ประกันภัยที่มีการชดเชยรายได้

ชิลชัวร์ จาก ทูน โพรเทค มอบทั้งความคุ้มครองทางสุขภาพ และ รายได้ ด้วยการรับเงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไม่ว่าเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

Tune Protect Logo

Insured by
Tune Protect

จุดเด่นของประกันชดเชยรายได้

เงินชดเชยรายได้

รับเงินชดเชยรายได้สูงสุด 2,000 บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)

ความคุ้มครอง

คุ้มครองการรักษาตัวในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน)

ไม่เคลม รับส่วนลด

รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% เมื่อต่ออายุ (สูงสุด 3 ปี)

แพทย์ออนไลน์

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

ความคุ้มครองประกันชดเชยรายได้

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้สำหรับการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุด 180 วัน) 500 บาท1,000 บาท1,500 บาท2,000 บาท
2.ผลประโยชน์ชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) (สูงสุด 15 วัน)1,000 บาท2,000 บาท3,000 บาท4,000 บาท
3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ15,000 บาท25,000 บาท35,000 บาท60,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป5,000 บาท5,000 บาท5,000 บาท10,000 บาท
5. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน Health2GO ฟรี 1 ครั้ง.
บริการนี้ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน หากอาการของท่านเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน แพทย์จะแนะนำ ให้คุณเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรง
Health 2 go telemedicine
อายุเบี้ยประกันภัย (บาท/ปี) (รวมอากรแสมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
20 - 55 ปี1,140 บาท1,955 บาท3,950 บาท8,755 บาท
ต่ออายุได้ตั้งแต่ 56 - 60 ปี2,230 บาท4,140 บาท8,635 บาท19,210 บาท

ชิลชังวร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยชดเชยรายได้ที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน).

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัครและซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

 

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย:
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท) ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันโดยหักค่าสินไหมกรณีที่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้าภายใต้กรมธรรม์

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันชดเชยรายได้

อายุในการสมัคร

20 - 55 ปี

การต่ออายุ

จนถึง อายุ 60 ปี

อาชีพ

ประกันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบางอาชีพ

เงื่อนไขและหลักเกณ์การพิจารณารับประกันภัย
 1. 1. จำกัดจำนวนกรมธรรม์ 1 ฉบับติอผู้เอาประกันภัย
  2. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยโดยผู้เอาประกันต้องมีช่วงอายุระหว่าง 20 – 55 ปี และ สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 60 ปี
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีชั้นอาชีพ ชั้น 1 และ/หรือ ชั้น 2 ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  4. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพถาวรก่อนการรับประกันภัย
  5. ผู้เอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง
  6. ผู้เอาประกันภัยต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินรายได้เฉลี่ยต่อวัน ไม่ว่าจะทำกับบริษัทประกันภัยใดก็ตาม
 2. 7. เป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  8. เบี้ยประกันภัยนี้เสนอความคุ้มครองเป็บแบบกรมธรรม์รายปี
  9. การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วยจะมีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  10. ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดส่วนแรกสำหรับการชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการบาดเจ็บ
  หรือเจ็บป่วยทางร่างกาย วันแรก (1 day deductible)
  11. คุ้มครองเฉพาะกรณีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือกว่า 500 แห่งเท่านั้น โดยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด
  12. No Claim Bonus หากตลอดระยะเวลาประกันภัยไม่มีการเคลม รับเลยส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ของเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ (สูงสุด 3 ปีกรมธรรม์)
 3. 13. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand
  โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์*
  (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์
  14. เบี้ยประกันนี้ไม่สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อยกเว้นสำคัญ
 1. 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการรับประกันภัย (Pre-existing condition)
  2. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
     2.1 30 วัน สำหรับการป่วยใดๆ
     2.2 120 วัน สำหรับการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร,
  ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยดี, นิ่วทุกชนิด,
  เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
     2.3 180 วัน สำหรับการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ชิลชังวร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยชดเชยรายได้ที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน).