ข้อดีของการมีประกันการเดินทางต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจแน่นอน!

ปัจจุบันนี้การเดินทางทั้งในไทยและต่างประเทศสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันมีสายการบินชั้นประหยัดมากขึ้น และหลาย ๆ ประเทศกลับมาเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 ดีขึ้น ขั้นตอนการเข้าประเทศแต่ละประเทศง่ายขึ้น แต่การเดินทางก็ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการเดินทางสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น สถานการณ์ท้องฟ้าที่มีความไม่แน่นอน พายุอาจจะทำให้การเดินทางของสายการบินต่าง ๆ ดีเลย์หรือถูกยกเลิกกระทันหัน และการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นการมีประกันการเดินทางจะทำให้อุ่นใจมากขึ้น เพราะหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คุณยังมีประกันการเดินทางที่คอยคุ้มครอง

ประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศมีกี่ประเภท ?  

อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า ประกันการเดินทางสามารถเลือกซื้อได้จากบริษัทประกันภัย และสามารถซื้อได้โดยตรงจากสายการบิน โดยประกันการเดินทางของสายการบินจะเน้นไปที่ความล่าช้าของสายการบินและกระเป๋าสัมภาระของการเดินทางเป็นหลัก และประเภทของประกันการเดินทางของบริษัทประกันภัย จะครอบคลุมในด้านต่าง ๆ มากกว่าประกันการเดินทางจากสายการบิน ซึ่งประกันการเดินทางของบริษัทประกันภัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

  • แผนประกันการเดินทางแบบรายครั้ง : การเดินทางแบบรายครั้งจะคำนวณค่าประกันการเดินทางจากจำนวนระยะเวลาที่จะเดินทางในแต่ละครั้ง โดยค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับการเลือกแผนประกันและระยะเวลาของการเดินทางในแต่ละครั้ง  

  • แผนประกันการเดินทางแบบรายปี : การเดินทางแบบรายปี จะชำระค่าเบี้ยประกันแค่เพียงครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัทประกันภัย โดยจะมีเงื่อนไขที่สำคัญ คือประกันการเดินทางรายปี สามารถเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีการจำกัดระยะของจำนวนวันต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง เช่น เดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง ถ้าหากเดินทางมากกว่าระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ประกันการเดินทางก็จะไม่คุ้มครอง 

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายครั้งหรือรายปีดีกว่ากัน ?   

การซื้อประกันรายครั้งหรือรายปี ล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป หลังจากที่ได้ทราบถึงรายละเอียดของประกันการเดินทางแต่ละประเภทไปแล้ว ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน เพราะแต่ละคนล้วนมีเงื่อนไขการเดินทางที่แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะซื้อประกันการเดินทางแบบไหนดี ทางลูม่าขอสรุปให้เลยว่า  

  • ประกันการเดินทางแบบรายครั้ง : เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไม่บ่อยครั้งในแต่ละปี หรือเดินทางในระยะเวลายาวในหนึ่งครั้ง เช่น เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเป็นระยะเวลานานถึง 180 วัน  

  • ประกันการเดินทางแบบรายปี : เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยครั้งในหนึ่งปี เช่น เดินทางเป็นจำนวน 10 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไม่นานมากนัก  

ประกันเดินทาง

ข้อดีของการมีประกันการเดินทางต่างประเทศ ดีอย่างไร ครอบคลุมอะไรบ้าง ?

การซื้อประกันการเดินทางของแต่ละบริษัทจะมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป การคุ้มครองจะสามารถใช้ได้ทันที หากตรงกับเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทประกันภัยได้ระบุไว้ อีกทั้งในส่วนของการเคลมประกัน ยังใช้เอกสารการเคลมไม่ยุ่งยาก เช่น ตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือรับรองจากสายการบิน  

หลังจากที่พิจารณาเงื่อนไขด้านบนก่อนตัดสินใจซื้อแล้ว จะสรุปข้อดีของประกันการเดินทางได้ ดังนี้ 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

  • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ : เช่น ท้องเสียกระทันหัน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ แล้วสำรองจ่ายไปก่อน จากนั้นนำรายละเอียดการรักษาพยาบาลมาติตต่อเพื่อรับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

  • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย : นอกจากจะคุ้มครองการรักษาพยาบาลในต่างประเทศแล้ว ถ้าหากจำเป็นต้องรักษาต่อในประเทศ  บางบริษัทประกันภัยยังครอบคลุมไปถึงการรักษาต่อเนื่องภายในประเทศ 

จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้น 

  • จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้น : การเดินทางเข้าบางประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่า เช่น การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศในยุโรป ถ้าหากคุณมีประกันการเดินทาง จะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะยื่นวีซ่าได้ผ่านมากขึ้น และหากคุณกำลังสนใจการเตรียมความพร้อมขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่าน

ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินและสัมภาระ 

  • ทรัพย์สิน : สัมภาระการเดินทาง ความล่าช้าต่าง ๆ หรือของหาย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะทำให้การเดินทางหยุดชะงักลง  

  • ความล่าช้าในการเดินทาง : กรณีสายการบินเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้า จนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อคุณหรือความเสียหายต่อธุรกิจ สามารถเรียกร้องจากประกันการเดินทางได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแผนประกันของแต่ละบริษัท โดยบางบริษัทประกันภัยอาจจะระบุเงื่อนไขของการเคลมที่แตกต่างกันออกไป ทำให้แผนการเคลมประกันการเดินทางของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน เช่น บางบริษัทมีเงื่อนไขที่ระบุว่าการเดินทางต้องล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง  

การมีประกันการเดินทางไว้ จะทำให้คุณอุ่นใจตลอดการเดินทางอย่างแน่นอน ประกันที่คุณสามารถซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคือ แผนประกันการเดินทาง เพราะคุณสามารถสมัครและชำระเงินออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งคุณยังสามารถรับเอกสารกรมธรรม์ประกันผ่านทางอีเมลได้เลย และถ้าหากคุณกำลังวางแผนว่าจะเดินทางในเร็ว ๆ นี้ การซื้อประกันการเดินทาง จะทำให้คุณเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยหายห่วง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน คุณก็ยังมีประกันการเดินทางคอยคุ้มครอง 

ประกันเดินทางต่างประเทศ

You May Also Like

เสริมภูมิคุ้มกัน
สุขภาพ

อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีอะไรบ้าง

การอยู่บ้านช่วงวิกฤตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกินแต่อาหารที่ปรุงลวกๆ การทำอาหารที่บ้านช่วยให้คุณมีกิจกรรมทำและปลดปล่อยจิตใจจากความวิตกกังวลในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ หากคุณเตรียมวัตถุดิบเข้าครัวไว้แล้ว ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลงมือทำสารพัดเมนูที่คุณชอบ ในช่วงที่มีไวรัสระบาด คุณต้องการอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากการเจ็บป่วย ถ้าเย็นนี้คุณอยากทำอาหารทานเอง ลองซื้ออาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อไปนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณดูสิ บรอกโคลี บรอกโคลีมีชื่อเสียงว่าเป็นสุดยอดอาหารและสามารถนำไปใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูนอกจากนี้ยังหาซื้อได้ง่ายจากตลาด แคลอรี่ต่ำ เต็มไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ กุญแจสำคัญในการรักษาสารอาหารและพลังงานให้คงเดิมคือใช้บรอกโคลีสดและปรุงให้ไม่สุกเกินไป วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาบรอกโคลี: เมื่อซื้อบรอกโคลี ให้เลือกดอกที่เนื้อแน่น กระชับ และมีสีเขียวเข้ม ไม่ควรเลือกดอกที่มีชิ้นส่วนร่วนหลุด เปลี่ยนเป็นสีเหลือง …

ความดันโลหิตสูง
สุขภาพ

ทำความรู้จักโรคความดันโลหิตสูง และ วิธีลดความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกกันว่า ‘ฆาตกรเงียบ’ เพราะเป็นโรคไม่มีอาการบ่งชี้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วความดันโลหิตสูงคืออะไร และจะป้องกันได้อย่างไร? ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบบ่อยซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้หลายอย่าง รวมถึงอาการหัวใจวาย ตาบอด และโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่คุณไม่สามารถรู้สึกได้ โดยปกติจะไม่มีสัญญาณเตือน คุณจึงอาจจะไม่รู้เลยว่ากำลังมีภาวะดังกล่าว ดังนั้นการตรวจวัดระดับความดันโลหิตเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มใช้ยาตัวใหม่ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นได้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทราบว่าคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม่ คือการตรวจระดับความดันโลหิตโดยแพทย์ ซึ่งมักตรวจทุกครั้งเมื่อคุณไปโรงพยาบาลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี …

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …