ประกันเชงเก้นควรซื้อตอนไหนกันแน่?

สำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรปในกลุ่มประเทศเช้งเก้น ขั้นตอนการทำวีซ่าเชงเก้นถือเป็นหัวใจสำคัญเสมือนเป็นใบเบิกทางให้ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างไร้กังวล อย่างไรก็ตามในการทำวีซ่าประเภทนี้อีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดก็คือ “ประกันเชงเก้น” ซึ่งหลายคนคงมีคำถามตามมาเยอะพอสมควรโดยเฉพาะผู้ที่เตรียมไปเที่ยวยุโรปครั้งแรก ประกันเชงเก้นซื้อตอนไหน ทำไมต้องซื้อ มาหาคำตอบทั้งหมดกันได้เลย!

ประกันเชงเก้นซื้อตอนไหน, ประกันเชงเก้นควรซื้อตอนไหนกันแน่?

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ประกันเชงเก้นซื้อตอนไหน, ประกันเชงเก้นควรซื้อตอนไหนกันแน่?

ตอบข้อสงสัย ประกันเชงเก้น คืออะไร

ประกันเชงเก้น คือ หนึ่งในประเภทของประกันการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นของทวีปยุโรปเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ติดต่อธุรกิจ หรืออื่นใดก็ตามโดยมีเงื่อนไขการพำนักอาศัยในระยะเวลาสั้น ๆ สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ซึ่งกลุ่มประเทศเชงเก้นจะมีด้วยกัน 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเชก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, นอร์เวย์, ไอซ์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์

ทำไมต้องซื้อประกันเชงเก้นก่อนเดินทางไปยุโรป

จุดประสงค์สำคัญของการซื้อประกันเชงเก้นเพราะต้องนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นเอกสารสำหรับทำวีซ่าเชงเก้น อันเปรียบได้กับใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนสามารถเดินทางสู่กลุ่มประเทศเชงเก้นได้แบบไม่ต้องกังวลใจ หากไม่มีประกันดังกล่าวทางสถานทูตจะไม่อนุมัติการขอวีซ่าเด็ดขาด

ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ต้องมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อประกันเดินทางเชงเก้นเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนี้เนื่องด้วยค่ารักษาพยาบาลในทวีปยุโรปถือว่าแพงมาก หากไม่มีความคุ้มครองใด ๆ แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนักท่องเที่ยวอาจเข้าไม่ถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อตัดปัญหาดังกล่าวการได้รับความคุ้มครองจากประกันเดินทางจึงเป็นวิธีแก้ไขที่เหมาะสมมากที่สุด

ทั้งนี้การซื้อประกันเชงเก้นไม่ได้มีความสำคัญแค่เรื่องของการใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น แต่ตัวประกันเองยังให้ความคุ้มครองในหลายมิติในกรณีมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น เบื้องต้นความคุ้มครองพื้นฐานของประกันเชงเก้น มีดังนี้

 • อาการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เช่น เป็นไข้ อาหารเป็นพิษ ฯลฯ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งในฐานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางท่องเที่ยว และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งฐานะผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน
 • การติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับถึงเมืองไทยและยังอยู่ในช่วงเวลาที่ประกันให้ความคุ้มครอง
 • เที่ยวบินล่าช้า เที่ยวบินยกเลิก
 • สัมภาระล่าช้า สัมภาระเสียหายหรือสูญหาย
 • เอกสารการเดินทางเสียหายหรือสูญหาย
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือครบถ้วน หรือส่งตัวกลับมารักษาต่อที่เมืองไทย
 • เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ

นอกจากความคุ้มครองดังกล่าวแล้วในแต่ละแผนประกันก็อาจมีรายละเอียดแยกย่อยอื่น ๆ เพิ่มเติมจึงต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ

ประกันเชงเก้นซื้อตอนไหน

ข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวกับประกันเชงเก้น

ปกติแล้วบริษัทประกันที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันเชงเก้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สถานทูตของทั้ง 26 ประเทศกลุ่มเชงเก้นได้ตกลงกันไว้ ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นของประกันตัวนี้ต้องมีวงเงินคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท ตลอดการเดินทางหรือระหว่างพำนักอาศัย และที่สำคัญต้องซื้อแผนประกันที่ผ่านการยอมรับจากประเทศในกลุ่มวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น (Schengen Visa Approved)

ประกันเชงเก้นซื้อตอนไหน ซื้อล่วงหน้าได้กี่เดือน?

โดยทั่วไปการวางแผนเดินทางไปเที่ยวยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้นต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน เพื่อดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้นให้เรียบร้อย (ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าเชงเก้นมีตั้งแต่ 7 วัน จนถึง 45 วัน) ดังนั้นประกันเชงเก้นก็จำเป็นต้องซื้อล่วงหน้าก่อนขั้นตอนการทำวีซ่าเพื่อเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำหรับยื่นให้สถานทูตพิจารณา

การซื้อประกันเชงเก้นสามารถซื้อล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทางจริงได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักเลือกซื้อก่อนเริ่มต้นทำวีซ่าไม่นานนักเพื่อให้รู้ช่วงเวลาเดินทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและการวางแผนของแต่ละคนด้วย

การใช้ประกันเชงเก้นสำหรับยื่นวีซ่า

อย่างที่อธิบายเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นทั้ง 26 ประเทศ จะต้องมีเอกสารประกันเชงเก้นแนบเป็นหลักฐานพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ เช่น พาสปอร์ตมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงเมืองไทย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารการจองที่พักโรงแรม รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ฯลฯ

เมื่อเอกสารครบแล้วก็ดำเนินการยื่นผ่านตัวแทนรับยื่นวีซ่าเชงเก้น หรือยื่นกับสถานทูตโดยตรงก็ได้เช่นกัน ทางสถานทูตฯ จะพิจารณาเอกสารหลักฐานทั้งหมดรวมถึงความคุ้มครองของประกันเชงเก้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้

ประกันเชงเก้น หากวีซ่าไม่ผ่านขอคืนเงินได้ไหม?

ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นไปเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏสถานทูตไม่อนุมัติวีซ่าดังกล่าวให้กับคุณ ผู้เอาประกันสามารถนำหลักฐานไม่ผ่านการยื่นขอวีซ่ามาแสดงเพื่อขอคืนเงินจากทางบริษัทประกันได้แบบ 100%

ทั้งนี้ปัจจัยที่สถานทูตฯ อาจไม่อนุมัติวีซ่าเชงเก้นให้กับนักท่องเที่ยวก็มีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น เอกสารไม่ครบ เอกสารไม่พร้อม หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับสปอนเซอร์ไม่สอดคล้องกัน สถานภาพความมั่นคงขณะอยู่ที่เมืองไทยไม่เพียงพอจนอาจมีแนวโน้ไม่เดินทางกลับประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมในการใช้ประกันเชงเก้นเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

 1. 1. กรณีเดินทางหลายประเทศจึงไม่แน่ใจว่าควรยื่นขอกับตัวแทนรับยื่นหรือสถานทูตฯ แห่งไหนดี ให้เลือกนำเอกสารทั้งหมดยื่นกับประเทศกลุ่มเชงเก้นที่คุณพำนักอาศัยนานที่สุด
 2. 2. หากการเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นมีระยะเวลาพำนักอาศัยเท่ากันทั้งหมด ให้นำเอกสารไปยื่นกับตัวแทนหรือสถานทูตฯ ประเทศแรกที่คุณจะเดินทางถึง
 3. 3. หากประกันเชงเก้นมีวงเงินคุ้มครองไม่ถึงตามที่กำหนดเอาไว้ การอนุมัติวีซ่าจะไม่ผ่านทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมนอกจากจะซื้อประกันเชงเก้นที่วงเงินขั้นต่ำที่ระบุ
 4. 4. ในกรณีที่วีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านผู้ขอจะได้รับจดหมายเพื่อระบุเหตุผล ซึ่งถ้าอ่านแล้วมีเหตุให้ยื่นอุทธรณ์เพื่อโต้แย้งก็สามารถดำเนินการได้
 5. 5. ในการเดินทางไปเที่ยวยุโรปกลุ่มเชงเก้นนอกจากวงเงินคุ้มครองจากประกันเชงเก้นแล้ว เงินส่วนตัวก็ต้องมีการแสดงหลักฐานให้กับสถานทูตฯ เพื่อยืนยันว่าคุณมีความพร้อมสำหรับการไปท่องเที่ยวจริง Statement เดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จึงมีส่วนสำคัญต่อการพิจารณาวีซ่าไม่แพ้เอกสารอื่น

ซื้อประกันเชงเก้นที่ไหนดี

สำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้นโดยพำนักอาศัยระยะสั้น และกำลังมองหาประกันเดินทางเชงเก้นอยู่ ขอแนะนำแผนประกัน จาก LUMA มีการเลือก และแนะนำแผนประกันเชงเก้นให้เรียบร้อยแล้ว ที่ตอบโจทย์ความคุ้มครอง ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท หรือ 30,000 Euro  ผ่านการยอมรับจากกลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Visa Approved)

สรุป

ประกันเชงเก้นสามารถซื้อได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทาง โดยต้องมีไว้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น เงื่อนไขสำคัญคือวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1.5 ล้านบาท ซึ่งใครที่วางแผนกำลังจะไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ติดต่อธุรกิจ หรือพำนักอาศัยในประเทศกลุ่มเชงเก้นระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน แนะนำประกันเชงเก้น  จาก LUMA เพิ่มโอกาสการยื่นขอวีซ่าผ่านได้ง่ายขึ้น และรับความคุ้มครองแบบครบวงจร อุ่นใจไร้กังวลแน่นอน

You May Also Like

ประกันRSV
สุขภาพ

ประกันสุขภาพเด็กRSV: ทำไมประกันอาจจะไม่รับ?

เด็กที่เคยมีประวัติติดเชื้อไวรัส Respiratory Syncytial Virus (RSV) มาก่อน ประกันสุขภาพอาจไม่คุ้มครองโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรค RSV เพราะต่อให้หายแล้ว เด็กยังมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาจจะมีภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง  แต่ละบริษัทมีเงื่อนไขในการรับประกันที่แตกต่างกันออกไป และอาจจะยกเว้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับ RSV หรือ ยกเว้นเป็นช่วงระยะเวลา เช่น 2 …

สตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์
เดินทาง

ต้องลอง! แนะนำสตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์ชื่อดัง อร่อยไม่เหมือนใคร

อาหารสตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์ มาดูกันเมนูไหนห้ามพลาด! การได้ลองไปเที่ยวฟิลิปปินส์จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับทุกคนได้อย่างดี ด้วยลักษณะของพื้นที่เป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนมาก จุดเด่นนอกจากน้ำทะเลสวย ๆ แล้ว อาหารฟิลิปปินส์ก็ถือว่ามีความแตกต่างจากอาหารทั่วไปอยู่พอสมควร เสมือนการนำรสชาติจัดจ้านสไตล์อาเซียนผสานกับรสชาติแบบตะวันตกเอาไว้ได้อย่างลงตัว ซึ่งใครอยากลองลิ้มชิมรสกับความอร่อย จะขอแนะนำ “สตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์” ทีเด็ดควรค่าต้องลองสักครั้ง!  ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ Line Facebook Instagram …

สตรีทฟู้ดเวียดนาม
เดินทาง

จัดเต็มสตรีทฟู้ดเวียดนาม อร่อยโดนใจใครลองแล้วก็ต้องหลงรัก

สตรีทฟู้ดเวียดนาม อร่อยทุกอย่าง ชิมให้ครบจะได้ไม่พลาด การมีโอกาสไปเที่ยวเวียดนาม ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงใช้เวลาบินประมาณ 2 ชม. นิด ๆ ก็จะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่ในหลายมิติ รวมถึงอาหารเวียดนามซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอาหารจีน อาหารสไตล์ยุโรป และความพื้นเมืองเอาไว้ได้อย่างลงตัวมาก ยิ่งไปเดินตามริมถนนหรือตลาดกลางคืนความอร่อยมีให้เลือกสรรแบบครบครันมาก จึงขอจัดเต็มสตรีทฟู้ดเวียดนามห้ามพลาด อร่อยโดนใจได้ลองแล้วต้องหลงรักแน่  ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ …