5 เหตุผล สตาร์ทอัพควรมีประกันสุขภาพให้เป็นสวัสดิการพนักงาน

“สตาร์ทอัพ” คือ ธุรกิจที่เกิดใหม่ เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของทุกคน สตาร์ทอัพมักเน้นลงทุนในด้านการพัฒนา การทดสอบ และการด้านการตลาด ดังนั้น แนวคิดการเสนอสวัสดิการพนักงาน เช่น การทำประกันสุขภาพ อาจดูเหมือนไม่ใช่แผนแรก ๆ ที่จะเป็นสวัสดิการให้พนักงาน เพราะต้องนำเงินทุนที่ระดมได้ไปใช้ในด้านอื่น ๆ เสียก่อน

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพให้เป็นสวัสดิการพนักงาน

แต่ปัจจุบัน มีบริษัทประกันสุขภาพมากมายเสนอแผนประกันสุขภาพที่หลากหลายและรองรับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของสตาร์ทอัพด้วย อีกทั้งยังคำแนะนำดี ๆ ให้ตอบโจทย์และเหมาะกับความต้องการของสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งได้แผนประกันสุขภาพที่จำเป็นสำหรับพนักงาน ทั้งนี้ การได้ประกันสุขภาพมาเป็นสวัสดิการพนักงานมีข้อดีต่อสตาร์ทอัพดังนี้

ช่วยดึงคนเก่งเข้ามาร่วมงานและลดอัตราการลาออกของพนักงาน

เนื่องจาก สวัสดิการมีคุณค่ามากสำหรับพนักงาน และจะช่วยให้พนักงานสร้างมูลค่าและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ปัจจุบัน สวัสดิการด้านประกันสุขภาพจึงเป็นปัจจัยหลักและเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงคนเก่งให้ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานด้วย พอ ๆ กับโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ฯลฯ และเพราะการสรรหาพนักงานเป็นเรื่องที่ลงทุนและใช้เวลา การซื้อประกันสุขภาพให้พนักงานจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและยังช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงานด้วย และพนักงานที่มีอยู่ก็รู้สึกมั่นคงและไม่อยากลาออกจากบริษัท

ประกันสุขภาพช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

สตาร์ทอัพมักมีสมาชิกทีมที่อายุน้อย ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านอายุ หากเริ่มทำประกันสุขภาพทันทีก็สามารถจัดแผนการประกันสุขภาพที่มีครอบคลุมและคุ้มค่า อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัทได้มากที่สุดอีกด้วย ประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่คุ้มค่าที่สุดที่จะให้กับพนักงาน แม้ดูเหมือนว่า สตาร์ทอัพอาจไม่มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่หรูหราหรือมีมูลค่าเอาเสียเลย แต่ประกันสุขภาพนี่แหละที่ดูมีมูลค่าสำหรับพนักงานในสตาร์ทอัพอย่างมาก และบริษัทประกันหลายเจ้าก็ยังเสนอแผนที่หลากหลาย ราคาที่สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

ประกันสุขภาพพนักงาน

เป็นการลงทุนระยะยาว

เมื่อเกิดความรู้สึกมั่นคงทางการเงินและความสุขทางใจ พนักงานบริษัทจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงทางการเงิน ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านจิตใจ ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ ทั้งนี้ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างดี เพราะช่วยให้พนักงานรู้สึกมั่นคงทางการเงิน ในกรณีตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน แผนประกันสุขภาพสามารถรองรับได้ทันที จึงเหมือนเป็นการลงทุนระยะยาว และจัดเป็นทุนพื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อให้ได้กำไรจากสตาร์ทอัพในระยะยาว

ช่วยให้บริษัทเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้น

ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสตาร์ทอัพเอง และช่วยให้สตาร์ทอัพเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือในตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็จะหันมาให้ความสนใจและเชื่อถือสตาร์ทอัพที่มีประกันสุขภาพให้พนักงานมากขึ้น เพราะประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดว่า จะลงทุนกับสตาร์ทอัพนี้แล้วจะมีความเสี่ยงใด ๆ

ช่วยป้องกันความเสี่ยง

พนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของสตาร์ทอัพ ในขณะเดียวกัน ประกันสุขภาพก็เป็นตัวป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงในอนาคตที่จะมีต่อสินทรัพย์นี้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก พนักงานหนึ่งคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง และหลายครั้ง ก็นอกเหนือจากกรอบการทำงานปกติ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ประกันสุขภาพก็จะเข้ามาช่วยพนักงานเหล่านี้ทันที จนสุขภาพดีได้อย่างรวดเร็ว อันจะช่วยป้องกันอีกหนึ่งความเสี่ยงคือการหยุดชะงักของธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเอง

ทำไมต้องมีประกันให้พนักงาน

ไม่ว่าพนักงานจะเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากการใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เนื่องจากมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น ประกันสุขภาพมีบทบาทในการให้บริหารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

และเมื่อสตาร์ทอัพเติบโตไปตามโมเดลธุรกิจที่กำหนดไว้ และขยายตัวออกไปมากขึ้น และพร้อมเป็นบริษัทที่เติบใหญ่ ถึงตอนนั้น ประกันสุขภาพก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บอาจกระทบต่อธุรกิจ การมีประกันสุขภาพสำหรับพนักงานไว้จะช่วยให้พนักงานและบริษัทได้อุ่นใจไปพร้อม ๆ กัน

แม้สตาร์ทอัพจะมีงบประมาณจำกัด บริษัทประกันก็ยังมีแผนประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ตามงบประมาณของสตาร์ทอัพได้

You May Also Like

ค่ารักษา RSV
สุขภาพ

ค่ารักษา RSV ในโรงพยาบาลเท่าไหร่

การรักษาอาร์เอสวี (RSV) ปัจจุบันยังไม่มีวิธีและยารักษา RSV เฉพาะ การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยแพทย์จะสั่งยาเพื่อรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ หรือยาขยายหลอดลม รวมไปถึงรักษาแบบประคับประคองอาการโดยให้พักผ่อนให้เพียงพอ ให้ทานอาหารอ่อน ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมากต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอด และดูดเสมหะออก การรักษา RSV มักใช้เวลาประมาณ …

ประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง
เดินทาง

เมื่อมีประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง มาหาคำตอบเลย

ทุกครั้งเมื่อวางแผนเตรียมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามมักมีคำบอกเตือนจากคนรอบข้างกันอยู่เสมอว่าควรทำประกันเดินทางต่างประเทศติดไว้ด้วย เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังสบายใจด้านค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าหากเกิดเหตุดังกล่าวจริงประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง ตอบโจทย์ความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ขอพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของประกันเดินทางกันเลยดีกว่า! ความแตกต่างของประกันเดินทางกับประกันบุคคลประเภทอื่น  สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากคือเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้ โดยประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองเมื่อคุณท่องเที่ยวในประเทศแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ขณะที่ประกันเดินทางต่างประเทศก็คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันพำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เช่น ไปเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้น แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ ประกันตัวนี้จะให้ความคุ้มครองทันที เพียงแค่แจ้งรายละเอียดให้กับบริษัทรับรู้เท่านั้น   ประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง  …

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร
สุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร วันนี้มาทำความเข้าใจกัน

ประกันอุบัติเหตุคือการซื้อกรมธรรม์เพื่อป้องกันตัวเองหรือครอบครัวในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกันชนิดนี้สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันหรือครอบครัวของเขาในกรณีที่เกิดเหตุ สำหรับการคำนวณค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพของผู้เอาประกัน อายุ และประวัติการสุขภาพ การสมัครประกันอุบัติเหตุอาจมีการเบี้ยประกันที่ต่างกันตามแต่ละบริษัทประกันและประเภทของกรมธรรม์ที่เลือก ประกันอุบัติเหตุ มีกี่แบบ? ประกันอุบัติเหตุสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะการคุ้มครองและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่บริษัทประกันแต่ละแห่งกำหนดไว้ แต่โดยทั่วไปแล้ว มีแบบประกันอุบัติเหตุหลักๆ ดังนี้: ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance): ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล …