ประกันเชงเก้นคุ้มครองอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

ประกันเชงเก้นควรคุ้มครอง

 • วงเงินค่ารักษา 30,000 Euro หรือ 1,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง

การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศแถบยุโรป อาจจะเป็นการท่องเที่ยวในฝันของใครหลาย ๆ คน อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มยุโรปนั้น จำเป็นต้องทำวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเสียก่อน  โดยเฉพาะวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ที่สามารถใช้เดินทางไปมาระหว่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นด้วยกันได้ อันได้แก่ กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรืออียู จำนวน 26 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ก อิตาลี ฮังการี กรีซ สวีเดน สเปน ออสเตรีย เบลเยี่ยม เอสโทเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปรตุเกส โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ แลตเวีย ลิธัวเนีย สาธารณรัฐเชก ลักเซมเบิร์ก มอลตา และยังมีประเทศที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มสมาชิกอียูอีก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ 

ประกันเดินทางเชงเก้นคุ้มครองอะไร

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ประกันเชงเก้นคุ้มครองอะไร, ประกันเชงเก้นคุ้มครองอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

ประกันเชงเก้น สำคัญอย่างไร 

ในการจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้น จำเป็นที่จะต้องซื้อประกันเดินทางเชงเก้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นเอกสารสำหรับทำวีซ่าเชงเก้น เหตุผลสำคัญที่ต้องมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อประกันเดินทางเชงเก้นเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนี้ ก็มาจากค่ารักษาพยาบาลในทวีปยุโรปที่สูงมาก หากไม่มีความคุ้มครองใด ๆ แล้วเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น นักท่องเที่ยวอาจเข้าไม่ถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษา และเพื่อตัดปัญหาดังกล่าว การได้รับความคุ้มครองจากประกันเดินทางจึงเป็นวิธีแก้ไขที่เหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น หากผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นไม่ได้ซื้อประกันเดินทางเชงเก้นไว้ ทางสถานทูตก็จะไม่อนุมัติการขอวีซ่า 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น สามารถอ่านได้ที่ LUMA รวมเรื่องต้องรู้ก่อนทำวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)  

ประกันเชงเก้น คุ้มครองอะไรบ้าง  

 1. 1. ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ ทั้งค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาล ค่ายา ค่าตรวจ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาการแพทย์ 
 1. 1.1 คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
 1. 1.2 การช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง 
 1. 1.3 คุ้มครองการรักษาโควิด-19 
 1. 1.4 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศต้นทาง 

 

แต่ถ้าหากต้องการเพิ่มความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกันก็จะเพิ่มสูงขึ้น และจะเพิ่มความคุ้มครองสิทธิประโยชน์การเดินทางต่าง ๆ  ได้แก่ 

 

 1. 1. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัว เป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ การโจรกรรม การลักทรัพย์ การโจรกรรม หรือการจัดการที่ผิดพลาดโดยผู้ขนส่งต่อสัมภาระหรือสิ่งของส่วนตัวของ 
 1. 2. ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง เพื่อใช้ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในห้องน้ำและเสื้อผ้าที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินเมื่อสัมภาระเช็คอินล่าช้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มาถึงในประเทศที่มีสิทธิ์ภายในเขตความคุ้มครอง 
 1. 3. การสูญเสียของเอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง, ตั๋วเครื่องบิน  
 1. 4. การสูญเสียของเงินส่วนตัว เช่น ธนบัตรและเช็คเดินทาง ที่เกิดจากการโจรกรรม การลักทรัพย์ หรือการโจรกรรม 
 1. 5. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย 
 1. 6. ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง และค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง  
 1. 7. ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน 
 1. 8. ค่ารับผิดชอบส่วนแรกสำหรับรถเช่า  
ประกันเดินทางเชงเก้นคุ้มครองอะไร

LUMA ประกันเดินทางเชงเก้น  

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันเดินทางเชงเก้น ทาง LUMA ขอแนะนำประกันเชงเก้น ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 385 บาท มอบความคุ้มครองเริ่มต้นถึง 2 ล้านบาท มีทั้งให้เลือกทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี – 85 ปี สมัครได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เมื่อเดินทางออกจากประเทศไทย  โดยสามารถซื้อประกันได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย  และยินดีคืนเงิน 100% กรณียกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้ 

สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพียงแค่สมัครที่ LUMA GO แล้วรอรับเอกสารกรมธรรม์ทางผ่านอีเมลได้เลย ภายใน 15 นาที  

You May Also Like

นอนอย่างไรไม่ให้ปวดคอ
สุขภาพ

นอนอย่างไรไม่ให้ปวดคอ

เนื้อหาบทความนี้ นำเสนอโดย Bangkok Physio Center (BPC) อาการปวดคออาจเป็นภาวะที่สร้างความรำคาญและทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบากได้ โดยมีปัญหาการนอนหลับเป็นปัจจัยที่ทำให้อาการแย่ลง การนอนในท่าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากช่วยบรรเทาอาการตึงบริเวณคอและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น บทความนี้จะเจาะลึกถึงท่านอนที่เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดคอ การทำความเข้าใจวิธีจัดแนวกระดูกสันหลังและรองรับคอที่ถูกต้องตลอดทั้งคืนจะทำให้คุณตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นและไม่ปวดคอ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนนอนตะแคง นอนหงาย หรือคนที่พลิกตัวบ่อยๆ การหาท่านอนที่เหมาะก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทำไมตื่นนอนแล้วรู้สึกปวดคอ อาการปวดคอหลังตื่นนอนเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปซึ่งมักมีสาเหตุมาจากท่าทางการนอนหลับที่ไม่ดี หมอนที่ไม่รองรับสรีระร่างกาย หรือผลข้างเคียงจากปัญหาสุขภาพบางอย่าง …

เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดี
เดินทาง

เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด สัมผัสอากาศหนาวสะใจห้ามพลาด

ใครเบื่อกับอากาศอันแสนร้อนอบอ้าวของเมืองไทยอยากเปลี่ยนอารมณ์ไปสัมผัสกับความหนาวเหน็บแบบฉบับเย็นสุดขั้ว “เมืองฮาร์บิน” คืออีกตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง อย่างไรก็ตามคงมีหลายคนตั้งข้อสงสัยกันอยู่แน่ ๆ ว่า สภาพอากาศเป็นอย่างไร? เที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด? แล้วมีที่เที่ยวฮาร์บินห้ามพลาดอะไรบ้าง? เอาเป็นว่าทุกคำถามมีคำตอบให้ครบถ้วนก่อนไปตะลุยเที่ยวฮาร์บินกันให้หนำใจ  สภาพอากาศแต่ละฤดูกาลของเมืองฮาร์บิน  ลำดับแรกก่อนจะไปเที่ยวฮาร์บินสิ่งที่อยากแนะนำทุกคนนั่นคือเรื่องของสภาพอากาศ แม้อุณหภูมิส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในโซนหนาวถึงหนาวมาก แต่เพื่อความมั่นใจและสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องว่าควรเที่ยวฮาร์บินเดือนไหนดีสุด ซึ่งเมืองฮาร์บินจะมีด้วยกัน 4 ฤดูกาล แบ่งตามช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้  …

จีนมีอะไรเด่น
เดินทาง

จีนมีอะไรเด่น ใครวางแผนอยากไปเที่ยวจีนลองเช็กข้อมูลกันเลย

สำหรับคนที่วางแผนอยากไปสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองจีนไม่ใช่แค่การมีพื้นที่ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังอัดแน่นไปด้วยความแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง นี่จึงเปรียบเสมือนจุดเด่นของจีนที่เชิญชวนให้นักเดินทางทั่วโลกต่างแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันอย่างไม่ขาดสาย ใครอยากรู้ว่าของดีเมืองจีนเป็นยังไง จีนมีอะไรเด่นบ้าง ลองเช็กข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ก่อนเดินทางกันได้เลย! ความหลากหลายทางชนชาติ สัมผัสกับวัฒนธรรมสุดแตกต่าง จุดเด่นของจีนเรื่องแรกต้องยกให้กับการมีความหลากหลายทางชนชาติสูงมาก (มีข้อมูลระบุเอาไว้ว่าชนชาติเฉพาะที่อาศัยบนแผ่นดินที่ปกครองโดยประเทศจีนมีถึง 56 เชื้อชาติ) นั่นบ่งบอกถึงการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีที่น่าสนใจ ซึ่งชนชาติหลักที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี ประกอบไปด้วย ชนชาติฮั่น กลุ่มชนชาติของจีนที่มีประชากรมากที่สุดประมาณ 1,200 ล้านคน …