Luma cung cấp các giải pháp riêng biệt đáp ứng nhu cầu của mỗi khách hàng. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm bảo đảm tái tục trọn đời, bất kể tuổi tác hay tình trạng y tế – một lựa chọn hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho gia đình tại Việt Nam.

 

Nếu bạn là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam hoặc là người Việt đang tìm kiếm dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cao cấp tại Việt Nam, chúng tôi có chương trình bảo hiểm sức khỏe Quốc tế bảo vệ cả tai nạn và các trường hợp vận chuyển y tế khẩn cấp. Với Luma, bạn có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống.

 

Chương trình bảo hiểm sức khỏe Asia Care Plus của Luma cung cấp cho bạn quyền lợi bảo hiểm thiết yếu và bảo vệ toàn diện. Ngoài ra, ngay từ những tư vấn ban đầu, chúng tôi có thể thiết kế riêng các giải pháp theo nhu cầu của từng cá nhân, đảm bảo bạn hoàn toàn yên tâm và hài lòng với các giải pháp từ chúng tôi.

Luma ASIA Care Plus Việt Nam

Ưu thế sản phẩm:

Plan 1
Essential Care
Plan 2
Balance Care
Plan 3
Superior Care
Plan 4
Premium Care
Plan 5
Platinum Care
Hạn mức / Năm / Người được Bảo hiểm1,000,000 USD1,000,000 USD1,000,000 USD1,600,000 USD1,600,000 USD
Quyền lợi Nội trú
Điều trị Ung thưIn & Out PatientIn & Out PatientIn & Out PatientIn & Out PatientIn & Out Patient
Quyền lợi Ngoại trúUp to 6,000 USDUp to 6,000 USDUp to 6,000 USD
Kiểm tra sức khỏe bao gồm gói khám tầm soátUp to 200 USDUp to 200 USDUp to 200 USDUp to 500 USD
Quyền lợi Nha khoaUp to 1,000 USDUp to 2,500 USDUp to 2,500 USD
Quyền lợi Chăm sóc Thai sản và Trẻ sơ sinhUp to 2,500 USDUp to 4,000 USDUp to 8,000 USD
Quyền lợi Nhãn khoaUp to 200 USDUp to 500 USDUp to 500 USD
Cấp cứu y tế khẩn cấp trên toàn cầu
Tình trạng bệnh mãn tính
Tai nạn
Vận chuyển y tế khẩn cấp
Mức Miễn thường hợp đồng (tùy chọn): Nil | 500 USD | 1,000 USD | 6,000 USD
Mức Đồng chi trả hợp đồng (tùy chọn): 0 | 10% | 20%
Get In Touch & Get Quote