อัปเดตล่าสุดทุกขั้นตอนการขอวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว 2024

หลายคนอยากมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวียสักครั้งเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง กลิ่นอายแห่งความสงบสุข ไปจนถึงอาหารและการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งการเที่ยวสวีเดนก็ถือเป็นอีกแพลนที่มักได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยู่เสมอ และหากคนไทยที่อยากสัมผัสกับความพิเศษของประเทศแห่งนี้ “วีซ่าสวีเดน” คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาด ใครอยากรู้ว่าวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนทำยังไง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เราได้รวมทุกเรื่องฉบับอัปเดตล่าสุด 2023 มาไว้ให้แล้ว 

ข้อมูลเบื้องต้นควรรู้หากวางแผนขอวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว 

ถ้าคุณสนใจอยากขอวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า นักท่องเที่ยวสามารถเลือกขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเข้าสู่ดินแดนของสวีเดนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการที่ได้ระบุเอาไว้ เมื่อผ่านแล้วสามารถพำนักอาศัยในสวีเดนได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ดังนั้นการเตรียมเอกสารและเข้าใจขั้นตอนทุกอย่างจะทำให้ดำเนินการง่ายขึ้น 

วีซ่าสวีเดน

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว 

หลังตัดสินใจแล้วว่ามีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศแห่งนี้สิ่งสำคัญลำดับแรกต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองว่าพร้อมสำหรับการยื่นวีซ่าสวีเดนหรือไม่ เริ่มตั้งแต่ต้องเป็นคนที่ไม่ถูกคำสั่งห้ามจากศาลเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศ ไม่ทำผิดคดีร้ายแรง สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในพื้นที่ต่างแดน ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ กรณีอายุต่ำกว่าต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองด้วยเอกสารทางการ รวมถึงใครที่พึ่งขอวีซ่าสวีเดนครั้งแรกจะต้องผ่านการตรวจยืนยันตัวตนทั้งการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าผ่านระบบไบโอเมตริกซ์กับทางศูนย์รับยื่นฯ  

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว 

มาถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมยื่นวีซ่าสวีเดนให้ถูกต้องทุกประการ ไม่ต้องเสียเวลาแก้ไข หรือจัดเตรียมเอกสารใหม่ให้ยุ่งยาก ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปนี้ย้ำว่าควรมีให้ทั้งหมด แล้วการยื่นเรื่องเพื่อขอดำเนินการทำวีซ่าสวีเดนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

 1. 1.แบบฟอร์มคำร้องสำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยว  พร้อมเอกสารปริ้นท์ออกมาแล้วเลือกข้อมูลเอกสารที่จะยื่นทั้งหมด เซ็นชื่อตนเอง
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับปัจจุบันและต้องเหลือระยะเวลาก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จะกลับจากสวีเดน พร้อมสำเนาหน้าแรก ทั้งนี้หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าก็ให้พกติดมาด้วยเช่นกัน
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ฉากหลังเป็นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีการสวมอุปกรณ์ปกปิดใบหน้า เช่น แว่นตาดำ หน้ากาก ผ้าปิดปาก ผ้าคลุมผม ยกเว้นการใส่ตามความเชื่อทางศาสนา เห็นตั้งแต่ด้านบนของศีรษะจนถึงบริเวณหัวไหล่ 1 ใบ
 4. 4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. 5.หลักฐานทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (Statement) หรือหนังสือรับรองซึ่งออกให้โดยสถาบันการเงิน
 6. 6.เอกสารยืนยันตัวตนด้านการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะอาชีพของแต่ละคน ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ประกอบไปด้วย
 • พนักงานบริษัท ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ พร้อมระบุจำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดให้ชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันนั้น ๆ  
 1. 7.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. 8.เอกสารการจองที่พักตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในสวีเดน
 3. 9.ประการเดินทางต่างประเทศ มีเงื่อนไขว่าวงเงินประกันต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 4. 10.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากเดินทางไปคนเดียวต้องมีเอกสารยินยอมจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอ กรณีพ่อหรือแม่เลี้ยงดูคนเดียวต้องมีเอกสารดังกล่าวจากฝ่ายผู้เลี้ยง หรือเดินทางกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีเอกสารยินยอมจากอีกฝ่ายพร้อมสำเนา และสูติบัตร ทั้งหมดแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 5. 11.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. 12.แผนการท่องเที่ยวระหว่างพำนักอาศัยในสวีเดนอย่างละเอียด
ขอวีซ่าสวีเดน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน 

เมื่อทำการเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับยื่นวีซ่าสวีเดนเสร็จแล้ว ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้เอาไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้วางแผนประเมินงบที่ต้องใช้ได้แบบครบถ้วน ซึ่งเงินที่ต้องจ่ายส่วนนี้สำหรับการขอวีซ่าสวีเดนต้องเตรียมไว้เท่าไหร่บ้างมาเช็กกันเลย 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,040 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,520 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 760 บาท / ท่าน 

อย่างไรก็ตามทางศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ยังมีบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของทุกคนโดยมีค่าใช้จ่ายตามที่จะบอกต่อไปนี้ 

 • บริการส่ง SMS แจ้งเตือนความคืบหน้าของวีซ่า 70 บาท 
 • บริการส่งเอกสารคืนผ่าน EMS 260 บาท  
 • บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 5 บาท 
 • บริการถ่ายรูป 250 บาท / ชุด 
 • บริการปริ้นท์เอกสารแผ่นละ 25 บาท 

ขั้นตอนการขอวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว 

นี่คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้หากวางแผนขอวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว ปกติแล้วขั้นตอนทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ทันทีหากคุณเตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมเอาไว้ครบถ้วนแล้ว มาศึกษาวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนอย่างละเอียดกันได้เลย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน มีขั้นตอนอะไรบ้าง 

 1. 1.วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนลำดับแรกให้ทำนัดกับทาง VFS Global  หากยังไม่เคยลงทะเบียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อย จากนั้นล็อกอิน เลือกวัน-เวลาที่ต้องการไปยื่นเอกสาร เสร็จแล้วพิมพ์เอกสารแนบไว้สำหรับวันจริง
 2. 2.เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ทำการยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยให้ทำการชำระเงิน (ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต) จากนั้นจึงตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า) สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน
 3. 3.ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็รอผลจากทางศูนย์ฯ ว่าจะออกมาอย่างไร ซึ่งสถานทูตผู้พิจารณาอาจมีการเรียกคุณไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้เดินทางไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือใครเลือกส่งคืนผ่าน EMS ก็รออยู่บ้านได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว แล้วรอผลว่าวีซ่าผ่านหรือไม่

ดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนได้ที่ไหน 

หลังเข้าใจวิธีขอวีซ่าสวีเดนกันไปเรียบร้อย ยังอาจมีข้อสงสัยว่าหากต้องการยื่นวีซ่าสวีเดนสามารถดำเนินการได้ที่ไหน ปัจจุบันจะมีศูนย์สำหรับรับยื่นอยู่เพียงแห่งเดียว ถ้าคุณต้องการขอวีซ่าสวีเดนสามารถจองคิวและทำตามขั้นตอนทั้งหมดโดยเดินทางไปยังศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน VFS Global ได้เลย 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน VFS 

ที่อยู่: 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์: 02-460-7064 

อีเมล: [email protected]  

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

วัน-เวลาเปิดทำการ: เปิดบริการทุกวันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (มีพักเที่ยง) และสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น. 

 

วีซ่าสวีเดน

ข้อควรรู้เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจทำวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยว 

นอกจากเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ แบบละเอียดแล้วก่อนตัดสินใจทำวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยวก็ยังมีบางเรื่องที่ควรรู้เอาไว้สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่า และวางแผนของตนเองให้ได้ในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้

ขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ 

ปกติแล้วในการยื่นวีซ่าสวีเดน ต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบเอกสารหลังการยื่นเรียบร้อยแล้วประมาณ 5-7 วันทำการ ยกเว้นบางกรณีที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก็อาจใช้เวลานานขึ้น ทั้งนี้คุณสามารถดำเนินการขอวีซ่าสวีเดนท่องเที่ยวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนวันเดินทางไปเที่ยวสวีเดน 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน สามารถเดินทางไปที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณมีวีซ่าสวีเดนประเภทท่องเที่ยวแล้ว ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวสวีเดนได้ทุกเมือง ทุกจุด ตามแผนการเดินทางของตนเองไม่ว่าจะเป็นกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm), กอเทนเบิร์ก (Gothenburg), คิรูนา (Kiruna), สมอลันด์ (Smaland), แวซโจ (Vaxjo), วิสบี (Visby) และอื่น ๆ ชอบสไตล์ไหนเลือกด้วยตนเองแล้วออกสู่โลกกว้างกันเลย 

สรุป 

นี่คือทุกเรื่องที่ควรรู้สำหรับวิธีขอวีซ่าสวีเดนสำหรับใครวางแผนอยากออกไปฮันนีมูน เปิดประสบการณ์ด้วยทริปเที่ยวสวีเดน อย่างไรก็ตามหากวางแผนไปยุโรปการมี ประกันเดินทางต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น ๆ เลยก็ซ่าได้ จึงอยากแนะนำให้รู้จักกับ ประกันเดินทางสวีเดน เดินทางอุ่นใจทั่วโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สมัครง่ายผ่านออนไลน์ ใช้ยื่นวีซ่าทั่วโลกผ่านแบบสุดชิล คุ้มครองโควิด-19 พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ไลฟ์สไตล์แบบไนก็วางใจได้แน่นอน 

Table of Contents

You May Also Like

ขอวีซ่าฟินแลนด์
บทความ

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ปี 2567

วางแผนเที่ยวปีนี้ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี 2024 ปีนี้มีการวางแผนเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ทาง LUMA ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศทีไหนดีและควรซื้อจากบริษัทไหน ด้วยการคัดเลือกครั้งนี้ จะดู ความกว้างของการให้บริการ และประเทศที่ครอบคลุม ความคุ้มครองที่มอบให้ เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ โดย LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ละนำเสนอ 5 …

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี
บทความ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี 2567

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายมีให้เลือกค่อนข้างเยอะในทุกวันนี้ และด้วยข้อมูลที่คอนข้างเยอะ รายละเอียดที่ต้องสนใจเยอะ ทำให้การตัดสินใจอาจจะลำบากกว่าที่ควรเป็น LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่าบริษัทไหนดีอย่างไร LUMA AXA MTL LMG Pacific Cross Allianz Ayudhya วิริยะประกันภัย April Falcon Insurance ในเมื่อเลือกแล้ว …

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …