ประกันอุบัติเหตุสำหรับทุกคน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ เตรียมตัวให้พร้อมด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวล เพราะมีประกันอุบัติเหตุช่วยดูแลและคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุเด็ก หรือ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ มีให้เลือกครบที่เดียว

Tune Protect Logo

Insured by
Tune Protect

จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่าย

มีโรงพยาบาลพันธมิตรกว่า 480 แห่งทั่วไทย

ความคุ้มครอง

สามารถเลือกความคุ้มครองตามที่ต้องการ

อายุในการสมัคร

1 เดือน - 60 ปี
ต่ออายุได้ถึง 99 ปี

แพทย์ออนไลน์

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

เงื่อนไขและหลักเกณ์การพิจารณารับประกันภัย
 1. 1. จำกัดจำนวนกรมธรรม์ 1 ฉบับติอผู้เอาประกันภัย
  2. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยโดยผู้เอาประกันต้องมีช่วงอายุระหว่าง 1 เดือน – 60 ปี และ สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 99 ปี
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีชั้นอาชีพ ชั้น 1 และ/หรือ ชั้น 2 ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  4. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพถาวรก่อนการรับประกันภัย
  5. ผู้เอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง
  6. ผู้เอาประกันภัยต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินรายได้เฉลี่ยต่อวัน ไม่ว่าจะทำกับบริษัทประกันภัยใดก็ตาม
 2. 7. เป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  8. เบี้ยประกันภัยนี้เสนอความคุ้มครองเป็บแบบกรมธรรม์รายปี
  9. คุ้มครองเฉพาะกรณีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือกว่า 500 แห่งเท่านั้น โดยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด
  10. No Claim Bonus หากตลอดระยะเวลาประกันภัยไม่มีการเคลม รับเลยส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ของเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ (สูงสุด 3 ปีกรมธรรม์)
 3. 11. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand
  โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์*
  (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์
  12. เบี้ยประกันนี้ไม่สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อยกเว้นสำคัญ
 1. 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการรับประกันภัย (Pre-existing condition)
 2. 2.การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเทพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 3. 3.การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกาย
 4. 4.การแท้งลูก
 5. 5.การรักษาฟัน หรือ การรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 6. 6.อาหารเป็นพิษ

 

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัครและซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย:

ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท) ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันโดยหักค่าสินไหมกรณีที่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้าภายใต้กรมธรรม์

ประกัน PA  ดีอย่างไร?

ประกัน PA หรือที่เรียกกับว่า ประกันอุบัติเหตุ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือรุนแรงจนเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ทั้งอุบัติเหตุทั่วไป เช่น หกล้ม มีดบาด รถชน ฯลฯ รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ถูกลอบทำร้าย บาดเจ็บจากการถูกจี้ปล้น เป็นต้น

เบี้ยประกันไม่แพง เบี้ยประกันอุบัติเหตุมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่หลักพันบาทต่อปีเท่านั้น

สมัครง่าย สามารถทำประกันอุบัติเหตุได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อน

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ไหน เวลาใดก็ตาม

กรอกรายละเอียดเพื่อรับใบเสนอราคา