทย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณตามบริการและการรักษาที่ได้รับเท่านั้น จะไม่มีการรวมค่าใช้จ่ายเข้าไปในเบี้ยประกันทั้งหมด

  1. 2. ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายค่ารักษา

แบบนี้เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่คงที่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการใช้บริการทางการแพทย์ เมื่อมีการใช้บริการแพทย์ เจ้าของกรมประกันจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม แม้จะมีการใช้บริการแพทย์มากแค่ไหนก็ตาม

ประกันสุขภาพเด็กแบบแยกค่าใช้จ่ายมักจะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว แล้วต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมในแต่ละค่าใช้ข่าย หรือ มีรายได้สะสมมากพอที่จะจ่ายค่าใช้ส่วนเกินเมื่อมีการใช้บริการทางการแพทย์ ในขณะที่แบบเหมาจ่ายค่ารักษามักเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสบายใจและความมั่นใจในเรื่องการจ่ายเงินในการรักษาโรคของเด็ก

อีกประกันที่เจอบ่อยสำหรับเด็ก จะเป็นประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก ที่ราคาเบี้ยค่อนข้างน้อย แต่ความคุ้มครองก็จะมีการจำกัดเช่นเดียวกัน

การเลือกประกันสุขภาพเด็กนั้นควรพิจารณาถึงความต้องการของครอบครัวและสภาพความเป็นอยู่อย่างละเอียด เพื่อให้เลือกแบบที่เหมาะสมและให้ความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและครอบครัวของท่าน

สามารถดูการเปรียบเทียบประกันสุขภาพเด็กได้เพิ่มเติม ทาง LUMA รวบรวมข้อมูลมาให้ครบ

ประกันสุขภาพเด็กมีกี่ประเภท

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ประกันสุขภาพเด็กมีกี่ประเภท, ประกันสุขภาพเด็กมีกี่ประเภท

ประกันสุขภาพเด็กแบบแยกค่าใช้จ่าย คืออะไร?

ประกันสุขภาพเด็กแบบแยกค่าใช้จ่าย (Indemnity Health Insurance for Children) เป็นประเภทหนึ่งของประกันสุขภาพที่เจ้าของกรมประกันจะต้องชำระเงินให้กับผู้ประกันตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเด็กมีความจำเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีนี้ การจ่ายเงินเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้บริการทางการแพทย์เท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายตามสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้งาน

ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจถูกครอบคลุมในกรณีประกันสุขภาพเด็กแบบแยกค่าใช้จ่ายอาจรวมถึง:

  • ค่าห้องพักและการรักษาในโรงพยาบาล
  • ค่าตรวจรักษาแพทย์
  • ค่ายาและยาสามัญ
  • ค่าหัตถการและรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการผ่าตัด
  • บริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด, การรักษาทันตกรรม เป็นต้น

ประกันสุขภาพเด็กแบบแยกค่าใช้จ่ายมักมีค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายค่ารักษา เนื่องจากผู้เอาประกันจะต้องชำระเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพเด็กแบบแยกค่าใช้จ่ายมักมีความยืดหยุ่นในการเลือกบริการแพทย์และโรงพยาบาลที่ต้องการใช้ได้

ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่าย คืออะไร?

ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่าย (Prepaid Health Insurance for Children) เป็นรูปแบบหนึ่งของประกันสุขภาพที่เจ้าของกรมประกันจ่ายค่าเบี้ยประกันที่เท่าที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกๆ เดือนหรือปี โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการใช้บริการทางการแพทย์ นั่นคือ เมื่อกรมประกันได้ชำระค่าเบี้ยประกันแล้ว ผู้เอาประกันและครอบครัวของเขาสามารถใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม ซึ่งรูปแบบนี้ให้ความสะดวกและความมั่นใจในการจ่ายเงินสำหรับบริการทางการแพทย์ไปกับค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายล่วงหน้าทุกเดือนหรือปี โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการทางการแพทย์ การจ่ายค่าเบี้ยประกันที่คงที่มีเป็นระยะเวลายาวนานจึงช่วยให้ครอบครัวมีการวางแผนการเงินอย่างมั่นคงและมีความสบายใจในเรื่องการรักษาสุขภาพของเด็กได้ในทุกสถานการณ์

ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายมักเหมาะสำหรับเด็กในหลายสถานการณ์เนื่องจากมีความสะดวกและความสมเหตุสมผลต่อครอบครัว ดังนี้:

  • ความคุ้มครองที่ไร้กังวล: ยิ่งเด็กอายุน้อย ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพยิ่งสูงหรือมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการใช้บริการทางการแพทย์บ่อยๆ การมีประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายจะช่วยให้ครอบครัวมีความสบายใจในการรับบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
  • การคุ้มครองระยะยาว: เป็นการสนับสนุนให้ดูแลสุขภาพของเด็กในระยะยาว การตรวจสุขภาพประจำปีและการป้องกันโรคอื่นๆ จะเป็นส่วนสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ เมื่อมีประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่าย ครอบครัวสามารถมั่นใจได้ว่าเด็กจะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่
  • ความมั่นใจและการให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียม: ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกันว่าจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่เสมอภาค เมื่อเปรียบเทียบกับประกันแบบอื่นๆ ที่อาจมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิประโยชน์และการครอบคลุมที่ไม่ครอบคลุมทุกเรื่องได้

ดังนั้น การมีประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายสามารถช่วยให้ครอบครัวมีความสบายใจในการดูแลและรักษาสุขภาพของเด็กได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ประกันอุบัติเหตุเด็ก คืออะไร?

ประกันอุบัติเหตุเด็กคือประกันที่มอบความคุ้มครองในกรณีที่เด็กเกิดอุบัติเหตุ เช่น กระแสไฟฟ้าช็อต, การล้ม, หรือบาดเจ็บจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยประกันนี้จะช่วยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาลหลังผ่าตัด, ค่ารักษาพยาบาลในระยะยาว, ค่าศูนย์ต่อต้านอุบัติเหตุ, และบางกรณีอาจมีการจ่ายเงินสำหรับการสูญเสียรายได้ในกรณีที่เด็กต้องรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องหรือไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว เป็นต้น การความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและแผนประกันของบริษัทประกันภัยที่เลือกใช้ และความต้องการของผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ ด้วย

สรุป

การเลือกประเภทของประกันสุขภาพเด็กนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการและบริบทของครอบครัวแต่ละราย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเพื่อความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของเด็กในทุกสถานการณ์

Table of Contents

You May Also Like

ผู้เกี่ยวข้องในประกันสุขภาพ
บทความ

ผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีใครบ้าง

สำหรับมือใหม่ที่พึ่งทำความรู้จักกับวงการประกันภัยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับคำเรียกบุคคลต่างๆที่อยู่ในกรมธรรม์ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงความหมายและความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้ให้ฟังกัน ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปผู้รับประกันคือ บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับประกัน มีบทบาทสำคัญใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ การให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัย หน้าที่หลักของผู้รับประกันภัย คือ  – รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย – ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ …

Free Look Period คือ
บทความ

Free Look Period คืออะไร?

สำหรับใครที่พึ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำประกัน เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตัวเองหลังจากการซื้อกรมธรรม์แล้วคือ Free Look Period หรือ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ เป็นสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเวลาศึกษารายละเอียดและตัดสินใจว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรือยังคงต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาพิจารณานี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ ระยะเวลาสำหรับ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ (Free Look Period) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันกับทางตัวแทนหรือผ่านระบบธนาคาร และ 30 …

ประกันสุขภาพเด็ก
บทความ

ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567

ด้วยค่ารักษาโรงพยาบาลและค่าแพทย์ที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายกำลังมองหาประกันสุขภาพเด็กที่มอบความคุ้มครองที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสมัยนี้ และแน่นอน ในท้องตลาดมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย บางครั้งอาจจะเลือกยากว่าควรเลือกประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี วันนี้ทาง LUMA เลยอยากจะมาชี้แจงให้เข้าใจกันแบบชัดๆ ง่ายๆ ว่า ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร และ ตรงไหนที่ควรให้ความสำคัญ ค่ารักษาผู้ป่วยใน ค่ารักษาแบบผู้ป่วยในหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหรือบาดเจ็บที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เรียกอีกชื่อว่า Inpatient Care หรือ …