เดินทางเข้าญี่ปุ่น ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุดปี 2023

หากพูดถึงประเทศที่คนไทยเดินทางไปเยอะเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ชื่อของ “ญี่ปุ่น” ต้องติดอันดับท็อปทรีแบบไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาจะมีการปิดประเทศแต่พอทุกอย่างเริ่มกลับมาปกติและเปิดประเทศอีกครั้ง จุดมุ่งหมายในการเที่ยวญี่ปุ่นของคนไทยก็ไม่เคยห่างหายและจองตั๋วกันจนแน่นแทบทุกสายการบิน บวกกับค่าเงินเยนอ่อนตัวยิ่งทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถูกลงกว่าเดิม ซึ่งใครที่วางแผนเตรียมตัวไปญี่ปุ่นมาดูเลยว่าต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนอะไรบ้าง 

เที่ยวญี่ปุ่น

วางแผนเที่ยวญี่ปุ่น 2023 ต้องเตรียมอะไรบ้าง 

สำหรับคนที่วางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น การเตรียมตนเองให้พร้อมคือสิ่งสำคัญเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเมื่อไปถึงสนามบินปลายทาง ลดความเสี่ยงถูกส่งตัวกลับนอกจากอดเที่ยวแล้วยังเสียเงินก้อนโตโดยใช้เหตุอีกต่างหาก มาเช็กลิสต์กันทีละสเต็ปเลยว่าสิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้าง 

พาสปอร์ต 

ของสิ่งแรกในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและทุกประเทศบนโลกใบนี้ซึ่งนักเดินทางต้องมีติดตัวนั่นคือ “พาสปอร์ต” หรือหนังสือเดินทาง เปรียบได้กับบัตรประชาชนของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องมีอายุเล่มไม่น้อยกว่า 6 เดือน การแสดงพาสปอร์ตของทุกคนจะเริ่มตั้งแต่ซื้อตั๋วเครื่องบิน (กรอกรายละเอียด) แสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน และจุดสำคัญคือการแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปลายทางในขั้นตอนของการตรวจคนเข้าทางนั่นเอง 

ตั๋วเครื่องบิน 

อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือ “ตั๋วเครื่องบิน” สำหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่การซื้อเพื่อให้ตนเองเดินทางไปกลับได้เท่านั้น แต่ตั๋วยังใช้สำหรับแสดงให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าคุณมีระยะเวลาในการพำนักอาศัยชัดเจน มีตั๋วสำหรับเดินทางกลับประเทศ ไม่ลักลอบอยู่ต่อแบบผิดกฎหมาย 

ลงทะเบียน Visit Japan Web 

มาถึงข้อสำคัญของคนที่อยากเที่ยวญี่ปุ่น นอกจากคุณจะวางแผนการเดินทางของตนเองเพื่อไปยังสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ที่ลิสต์เอาไว้แล้ว หลังการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งนับจากสถานการณ์โควิด-19 ทางญี่ปุ่นได้มีข้อกำหนดระบุออกมาโดยชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าญี่ปุ่นนั่นคือการลงทะเบียน Visit Japan Web เป็นบริการให้ผู้ที่เดินทางทุกคนต้องยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจคนเข้าเมือง การตรวจศุลกากร และการกักตัว หลังถึงสนามบินปลายทางผ่านการแสดง QR Code กับทางเจ้าหน้าที่  

ซึ่งการลงทะเบียนมีเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ เล่มพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุเกิน 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ) และเป็นเล่มที่จะใช้จริงในการเดินทาง  

ขณะที่เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน 3 เข็ม และผลตรวจ RT-CPR ในปัจจุบันไม่ต้องกรอกเอกสารแล้วตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้จัดประเภทของโรคโควิด-19 ให้อยู่ประเภท 5 กลุ่มเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล นั่นเท่ากับถ้าตอนนี้เหลือเพียงการกรอกข้อมูลในส่วน ตม. (Immigration) และ ข้อมูลศุลกากร (Declaration) ผ่าน Visit Japan Web เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. การลงทะเบียน

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ Visit Japan Web  
 • หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ดำเนินการผ่านขั้นตอน Sign up for a new account 
 • สำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยให้ Log in เข้าสู่ระบบได้เลย  
 • ขั้นตอน Register  user คลิก Your Details ตอบข้อมูลส่วนตัว  
 • ขั้นตอน Register planned entry/return สร้างชื่อทริปของตนเอง ระบุข้อมูลวันเดินทาง สายการบิน ที่พัก  

 1. การกรอกข้อมูล Preparation for Immigration Clearance สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง

 • คลิก Disembarkation Card For Foreigner 
 • ระบุประเทศ จังหวัดที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์การเดินทาง  ไฟล์ทเที่ยวบินที่เดินทางมาถึง 
 • ระบุระยะเวลาที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ตามด้วยการใส่ที่อยู่ในญี่ปุ่น 
 • ตอบคำถามตามที่เว็บสอบถาม ประกอบด้วย  
 • คุณเคยถูกเนรเทศจากญี่ปุ่นหรือถูกปฏิเสธไม่ได้เข้าญี่ปุ่นหรือไม่ 
 • คุณเคยมีความผิดทางอาญาในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ 
 • คุณมียาเสพติด กัญชา ฝิ่น สารกระตุ้น สารควบคุมอื่น ๆ อาวุธปืน หน้าไม้ ดาบ วัตถุระเบิดหรือไม่  
 • หลังกรอกเสร็จจะให้คุณตรวจทานอีกครั้ง จากนั้นกด Register ก็เสร็จเรียบร้อย 

 1. Preparation for Customs Declaration สำหรับศุลกากร

 • คลิก Declaration of Personal Effects and Unaccompanied Articles  
 • เลือกอาชีพ ระบุวันเดินทางถึงญี่ปุ่น หมายเลขไฟล์ทเที่ยวบินที่เดินทางถึง เมืองต้นทางที่ออกเดินทาง ระบุจำนวนสมาชิกที่มาด้วยกัน กรอกที่อยู่ในญี่ปุ่น  
 • ตอบคำถามซึ่งมีเป็น 3 ข้อใหญ่ ได้แก่ 

 1. คุณได้นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาในญี่ปุ่นด้วยหรือไม่?

(1) สิ่งของต้องห้ามนำเข้าญี่ปุ่น เช่น ยาเสพติด อาวุธปืน ระเบิด 

(2) วัตถุควบคุม เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สัตว์และพืช 

(3) ทองคำแท่งหรือผลิตภัณฑ์ทองคำ 

(4) สินค้า (ของซื้อ ของฝาก ของขวัญ) ที่เกินจากการได้รับยกเว้นภาษี 

(5) สินค้าเชิงพาณิชย์ หรือตัวอย่างสินค้า 

(6) สิ่งของอื่นใดที่ได้รับการร้องขอจากผู้อื่นให้นำเข้ามาในญี่ปุ่น 

 1. คุณนำเงินสด เช็ค หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านเยน หรือโลหะมีค่าน้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม เข้ามาด้วยหรือไม่?
 2. คุณมีสัมภาระต่างหากที่แยกส่งทางไปรษณีย์ รวมถึงแพ็คเกจขนย้ายสินค้าหรือไม่?

หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นและผ่านการอนุมัติเรียบร้อย คุณจะได้รับ QR Code เพื่อนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ปลายทางของญี่ปุ่นในลำดับถัดไป (แนะนำให้แคปเก็บเอาไว้เลย) 

เดินทางเข้าญี่ปุ่น

ขั้นตอนการใช้งาน Visit Japan Web เมื่อถึงปลายทาง 

หลังผ่านขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ่าน Visit Japan Web และได้รับอนุมัติเรียบร้อย ก็พร้อมสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่นกันได้เลย ซึ่งปกติหากเป็นช่วงก่อนโควิดคุณต้องทำการกรอกข้อมูลผ่านเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจศุลกากร แต่เมื่อญี่ปุ่นได้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ให้ลงทะเบียนกับ Visit Japan Web เมื่อเดินออกจากประตูเครื่องบินไปตามเส้นทางที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบทีละขั้นตอน เริ่มจากเมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองก็โชว์ QR Code จากขั้นตอน Preparation for Immigration Clearance และเมื่อถึงด่านเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ให้โชว์ QR Code จากขั้นตอน Preparation for Customs Declaration หากไม่มีปัญหาใดก็ผ่านฉลุย เตรียมลุยดินแดนอาทิตย์อุทัยกันได้เลย 

ปัจจุบันเที่ยวญี่ปุ่นยังต้องแสดงเอกสารการตรวจโควิดหรือการฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่ 

อย่างที่อธิบายไปว่าปัจจุบันการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องมีเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน 3 เข็ม และผลตรวจ RT-CPR แล้ว (อัปเดตข้อมูลวันที่ 29 เมษายน 2566) เพราะญี่ปุ่นจัดประเภทของโรคโควิด-19 ให้อยู่ประเภท 5 กลุ่มเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  

อย่างไรก็ดีด้วยเชื้อโควิดก็ยังคงมีอยู่และผู้เดินทางทุกคนก็อาจสัมผัสจนติดแบบไม่รู้ตัว ใครที่กังวลใจการจ่ายค่ารักษาแพงในญี่ปุ่นแนะนำให้ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศติดตัวไว้สักฉบับ เผื่อติดเชื้อขึ้นมาจะได้ไม่ต้องคิดมากเรื่องค่ารักษาพยาบาล 

คนไทยต้องทำการขอวีซ่าเดินทางเข้าญี่ปุ่นหรือไม่ 

ปัจจุบันทางหน่วยงานรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นยังคงทำการยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทยที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางแบบที่มี IC ชิพ และผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นพำนักอาศัยในประเทศไม่เกิน 15 วัน ดังนั้นหากคุณเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อเที่ยวไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดก็ไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยาก แต่สำหรับใครที่อยู่เกินกว่านั้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ จะต้องดำเนินการขอวีซ่าตามประเภทที่ตนเองพำนักอาศัย  

เที่ยวญี่ปุ่น 2566

สรุป 

จากข้อมูลทั้งหมดสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นจะเห็นว่ามีการปรับจากเดิมก่อนช่วงโควิดระบาดอยู่พอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของการกรอกข้อมูลผ่าน Visit Japan Web และแสดง QR Code ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แต่ไม่ถึงกับยุ่งยากมากนักสามารถทำตามวิธีที่บอกไว้ทั้งหมดได้เลย ไม่ต้องขอวีซ่าใด ๆ หากคุณพำนักอาศัยไม่เกิน 15 วัน  

และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อต้องไปญี่ปุ่นหรือประเทศใดก็ตามนั่นคือ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ซึ่งขอแนะนำประกันเดินทาง LUMA GO จาก LUMA สะดวกกว่าด้วยการซื้ออันแสนง่ายดายผ่านช่องทางออนไลน์ แค่เลือกประเภทประกัน ระบุประเทศที่เดินทาง พร้อมแจ้งวันเดินทางไปกลับ ก็มีแผนประกันน่าสนใจพร้อมความคุ้มครองดี ๆ ให้เลือกตามที่คุณต้องการ พร้อมบริการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 สบายใจพร้อมออกลุยทุกจุดที่คุณอยากสัมผัสได้เลย 

You May Also Like

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …

ดื้อยา
สุขภาพ

การดื้อยา: ทำความรู้จักกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่ทำลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงในปี 1928 ยาปฏิชีวนะได้ปกป้องและช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยล้านคนจากโรคติดเชื้อมากมาย อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น และไม่สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคติดเชื้อปรสิตส่วนใหญ่ได้ และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลง แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ดื้อยาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆ การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะก่อนที่แพทย์กำหนดจะทำให้การรักษาในอนาคตไม่ได้ผล เนื่องจากแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสกับยาปฏิชีวนะไปแล้ว และอาจเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้ หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีและเกินจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างภัยพิบัติให้กับอารยธรรมยุคใหม่ การดื้อยาปฏิชีวนะกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ประชากรโลกทั่วโลกกำลังเผชิญ ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยสำคัญที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์ในปี …

HPV คือ
สุขภาพ

HPV คืออะไร อาการ เป็นอย่างไร ควรทำความเข้าใจให้ดี

เรื่องสุขภาพ ยิ่งรู้ก็มากยิ่งดี และถ้ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค HPV (Human Papillomavirus) การรู้จักและทำความเข้าใจไวรัสชนิดนี้ที่พบได้อย่างแพร่หลาย ก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไปมีมากกว่า 100 ชนิด และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง ตั้งแต่หูดไปจนถึงมะเร็ง ในบทความนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อ HPV ทั้งการแพร่เชื้อ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน …