5 เหตุผล สตาร์ทอัพควรมีประกันสุขภาพให้เป็นสวัสดิการพนักงาน

“สตาร์ทอัพ” คือ ธุรกิจที่เกิดใหม่ เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของทุกคน สตาร์ทอัพมักเน้นลงทุนในด้านการพัฒนา การทดสอบ และการด้านการตลาด ดังนั้น แนวคิดการเสนอสวัสดิการพนักงาน เช่น การทำประกันสุขภาพ อาจดูเหมือนไม่ใช่แผนแรก ๆ ที่จะเป็นสวัสดิการให้พนักงาน เพราะต้องนำเงินทุนที่ระดมได้ไปใช้ในด้านอื่น ๆ เสียก่อน

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพให้เป็นสวัสดิการพนักงาน

แต่ปัจจุบัน มีบริษัทประกันสุขภาพมากมายเสนอแผนประกันสุขภาพที่หลากหลายและรองรับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของสตาร์ทอัพด้วย อีกทั้งยังคำแนะนำดี ๆ ให้ตอบโจทย์และเหมาะกับความต้องการของสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งได้แผนประกันสุขภาพที่จำเป็นสำหรับพนักงาน ทั้งนี้ การได้ประกันสุขภาพมาเป็นสวัสดิการพนักงานมีข้อดีต่อสตาร์ทอัพดังนี้

ช่วยดึงคนเก่งเข้ามาร่วมงานและลดอัตราการลาออกของพนักงาน

เนื่องจาก สวัสดิการมีคุณค่ามากสำหรับพนักงาน และจะช่วยให้พนักงานสร้างมูลค่าและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ปัจจุบัน สวัสดิการด้านประกันสุขภาพจึงเป็นปัจจัยหลักและเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงคนเก่งให้ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานด้วย พอ ๆ กับโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ฯลฯ และเพราะการสรรหาพนักงานเป็นเรื่องที่ลงทุนและใช้เวลา การซื้อประกันสุขภาพให้พนักงานจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและยังช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงานด้วย และพนักงานที่มีอยู่ก็รู้สึกมั่นคงและไม่อยากลาออกจากบริษัท

ประกันสุขภาพช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

สตาร์ทอัพมักมีสมาชิกทีมที่อายุน้อย ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านอายุ หากเริ่มทำประกันสุขภาพทันทีก็สามารถจัดแผนการประกันสุขภาพที่มีครอบคลุมและคุ้มค่า อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัทได้มากที่สุดอีกด้วย ประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่คุ้มค่าที่สุดที่จะให้กับพนักงาน แม้ดูเหมือนว่า สตาร์ทอัพอาจไม่มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่หรูหราหรือมีมูลค่าเอาเสียเลย แต่ประกันสุขภาพนี่แหละที่ดูมีมูลค่าสำหรับพนักงานในสตาร์ทอัพอย่างมาก และบริษัทประกันหลายเจ้าก็ยังเสนอแผนที่หลากหลาย ราคาที่สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

ประกันสุขภาพพนักงาน

เป็นการลงทุนระยะยาว

เมื่อเกิดความรู้สึกมั่นคงทางการเงินและความสุขทางใจ พนักงานบริษัทจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงทางการเงิน ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านจิตใจ ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ ทั้งนี้ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างดี เพราะช่วยให้พนักงานรู้สึกมั่นคงทางการเงิน ในกรณีตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน แผนประกันสุขภาพสามารถรองรับได้ทันที จึงเหมือนเป็นการลงทุนระยะยาว และจัดเป็นทุนพื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อให้ได้กำไรจากสตาร์ทอัพในระยะยาว

ช่วยให้บริษัทเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้น

ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสตาร์ทอัพเอง และช่วยให้สตาร์ทอัพเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือในตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็จะหันมาให้ความสนใจและเชื่อถือสตาร์ทอัพที่มีประกันสุขภาพให้พนักงานมากขึ้น เพราะประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดว่า จะลงทุนกับสตาร์ทอัพนี้แล้วจะมีความเสี่ยงใด ๆ

ช่วยป้องกันความเสี่ยง

พนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของสตาร์ทอัพ ในขณะเดียวกัน ประกันสุขภาพก็เป็นตัวป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงในอนาคตที่จะมีต่อสินทรัพย์นี้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก พนักงานหนึ่งคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง และหลายครั้ง ก็นอกเหนือจากกรอบการทำงานปกติ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ประกันสุขภาพก็จะเข้ามาช่วยพนักงานเหล่านี้ทันที จนสุขภาพดีได้อย่างรวดเร็ว อันจะช่วยป้องกันอีกหนึ่งความเสี่ยงคือการหยุดชะงักของธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเอง

ทำไมต้องมีประกันให้พนักงาน

ไม่ว่าพนักงานจะเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากการใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เนื่องจากมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น ประกันสุขภาพมีบทบาทในการให้บริหารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

และเมื่อสตาร์ทอัพเติบโตไปตามโมเดลธุรกิจที่กำหนดไว้ และขยายตัวออกไปมากขึ้น และพร้อมเป็นบริษัทที่เติบใหญ่ ถึงตอนนั้น ประกันสุขภาพก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บอาจกระทบต่อธุรกิจ การมีประกันสุขภาพสำหรับพนักงานไว้จะช่วยให้พนักงานและบริษัทได้อุ่นใจไปพร้อม ๆ กัน

แม้สตาร์ทอัพจะมีงบประมาณจำกัด บริษัทประกันก็ยังมีแผนประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ตามงบประมาณของสตาร์ทอัพได้

You May Also Like

เสริมภูมิคุ้มกัน
สุขภาพ

อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีอะไรบ้าง

การอยู่บ้านช่วงวิกฤตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกินแต่อาหารที่ปรุงลวกๆ การทำอาหารที่บ้านช่วยให้คุณมีกิจกรรมทำและปลดปล่อยจิตใจจากความวิตกกังวลในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ หากคุณเตรียมวัตถุดิบเข้าครัวไว้แล้ว ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลงมือทำสารพัดเมนูที่คุณชอบ ในช่วงที่มีไวรัสระบาด คุณต้องการอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากการเจ็บป่วย ถ้าเย็นนี้คุณอยากทำอาหารทานเอง ลองซื้ออาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อไปนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณดูสิ บรอกโคลี บรอกโคลีมีชื่อเสียงว่าเป็นสุดยอดอาหารและสามารถนำไปใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูนอกจากนี้ยังหาซื้อได้ง่ายจากตลาด แคลอรี่ต่ำ เต็มไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ กุญแจสำคัญในการรักษาสารอาหารและพลังงานให้คงเดิมคือใช้บรอกโคลีสดและปรุงให้ไม่สุกเกินไป วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาบรอกโคลี: เมื่อซื้อบรอกโคลี ให้เลือกดอกที่เนื้อแน่น กระชับ และมีสีเขียวเข้ม ไม่ควรเลือกดอกที่มีชิ้นส่วนร่วนหลุด เปลี่ยนเป็นสีเหลือง …

ความดันโลหิตสูง
สุขภาพ

ทำความรู้จักโรคความดันโลหิตสูง และ วิธีลดความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกกันว่า ‘ฆาตกรเงียบ’ เพราะเป็นโรคไม่มีอาการบ่งชี้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วความดันโลหิตสูงคืออะไร และจะป้องกันได้อย่างไร? ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบบ่อยซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้หลายอย่าง รวมถึงอาการหัวใจวาย ตาบอด และโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่คุณไม่สามารถรู้สึกได้ โดยปกติจะไม่มีสัญญาณเตือน คุณจึงอาจจะไม่รู้เลยว่ากำลังมีภาวะดังกล่าว ดังนั้นการตรวจวัดระดับความดันโลหิตเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มใช้ยาตัวใหม่ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นได้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทราบว่าคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม่ คือการตรวจระดับความดันโลหิตโดยแพทย์ ซึ่งมักตรวจทุกครั้งเมื่อคุณไปโรงพยาบาลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี …

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …