อัพเดทล่าสุด!! ขอวีซ่าเชงเก้น เข้าได้กี่ประเทศ ปี 2024

ปัจจุบันการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนไทยเป็นอย่างมาก แต่การจะเดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น มีหลายปัจจัยที่แตกต่างกันไป หากเป็นการท่องเที่ยวแถบประเทศเพื่อนบ้าน หรือบางประเทศที่มีข้อยกเว้นพิเศษ ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า เพียงแค่มีพาสปอร์ตก็พอแล้วก็เป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับการเดินทางไปเที่ยวประเทศแถบยุโรป ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าประเทศก่อน แต่ก็มีความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเราสามารถขอวีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa ได้แล้ว วีซ่าเชงเก้นจะช่วยให้เราเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ในยุโรปที่เข้าร่วมกลุ่มเชงเก้นได้อย่างสะดวกสบาย วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากกันกับ อัพเดทล่าสุด!! 2023  ขอวีซ่าแชงเก้น เข้าได้กี่ประเทศ

travel plan

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

วีซ่าเชงเก้น คือ ใบอนุญาตเข้าเมืองที่ทำให้เราสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในโซนทวีปยุโรป ได้สะดวกรวดเร็ว เพราะการเดินทางไปเที่ยวยุโรปในแต่ละครั้ง เราอาจจะเดินทางไปหลายประเทศ หากต้องขอวีซ่าทุก ๆ ประเทศเหมือนในอดีต ก็เป็นเรื่องยุ่งยากมาก สำหรับการทำวีซ่าเชงเก้นสามารถทำเพียงครั้งเดียว ก็ใช้เดินทางไปยังกลุ่มประเทศยุโรปได้มากมาย โดยวีซ่าชนิดนี้จะมีอายุใช้งานไม่เกิน 90 วัน ในการเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมด หากเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่จะเดินทางไปเป็นประเทศแรก

รู้จักที่มาของวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

ที่มาของวีซ่าเชงเก้นเกิดขึ้นจากการทำข้อตกลงร่วมกัน ของประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป (EU – European Union) และยังรวมไปถึงประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอีกหลาย ๆ ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้คนสามารถเดินทางข้ามประเทศ เพื่อไปมาหาสู่กันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นรายประเทศ ซึ่งมติที่ประชุมร่วมครั้งนี้ได้มีขึ้นครั้งแรก ณ เมืองเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก จนกลายเป็นที่มาของคำว่า วีซ่าเชงเก้นนั่นเอง

อัพเดทล่าสุด 2023 กลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้น มีประเทศอะไรบ้าง

 • ฝรั่งเศส (France)
 • เยอรมนี (Germany)
 • เดนมาร์ก (Denmark)
 • อิตาลี (Italy)
 • ฮังการี (Hungary)
 • กรีซ (Greece)
 • สวีเดน (Sweden)
 • สเปน (Spain)
 • ออสเตรีย (Austria)
 • เบลเยี่ยม (Belgium)
 • เอสโทเนีย (Estonia)
 • สโลวัก (Slovakia)
 • สโลวีเนีย (Slovenia)
 • โปรตุเกส (Portugal)
 • โปแลนด์ (Poland)
 • เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 • ฟินแลนด์ (Finland)
 • แลตเวีย (Latvia)
 • ลิธัวเนีย (Lithuania)
 • สาธารณรัฐเชก (Czech)
 • ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 • มอลตา (Malta)
 • โครเอเชีย (Croatia)

และยังมีประเทศที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มประเทศ EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่มสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ที่เข้าร่วมด้วยอีก 4 ประเทศ ด้วยกัน คือ

 • สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
 • นอร์เวย์ (Norway)
 • ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 • ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)

และยังครอบคลุมไปถึงรัฐในยุโรปอีก 3 รัฐ ที่ไม่ได้เป็นประเทศกลุ่มสมาชิก EU แต่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศยุโรป จึงเป็นส่วนหนึ่งของเขตเชงเก้นไปด้วยเช่นเดียวกัน คือ รัฐโมนาโก ซานมาริโน และนครวาติกัน

travel preparation

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อแสดง สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางไปยังต่างประเทศนั้นในสถานการณ์โรคระบาดที่ยังเพียงแค่เบาบางลง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แนะนำให้ศึกษารายละเอียดของประเทศจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนว่า แต่ละประเทศมีข้อจำกัดอะไรบ้าง โดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้น ๆ หรือจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของไทย สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางมีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • วีซ่าเชงเก้น หรือใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ
 • ประกันการเดินทางต่างประเทศ ความคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

 

ความสำคัญของประกันการเดินทางกับการขอวีซ่าเชงเก้น

สำหรับบางประเทศ ได้ระบุการทำประกันการเดินทางไว้ ในเงื่อนไขการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว การทำประกันการเดินทางจึงมีความจำเป็นต้องทำ เพราะหากไม่ทำก็อาจโดนปฏิเสธการขอวีซ่าเข้าประเทศได้ กลุ่มประเทศที่ต้องทำประกันการเดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศโซนยุโรป เช่น นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรีย ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ลักแซมเบิร์ก สเปน และอิตาลี

ทาง Luma เอง มีประกันเดินทางต่างประเทศ เหมาะสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ด้วยความคุ้มครอง 1,500,000 บาท คุ้มครองทั้งการเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้น และประเทศในสหภาพยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักร ยอมรับโดย สถานทูตฯ ทั่วโลก โดยมีให้เลือกทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี สามารถสมัครเองได้ง่าย  ๆ ผ่านทางออนไลน์ และรอรับหนังสือรับรองประกันภัยผ่านอีเมลได้เลย 

แต่ไม่ว่าอย่างไร การทำประกันการเดินทางก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับคนที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยง และความจำเป็นในหลาย ๆ ด้าน เช่น คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองหากกระเป๋าเดินทางทรัพย์สินหรือเอกสารเดินทางสูญหาย ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางคุ้มครองกรณีเที่ยวบินดีเลย์ หรือถูกยกเลิก หยุดชะงักการเดินทาง หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน คุ้มครองค่าใช้จ่ายกรณีรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น การทำประกันการเดินทางจะทำให้เกิดความสบายใจ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันนั่นเอง

ใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะในโซนกลุ่มประเทศยุโรป ควรเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หลาย ๆ ประเทศก็เริ่มทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักต่อเนื่อง ที่สำคัญต้องศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้รอบคอบชัดเจน เพราะการเดินทางเข้าประเทศหลังจากนี้ อาจจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เพิ่มมากขึ้น และควรต้องดูแลระมัดระวังเรื่องสุขภาพในระหว่างการเดินทางให้เป็นอย่างดี

You May Also Like

ค่ารักษา RSV
สุขภาพ

ค่ารักษา RSV ในโรงพยาบาลเท่าไหร่

การรักษาอาร์เอสวี (RSV) ปัจจุบันยังไม่มีวิธีและยารักษา RSV เฉพาะ การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยแพทย์จะสั่งยาเพื่อรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ หรือยาขยายหลอดลม รวมไปถึงรักษาแบบประคับประคองอาการโดยให้พักผ่อนให้เพียงพอ ให้ทานอาหารอ่อน ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมากต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอด และดูดเสมหะออก การรักษา RSV มักใช้เวลาประมาณ …

ประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง
เดินทาง

เมื่อมีประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง มาหาคำตอบเลย

ทุกครั้งเมื่อวางแผนเตรียมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามมักมีคำบอกเตือนจากคนรอบข้างกันอยู่เสมอว่าควรทำประกันเดินทางต่างประเทศติดไว้ด้วย เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังสบายใจด้านค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าหากเกิดเหตุดังกล่าวจริงประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง ตอบโจทย์ความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ขอพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของประกันเดินทางกันเลยดีกว่า! ความแตกต่างของประกันเดินทางกับประกันบุคคลประเภทอื่น  สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากคือเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้ โดยประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองเมื่อคุณท่องเที่ยวในประเทศแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ขณะที่ประกันเดินทางต่างประเทศก็คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันพำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เช่น ไปเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้น แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ ประกันตัวนี้จะให้ความคุ้มครองทันที เพียงแค่แจ้งรายละเอียดให้กับบริษัทรับรู้เท่านั้น   ประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง  …

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร
สุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร วันนี้มาทำความเข้าใจกัน

ประกันอุบัติเหตุคือการซื้อกรมธรรม์เพื่อป้องกันตัวเองหรือครอบครัวในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกันชนิดนี้สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันหรือครอบครัวของเขาในกรณีที่เกิดเหตุ สำหรับการคำนวณค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพของผู้เอาประกัน อายุ และประวัติการสุขภาพ การสมัครประกันอุบัติเหตุอาจมีการเบี้ยประกันที่ต่างกันตามแต่ละบริษัทประกันและประเภทของกรมธรรม์ที่เลือก ประกันอุบัติเหตุ มีกี่แบบ? ประกันอุบัติเหตุสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะการคุ้มครองและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่บริษัทประกันแต่ละแห่งกำหนดไว้ แต่โดยทั่วไปแล้ว มีแบบประกันอุบัติเหตุหลักๆ ดังนี้: ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance): ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล …