Luma Covid Care แผนประกันส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับประกันโดย บริษัท ทูน ประกันภัยจะหยุดการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน เวลา 19:00 น. โดยยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่ซื้อไปก่อนวันดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

แผนประกันโควิด-19 (Covid-19) และแพ้วัคซีนโควิดจาก Luma

รับความคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการแพ้วัคซีน Covid-19 ได้ใน 3 ขั้นตอน
เพียงเปรียบเทียบแผนประกันโควิด-19 (Covid-19) ซื้อแผนประกัน Luma Covid Care ออนไลน์ และรับกรมธรรม์ความคุ้มครอง

ประกันโควิด, Covid Care – Thai

รับประกันภัยโดย
บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผนที่ 1 Lite

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)250,000 THB500,000 THB750,000 THB750,000 THB
2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)5,000 THB10,000 THB10,000 THB15,000 THB
ความคุ้มครองผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
3. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19400,000 THB500,000 THB700,000 THB700,000 THB
4. ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด -1990,000 THB90,000 THB100,000 THB120,000 THB
5. รับเงินชดเชยรายวัน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยใน เนื่องจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19
(สูงสุด 14 วัน)
1,000 THB ต่อวัน1,000 THB ต่อวัน2,000 THB ต่อวัน4,000 THB ต่อวัน
บริการเสริม
6. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี (1 ครั้ง ต่อปีกรมธรรม์)ไม่มีไม่มีมีมี
ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)1,998THB2,348THB2,908THB3,478THB

ใครสามารถซื้อแผนประกันภัย Luma Covid Care ได้บ้าง ?

อายุ

รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 60 ปี

อาชีพ

รับประกันภัยทุกอาชีพ ยกเว้นบุคคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน

สัญชาติ

รับประกันภัยทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 30 วัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับประกันภัยแผนประกัน Luma Covid Care
 1. 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 7 – 60 ปีบริบูรณ์
 2. 2. รับประกันภัยบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
 3. 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 4. 4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 5. 5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 6. 6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 7. 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน คนงานก่อสร้าง ผู้ที่ปฎิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือบนเรือทุกประเภท
 8. 8. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 9. 9. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 10. 10. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ โดยสามารถใช้บริการได้ 1 สิทธิต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยสามารถใช้ได้วันถัดไปหลังจากที่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 11. 11. กรมธรรม์ฉบับนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting period) 14 วัน
 12. 12. ผู้ขอเอาประกันภัยที่เคยมีประวัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้ โดยต้องออกแสดงหลักฐานการออกจากสถานพยาบาล ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลใช้บังคับ

ขั้นตอนต่อไป

ประกันโควิด, Covid Care – Thai

รับการยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง

รับการยืนยันการชำระเงินและการสมัครของคุณ
ภายใน 24 ชั่วโมงทางอีเมล
Covid Insurance policy

รับกรมธรรม์

รับกรมธรรม์ประกัน COVID-19 ของคุณทางอีเมล
เมื่อคำขอการเอาประกันภัยถูกยอมรับ
โดยบริษัทผู้รับประกันภัยแล้ว
ประกันโควิด, Covid Care – Thai

ต้องการความช่วยเหลือ? แชทกับเราทางไลน์

แอดไลน์ : @luma

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แชทกับลูม่า

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

ประกันโควิด, Covid Care – Thai

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

ประกันโควิด, Covid Care – Thai
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนประกัน Luma Covid Care
Luma Covid Care เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โปรดอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างละเอียดก่อนทำการสมัครและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

การใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period): ผู้ถือกรมธรรม์มีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยจะมีการคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วให้กับผู้ถือกรมธรรม์หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์แล้ว

การสมัครประกันโควิด-19 (Covid-19)

ผู้ขอเอาประกันภัยโควิด-19 (Covid-19) ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีอายุระหว่าง 7 ถึง 60 ปี

ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 30 วันติดต่อกันก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง

บริษัทผู้รับประกันขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคคลากรทางแพทย์ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือบนอากาศยาน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถซื้อแผนประกันโควิด-19 (Covid-19) ได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์(แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน

ผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) สามารถซื้อประกัน Luma Covid Care ได้หลังจากออกจากโรงพยาบาลหรือการกักตัวอย่างน้อย 30 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขยังคงมีผลบังคับใช้

ความคุ้มครองของประกันโควิด-19 (Covid-19) 

แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้น

แผนประกันโควิด-19 (Covid-19) นี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting period) 14 วัน และไม่มีระยะเวลารอคอยสำหรับความคุ้มครองผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

แผนประกันโควิด-19 (Covid-19) นี้ไม่มีการจำกัดจำนวนโดสของวัคซีนที่ได้รับ แต่มีการจำกัดจำนวนเงินที่ครอบคลุมทั้งหมด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

คุณสามารถรับวัคซีนจากประเทศใดก็ได้ อย่างไรก็ตามเฉพาะวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาในประเทศเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยนี้

 

หากตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แต่ไม่แสดงอาการ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จำเป็นตามที่แพทย์กำหนดจะได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทประกันภัยยอมรับผลการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR ในการวินิจฉัยการติดเชื้อเท่านั้น

บริษัทประกันภัยยอมรับผลการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR ในการวินิจฉัยการติดเชื้อเท่านั้น หากตรวจพบการติดเชื้อ ท่านสามารถเรียกร้องค่าสินไหมที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. ดาวน์โหลดใบคำขอเรียกร้องค่าสินไหมที่นี่.

2. ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมด

3. ส่งเอกสารต้นฉบับให้แก่บริษัทผู้รับประกันทาง

ไปรษณีย์: เลขที่ 3199 อาคารมณียา ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์ (สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมเท่านั้น): +662-078-5656 ติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทน

กระบวนการชำระเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หลังจากที่ทางบริษัทได้รับเอกสารคำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

Luma Covid Care เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

X
Popup image