ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกันให้เข้าใจ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากขึ้น เพราะเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญของคนเราลำดับต้น ๆ ที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยมากขึ้น รวมถึงค่ารักษาที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การทำประกันสุขภาพติดตัวไว้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ การซื้อประกันสุขภาพจะเป็นการช่วยลดภาระทางการเงิน ประกันสุขภาพสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในรักษาค่าพยาบาลหากป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยต่าง ๆ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองอะไร

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองการรักษาแบบ IPD และ OPD 

รวมถึง 

  • อุบัติเหตุ
  • ค่าตรวจต่างๆ
  • ค่าบริการทางการแพทย์ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาแบบผู้ป่วยไหน
  • ผลประโยชน์อื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย

ประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่

  • ประกันสุขภาพแบบแยกจ่าย และ
  • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

แต่ถ้าหากใครยังไม่รู้ว่าประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเป็นยังไง สามารถตามไปอ่านได้ที่ LUMA ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไร

ประกันสุขภาพ แบ่งออกเป็นกี่แบบ

ประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่

  • ประกันสุขภาพแบบแยกจ่าย และ
  • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

แต่ถ้าหากใครยังไม่รู้ว่าประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเป็นยังไง สามารถตามไปอ่านได้ที่ LUMA ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไร

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองอะไร

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองอะไร, ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกันให้เข้าใจ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองอะไรบ้าง  

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการป่วยไข้หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีแบ่งการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้ 

1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายใน (IPD)

IPD เป็นการย่อมาจาก In-Patient Department หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า ผู้ป่วยใน คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายพื้นที่ของประกันสุขภาพมักประกอบด้วย เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น 

ผู้ป่วยในอาจจะเข้ารักการรักษาด้วยอาการที่ค่อนข้างหนัก เช่น ไส้ติ่งอักเสบ หรือ อาหารเป็นพิษขั้นรุนแรง หรือการผ่าตัดต่างๆ ที่ต้องคอยรักษาและดูอาการก่อน

2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

OPD เป็นการย่อมาจาก Out-Patient Department หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า ผู้ป่วยนอก ลักษณะหลักของการเป็นผู้ป่วยนอก คือคนไข้ไม่ต้องรักษาตัว หรือนอน ที่โรงพยาบาล ที่เข้าใจกันว่า แอดมิท เข้าโรงพยาบาล แต่เป็นการดูแลผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กน้อย หรือ อาการไม่รุนแรงมาก เช่น อาการปวดหัว แพ้อากาศ มีไข้ เป็นหวัด หรือ เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เช่นปวดท้อง สามารถให้คุณหมอตรวจแล้วรับยากลับบ้าน จะเป็นการรักษาตัวที่บ้าน ไม่ใช่ที่โรงพยาบาล

ความคุ้มครองสำหรับ OPD จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ไม่ว่าเป็นค่าหมอ ค่าพยาบาล หรือ ค่าบริการโรงพยาบาล รวมไปถึงค่ายากลับบ้าน และค่าตรวจต่างๆที่ไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาล

3. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง  

หากเกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้ประกันในการรักษาไม่ว่าจะเป็นแบบ OPD หรือ IPD ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดทางกรมธรรม์ เช่น ภายใน 24 ชั่วโมงแรก ต่อให้ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองสำหรับ OPD แต่หากเกิดอุบัติเหตุ ความคุ้มครองตรงจะสามารถนำมาใช้ได้

4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับค่าบริการทางการแพทย์ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน จำนวนวันที่ระบุ ก่อน หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมายถึง หากไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง แล้วทำการทดสอบต่างๆ ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และระบุการรักษาเป็นโรคเดียวกัน จะสามารถ ใช้ความคุ้มครองตรงนี้ได้

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน จำนวนวันที่ระบุ หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน

5. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ/เอกสารแนบท้าย

เป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ได้แก่ การคลอดบุตร การรักษาฟัน การดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่มีความจำเป็นตามคำสั่งของแพทย์ และการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

ทั้งนี้ ประกันสุขภาพบางแผนจะไม่ได้คุ้มครองหมดทั้งหมด ดังนั้นผู้เอาประกันควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ประกัน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อก่อนทุกครั้ง 

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองอะไร

สรุป 

หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองอะไรบ้าง ขั้นตอนต่อไปของการเลือกซื้อประกันสุขภาพก็คือ การศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันสุขภาพแผนต่าง ๆ ที่สนใจ รวมไปถึงศึกษาว่าบริษัทประกันภัยนั้น ๆ เป็นอย่างไร มีความน่าเชื่อถือหรือมีความมั่นคงหรือไม่ เพื่อที่จะได้มีความมั่นใจว่าบริษัทประกันภัยจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเราเมื่อเกิดการเจ็บป่วยได้ 

You May Also Like

นอนอย่างไรไม่ให้ปวดคอ
สุขภาพ

นอนอย่างไรไม่ให้ปวดคอ

เนื้อหาบทความนี้ นำเสนอโดย Bangkok Physio Center (BPC) อาการปวดคออาจเป็นภาวะที่สร้างความรำคาญและทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบากได้ โดยมีปัญหาการนอนหลับเป็นปัจจัยที่ทำให้อาการแย่ลง การนอนในท่าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากช่วยบรรเทาอาการตึงบริเวณคอและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น บทความนี้จะเจาะลึกถึงท่านอนที่เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดคอ การทำความเข้าใจวิธีจัดแนวกระดูกสันหลังและรองรับคอที่ถูกต้องตลอดทั้งคืนจะทำให้คุณตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นและไม่ปวดคอ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนนอนตะแคง นอนหงาย หรือคนที่พลิกตัวบ่อยๆ การหาท่านอนที่เหมาะก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทำไมตื่นนอนแล้วรู้สึกปวดคอ อาการปวดคอหลังตื่นนอนเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปซึ่งมักมีสาเหตุมาจากท่าทางการนอนหลับที่ไม่ดี หมอนที่ไม่รองรับสรีระร่างกาย หรือผลข้างเคียงจากปัญหาสุขภาพบางอย่าง …

เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดี
เดินทาง

เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด สัมผัสอากาศหนาวสะใจห้ามพลาด

ใครเบื่อกับอากาศอันแสนร้อนอบอ้าวของเมืองไทยอยากเปลี่ยนอารมณ์ไปสัมผัสกับความหนาวเหน็บแบบฉบับเย็นสุดขั้ว “เมืองฮาร์บิน” คืออีกตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง อย่างไรก็ตามคงมีหลายคนตั้งข้อสงสัยกันอยู่แน่ ๆ ว่า สภาพอากาศเป็นอย่างไร? เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด? แล้วมีที่เที่ยวฮาร์บินห้ามพลาดอะไรบ้าง? เอาเป็นว่าทุกคำถามมีคำตอบให้ครบถ้วนก่อนไปตะลุยเที่ยวฮาร์บินกันให้หนำใจ  สภาพอากาศแต่ละฤดูกาลของเมืองฮาร์บิน  ลำดับแรกก่อนจะไปเที่ยวฮาร์บินสิ่งที่อยากแนะนำทุกคนนั่นคือเรื่องของสภาพอากาศ แม้อุณหภูมิส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในโซนหนาวถึงหนาวมาก แต่เพื่อความมั่นใจและสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องว่าควรเที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด ซึ่งเมืองฮาร์บินจะมีด้วยกัน 4 ฤดูกาล แบ่งตามช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้  …

จีนมีอะไรเด่น
เดินทาง

จีนมีอะไรเด่น ใครวางแผนอยากไปเที่ยวจีนลองเช็กข้อมูลกันเลย

สำหรับคนที่วางแผนอยากไปสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองจีนไม่ใช่แค่การมีพื้นที่ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังอัดแน่นไปด้วยความแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง นี่จึงเปรียบเสมือนจุดเด่นของจีนที่เชิญชวนให้นักเดินทางทั่วโลกต่างแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันอย่างไม่ขาดสาย ใครอยากรู้ว่าของดีเมืองจีนเป็นยังไง จีนมีอะไรเด่นบ้าง ลองเช็กข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ก่อนเดินทางกันได้เลย! ความหลากหลายทางชนชาติ สัมผัสกับวัฒนธรรมสุดแตกต่าง จุดเด่นของจีนเรื่องแรกต้องยกให้กับการมีความหลากหลายทางชนชาติสูงมาก (มีข้อมูลระบุเอาไว้ว่าชนชาติเฉพาะที่อาศัยบนแผ่นดินที่ปกครองโดยประเทศจีนมีถึง 56 เชื้อชาติ) นั่นบ่งบอกถึงการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีที่น่าสนใจ ซึ่งชนชาติหลักที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี ประกอบไปด้วย ชนชาติฮั่น กลุ่มชนชาติของจีนที่มีประชากรมากที่สุดประมาณ 1,200 ล้านคน …