อัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 2024

หนึ่งในประเทศแถบยุโรปที่คนไทยนิยมเดินทางไปสัมผัสความพิเศษมากที่สุดต้องยกให้กับ “สวิตเซอร์แลนด์” ทั้งหิมะขาวโพลน อากาศหนาวเย็น อาหารแสนอร่อย ผู้คนสุดน่ารัก ซึ่งการจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หัวใจสำคัญคือต้องมี “วีซ่าสวิส” ติดตัวอยู่เสมอ จึงอยากพาทุกคนมาอัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ฉบับปี 2023 ทำตามนี้ทีละขั้นตอนได้เลย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด พร้อมสนุกและเปิดประสบการณ์สุดพิเศษตลอดทริป! 

เรื่องต้องรู้สำหรับคนที่เตรียมขอวีซ่าสวิสสำหรับการท่องเที่ยว 

ปัจจุบันการใช้วีซ่าสวิสประเภทท่องเที่ยวจะใช้เป็น “วีซ่าเชงเก้น” สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน โดยมีเงื่อนไขถ้าต้องการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์คือ หากเดินทางหลายประเทศต้องพำนักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นานที่สุด เช่น เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน ออสเตรีย 3 วัน เยอรมนี 3 วัน เป็นต้น หรือ กรณีเที่ยวด้วยจำนวนพำนักอาศัยเท่ากันทุกวันในทุกประเทศต้องเดินทางเข้าสวิสเป็นประเทศแรก ซึ่งวิธีขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ สามารถทำได้ ดังนี้ 

วีซ่าสวิส

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

วีซ่าสวิส, อัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 2024

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากอายุน้อยกว่านั้นต้องมีเอกสารรับรองการเดินทางจากพ่อแม่ผู้ปกครองออกโดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เป็นผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่กระทำความผิดร้ายแรงทางด้านกฎหมาย หากยังไม่เคยขอวีซ่าสวิสหรือวีซ่าเชงเก้นมาก่อนต้องเดินทางไปยื่นเอกสารคำร้องทั้งหมดด้วยตนเองเนื่องจากจะมีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลพร้อมสแกนลายนิ้วมือ 

การขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

เมื่อสำรวจคุณสมบัติของตนเองเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปของการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์คือต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาย้อนกลับทำใหม่หลายรอบ ซึ่งเอกสารที่ต้องมีประกอบไปด้วย 

 1. 1.เอกสารแบบฟอร์มคำร้องเพื่อยื่นขอวีซ่า 
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) อายุต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน โดยนับจากวันที่จะเดินทางกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น พร้อมด้วยสำเนาหน้าที่มีชื่อสกุล รูปถ่ายของผู้ขอวีซ่า 2 ฉบับ (หากมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าต้องนำมาด้วยพร้อมสำเนา)
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) แสดงองค์ประกอบใบหน้าตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ ขนาดรูปกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ฉากหลังสีขาว ไม่สวมแว่นกันแดด หมวก หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ยกเว้นสวมตามข้อกำหนดทางศาสนา หากมีแว่นสายตาต้องถ่ายโดยไม่มีเงาสะท้อนจากเลนส์กระจกและกรอบแว่นไม่บดบังสายตา ไม่เห็นฟัน จำนวน 2 ใบ
 4. 4.เอกสารยืนยันการทำงานเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ประกอบด้วย จดหมายรับรองการทำงาน (สำหรับพนักงานประจำ) หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับเจ้าจองกิจการ) จดหมายรับรองนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา (สำหรับนักเรียน นักศึกษา) อย่างใดอย่างหนึ่งตามอาชีพของตนเอง
 5. 5.หลักฐานแสดงสถานะการเงิน เป็นรายการเดินบัญชีธนาคารออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ทั้งตัวจริงและสำเนา
 6. 6.ประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันรวมทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 7. 7.เอกสารหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก 
 8. 8.เอกสารหลักฐานการเดินทางด้วยเครื่องบินไปกลับ
 9. 9.แผนการเดินทางระหว่างเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 
 10. 10.เอกสารเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี
 11. 11.กรณีผู้เดินทางคนเดียวอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องมีสูติบัตรและเอกสารรับรองจากพ่อแม่ผู้ปกครอง

ปล. เอกสารทั้งหมดที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ขอวีซ่าสวิส

ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

เมื่อเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์กันเรียบร้อย อีกสิ่งที่ควรรู้นั่นคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการขอวีซ่าสวิสประเภทท่องเที่ยว แบ่งออกได้ ดังนี้ 

 •  ค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นขอวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR / คน หรือประมาณ 3,000 บาท เด็กอายุ 6-11 ปี 40 EUR / คน หรือประมาณ 1,500 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ฟรี  
 • ค่าบริการจาก VFS Switzerland VAC 21.26 EUR หรือประมาณ 790 บาท / คน 

อย่างไรก็ตามยังมีบริการเพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วสามารถดำเนินการและมีค่าใช้จ่ายดังนี้เลย 

 • บริการห้องรับรองพิเศษ ไม่ต้องจองนัดหมายออนไลน์ มีเครื่องดื่ม ขนมบริการ ได้รับความเป็นส่วนตัวทุกขั้นตอน บริการสแกนลายนิ้วมือ บริการโทรแจ้งเมื่อผลวีซ่ามาถึงศูนย์ฯ บริการจัดส่งพิจารณาผ่านไปรษณีย์ บริการถ่ายเอกสารไม่เกิน 50 แผ่น บริการถ่ายรูปสำหรับทำวีซ่า บริการแจ้งสถานะผ่านช่องทางที่สะดวก (อีเมล SMS) มีค่าใช้จ่าย 2,200 บาท / 1 ท่าน  
 • บริการยื่นเอกสารโดยไม่ต้องนัดหมายในระบบ Walk-in without Appointment (บริการยื่นสมัครขอวีซ่าแบบไม่ต้องนัดล่วงหน้า) 1,500 บาท / ท่าน  
 • บริการจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาท  
 • แพ็คเกจส่ง SMS แจ้งสถานะและส่งคืนหนังสือเดินทางผ่าน EMS 250 บาท  
 • บริการส่งหนังสือเดินทางคืนผ่านไปรษณีย์ 220 บาท / เล่ม  
 • บริการแจ้งเตือนสถานะผ่าน SMS และระบบออโต้ด้วยการโทร 95 บาท  

ค่าบริการทุกประเภทสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต / เดบิต ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ไปดำเนินการ 

สรุปขั้นตอนสมัครวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 

มาถึงขั้นตอนสำคัญมากเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์นั่นคือขั้นตอนต่าง ๆ แบบละเอียดในการยื่นขอเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาทำใหม่หลายรอบ จะต้องทำอย่างไรบ้างมาศึกษาพร้อมกันเลย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อย่างละเอียด 

 1. 1.การนัดหมายจองคิวออนไลน์

หลังจากเอกสารครบถ้วนทุกอย่างวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ลำดับแรกให้ทำการจองคิวออนไลน์ผ่าน (ทำการสมัครบัญชีของตนเองให้เรียบร้อย) มีการใส่ข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อสกุล เลขพาสปอร์ต วันเกิด วันเวลาที่สะดวกในการยื่นเอกสาร จากนั้นจะได้รับอีเมลยืนยัน สามารถพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปยื่นในวันจริงได้ ทั้งนี้หากไม่สะดวกในวันนัดครั้งแรกสามารถเปลี่ยนวันด้วยการเข้าไปยังช่องทางเดิมจากนั้นเลือก reschedule appointment แล้วระบุวันเวลาที่ต้องการนัดหมายใหม่ได้เลย กรณีไม่มาตามวันนัดและไม่ได้เลื่อนต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด โดยสามารถยื่นได้ผ่านศูนย์ VFS Global กรุงเทพ 

 1. 2.ทำการยื่นเอกสาร

เมื่อถึงวันเวลาที่จองคิวไว้เรียบร้อยให้เดินทางไปยังสถานที่ที่ตนเองเลือกโดยนำเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมด รวมถึงแบบฟอร์มขอวีซ่าและใบนัดหมายที่พิมพ์ติดไปด้วย ไม่ต้องเย็บแมกใด ๆ แค่หนีบคลิปกระดาษแล้วเรียงเป็นแผ่นก็พอ 

 1. 3.ทำการชำระเงิน 

เจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนทีละลำดับให้ครบถ้วน จากนั้นเข้าสู่การชำระเงิน (จ่ายเป็นเงินบาท) ตามค่าใช้จ่ายที่ได้ระบุเอาไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ แล้วรอให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึงผลดำเนินการ 

สถานที่สำหรับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  

อย่างที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับคนที่ต้องการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ สามารถเลือกดำเนินการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ได้ ณ ศูนย์ VFS Global กรุงเทพ 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ VFS Global กรุงเทพ 

ที่อยู่: 404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ10330 

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลาทำการ: 08.30 – 12.00 . และ 13.00 – 16.00. 

โทรศัพท์: 02-460-7065 

อีเมล: [email protected]  

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/  

สิ่งที่ควรรู้ก่อนยื่นทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  

นอกจากข้อมูลที่อธิบายมาทั้งหมดแล้วก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเพื่อไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ จะได้วางแผนและกำหนดระยะเวลาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ดังนี้ 

ขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ 

คนที่ต้องการไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อทำการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วจะใช้เวลาในการรอคอยประมาณ 15 วันทำการ สำหรับตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการอื่น ๆ (สามารถขอล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 90 วัน) ทั้งนี้ทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิร้องขอสัมภาษณ์ผู้สมัครหลังการตรวจเอกสารได้ หากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดก็จะถือว่าผ่านการสมัครและสามารถเข้าไปรับวีซ่าสวิสได้เลย 

สมัครวีซ่าสวิส

เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้ว เดินทางไปไหนได้บ้าง 

เมื่อมีวีซ่าสวิสอยู่กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อย ทุกคนสามารถไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้ทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวใหญ่ ๆ เช่น Geneva (เจนีวา), Lausanne (โลซานน์), Bern (เบิร์น), Lucerne (ลูเซิร์น), Lauterbrunnen (เลาเทอร์บรุนเนิน), Fribourg (ฟรีบูรก์) Zermatt (เซอร์แมท) และอื่น ๆ วางแผนที่ไหนไว้ลุยกันให้เต็มที่ได้เลย 

สรุป 

นี่คือขั้นตอนทั้งหมดสำหรับวิธีขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์อย่างละเอียด ฉบับอัปเดต 2023 สามารถทำตามกันได้เลย และอย่าลืมใครที่จะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากวีซ่าแล้วเรื่องของ ประกันเดินทางต่างประเทศ คืออีกสิ่งสำคัญ ขอแนะนำ ประกันเดินทางสวิสเซอร์แลนด์ สะดวกขั้นสุดด้วยการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์  พร้อมให้ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ครอบคลุมการรักษาจากเชื้อโควิด-19 ยื่นขอวีซ่าผ่านฉลุย มีบริการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. เตรียมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ของชีวิตกันเลย 

Table of Contents