รวมครบทุกขั้นตอนการขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว 2024

“ประเทศเนเธอร์แลนด์” ดินแดนแห่งดอกทิวลิป หรือบางคนจะเรียกเมืองกังหันลม เมืองแห่งจักรยานก็ตามสะดวก เป็นอีกจุดหมายยอดนิยมของคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตของผู้คน อากาศอันแสนบริสุทธิ์การได้ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์สักครั้งจึงเป็นประสบการณ์สุดน่าประทับใจ ซึ่งใครกำลังมีแผนเดินทางจริง ๆ สิ่งสำคัญมากสุดต้องยกให้กับการขอ “วีซ่าเนเธอร์แลนด์” แล้วต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง คำตอบทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้ว  

ทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 

ก่อนจะไปรู้วิธีขอวีซ่าเนเธอรแลนด์ ลำดับแรกควรต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้กันสักเล็กน้อย สำหรับวีซ่าเนเธอร์แลนด์เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวต้องเลือกทำวีซ่าเชงเก้น หรืออีกมุมหนึ่งคนที่นี่จะเรียกว่าวีซ่าพำนักระยะสั้น เมื่อผ่านแล้วสามารถอยู่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน กรณีที่คุณต้องต่อเครื่องบินในประเทศนี้ก็ต้องใช้วีซ่ายื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน  

คุณสมบัติการขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ 

หากคุณมีเป้าหมายชัดเจนในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวสิ่งแรกที่ควรรู้นั่นคือต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีคดีร้ายแรงติดตัว ไม่ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มีสุขภาพแข็งแรง อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากต่ำกว่านั้นต้องเดินทางกับผู้ปกครอง หรือเดินทางคนเดียวและมีเอกสารยืนยัน ส่วนใครยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อนจะต้องเข้าไปตรวจอัตลักษณ์บุคคล (สแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าที่ศูนย์บริการวีซ่าเนเธอร์แลนด์ด้วย 

เอกสารสำคัญเตรียมให้พร้อมสำหรับขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

ในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ เรื่องของเอกสารเป็นสิ่งที่ต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนเพื่อเวลาถึงขั้นตอนขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์จริงแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำใหม่ หรือยื่นเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งเอกสารทั้งหมดผู้ขอวีซ่าทุกคนต้องเตรียมประกอบไปด้วย 

 1. 1.แบบฟอร์มการขอวีซ่าด้วยวิธีกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  โดยคุณต้องล็อกอินเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์แล้วทำตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งหมด เสร็จแล้วปริ้นท์ออกมาแนบกับเอกสารอื่น อย่างไรก็ตามกรณีไม่สะดวกใช้วิธีนี้จะปริ้นท์แบบฟอร์มเพื่อกรอกด้วยปากกาก็ได้เช่นกัน 

ปล. ต้องปริ้นท์เอกสาร เพื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน 

 1. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุมากกว่า 3 เดือน โดยเริ่มนับจากวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาจำนวน 2 ใบ หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ติดตัวมาด้วย
 2. 3.หลักฐานเกี่ยวกับการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หากไม่มีชื่อภาษาอังกฤษต้องเขียนกำกับเอาไว้บริเวณชื่อภาษาไทยที่ระบุไว้บนเอกสารด้วย
 3. 4.เอกสารยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะอาชีพ ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ประกอบไปด้วย
 • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ แนะนำให้แจ้งจำนวนวันและระยะเวลาของการลาหยุดเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา 
 • เจ้าของธุรกิจ แสดงหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษา 
 1. 5.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. 6.เอกสารการจองที่พักโรงแรมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์
 3. 7.แผนการท่องเที่ยวอย่างละเอียด
 4. 8.ประกันเดินทางต่างประเทศ รวมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไว้แล้วต้องมีวงเงินครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 5. 9.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. 10.สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเดินทางคนเดียว ต้องมีสูติบัตร และเอกสารยืนยันจากพ่อแม่ผู้ปกครองออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษ หากเด็กเดินทางกับพ่อหรือแม่แค่คนเดียวต้องมีเอกสารยืนยันจากอีกฝ่ายด้วย เอกสารนี้มีทั้งตัวจริงและสำเนา
 7. 11.รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. เห็นตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ อายุถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก หน้ากาก หรืออุปกรณ์ปกปิดใบหน้ายกเว้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางศาสนา
วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ค่าใช้จ่ายเมื่อต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ 

เมื่อเตรียมเอกสารสำหรับขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ทุกอย่างครบถ้วนแล้วอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือ เงินที่ต้องใช้เพื่อยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสามารถระบุตามเงื่อนไขที่ศูนย์บริการได้กำหนดเอาไว้ ดังนี้ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,200 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,600 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 662 บาท / ท่าน 

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางศูนย์จึงมีบริการพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยค่าใช้จ่ายมีดังต่อไปนี้ 

 • บริการส่ง SMS แจ้งเตือนข้อมูลระหว่างรอวีซ่า 70 บาท 
 • บริการส่งเอกสารคืนผ่าน EMS 260 บาท  
 • บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 5 บาท 
 • บริการถ่ายรูปชุดละ 250 บาท 
 • บริการปริ้นท์เอกสารแผ่นละ 25 บาท 
 • บริการยื่นเอกสารนอกเวลาทำการปกติ 1,400 บาท  
 • บริการยื่นเอกสารแบบ Walk-in ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า 1,500 บาท 

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์แบบครบถ้วน 

จะเห็นว่าการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ ย่อมช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม คราวนี้ก็มาถึงวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งยืนยันว่าหากคุณเตรียมทุกอย่างครบถ้วนก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น ทำตามสเต็ปต่อไปนี้ได้เลย 

แนะนำวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ 

 1. 1.วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ขั้นตอนแรกทำการนัดหมายกับทาง VFS Global  ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วทำตามวิธีที่ระบุ จากนั้นจึงเลือกวัน-เวลาสำหรับทำวีซ่ากันได้เลย
 2. 2.เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ พร้อมเอกสารทั้งหมดยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ หากทุกอย่างเรียบร้อยก็ชำระเงิน (ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต) แล้วเข้าสู่ขั้นตอนตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ได้แก่ สแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า (เฉพาะคนที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน)
 3. 3.ทางศูนย์จะส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานทูตเพื่อพิจารณาโดยสถานทูตอาจมีการเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้  จากนั้นจะมีการแจ้งให้ไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือใครเลือกส่งคืนผ่าน EMS ก็จะสะดวกกว่า ท้ายที่สุดต้องลุ้นว่าวีซ่าของคุณจะผ่านหรือไม่เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว

สถานที่สำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์กันเรียบร้อยแล้ว สำหรับสถานที่ในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันจะเป็นศูนย์บริการรับคำร้องวีซ่าเนเธอร์แลนด์ VFS Global  

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS) 

ที่อยู่: อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้องเลขที่ 404-405 ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-460-7066 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

วัน-เวลาทำการ: เปิดยื่นขอวีซ่าเฉพาะวันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 

รับผลวีซ่าและรับหนังสือเดินทางคืนเฉพาะ วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ 

ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่วางแผนอยากเดินทางไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์และต้องการขอวีซ่าเพื่อการเดินทางอย่างถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด  

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ 

สำหรับคนที่อยากมีทริปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ปกติแล้วหลังทำการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์และชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยจะมีระยะเวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ และสามารถขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์สามารถทำได้ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน ก่อนวันเดินทาง 

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

พื้นที่สามารถเที่ยวได้เมื่อมีวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ 

หลังได้รับวีซ่าเนเธอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อย ทุกคนสามารถตะลุยเที่ยวเนเธอร์แลนด์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam), อูเทร็คท์ (Utrecht), ฮาร์เลม (Haarlem), ไลเด้น (Leiden), กรุงเฮก (The Hague), โกรนิงเงิน (Groningen) เป็นต้น ยกเว้นการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มดัตช์แคริบเบียน (กลุ่มดินแดนที่ยังปกครองด้วยเนเธอร์แลนด์บริเวณทะเลแคริบเบียน) ได้แก่ อารูบา, โบแนร์, คูราเซา, ซาบา, ซินต์เอิสตาซียึส และ เซนต์มาติน ต้องมีวีซ่าเฉพาะ (วีซ่าดัตช์แคริบเบียน) ของกลุ่มดินแดนเหล่านี้ 

สรุป 

นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว หากคุณมีแพลนในอนาคตอันใกล้ว่าจะเดินทางไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์สามารถทำตามขั้นตอนทั้งหมดกันได้เลย แต่อย่าลืมวา ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ คือสิ่งสำคัญทั้งเพื่อคุ้มครองด้านวงเงินกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และยังช่วยให้ขอวีซ่าผ่านง่ายขึ้น  เดินทางอุ่นใจไปได้ทั่วโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท พร้อมให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าทั่วโลกแบบไร้กังวล คุ้มครองโควิด-19 มีทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี สมัครออนไลน์แล้วรับเอกสารทันที ดีแบบนี้ห้ามพลาด! 

 

Table of Contents

You May Also Like

ขอวีซ่าฟินแลนด์
บทความ

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ปี 2567

วางแผนเที่ยวปีนี้ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี 2024 ปีนี้มีการวางแผนเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ทาง LUMA ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศทีไหนดีและควรซื้อจากบริษัทไหน ด้วยการคัดเลือกครั้งนี้ จะดู ความกว้างของการให้บริการ และประเทศที่ครอบคลุม ความคุ้มครองที่มอบให้ เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ โดย LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ละนำเสนอ 5 …

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี
บทความ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี 2567

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายมีให้เลือกค่อนข้างเยอะในทุกวันนี้ และด้วยข้อมูลที่คอนข้างเยอะ รายละเอียดที่ต้องสนใจเยอะ ทำให้การตัดสินใจอาจจะลำบากกว่าที่ควรเป็น LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่าบริษัทไหนดีอย่างไร LUMA AXA MTL LMG Pacific Cross Allianz Ayudhya วิริยะประกันภัย April Falcon Insurance ในเมื่อเลือกแล้ว …

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …