สรุปขั้นตอนวิธีขอวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยวฉบับล่าสุดปี 2023

“มอลตา” เกาะเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กลายเป็นอีกจุดหมายปักหมุดของนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสความสวยงามของท้องทะเล ธรรมชาติอันแสนพิเศษ ซึ่งใครวางแผนอยากเที่ยวมอลตานอกจากการศึกษาข้อมูลอย่างดีแล้ว “วีซ่ามอลตา” ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน จึงขอพามาศึกษาขั้นตอนแบบครบถ้วนและวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตาอย่างละเอียด ครบทุกเรื่องที่ควรรู้พร้อมทำตามได้เลย 

อยากขอวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยวต้องรู้อะไรบ้าง 

วีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ “วีซ่าเชงเก้น” หรือวีซ่าพนักอาศัยระยะสั้น ประเภท C สามารถท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเชงเก้นและอยู่ในมอลตาได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ใครอยากรู้ว่าวิธีขอวีซ่ามอลตาประเภทนี้ต้องทำยังไงบ้าง ตามมาทางนี้เลยไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่กังวลใจแน่นอน 

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับคนที่ต้องการยื่นวีซ่ามอลตาเพื่อไปท่องเที่ยว คุณสมบัติสำคัญต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ไม่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงหรือถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมสำหรับการเดินทางและท่องเที่ยว หากครบถ้วนตามนี้ก็เตรียมขอวีซ่ามอลตาเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ของชีวิตไม่ยาก 

วีซ่ามอลตา

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตา 

มาถึงสิ่งที่สำคัญมากสุดสำหรับคนที่อยากยื่นวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยวนั่นคือการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อถึงเวลายื่นจริงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจองคิวซ้ำหลายรอบเนื่องจากเตรียมไม่ครบ ซึ่งการขอวีซ่ามอลตาประเภทนี้มีเอกสาร ได้แก่ 

 1. 1.แบบฟอร์มการขอวีซ่า (คลิกที่นี่) ลงทะเบียนหากยังไม่เคยสมัครมาก่อน จากนั้นล็อกอินแล้วเข้าไปกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ปริ้นท์ออกมาไว้สำหรับยื่นในวันนัดหมาย
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น เหลือหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้นำติดตัวมาด้วย)
 3. 3.ภาพถ่ายสี พื้นหลังขาว หน้าตรง ขนาด กว้าง 3.5 ซม. ยาว 4.5 ซม. ไม่สวมหมวก ผ้าคลุม หรือแว่นดำปิดบังใบหน้ายกเว้นการแต่งกายตามหลักศาสนา มองเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่ยิ้มเห็นฟัน จำนวน 2 ใบ
 4. 4.ประกันเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่น้อยกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 5. 5.เอกสารการจองเที่ยวบินไป-กลับ
 6. 6.เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดการพำนักอาศัยในมอลตา
 7. 7.แผนการเดินทางท่องเที่ยวตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในมอลตา
 8. 8.สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 9. 9.รายการเดินบัญชีย้อนหลังประเภทออมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ก่อนหน้า หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
 10. 10.เอกสารยืนยันสถานะด้านการทำงานแบ่งตามลักษณะอาชีพของแต่ละบุคคล ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่
 • พนักงานบริษัท ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล อายุงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดให้ชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาในปัจจุบัน 
 1. 11.หากเป็นผู้เยาว์เดินทางคนเดียวต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่ ถ้าเดินทางกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายต้องทำหนังสือรับรองยืนยันเช่นกัน รวมถึงหากเดินทางกับบุคคลอื่น พ่อแม่ต้องมีหนังสือรับรองพร้อมระบุความสัมพันธ์ของทั้ง 2 คน ทั้งหมดนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และออกให้โดยอำเภอ

ค่าธรรมเนียมเมื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตา 

อีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดสำหรับใครที่อยากยื่นวีซ่ามอลตานั่นคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้เตรียมงบของตนเองให้พร้อมและชำระตามเงื่อนไขที่ศูนย์รับยื่นฯ กำหนดเอาไว้ ซึ่งจำนวนเงินค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่ามอลตา มีดังนี้ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,040 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,520 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 16.40 EUR หรือประมาณ 622 บาท / ท่าน 

ทั้งนี้ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าฯ ก็ยังมีบริการพิเศษเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการด้วย มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

 • บริการห้องรับรองพิเศษ 2,200 บาท 
 • บริการแปลภาษา 500 บาท 
 • บริการส่งหนังสือเดินทางคืนแบบมีประกัน 350 บาท 
 • บริการกรอกแบบฟอร์ม 250 บาท 
 • บริการถ่ายรูป 250 บาท 
 • บริการส่งคืนหนังสือเดินทางปกติ 240 บาท 
 • บริการ SMS อัปเดตสถานะ 75 บาท 
 • บริการถ่ายเอกสาร 5 บาท / หน้า 
วีซ่ามอลตา

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตาทีละขั้นตอนแบบละเอียด 

หลังจากเตรียมเอกสารและเงินพร้อมแล้วก็เข้าสู่วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตาซึ่งจะขออธิบายแบบละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปทำตามได้อย่างไม่มีความยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น แม้พึ่งเคยดำเนินการครั้งแรกก็หายห่วงแน่นอน 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตาแบบละเอียด 

 1. 1.วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตาลำดับแรกให้ทำนัดกับทาง VFS Global (คลิกที่นี่) ใครพึ่งทำครั้งแรกต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ล็อกอินอีกครั้ง เลือกวัน-เวลาที่ต้องการยื่นเอกสาร อย่าลืมพิมพ์ใบนัดหมายเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
 2. 2.เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ทำการชำระเงิน (ชำระได้เฉพาะเงินสด) จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า) สำหรับคนที่ทำวีซ่าเป็นครั้งแรก
 3. 3.รอผลการอนุมัติวีซ่าว่าจะออกมาอย่างไร ซึ่งสถานทูตผู้พิจารณาอาจมีการเรียกคุณไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ โดยผู้ขอจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางคืน สามารถเดินทางไปรับด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ หรือใครเลือกส่งคืนผ่าน EMS ก็รอรับได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยว เหลือแค่ลุ้นว่าสรุปแล้วจะผ่านหรือไม่

สถานที่สำหรับขอวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยว 

จากข้อมูลวิธีขอวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยวจะเห็นว่าทุกขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือประเทศไทยของเราไม่มีสถานทูตมอลตา ดังนั้นเมื่อจะยื่นวีซ่ามอลตาจึงต้องดำเนินการผ่าน VFS Global Austria โดยสามารถติดต่อเพื่อขอวีซ่ามอลตาได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global ประเทศออสเตรีย 

ที่อยู่: เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 – 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-460-7052  

วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (พักเที่ยง) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

ข้อควรรู้เพิ่มเติมก่อนทำวีซ่าท่องเที่ยวมอลตา 

ยังมีข้อควรรู้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยสำหรับใครที่อยากมีโอกาสไปสัมผัสกับความแตกต่างและความแปลกใหม่ของประเทศมอลตา เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ดำเนินการตั้งแต่แรกถูกต้องพร้อมเตรียมทำให้การท่องเที่ยวทริปนี้ของคุณมีความสุขมากกว่าเดิม 

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตา 

ปกติแล้วในการขอวีซ่ามอลตาสำหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวมอลตา จะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หลังดำเนินการยื่นวีซ่ามอลตาเรียบร้อย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา ทั้งนี้สามารถยื่นได้ล่วงหน้า 180 วัน ก่อนเดินทาง ซึ่งคำแนะนำคือควรยื่นไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันเดินทาง 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวมอลตา ไปที่ไหนได้บ้าง 

เป็นเรื่องน่าประทับใจอย่างยิ่งเมื่อคุณผ่านการอนุมัติขอวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยวเรียบร้อยก็สามารถไปตะลุยเที่ยวมอลตาได้ทั่วทั้งเกาะ อย่างสถานที่ยอดฮิตติดลมบนขอแนะนำ เช่น กรุงวัลเลตตา (Valletta), เมืองกอสปีกัว (Cospicua), หมู่บ้านป๊อบอาย (Popeye Village), เมืองเอ็มดินา (Mdina), เกาะโกโซ (Gozo), เมืองราบัต (Rabat), เกาะโคมิโน (Comino) เป็นต้น  

สรุป 

นี่คือวิธีขอวีซ่ามอลตาประเภทท่องเที่ยว หรือวีซ่าเชงเก้นซึ่งใครอยากไปเที่ยวมอลตาสักครั้งสามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุเอาไว้ทั้งหมดได้เลย เหนือสิ่งอื่นใดต้องไม่ลืม “ประกันเดินทางต่างประเทศ” เพื่อความสบายใจ และขอวีซ่าได้อย่างราบรื่น “ประกันเดินทาง LUMA GO” ให้ทุกเส้นทางทั่วโลกมีความสุขมากกว่าเคย เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สมัครง่ายผ่านออนไลน์ ยื่นวีซ่าผ่านไม่ยาก คุ้มครองโควิด-19 บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และอื่น ๆ ซื้อไว้ไม่ผิดหวัง 

You May Also Like

เสริมภูมิคุ้มกัน
สุขภาพ

อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีอะไรบ้าง

การอยู่บ้านช่วงวิกฤตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกินแต่อาหารที่ปรุงลวกๆ การทำอาหารที่บ้านช่วยให้คุณมีกิจกรรมทำและปลดปล่อยจิตใจจากความวิตกกังวลในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ หากคุณเตรียมวัตถุดิบเข้าครัวไว้แล้ว ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลงมือทำสารพัดเมนูที่คุณชอบ ในช่วงที่มีไวรัสระบาด คุณต้องการอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากการเจ็บป่วย ถ้าเย็นนี้คุณอยากทำอาหารทานเอง ลองซื้ออาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อไปนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณดูสิ บรอกโคลี บรอกโคลีมีชื่อเสียงว่าเป็นสุดยอดอาหารและสามารถนำไปใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูนอกจากนี้ยังหาซื้อได้ง่ายจากตลาด แคลอรี่ต่ำ เต็มไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ กุญแจสำคัญในการรักษาสารอาหารและพลังงานให้คงเดิมคือใช้บรอกโคลีสดและปรุงให้ไม่สุกเกินไป วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาบรอกโคลี: เมื่อซื้อบรอกโคลี ให้เลือกดอกที่เนื้อแน่น กระชับ และมีสีเขียวเข้ม ไม่ควรเลือกดอกที่มีชิ้นส่วนร่วนหลุด เปลี่ยนเป็นสีเหลือง …

ความดันโลหิตสูง
สุขภาพ

ทำความรู้จักโรคความดันโลหิตสูง และ วิธีลดความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกกันว่า ‘ฆาตกรเงียบ’ เพราะเป็นโรคไม่มีอาการบ่งชี้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วความดันโลหิตสูงคืออะไร และจะป้องกันได้อย่างไร? ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบบ่อยซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้หลายอย่าง รวมถึงอาการหัวใจวาย ตาบอด และโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่คุณไม่สามารถรู้สึกได้ โดยปกติจะไม่มีสัญญาณเตือน คุณจึงอาจจะไม่รู้เลยว่ากำลังมีภาวะดังกล่าว ดังนั้นการตรวจวัดระดับความดันโลหิตเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มใช้ยาตัวใหม่ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นได้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทราบว่าคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม่ คือการตรวจระดับความดันโลหิตโดยแพทย์ ซึ่งมักตรวจทุกครั้งเมื่อคุณไปโรงพยาบาลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี …

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …