กรมธรรม์ คือ

หลายคนที่กำลังพิจารณาซื้อประกันสักเล่มหรือผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว คงมักจะเคยผ่านหูผ่านตากับคำว่ากรมธรรม์กันมาบ้าง แต่เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของกรมธรรม์เสียเท่าไหร่ บางคนอาจกำลังสงสัยว่า กรมธรรม์คืออะไร เอกสารฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง มีวิธีการอ่านรายละเอียดอย่างไร และกรมธรรม์มีความสำคัญกับผู้ถือเอาประกันอย่างไร วันนี้ Luma จะมาคลายความสงสัยไข้ข้องใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพอย่างละเอียดในบทความนี้

กรมธรรม์คืออะไร สำคัญอย่างไร

กรมธรรม์ (Policy) คือเอกสารทางกฎหมายที่เป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัย (Insurance Company) และผู้เอาประกัน (Policyholder) ซึ่งกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะให้กับผู้เอาประกันในระหว่างระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ กรมธรรม์มักประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น:

ข้อมูลส่วนบุคคล: รายละเอียดของผู้เอาประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่อ, ที่อยู่, วันเกิด, และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ.

รายละเอียดของความคุ้มครอง: รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของประกัน, ระยะเวลาคุ้มครอง, จำนวนเบี้ยประกัน, ส่วนสูงที่คุ้มครอง, และเงื่อนไขการคุ้มครองต่าง ๆ.

ค่าใช้จ่ายและเบี้ยประกัน: รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าเบี้ยประกัน, ระยะเวลาการชำระเบี้ย, และวิธีการชำระเงิน.

เงื่อนไขและข้อจำกัด: รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจำกัดของการคุ้มครอง รวมถึงการยกเว้น (Exclusions) ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง.

สิ่งที่คุ้มครอง: รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้มครองในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเงื่อนไขการเรียกร้องความคุ้มครอง.

นโยบายยกเลิก: รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทประกันหยุดให้ความคุ้มครองและเงื่อนไขการยกเลิก.

กรมธรรม์เป็นเอกสารที่สำคัญในการทำประกันภัย เนื่องจากมันระบุรายละเอียดทั้งหมดของความคุ้มครอง และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ผู้เอาประกันควรอ่านและเข้าใจข้อมูลในกรมธรรม์อย่างละเอียดและติดต่อบริษัทประกันหากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของกรมธรรม์หรือเงื่อนไขการคุ้มครอง.

อ่านกรมธรรม์อย่างไรให้เข้าใจง่ายได้ความครบ

อ่านกรมธรรม์อย่างไร

เมื่อทราบความหมายว่ากรมธรรม์คืออะไรกันแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มอ่านกรมธรรม์ประกันสุขภาพกัน โดยข้อมูลส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญที่ผู้เอาประกันควรอ่านและศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียด

ส่วนสรุปข้อมูล

ส่วนสรุปข้อมูลของกรมธรรม์ (Policy Summary) เป็นส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เอาประกันเข้าใจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้อย่างง่ายดายและรวบรัด ส่วนสรุปข้อมูลทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้เอาประกัน โดยส่วนสรุปข้อมูลของกรมธรรม์สามารถรวมรายละเอียดต่อไปนี้:

ประเภทของประกัน: ระบุประเภทของประกันที่คุณได้เลือก เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, หรือประกันชีวิต.

ระยะเวลาคุ้มครอง: ระบุระยะเวลาที่คุณจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ และหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ เงื่อนไขการต่ออายุ.

จำนวนเบี้ยประกัน: ระบุจำนวนเงินที่คุณจะได้รับความคุ้มครองหรือจำนวนเบี้ยประกันที่คุณต้องชำระ.

ประวัติการความคุ้มครอง: สรุปเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ เช่น โรคที่คุ้มครอง, อุบัติเหตุที่คุ้มครอง, หรือการเรียกร้องความคุ้มครองที่เกิดขึ้น.

ข้อยกเว้น: รายการข้อยกเว้นหรือสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์.

รายละเอียดการชำระเงิน: วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันและระยะเวลาการชำระ.

ข้อมูลติดต่อ: ข้อมูลติดต่อสำหรับการติดต่อกับบริษัทประกันในกรณีฉุกเฉินหรือสอบถาม.

ข้อมูลติดต่อของผู้เอาประกัน: ข้อมูลติดต่อของผู้เอาประกันและบุคคลที่ควรติดต่อเกี่ยวกับกรมธรรม์.

ส่วนผลประโยชน์และการคุ้มครอง

นอกจากการทำความเข้าใจว่ากรมธรรม์คืออะไรแล้ว ข้อมูลส่วนต่อมาที่ควรศึกษาอย่างละเอียดเลยก็คือข้อมูลในส่วนผลประโยชน์และความคุ้มครอง โดยส่วนนี้คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแจกแจงรายละเอียดผลประโยชน์ วิธีการเรียกร้องสินไหม ทดแทน เงื่อนไขที่บริษัทจะคุ้มครองและไม่คุ้มครอง รวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกว่า เราจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไหร่ และมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ส่วนตารางเบี้ย

ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของตารางเบี้ยหรือตารางมูลค่าเงิน ซึ่งจะเป็นบอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเพื่อรับความคุ้มครอง โดยมีการคำนวณจากเพศ อายุ และแผนที่เลือก โดยอาจเป็นแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบริษัทประกันภั

หากข้อมูลไม่ตรงกับในกรมธรรม์จะมีผลอย่างไร

กรมธรรม์ คือ, กรมธรรม์ คือ

หากพบว่าข้อมูลในกรมธรรม์ประกันไม่ตรงกับความจริง ควรดำเนินการดังนี้:

ตรวจสอบกรมธรรม์: ให้คุณตรวจสอบกรมธรรม์ประกันอีกครั้งเพื่อแน่ใจว่าข้อมูลที่คุณพบว่าไม่ตรงเป็นความเป็นจริง โดยดูในส่วนต่าง ๆ ของกรมธรรม์ เช่น รายละเอียดของความคุ้มครอง, ข้อมูลส่วนบุคคล, และเงื่อนไขการคุ้มครอง.

ติดต่อบริษัทประกัน: หากคุณพบข้อมูลไม่ตรงกับความจริง คุณควรติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่ออกกรมธรรม์เพื่อแจ้งปัญหาและขอการแก้ไข บริษัทประกันภัยมักมีแผนการแก้ไขข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์.

ส่งเอกสารเพิ่มเติม: บริษัทประกันอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารประกอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกแจ้ง เช่น รายงานการรักษาโรค, ประวัติการแพทย์, หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

อย่าละเลยปัญหา: หากมีข้อมูลไม่ตรงกับความจริงและไม่ได้แก้ไข คุณอาจต้องดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกกรมธรรม์หรือในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความคุ้มครอง.

การรักษาความถูกต้องและสรุปข้อมูลในกรมธรรม์ประกันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะข้อมูลที่ถูกต้องจะมีผลต่อความคุ้มครองและสิทธิ์ประโยชน์ของคุณในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเรียกร้องความคุ้มครอง ดังนั้น ควรตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์อย่างระมัดระวังและแจ้งให้บริษัทประกันทราบถ้ามีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรมธรรม์

กรมธรรม์หายจะมีผลอะไรไหม

กรมธรรม์หาย

หากกรมธรรม์ประกันหายไป มักจะมีผลต่อความคุ้มครองและความสามารถในการทำรายการเกี่ยวกับประกันภัยของคุณ แต่ผลมีความแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์ ดังนี้:

การเรียกร้องความคุ้มครอง: หากคุณต้องการเรียกร้องความคุ้มครอง กรมธรรม์เป็นเอกสารที่สำคัญในกระบวนการเรียกร้อง หากกรมธรรม์หายไป คุณจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบและขอสร้างเอกสารแทนที่ ทำให้กระบวนการเรียกร้องอาจล่าช้าลง แต่คุณยังคงมีสิทธิ์ในการเรียกร้องความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์.

การต่ออายุ: หากคุณต้องการต่ออายุกรมธรรม์ กรมธรรม์เดิมอาจเป็นหลักฐานที่ใช้ในการต่ออายุ แต่หากกรมธรรม์หายไป คุณอาจต้องพิจารณาขอเปิดเผยข้อมูลและขอการต่ออายุใหม่ นี่อาจส่งผลให้คุณต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและการพิจารณาอีกครั้ง โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีเงื่อนไขใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ.

การยกเลิกกรมธรรม์: หากคุณต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกัน กรมธรรม์เดิมอาจถูกใช้ในกระบวนการยกเลิก แต่หากกรมธรรม์หายไป คุณยังสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงของกรมธรรม์และกฎหมายที่มีอิทธิพล.

สรุปแล้ว การหายไปของกรมธรรม์ประกันสามารถมีผลต่อความคุ้มครองและการทำรายการทางประกันภัยของคุณ แต่คุณยังคงมีอำนาจและสิทธิ์ในการแจ้งให้บริษัทประกันทราบและดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อรับความคุ้มครองหรือการบริหารกรมธรรม์ใหม่ในกรณีที่กรมธรรม์หายไป ควรติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่กรมธรรม์หาย

ในกรณีที่จำไม่ได้ หรือไม่ทราบ ว่าทำประกันกับที่ไหนไว้บ้าง สามารถเช็คตรวจสอบกรรมธรรม์ได้ที่นี้

สรุป

มาถึงตรงนี้ เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะพอมีความกระจ่างมากขึ้นว่ากรมธรรม์คืออะไร และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการทำประกันภัยและผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ผู้เอาประกันภัยควรอ่านและศึกษาข้อมูลในกรมธรรม์อย่างละเอียด และติดต่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทประกันภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ท่านเลือก 

Table of Contents

You May Also Like

ขอวีซ่าฟินแลนด์
บทความ

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ปี 2567

วางแผนเที่ยวปีนี้ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี 2024 ปีนี้มีการวางแผนเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ทาง LUMA ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศทีไหนดีและควรซื้อจากบริษัทไหน ด้วยการคัดเลือกครั้งนี้ จะดู ความกว้างของการให้บริการ และประเทศที่ครอบคลุม ความคุ้มครองที่มอบให้ เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ โดย LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ละนำเสนอ 5 …

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี
บทความ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี 2567

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายมีให้เลือกค่อนข้างเยอะในทุกวันนี้ และด้วยข้อมูลที่คอนข้างเยอะ รายละเอียดที่ต้องสนใจเยอะ ทำให้การตัดสินใจอาจจะลำบากกว่าที่ควรเป็น LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่าบริษัทไหนดีอย่างไร LUMA AXA MTL LMG Pacific Cross Allianz Ayudhya วิริยะประกันภัย April Falcon Insurance ในเมื่อเลือกแล้ว …

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …