Bảo hiểm y tế với hạn mức giới hạn cao cho cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú.

Dịch vụ xuất hóa đơn trực tiếp tại các bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

Đảm bảo tái tục trọn đời, không phân biệt độ tuổi.

Được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên toàn thế giới.

Asia Care Pro cung cấp:

Ai có thể đăng ký cho chương trình Asia Care Pro:

Tóm tắt bảng quyền lợi Plan 1 Plan 2
Quyền lợi nội trú hạn mức bảo hiểm đối với từng cá nhân bao gồm phòng đơn tiêu chuẩn, chi phí phẫu thuật, đơn thuốc, chi phí tư vấn bác sĩ, phẫu thuật răng do tai nạn, chữa trị ung thư lên tới hạn mức hàng năm $300,000 $500,000
Quyền lợi ngoại trú hạn mức bảo hiểm hàng năm đối với từng cá nhân $3,000 $5,000
Quyền lợi Nha khoa tự chọn (thời gian chờ 9 tháng) Lên tới $300 một năm Lên tới $500 một năm
Quyền lợi Nhãn khoa tự chọn (thời gian chờ 9 tháng) Lên tới $200 một năm Lên tới $300 một năm
Quyền lợi Thai sản tự chọn (thời gian chờ 10 tháng) Lên tới $3000 một năm Lên tới $5000 một năm

Xem thêm chi tiết về quyền lợi và bảo hiểm trong brochure Asia Care Pro. Chi tiết đầy đủ về phạm vi bảo hiểm và loại trừ được quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

Get In Touch & Get Quote