รวมเรื่องต้องรู้ก่อนทำวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง จากการที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มเบาบางลงไป โดยเฉพาะการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในแถบยุโรป ที่นับเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลาย ๆ คน แต่การเดินทางไปยังกลุ่มประเทศยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่า หรือใบอนุญาตเข้าเมือง หรือเข้าประเทศกันเสียก่อน จึงจะสามารถเดินทางไปได้ แต่ถ้าหากจะเดินทางไปท่องเที่ยวหลาย ๆ กลุ่มประเทศในยุโรปที่อยู่ใกล้ ๆ กันจะต้องทำอย่างไร เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า วีซ่าเชงเก้นกันมาบ้างแล้ว วันนี้เราได้รวมข้อมูลสำคัญ ๆ มาฝากกันว่าวีซ่าเชงเก้นคืออะไร? มีประโยชน์ และใช้ทำอะไรได้บ้าง? กับรวมเรื่องต้องรู้ ก่อนทำวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรปได้ร่วมกันทำข้อตกลงที่เรียกว่า เชงเก้น หรือ Schengen Agreement ขึ้นมา ซึ่งเนื้อหาหลักในข้อตกลงร่วมกันก็คือ เพื่อให้กลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกเชงเก้น สามารถเดินทางไปมาระหว่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า ซึ่งข้อตกลงนี้ได้รวมเอานักท่องเที่ยวเข้าเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงดังกล่าวด้วย โดยวีซ่าเชงเก้น หรือใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ จะมีอายุไม่เกิน 90 วัน ใช้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ทั้งหมด

เชงเก้นคืออะไร

ประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้าง

นับถึงตอนนี้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นมีทั้งหมด 26 ประเทศแล้ว จากรายชื่อทั้งหมดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศได้ โดยการทำวีซ่าเพียงครั้งเดียว ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรืออียู จำนวน 22 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ก อิตาลี ฮังการี กรีซ สวีเดน สเปน ออสเตรีย เบลเยี่ยม เอสโทเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปรตุเกส โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ แลตเวีย ลิธัวเนีย สาธารณรัฐเชก ลักเซมเบิร์ก มอลตา และยังมีประเทศที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มสมาชิกอียูอีก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ก็สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นได้เช่นเดียวกัน

รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

จริง ๆ แล้ววีซ่าเชงเก้นไม่ได้มีประเภทเดียว ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน สำหรับการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว ควรเลือกวีซ่าประเภท C หรือวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกกันว่าวีซ่าท่องเที่ยวนั่นเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วีซ่าเชงเก้นประเภท A (สำหรับเปลี่ยนเครื่อง)

เป็นประเภทของวีซ่าสำหรับเปลี่ยนเครื่อง (Transit) ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางโดยเครื่องบิน จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง และต้องแวะพักเปลี่ยนเครื่องในกลุ่มประเทศเชงเก้น หากต้องการเดินทางออกนอกเขตสนามบิ ก็ให้ทำวีซ่าประเภท A แต่ถ้าไม่ต้องการออกจากสนามบินก็ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า

 1. วีซ่าเชงเก้นประเภท B (สำหรับทางผ่าน)

วีซ่าประเภท B ค่อนข้างคล้ายกับวีซ่าประเภท A สำหรับกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องเช่นกัน เพียงแต่วีซ่าเชงเก้นประเภท B จะมีอายุ 5 วัน ออกให้กับผู้เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยจุดหมายปลายทางไม่ใช่กลุ่มประเทศเชงเก้น หากแวะผ่านประเทศดังกล่าวสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้

 1. วีซ่าเชงเก้นประเภท C (สำหรับการเดินทางระยะสั้น)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวหลาย ๆ ประเทศ ในกลุ่มประเทศยุโรปช่วงเวลาสั้น ๆ มีให้เลือกทั้งแบบ Single Entry เดินทางเข้าออกครั้งเดียวแบบ Double Entry เดินทางเข้าออกได้ 1-2 ครั้ง และแบบ Multiple Entry เดินทางเข้าออกหลายครั้ง มีระยะเวลาอนุญาตให้พักแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี แต่ไม่ว่าเลือกแบบใดก็ตาม นักท่องเที่ยวจะสามารถพักในกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้งหมดได้ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

 1. วีซ่าเชงเก้นประเภท D (สำหรับพักระยะยาวเกิน 90 วัน)

เป็นการขอวีซ่าเข้าประเทศ และขอพักอยู่เกินกว่า 90 วัน แต่วีซ่าประเภท D จะใช้เข้าประเทศอื่นไม่ได้ หากต้องการเดินทางไปเที่ยวชั่วคราวระหว่างประเทศกลุ่มเชงเก้นด้วยกัน ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและเงื่อนไขของสถานทูตประเทศนั้น ๆ เป็นกรณี ๆ ด้วย หรือสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ แต่ต้องกลับมาพักที่ประเทศที่ขอวีซ่าประเภทนี้ไว้

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ข้อมูลวีซ่าเชงเก้น, รวมเรื่องต้องรู้ก่อนทำวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)
วีซ่าเชงเก้น

การขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ต้องทำอย่างไรบ้าง

การขอวีซ่าเชงเก้นจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปสะดวกสบายมากขึ้น และยังช่วยลดความยุ่งยากในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเชงเก้นสามารถทำได้ โดยขอที่สถานทูตของประเทศต้นทางประเทศแรกที่เดินทางไป เราจะมาดูกันว่า ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

ตรวจสอบพาสปอร์ต

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน หลังจากวันที่เราเดินทางกลับ และมีหน้าว่างเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 2 หน้า สำหรับกรณีที่พาสปอร์ตหมดอายุและจะทำพาสปอร์ตใหม่ ให้นำพาสปอร์ตเก่าไปให้เจ้าหน้าที่ดูในวันสัมภาษณ์ด้วย

เตรียมเอกสารทำวีซ่า

เริ่มจากการดาวน์โหลดใบคำขอในเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศที่เราจะเดินทางหลัก เช่น ตั้งใจไปประเทศฝรั่งเศสนานที่สุด และไปเที่ยวประเทศอื่น ๆ อีกสองสามประเทศ ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศฝรั่งเศส หรือยื่นขอวีซ่าประเทศแรกที่เราเดินทางไปถึง เมื่อจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนดไว้ ให้ยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางประมาณ 3 เดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือสีโทนอ่อน อายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามตกแต่งหรือรีทัชภาพ จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • หนังสือรับรองรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน ขอจากธนาคาร
 • เอกสารประกอบอย่างอื่น เช่น สำเนาตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตั๋วเดินทาง ใบจองที่พัก
 • แผนการเดินทาง ที่ระบุว่าไปประเทศไหน พักกี่วันกี่คืน พักที่ไหน เดินทางด้วยอะไร เช่น รถไฟ รถบัส รถตู้
 • กรณีที่ได้รับเชิญจากบริษัท หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ให้ระบุให้ชัดว่าเชิญเนื่องจากวัตถุประสงค์อะไร
 • กรณีเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ต้องมีหนังสือรับรองความสัมพันธ์ว่าเป็นญาติ พี่น้อง ฯลฯ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของผู้ที่เราจะไปเยี่ยม
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ที่กำหนดวงเงินในการคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.3 ล้านบาทที่ให้ความคุ้มครองตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าเชงเก้น 2,500 บาท 

ประเทศใดบ้างในยุโรปที่สามารถใช้ประกันการเดินทาง ประกอบในการยื่นคำขอวีซ่า

สำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นในการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปนั้นมีข้อกำหนดให้ต้องมีเอกสารการทำประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.3 ล้านบาทที่ให้ความคุ้มครองตลอดการเดินทางและที่สำคัญต้องเป็นบริษัทประกันที่สถานทูตให้การยอมรับเท่านั้น

สมัครวีซ่าเชงเก้น

เหตุผลที่ทำวีซ่าไม่ผ่าน

หลังจากยื่นเอกสารขอวีซ่าครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องรอการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ หลังจากสอบสัมภาษณ์แล้ว ถูกปฏิเสธการขอวีซ่าจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า โดยเหตุผลส่วนใหญ่ที่ไม่อนุมัติวีซ่า มีดังนี้

 • ไม่มีเอกสารยืนยันเหตุผลในการเดินทางที่ครบถ้วน
 • รายได้ต่ำกว่าที่กำหนด ทำให้ประเมินได้ว่า อาจไม่มีทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทางได้เพียงพอ
 • ตรวจสอบได้ว่าอาจมีเจตนาหลบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
 • เป็นบุคคลที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในบางประเทศที่เดินทางไป

 

ในกรณีไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้น ให้อ่านเหตุผลให้ชัดเจน เพื่อใช้ปรับปรุงในการยื่นขอวีซ่าครั้งต่อไป แต่หากคิดว่าเอกสารการสมัครทุกอย่างครบถ้วนถูกต้อง ก็สามารถขออุทธรณ์คำตัดสินวีซ่าเชงเก้นได้เช่นกัน

แม้การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศยุโรปจะมีเงื่อนไขอยู่ไม่น้อย แต่หากทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารให้ครบถ้วนแล้ว การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศยุโรป ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ส่วนใครที่กำลังมองหาประกันการเดินทางเพื่อใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น LUMA ก็มีแผนประกันเดินทางต่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของการขอวีซ่าเชงเก้นและการเดินทางในประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป ให้ผู้เชี่ยวชาญของ LUMA ช่วยคุณค้นหาและมอบแนะนำในการเลือกแผนประกันเดินทางต่างประเทศที่เหมาะสมกับทริปต่อไปของคุณ

Table of Contents