ข้อดีของการมีประกันการเดินทางต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจแน่นอน!

ปัจจุบันนี้การเดินทางทั้งในไทยและต่างประเทศสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันมีสายการบินชั้นประหยัดมากขึ้น และหลาย ๆ ประเทศกลับมาเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 ดีขึ้น ขั้นตอนการเข้าประเทศแต่ละประเทศง่ายขึ้น แต่การเดินทางก็ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการเดินทางสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น สถานการณ์ท้องฟ้าที่มีความไม่แน่นอน พายุอาจจะทำให้การเดินทางของสายการบินต่าง ๆ ดีเลย์หรือถูกยกเลิกกระทันหัน และการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นการมีประกันการเดินทางจะทำให้อุ่นใจมากขึ้น เพราะหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คุณยังมีประกันการเดินทางที่คอยคุ้มครอง

ประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศมีกี่ประเภท ?  

อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า ประกันการเดินทางสามารถเลือกซื้อได้จากบริษัทประกันภัย และสามารถซื้อได้โดยตรงจากสายการบิน โดยประกันการเดินทางของสายการบินจะเน้นไปที่ความล่าช้าของสายการบินและกระเป๋าสัมภาระของการเดินทางเป็นหลัก และประเภทของประกันการเดินทางของบริษัทประกันภัย จะครอบคลุมในด้านต่าง ๆ มากกว่าประกันการเดินทางจากสายการบิน ซึ่งประกันการเดินทางของบริษัทประกันภัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

  • แผนประกันการเดินทางแบบรายครั้ง : การเดินทางแบบรายครั้งจะคำนวณค่าประกันการเดินทางจากจำนวนระยะเวลาที่จะเดินทางในแต่ละครั้ง โดยค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับการเลือกแผนประกันและระยะเวลาของการเดินทางในแต่ละครั้ง  

  • แผนประกันการเดินทางแบบรายปี : การเดินทางแบบรายปี จะชำระค่าเบี้ยประกันแค่เพียงครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัทประกันภัย โดยจะมีเงื่อนไขที่สำคัญ คือประกันการเดินทางรายปี สามารถเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีการจำกัดระยะของจำนวนวันต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง เช่น เดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง ถ้าหากเดินทางมากกว่าระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ประกันการเดินทางก็จะไม่คุ้มครอง 

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายครั้งหรือรายปีดีกว่ากัน ?   

การซื้อประกันรายครั้งหรือรายปี ล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป หลังจากที่ได้ทราบถึงรายละเอียดของประกันการเดินทางแต่ละประเภทไปแล้ว ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน เพราะแต่ละคนล้วนมีเงื่อนไขการเดินทางที่แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะซื้อประกันการเดินทางแบบไหนดี ทางลูม่าขอสรุปให้เลยว่า  

  • ประกันการเดินทางแบบรายครั้ง : เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไม่บ่อยครั้งในแต่ละปี หรือเดินทางในระยะเวลายาวในหนึ่งครั้ง เช่น เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเป็นระยะเวลานานถึง 180 วัน  

  • ประกันการเดินทางแบบรายปี : เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยครั้งในหนึ่งปี เช่น เดินทางเป็นจำนวน 10 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไม่นานมากนัก  

ประกันเดินทาง

ข้อดีของการมีประกันการเดินทางต่างประเทศ ดีอย่างไร ครอบคลุมอะไรบ้าง ?

การซื้อประกันการเดินทางของแต่ละบริษัทจะมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป การคุ้มครองจะสามารถใช้ได้ทันที หากตรงกับเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทประกันภัยได้ระบุไว้ อีกทั้งในส่วนของการเคลมประกัน ยังใช้เอกสารการเคลมไม่ยุ่งยาก เช่น ตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือรับรองจากสายการบิน  

หลังจากที่พิจารณาเงื่อนไขด้านบนก่อนตัดสินใจซื้อแล้ว จะสรุปข้อดีของประกันการเดินทางได้ ดังนี้ 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

  • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ : เช่น ท้องเสียกระทันหัน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ แล้วสำรองจ่ายไปก่อน จากนั้นนำรายละเอียดการรักษาพยาบาลมาติตต่อเพื่อรับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

  • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย : นอกจากจะคุ้มครองการรักษาพยาบาลในต่างประเทศแล้ว ถ้าหากจำเป็นต้องรักษาต่อในประเทศ  บางบริษัทประกันภัยยังครอบคลุมไปถึงการรักษาต่อเนื่องภายในประเทศ 

จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้น 

  • จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้น : การเดินทางเข้าบางประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่า เช่น การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศในยุโรป ถ้าหากคุณมีประกันการเดินทาง จะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะยื่นวีซ่าได้ผ่านมากขึ้น และหากคุณกำลังสนใจการเตรียมความพร้อมขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่าน

ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินและสัมภาระ 

  • ทรัพย์สิน : สัมภาระการเดินทาง ความล่าช้าต่าง ๆ หรือของหาย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะทำให้การเดินทางหยุดชะงักลง  

  • ความล่าช้าในการเดินทาง : กรณีสายการบินเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้า จนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อคุณหรือความเสียหายต่อธุรกิจ สามารถเรียกร้องจากประกันการเดินทางได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแผนประกันของแต่ละบริษัท โดยบางบริษัทประกันภัยอาจจะระบุเงื่อนไขของการเคลมที่แตกต่างกันออกไป ทำให้แผนการเคลมประกันการเดินทางของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน เช่น บางบริษัทมีเงื่อนไขที่ระบุว่าการเดินทางต้องล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง  

การมีประกันการเดินทางไว้ จะทำให้คุณอุ่นใจตลอดการเดินทางอย่างแน่นอน ประกันที่คุณสามารถซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคือ แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ เพราะคุณสามารถสมัครและชำระเงินออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งคุณยังสามารถรับเอกสารกรมธรรม์ประกันผ่านทางอีเมลได้เลย และถ้าหากคุณกำลังวางแผนว่าจะเดินทางในเร็ว ๆ นี้ การซื้อประกันการเดินทาง จะทำให้คุณเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยหายห่วง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน คุณก็ยังมีประกันการเดินทางคอยคุ้มครอง 

ประกันเดินทางต่างประเทศ

You May Also Like

ผู้เกี่ยวข้องในประกันสุขภาพ
บทความ

ผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีใครบ้าง

สำหรับมือใหม่ที่พึ่งทำความรู้จักกับวงการประกันภัยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับคำเรียกบุคคลต่างๆที่อยู่ในกรมธรรม์ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงความหมายและความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้ให้ฟังกัน ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปผู้รับประกันคือ บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับประกัน มีบทบาทสำคัญใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ การให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัย หน้าที่หลักของผู้รับประกันภัย คือ  – รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย – ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ …

Free Look Period คือ
บทความ

Free Look Period คืออะไร?

สำหรับใครที่พึ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำประกัน เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตัวเองหลังจากการซื้อกรมธรรม์แล้วคือ Free Look Period หรือ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ เป็นสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเวลาศึกษารายละเอียดและตัดสินใจว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรือยังคงต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาพิจารณานี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ ระยะเวลาสำหรับ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ (Free Look Period) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันกับทางตัวแทนหรือผ่านระบบธนาคาร และ 30 …

ประกันสุขภาพเด็ก
บทความ

ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567

ด้วยค่ารักษาโรงพยาบาลและค่าแพทย์ที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายกำลังมองหาประกันสุขภาพเด็กที่มอบความคุ้มครองที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสมัยนี้ และแน่นอน ในท้องตลาดมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย บางครั้งอาจจะเลือกยากว่าควรเลือกประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี วันนี้ทาง LUMA เลยอยากจะมาชี้แจงให้เข้าใจกันแบบชัดๆ ง่ายๆ ว่า ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร และ ตรงไหนที่ควรให้ความสำคัญ ค่ารักษาผู้ป่วยใน ค่ารักษาแบบผู้ป่วยในหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหรือบาดเจ็บที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เรียกอีกชื่อว่า Inpatient Care หรือ …