Luma Schengen Insurance

Bảo hiểm du lịch cho Visa Schengen và du lịch Châu Âu

Du lịch đến Châu Âu? Mua bảo hiểm Schengen với Luma và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm qua email. Tất cả các chương trình Luma Schengen Pass đều cung cấp bảo hiểm y tế ít nhất 30.000 EUR và đều hợp lệ để xin thị thực visa Schengen.

QUYỀN LỢI (EUR) Chương trình 1 Chương trình 2 Chương trình 3
I. CHI PHÍ Y TẾ VÀ TRỢ GIÚP KHẨN CẤP: Chi trả cho các chi phí điều trị y tế nội trú và ngoại trú phát sinh do ốm đau hoặc thương tích do tai nạn. € 30,000 € 60,000 € 100,000
Chi phí y tế: Viện phí, phí phẫu thuật, xe cấp cứu, phí xét nghiệm và thuốc được kê đơn; tiền phòng và ăn uống tối đa là 240 EUR / ngày Chi trả đến hạn mức của chương trình Chi trả đến hạn mức của chương trình Chi trả đến hạn mức của chương trình
Chăm sóc tiếp theo: Chi phí y tế hợp lệ phát sinh ngay sau khi xuất viện trong vòng 90 ngày kể từ khi trở về nước. - € 3,000 € 5,000
Vận Chuyển Cấp Cứu khẩn cấp: Vận Chuyển Cấp Cứu khẩn cấp đến nơi gần nhất có đủ điều kiện chăm sóc y tế phù hợp. Chi trả đến hạn mức của chương trình Chi trả đến hạn mức của chương trình Chi trả đến hạn mức của chương trình
Hồi hương: Hồi hương về nước xuất phát khi công ty và bác sĩ điều trị quyết định là cần thiết. Chi trả đến hạn mức của chương trình Chi trả đến hạn mức của chương trình Chi trả đến hạn mức của chương trình
Trợ cấp nằm viện: 40 EUR / ngày khi người được bảo hiểm nằm viện trên 24h do bệnh tật được bảo hiểm. - - € 600
Chi phí bổ sung cho đi lại và chỗ ở: Các chi phí đi lại bổ sung để Người được bảo hiểm quay về Nước xuất phát và các Chi phí bổ sung về chỗ ở cho Người được bảo hiểm hoặc một người thân gia đình trực hệ hoặc một bạn đồng hành cũng được bảo hiểm khi các Chi phí đó phát sinh từ việc nằm viện của người được bảo hiểm do một Bệnh tật được bảo hiểm cần phải có sự điều trị y tế cần thiết. - € 500 € 800
Thăm viếng của người thân trong gia đình: Chi phí đi lại cho 1 người thân gia đình trực hệ sang chăm sóc cho Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm nằm viện trên 5 ngày hoặc bị tử vong ở nước ngoài. - € 500 € 800
Đưa trẻ em trở về nước: Các chi phí bổ sung hợp lý về chỗ ở và đi lại để giúp trẻ em được bảo hiểm (dưới 16 tuổi) không người chăm sóc trở về Nước xuất phát. - € 500 € 800
Hồi hương thi hài: Chi phí vận chuyển để hồi hương thi hài về Nước xuất phát. € 1,800 € 1,800 € 1,800
II. TAI NẠN CÁ NHÂN: Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn bao gồm mất một hoặc nhiều chi, mất thị lực một hoặc cả hai mắt. Số tiền bảo hiểm cho trẻ em dưới 18 tuổi sẽ không vượt quá 1,000 EUR. - € 1,000 € 3,000
III. BẢO HIỂM SỰ CỐ BẤT NGỜ: Bảo hiểm cho những sự cố bất ngờ xảy ra trong chuyến du lịch. - - -
Hành lý và đồ dùng cá nhân: Hành lý hoặc đồ dùng cá nhân của người được bảo hiểm bị mất hoặc hư hại mà nguyên nhân trực tiếp là do tai nạn, trộm cắp, cướp hoặc do việc xử lý sai của nhà vận chuyển. Mức bồi thường tối đa là 200 EUR / vật dụng và 300 EUR / đôi hoặc bộ. Mức bồi thường tối đa cho máy tính xách tay bị mất là 300 EUR. - € 300 € 700
Hành lý đến chậm: Khi hành lý đã qua kiểm tra bị đến chậm ít nhất 6 tiếng tính từ thời điểm hạ cánh tới nước điểm đến. Người được bảo hiểm phải mua những vật dụng vệ sinh cá nhân và quần áo thiết yếu tại các quốc gia thuộc phạm vi bảo hiểm. Mức bồi thường tối đa là 53 EUR / món đồ. - € 100 € 300
Mất giấy tờ du lịch: Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, vé máy bay, chi phí đi lại và chỗ ở cho việc xin cấp lại các giấy tờ đó do bị trộm cắp, cướp hoặc tai nạn. Mức bồi thường tối đa mỗi ngày cho các chi phí đi lại và chỗ ở là 120 EUR cho Chương trình 2 và 160 EUR cho Chương trình 3. - € 300 € 500
Tiền cá nhân: Mất tiền mặt, ngân phiếu hoặc séc du lịch do bị trộm cắp hoặc cướp. - € 100 € 200
Trợ cấp tiền mặt khi chuyến đi bị trì hoãn: Nếu người được bảo hiểm không phải trả chi phí đi lại bổ sung trong trường hợp chuyến đi bị trì hoãn, thì người được bảo hiểm sẽ được nhận 20 EUR cho mỗi 6 tiếng bị trễ. - - € 100
Rút ngắn chuyến đi hoặc hủy bỏ chuyến đi: Bồi thường những khoản đặt cọc cho việc sắp xếp chuyến đi đã trả trước nhưng không được hoàn lại hoặc chi phí đi lại tăng thêm trong trường hợp người được bảo hiểm, người thân gia đình trực hệ, cộng sự thân thiết, hoặc người bạn đồng hành của người được bảo hiểm bị tử vong, bị thương tích nghiêm trọng hoặc ốm đau nặng. Người được bảo hiểm được mời làm chứng, thiên tai tại nơi đến đã định theo kế hoạch hoặc nơi cư trú chính của người được bảo hiểm bị phá hủy hoàn toàn. - - € 2,000
Trách nhiệm cá nhân: Bồi thường trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba khi họ bị thương tích do tai nạn hay tài sản bị mất mát hoặc hư hại trong thời gian bảo hiểm (Quyền lợi này không được áp dụng cho việc sử dụng hoặc thuê mướn các loại xe có động cơ). - € 1,000 € 3,000
Bồi hoàn mức miễn thường bảo hiểm cho xe ô tô thuê: bồi hoàn mức miễn thường mà người được bảo hiểm có trách nhiệm phải trả cho tổn thất hoặc hư hại do tai nạn đối với xe ô tô thuê. - - € 250
Điều khoản và điều kiện
 1. 1. Ngày bắt đầu đơn bảo hiểm sớm nhất chỉ có thể tính từ ngày mua, không phải trước đó.
  2. Thời hạn bảo hiểm tối đa cho Hợp đồng bảo hiểm này là 180 ngày liên tục.
  3. Đương đơn phải từ 4 tuần tuổi đến 75 tuổi.
  4. Trẻ em dưới 7 tuổi phải đi cùng với người lớn và cùng đứng chung trên một Hợp đồng bảo hiểm.
  5. Số tiền bảo hiểm Tai nạn Cá nhân cho trẻ em dưới 18 tuổi không vượt quá 1,000 EUR.
  6. Chủ hợp đồng phải gửi yêu cầu bồi thường trong vòng 6 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện.
  7. Không áp dụng bảo lãnh viện phí trực tiếp cho các chi phí y tế trừ khi việc chữa trị đó được sự điều phối bởi Công ty bảo hiểm hoặc công ty hỗ trợ được chỉ định.
  8. Chính sách này không chi trả cho các bệnh lý có sẵn, các loại trừ chung cũng như các loại trừ chi phí y tế như đã nêu trong Điều khoản Hợp đồng.
 2. 9. Khu vực bảo hiểm của Luma Schengen Pass bao gồm các quốc gia đủ điều kiện được bảo hiểm như đã nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Bạn sẽ được bảo hiểm trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm của mình cho các chuyến đi trong khu vực hoặc nhiều chuyến trong các quốc gia thuộc trong khu vực bảo hiểm.
 3. 10. Hợp đồng bảo hiểm này chỉ có giá trị cho việc đi du lịch giải trí hoặc đi công tác (chỉ giới hạn cho các công việc hành chính và không phải công việc tay chân) và KHÔNG chi trả cho việc đi đến bất kỳ quốc gia nào trong phạm vi bảo hiểm để phục vụ điều trị y tế.
 4. 11. Trong trường hợp nước mẹ đẻ của Người được bảo hiểm là một quốc gia nằm trong phạm vi bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm KHÔNG bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ nước mẹ đẻ của Người được bảo hiểm.
 5. 12. Trong trường hợp Người được bảo hiểm muốn mua một hợp đồng khác sau khi hợp đồng đầu tiên hết hạn, phạm vi bảo hiểm và tổng thời gian bảo hiểm của tất cả các hợp đồng cộng lại sẽ không quá 180 ngày và phải liên tục không ngắt quãng.
  Các chủ hợp đồng từ 76 tuổi trở lên trong thời hạn hợp đồng không đủ điều kiện để mua một hợp đồng mới.
  Bất kỳ sự kiện hoặc bệnh lý nào xảy ra trước ngày bắt đầu hợp đồng mới đều được coi là đã có từ trước và Người được bảo hiểm không thể yêu cầu bồi thường cho bất kỳ bệnh lý nào trong số này theo chính sách mới. Nếu Người được bảo hiểm đang được điều trị hoặc chịu sự giám sát của Bác sĩ hoặc Bác sĩ phẫu thuật, Người được bảo hiểm không đủ điều kiện để mua một hợp đồng bảo hiểm khác.

Liên hệ Luma để biết thêm chi tiết

Yêu cầu qua trò chuyện

Chat với chúng tôi qua Facebook Messenger

Bảo hiểm du lịch Châu Âu, Schengen Insurance

Hoặc Line

Bảo hiểm du lịch Châu Âu, Schengen Insurance

Những quốc gia nào là một phần của Khu vực Schengen?

Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

 

 

Tôi có thể đi đâu với Visa Schengen?

Tất cả các quốc gia thuộc khối Schengen được liệt kê ở trên và các quốc gia Châu Âu không thuộc khối Schengen nhưng chấp nhận thị thực Schengen:

Albania, Antigua và Barbuda, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Croatia, Bắc Síp, Georgia, Gibraltar, Kosovo, Mexico, Montenegro, Bắc Macedonia, Romania, Sao Tome và Principe, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Xin lưu ý những quốc gia này  là những nơi chấp nhận thị thực Schengen nhưng đối với phạm vi bảo hiểm, bạn vui lòng kiểm tra chi tiết trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm bạn đã chọn.

 

 

Tôi có cần Thị thực Schengen để đến Khu vực Schengen không?

Tùy thuộc vào quốc tịch của khách du lịch, mà Visa Schengen có thể được yêu cầu hoặc không. Vui lòng tham khảo danh sách chính thức từ Ủy ban Châu Âu để kiểm tra tình trạng của bạn.

 
Tôi cần loại Visa Schengen nào?
 

Có nhiều loại thị thực Schengen mà bạn có thể đăng ký, vì vậy hãy đảm bảo việc chọn đúng loại thị thực phù hợp với bạn.

1. Visa Schengen thống nhất (USV)

      – Loại A: Thị thực Quá cảnh Sân bay

      – Loại B: Thị thực quá cảnh

      – Loại C: Visa ngắn hạn

            i. Visa nhập cảnh một lần

            ii. Thị thực hai lần

            iii. Visa nhập cảnh nhiều lần (1 năm / 3 năm / 5 năm)

2. Thị thực có giá trị lãnh thổ giới hạn (LTV)

3. Thị thực quốc gia (Loại D)

Đối với khách du lịch, USV là loại Thị thực Schengen phổ biến nhất, vì nó bao gồm các loại A, B và C. Xin lưu ý rằng Thị thực Schengen có giá trị lên đến 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày.

 

 

Tôi có thể nộp đơn xin Thị thực Schengen ở đâu?

Bạn có thể nộp đơn xin Thị thực Schengen tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của nước đến hoặc trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.

Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch ở nhiều quốc gia trong khối Schengen, bạn có thể nộp đơn đăng ký tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia mà bạn sẽ đến đầu tiên hoặc quốc gia mà bạn sẽ lưu trú nhiều ngày nhất.

 

 

Các giấy tờ cần thiết để xin Visa Schengen là gì?

 • Đơn đăng ký
 • Hộ chiếu hợp lệ
 • Hai ảnh thẻ
 • Vé khứ hồi hoặc hành trình chuyến bay
 • Bằng chứng về chỗ ở
 • Bằng chứng về phương tiện sinh sống
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm du lịch với mức bảo hiểm ít nhất 30.000 Euro

Xin lưu ý rằng các tài liệu được chỉ ra ở trên là các tài liệu tiêu chuẩn bắt buộc. Vui lòng kiểm tra kỹ các yêu cầu đối với loại thị thực của bạn, vì yêu cầu cụ thể có thể khác nhau giữa các loại thị thực.

 

 

Chi phí xin Visa Schengen là bao nhiêu?

 • Người lớn: 80 Euro
 • Trẻ em từ 6-12 tuổi: 40 Euro
 • Trẻ em <6 tuổi: Miễn phí

Xin lưu ý rằng phí thị thực không được hoàn lại nếu thị thực của bạn bị từ chối.

 

 

Mất bao lâu để có được Visa Schengen?

Thị thực Schengen mất khoảng 2 tuần để xử lý. Tuy nhiên, thời gian xử lý có thể lên đến 30 ngày, hoặc thậm chí lâu hơn trong một số trường hợp. Tùy thuộc mức độ phức tạp của từng đơn đăng ký. Sự chậm trễ này thường xảy ra vào các mùa cao điểm, khi nhu cầu đi lại cao.

 

 

Khi nào tôi nên nộp đơn xin Thị thực Schengen?

Bạn có thể nộp đơn xin thị thực sớm nhất là 6 tháng trước ngày đi và chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày đi.

Bạn nên nộp đơn xin thị thực ít nhất ba tuần trước chuyến đi của bạn. Tuy nhiên, hãy cân nhắc việc xin thị thực sớm hơn dự định trong mùa cao điểm.

 

 

Bảo hiểm du lịch của tôi có cần phải bao gồm bảo hiểm Covid-19 không?

Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm du lịch đều có chi trả cho Covid-19, nhưng một số thì không. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm loại bảo hiểm du lịch nào có bảo hiểm Covid-19, vì những đơn không có bảo hiểm Covid-19 có thể bị đại sứ quán hoặc lãnh sự quán từ chối.

 

“Luma SCHENGEN Pass” là tên tiếp thị cho chuyến du lịch
Hợp đồng bảo hiểm, được bảo hiểm với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Long, được phân phối trên toàn cầu bởi Luma International và do Luma Care Co. Ltd cung cấp dịch vụ.