Không lo ốm đau, tai nạn.

Hạn mức bảo vệ y tế cao, phí bảo hiểm phải chăng.

Quyền lợi điều trị nội trú và ngoại trú.

Được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Asia Care Premier cung cấp:

Ai có thể đăng ký cho chương trình Asia Care Premier:

Tóm tắt bảng quyền lợi Phạm vi bảo hiểm
Quyền lợi nội trú hạn mức bảo hiểm đối với từng cá nhân bao gồm phòng đơn tiêu chuẩn, chi phí phẫu thuật, đơn thuốc, chi phí tư vấn bác sĩ, phẫu thuật răng do tai nạn, chữa trị ung thư lên tới hạn mức hàng năm $100,000
Quyền lợi ngoại trú hạn mức bảo hiểm hàng năm đối với từng cá nhân $2,000
Quyền lợi Nha khoa tự chọn (thời gian chờ 9 tháng) Lên tới $200 một năm
Quyền lợi Nhãn khoa tự chọn (thời gian chờ 9 tháng) Lên tới $100 một năm
Quyền lợi Thai sản tự chọn (thời gian chờ 10 tháng) Lên tới $2000 một năm

Xem thêm chi tiết về quyền lợi và bảo hiểm trong brochure Asia Care Premier. Chi tiết đầy đủ về phạm vi bảo hiểm và loại trừ được quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

Get In Touch & Get Quote