ข้อดีของการมีประกันการเดินทางต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจแน่นอน!

ปัจจุบันนี้การเดินทางทั้งในไทยและต่างประเทศสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันมีสายการบินชั้นประหยัดมากขึ้น และหลาย ๆ ประเทศกลับมาเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 ดีขึ้น ขั้นตอนการเข้าประเทศแต่ละประเทศง่ายขึ้น แต่การเดินทางก็ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการเดินทางสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น สถานการณ์ท้องฟ้าที่มีความไม่แน่นอน พายุอาจจะทำให้การเดินทางของสายการบินต่าง ๆ ดีเลย์หรือถูกยกเลิกกระทันหัน และการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นการมีประกันการเดินทางจะทำให้อุ่นใจมากขึ้น เพราะหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คุณยังมีประกันการเดินทางที่คอยคุ้มครอง

ประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศมีกี่ประเภท ?  

อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า ประกันการเดินทางสามารถเลือกซื้อได้จากบริษัทประกันภัย และสามารถซื้อได้โดยตรงจากสายการบิน โดยประกันการเดินทางของสายการบินจะเน้นไปที่ความล่าช้าของสายการบินและกระเป๋าสัมภาระของการเดินทางเป็นหลัก และประเภทของประกันการเดินทางของบริษัทประกันภัย จะครอบคลุมในด้านต่าง ๆ มากกว่าประกันการเดินทางจากสายการบิน ซึ่งประกันการเดินทางของบริษัทประกันภัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

  • แผนประกันการเดินทางแบบรายครั้ง : การเดินทางแบบรายครั้งจะคำนวณค่าประกันการเดินทางจากจำนวนระยะเวลาที่จะเดินทางในแต่ละครั้ง โดยค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับการเลือกแผนประกันและระยะเวลาของการเดินทางในแต่ละครั้ง  

  • แผนประกันการเดินทางแบบรายปี : การเดินทางแบบรายปี จะชำระค่าเบี้ยประกันแค่เพียงครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัทประกันภัย โดยจะมีเงื่อนไขที่สำคัญ คือประกันการเดินทางรายปี สามารถเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีการจำกัดระยะของจำนวนวันต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง เช่น เดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง ถ้าหากเดินทางมากกว่าระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ประกันการเดินทางก็จะไม่คุ้มครอง 

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายครั้งหรือรายปีดีกว่ากัน ?   

การซื้อประกันรายครั้งหรือรายปี ล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป หลังจากที่ได้ทราบถึงรายละเอียดของประกันการเดินทางแต่ละประเภทไปแล้ว ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน เพราะแต่ละคนล้วนมีเงื่อนไขการเดินทางที่แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะซื้อประกันการเดินทางแบบไหนดี ทางลูม่าขอสรุปให้เลยว่า  

  • ประกันการเดินทางแบบรายครั้ง : เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไม่บ่อยครั้งในแต่ละปี หรือเดินทางในระยะเวลายาวในหนึ่งครั้ง เช่น เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเป็นระยะเวลานานถึง 180 วัน  

  • ประกันการเดินทางแบบรายปี : เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยครั้งในหนึ่งปี เช่น เดินทางเป็นจำนวน 10 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไม่นานมากนัก  

ประกันเดินทาง

ข้อดีของการมีประกันการเดินทางต่างประเทศ ดีอย่างไร ครอบคลุมอะไรบ้าง ?

การซื้อประกันการเดินทางของแต่ละบริษัทจะมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป การคุ้มครองจะสามารถใช้ได้ทันที หากตรงกับเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทประกันภัยได้ระบุไว้ อีกทั้งในส่วนของการเคลมประกัน ยังใช้เอกสารการเคลมไม่ยุ่งยาก เช่น ตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือรับรองจากสายการบิน  

หลังจากที่พิจารณาเงื่อนไขด้านบนก่อนตัดสินใจซื้อแล้ว จะสรุปข้อดีของประกันการเดินทางได้ ดังนี้ 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

  • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ : เช่น ท้องเสียกระทันหัน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ แล้วสำรองจ่ายไปก่อน จากนั้นนำรายละเอียดการรักษาพยาบาลมาติตต่อเพื่อรับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

  • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย : นอกจากจะคุ้มครองการรักษาพยาบาลในต่างประเทศแล้ว ถ้าหากจำเป็นต้องรักษาต่อในประเทศ  บางบริษัทประกันภัยยังครอบคลุมไปถึงการรักษาต่อเนื่องภายในประเทศ 

จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้น 

  • จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้น : การเดินทางเข้าบางประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่า เช่น การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศในยุโรป ถ้าหากคุณมีประกันการเดินทาง จะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะยื่นวีซ่าได้ผ่านมากขึ้น และหากคุณกำลังสนใจการเตรียมความพร้อมขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่าน

ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินและสัมภาระ 

  • ทรัพย์สิน : สัมภาระการเดินทาง ความล่าช้าต่าง ๆ หรือของหาย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะทำให้การเดินทางหยุดชะงักลง  

  • ความล่าช้าในการเดินทาง : กรณีสายการบินเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้า จนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อคุณหรือความเสียหายต่อธุรกิจ สามารถเรียกร้องจากประกันการเดินทางได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแผนประกันของแต่ละบริษัท โดยบางบริษัทประกันภัยอาจจะระบุเงื่อนไขของการเคลมที่แตกต่างกันออกไป ทำให้แผนการเคลมประกันการเดินทางของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน เช่น บางบริษัทมีเงื่อนไขที่ระบุว่าการเดินทางต้องล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง  

การมีประกันการเดินทางไว้ จะทำให้คุณอุ่นใจตลอดการเดินทางอย่างแน่นอน ประกันที่คุณสามารถซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคือ แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ เพราะคุณสามารถสมัครและชำระเงินออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งคุณยังสามารถรับเอกสารกรมธรรม์ประกันผ่านทางอีเมลได้เลย และถ้าหากคุณกำลังวางแผนว่าจะเดินทางในเร็ว ๆ นี้ การซื้อประกันการเดินทาง จะทำให้คุณเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยหายห่วง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน คุณก็ยังมีประกันการเดินทางคอยคุ้มครอง 

ประกันเดินทางต่างประเทศ

You May Also Like

นอนอย่างไรไม่ให้ปวดคอ
สุขภาพ

นอนอย่างไรไม่ให้ปวดคอ

เนื้อหาบทความนี้ นำเสนอโดย Bangkok Physio Center (BPC) อาการปวดคออาจเป็นภาวะที่สร้างความรำคาญและทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบากได้ โดยมีปัญหาการนอนหลับเป็นปัจจัยที่ทำให้อาการแย่ลง การนอนในท่าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากช่วยบรรเทาอาการตึงบริเวณคอและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น บทความนี้จะเจาะลึกถึงท่านอนที่เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดคอ การทำความเข้าใจวิธีจัดแนวกระดูกสันหลังและรองรับคอที่ถูกต้องตลอดทั้งคืนจะทำให้คุณตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นและไม่ปวดคอ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนนอนตะแคง นอนหงาย หรือคนที่พลิกตัวบ่อยๆ การหาท่านอนที่เหมาะก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทำไมตื่นนอนแล้วรู้สึกปวดคอ อาการปวดคอหลังตื่นนอนเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปซึ่งมักมีสาเหตุมาจากท่าทางการนอนหลับที่ไม่ดี หมอนที่ไม่รองรับสรีระร่างกาย หรือผลข้างเคียงจากปัญหาสุขภาพบางอย่าง …

เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดี
เดินทาง

เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด สัมผัสอากาศหนาวสะใจห้ามพลาด

ใครเบื่อกับอากาศอันแสนร้อนอบอ้าวของเมืองไทยอยากเปลี่ยนอารมณ์ไปสัมผัสกับความหนาวเหน็บแบบฉบับเย็นสุดขั้ว “เมืองฮาร์บิน” คืออีกตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง อย่างไรก็ตามคงมีหลายคนตั้งข้อสงสัยกันอยู่แน่ ๆ ว่า สภาพอากาศเป็นอย่างไร? เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด? แล้วมีที่เที่ยวฮาร์บินห้ามพลาดอะไรบ้าง? เอาเป็นว่าทุกคำถามมีคำตอบให้ครบถ้วนก่อนไปตะลุยเที่ยวฮาร์บินกันให้หนำใจ  สภาพอากาศแต่ละฤดูกาลของเมืองฮาร์บิน  ลำดับแรกก่อนจะไปเที่ยวฮาร์บินสิ่งที่อยากแนะนำทุกคนนั่นคือเรื่องของสภาพอากาศ แม้อุณหภูมิส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในโซนหนาวถึงหนาวมาก แต่เพื่อความมั่นใจและสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องว่าควรเที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด ซึ่งเมืองฮาร์บินจะมีด้วยกัน 4 ฤดูกาล แบ่งตามช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้  …

จีนมีอะไรเด่น
เดินทาง

จีนมีอะไรเด่น ใครวางแผนอยากไปเที่ยวจีนลองเช็กข้อมูลกันเลย

สำหรับคนที่วางแผนอยากไปสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองจีนไม่ใช่แค่การมีพื้นที่ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังอัดแน่นไปด้วยความแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง นี่จึงเปรียบเสมือนจุดเด่นของจีนที่เชิญชวนให้นักเดินทางทั่วโลกต่างแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันอย่างไม่ขาดสาย ใครอยากรู้ว่าของดีเมืองจีนเป็นยังไง จีนมีอะไรเด่นบ้าง ลองเช็กข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ก่อนเดินทางกันได้เลย! ความหลากหลายทางชนชาติ สัมผัสกับวัฒนธรรมสุดแตกต่าง จุดเด่นของจีนเรื่องแรกต้องยกให้กับการมีความหลากหลายทางชนชาติสูงมาก (มีข้อมูลระบุเอาไว้ว่าชนชาติเฉพาะที่อาศัยบนแผ่นดินที่ปกครองโดยประเทศจีนมีถึง 56 เชื้อชาติ) นั่นบ่งบอกถึงการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีที่น่าสนใจ ซึ่งชนชาติหลักที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี ประกอบไปด้วย ชนชาติฮั่น กลุ่มชนชาติของจีนที่มีประชากรมากที่สุดประมาณ 1,200 ล้านคน …