ประกันค่าคลอดบุตร และการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่

ระยะเวลารอคอยเพียง 10 เดือน

สมัครและใช้สิทธิ์ในปีเดียวกัน

คุ้มครองเด็กแรกเกิด

การดูแลรักษาทารกแรกเกิด ภายใน 25 วันนับตั้งแต่วันคลอด

คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

คุ้มครองสูงถึง 1,000,000 บาทสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

ประกันคลอดบุตรและตั้งครรภ์จาก LUMA คุ้มครองอะไรบ้าง?

แผนประกันคลอดบุตรและตั้งครรภ์

Hi5 maternity insuranceแผนประกันคลอดบุตรแผน คลอดบุตร 1แผน คลอดบุตร 2
ความคุ้มครองคลอดบุตรและตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์และคลอดบุตรแบบปกติ (ระยะเวลารอคอย 10 เดือน) 200,000 บาท300,000 บาท
การดูแลรักษาทารกแรกเกิด ภายใน 25 วันนับตั้งแต่วันคลอด (ระยะเวลารอคอย 10 เดือน) 20,000 บาท30,000 บาท
ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ระยะเวลารอคอย 10 เดือน)1,000,000 บาท1,000,000 บาท
ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี5,000,000 บาท5,000,000 บาท
ค่าห้อง ไม่ได้จำกัดเฉพาะห้องพักมาตรฐาน5,000 บาท ต่อวัน
ค่าบริการพยาบาลจ่ายตามจริง
5,000 บาท ต่อวัน
ค่าบริการพยาบาลจ่ายตามจริง
ห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICUจ่ายตามจริง สูงถึง 5,000,000 บาทต่อปีจ่ายตามจริง สูงถึง 5,000,000 บาทต่อปี
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่ วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงจ่ายตามจริง สูงถึง 5,000,000 บาทต่อปีจ่ายตามจริง สูงถึง 5,000,000 บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกัลการรักษาตัวที่มิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาลจ่ายตามจริง สูงถึง 5,000,000 บาทต่อปีจ่ายตามจริง สูงถึง 5,000,000 บาทต่อปี
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายร่วม 50%40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายร่วม 50%
บริการจาก LUMA
เบอร์ติดต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์
บริการส่งต่อทางการแพทย์
เคลมง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Luma Care

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันคลอดบุตรและตั้งครรภ์

เงื่อนไขสำหรับผู้ขอเอาประกันภัย

อายุ: อายุไม่เกิน 70 ปี

สัญชาติ: ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี

อาชีพที่ไม่รับประกัน: บุคลากรทางการแพทย์ นักกีฬามืออาชีพ ตำรวจ และอาชีพอื่น ตามเงื่อนไขของบริษัท

เงื่อนไขความคุ้มครองประกัน Hi5 Maternity

• สามารถวางแผนเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในประเทศใดก็ได้ ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไต้หวัน และบราซิล

• ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย

• ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำ ถามสุขภาพ ซึ่งอาจมีการขอข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติมได

• ช่วงเวลาที่ประกันไม่คุ้มครองมีผลกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขทางการแพทย์บางประการ
โปรดอ้างอิงจากตารางผลประโยชน์และกรมธรรม์

ข้อยกเว้น:

(ข้อยกเว้นต่อไปนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่ง กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้น จากเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย)

 1. 1.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดร้ายแรงขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  2.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองแข่งรถและเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ทสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อน ขณะกำ ลังขึ้น หรือ ลง โดยสารบอลลูน เล่นบันจี้จั้มพ์ หรือ ดำน้ำ ที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  3.สงคราม การรุกราน การกระทำ ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำ ที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ ใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  4.การก่อการร้าย
  5.การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และการแตกตัวทางนิวเคลียร์ ในรูปแบบใดก็ตาม
  6.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติดหรือสุรา

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period):
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท) ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันโดยหักค่าสินไหมกรณีที่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้าภายใต้กรมธรรม์

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ.

“Hi5” เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูม่า เอเชีย แคร รับประกันโดย นวกิจ ประกันภัย

กดเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มือกรมธรรม์สำกรับประกันสุขภาพ Hi5

 

ทำประกันขณะตั้งครรภ์ได้ไหม ?

ประกันค่าคลอดบุตรและการตั้งครรภ์มีระยะเวลารอคอย ตั้งแต่ 10 เดือน – มากกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับบริษัทและแผนประกันที่เลือก ด้วยเหตุนี้ หากตั้งครรภ์แล้ว ต้องรอให้พ้นระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ถึงจะใช้สิทธิประกันได้ 

แต่ละบริษัทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป โปรดอ่านรายละเอียดกรมธรรม์อย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

 

ถ้าท้องแล้ว เลือกประกันคลอดบุตรแบบไหน?

หากท้องแล้วหรือตั้งครรภ์แล้ว ไม่สามารถทำประกันค่าคลอดบุตรและตั้งครรภ์ เนื่องจากการตั้งครรภ์ ก่อนที่ประกันจะเริ่มคุ้มครอง ถือเป็นภาวะที่เป็นมาก่อน หรือ pre-existing 

หากตั้งครรภ์แล้ว ยังสามารถเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพ แล้วทำเรื่องเพิ่มบุตรเข้าไปในแผนเมื่อบุตรคลอดออกมาแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบุตรมีการคุ้มครองที่ราบรื่น ไม่ควรรอให้ลูกไม่สบายก่อนถึงทำประกันสุขภาพให้ เพราะอาจจะมีข้อยกเว้นได้

สอบถามข้อมูลประกันคลอดบุตรและตั้งครรภ์

ติดต่อผ่านแชท

ติดต่อเราผ่าน Facebook Messenger

ติดต่อเราผ่าน Line

LUMA ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก