รวมขั้นตอนการขอวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยวฉบับปี 2024

“เอสโตเนีย” ประเทศทางตอนเหนือของยุโรปซึ่งหลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นัก แต่ถ้าได้ลองศึกษาข้อมูลจะพบว่ามีความน่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมสวย ๆ และที่เที่ยวแนวธรรมชาติ ซึ่งใครอยากเปิดประสบการณ์เที่ยวเอสโตเนียสักครั้งในชีวิต สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนั่นคือ “วีซ่าเอสโตเนีย” จึงขอรวมเอาทุกขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนียฉบับปี 2023 มาให้ทุกคนได้ลองทำตามกันเลย ไม่ยากอย่างที่คิด! 

ข้อมูลควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยว 

ก่อนศึกษาวิธีขอวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยว อยากให้ทำความเข้าใจเบื้องต้นกันสักเล็กน้อย สำหรับคนที่วางแผนอยากไปเที่ยวประเทศนี้ต้องทำการขอวีซ่าเอสโตเนียพำนักอาศัยระยะสั้น (วีซ่าท่องเที่ยว) ซึ่งจะใช้เป็น “วีซ่าเชงเก้น” สามารถอยู่ในเอสโตเนียและประเทศกลุ่มเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน หากเตรียมเอกสารพร้อมและเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยว 

ผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเอสโตเนียต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบรับรองจากพ่อแม่ออกโดยอำเภอ) ไม่เป็นผู้มีคดีร้ายแรงติดตัวหรือถูกศาลสั่งห้ามออกนอกประเทศในทุกกรณี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้ระหว่างการท่องเที่ยวไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และถ้าหากคุณพึ่งเคยขอวีซ่าเอสโตเนีย (วีซ่าเชงเก้น) เป็นครั้งแรกจะต้องมีการเก็บอัตลักษณ์หรือไบโอเมตริกซ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วย 

วีซ่าเอสโตเนีย

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย 

อย่างที่บอกไปว่าการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อยื่นวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยวจะช่วยให้โอกาสผ่านการพิจารณาเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม จึงขอลิสต์รายการเอกสารสำหรับขอวีซ่าเอสโตเนียทั้งหมดแบบละเอียดให้ทุกคนได้เช็กแล้วดำเนินการทันที 

 1. 1.แบบฟอร์มการขอวีซ่า  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ปริ้นท์ออกมาพร้อมกับเอกสาร มีลายเซ็นผู้ยื่นขอวีซ่า แนบไปพร้อมกันในวันไปยื่นเอกสาร
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากเอสโตเนีย ต้องออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา มีหน้าว่างเหลือไม่ต่ำกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ (หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้ติดมาด้วย)
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. ยาว 4.5 ซม. มองเห็นศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่มีอุปกรณ์สวมใส่ปิดบังใบหน้า เช่น แว่นดำ หมวก ผ้าคลุม ยกเว้นการแต่งตัวตามหลักศาสนา อายุรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
 4. 4.ประกันเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 5. 5.แผนการเดินทางอย่างละเอียดพร้อมจุดหมายปลายทางทุกแห่งในทริป
 6. 6.เอกสารการจองเที่ยวบินไป-กลับ (แต่ไม่แนะนำให้ซื้อก่อนหากผลยังไม่อนุมัติ)
 7. 7.เอกสารการจองที่พักตลอดช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในเอสโตเรียและกลุ่มประเทศเชงเก้น
 8. 8.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 9. 9.เอกสารยืนยันตัวตนด้านการทำงานตามกลุ่มอาชีพของแต่ละคน ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แบ่งออกได้ 3 ประเภท ประกอบไปด้วย
 • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ (มีหัวกระดาษชื่อองค์กร) ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินเดือน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดให้ชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่ตนเองศึกษา (หัวกระดาษสถาบัน) 
 1. 10.หลักฐานยืนยันด้านการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีประเภทออมทรัพย์ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร เป็นต้น
 2. 11.ผู้เยาว์เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับพ่อแม่คนใดคนหนึ่ง ต้องมีเอกสารรับรอง หรือเอกสารสิทธิ์ในการเลี้ยงดูออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษ หรือเอกสารรับรองให้เดินทางไปกับบุคคลอื่นที่ระบุความสัมพันธ์ชัดเจน และสูติบัตรของเด็ก เอกสารทั้งหมดใช้ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ
 3. 12.สำเนาบัตรประชาชนผู้ยืนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมเมื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย 

อีกสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ไว้ด้วยนั่นคือค่าธรรมเนียมทั้งหมดเมื่อดำเนินการยื่นวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยว เพื่อจะได้ประเมินงบของตนเองและจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ มาเช็กกันเลยว่าค่าใช้จ่ายทำวีซ่าเอสโตเนียอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,500 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 1,030 บาท / ท่าน 

แต่สำหรับใครที่มีเวลาน้อย อยากได้บริการเสริมพิเศษอื่นเพื่อความสะดวก ทางศูนย์รับยื่นฯ ก็พร้อมดำเนินการให้เช่นกัน 

 • บริการศูนย์วีซ่าเคลื่อนที่ 3,920 บาท 
 • บริการพรีเมี่ยมเลาจน์ 2,530 บาท 
 • บริการยื่นเอกสารนอกเวลาทำการ 2,450 บาท 
 • บริการแปลเอกสาร 550 บาท 
 • บริการส่งคืนเอกสารด้วย EMS และโทรแจ้งสถานะด้วยระบบอัตโนมัติ 350 บาท 
 • บริการส่งคืนเอกสาร หนังสือเดินทาง 270 บาท 
 • บริการถ่ายรูป 270 บาท 
 • บริการกรอกแบบฟอร์ม 230 บาท 
 • บริการโทรแจ้งสถานะด้วยระบบอัตโนมัติ 120 บาท 
 • บริการส่ง SMS 80 บาท 
 • บริการปริ้นท์เอกสารแผ่นละ 30 บาท 
 • บริการถ่ายเอกสาร แผ่นละ 6 บาท  
วีซ่าเอสโตเนีย

เช็กขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนียแบบละเอียด 

อีกข้อมูลสำคัญที่ทุกคนควรรู้เอาไว้นั่นคือวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย ซึ่งถ้าทำตามสิ่งที่จะบอกทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด มาเช็กรายละเอียดวิธีขอวีซ่าเอสโตเนียประเภทนี้ผ่านบริการของศูนย์ VFS Global และทำตามกันเลย 

 1. 1.คลิกเข้าไปยังหน้าเว็บศูนย์บริการ  จองนัดหมาย สมัครสมาชิกถ้ายังไม่เคยทำมาก่อน ล็อกอินแล้วกำหนดวัน-เวลาที่ตนเองสะดวกยื่นเอกสารได้เลย
 2. 2.เมื่อถึงวันยื่นจริงต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดมาให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเรียบร้อย จากนั้นจึงทำการชำระเงิน (รับทั้งเงินสดและบัตรเครดิต) ทำการเก็บอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ) เฉพาะคนที่ยังไม่เคยตรวจไบโอเมตริกซ์
 3. 3.ศูนย์ฯ จะส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้สถานทูตฟินแลนด์ (ใช้ร่วมกัน 2 ประเทศ) พิจารณา หากไม่มีปัญหาใด ๆ ก็จะส่งคืนหนังสือเดินทาง และรอผลพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยวต้องดำเนินการที่ไหน 

อย่างที่อธิบายไปจากวิธีขอวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยวว่าในประเทศไทยเองไม่ได้มีสถานทูตของเอสโตเนีย การพิจารณาและดำเนินการอนุมัติวีซ่าเอสโตเนียจึงเป็นหน้าที่ของสถานทูตฟินแลนด์ ซึ่งใครจะยื่นวีซ่าเอสโตเนียหลัก ๆ แล้วจะดำเนินการได้ 2 แห่ง ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือความคุ้นชิน ได้แก่ 

 1. 1.ศูนย์รับยื่นวีซ่าฟินแลนด์ VFS Global

ที่อยู่: เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404–405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-460-7057  

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

วัน-เวลาให้บริการ: วันจันทร์ วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์( ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า) 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.   

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย 

ที่อยู่: อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

เว็บไซต์: finlandabroad.fi 

อีเมล: [email protected] 

กรณียื่นตรงกับสถานทูตต้องนัดคิวผ่านเว็บไซต์ศูนย์รับยื่นเท่านั้น โดยทางสถานทูตจะรับยื่นวีซ่าแค่ 2 วัน คือ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 11.30 น. 

วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนียใช้เวลาในการขอกี่วัน 

ใครที่อยากสัมผัสกับความแตกต่างด้วยการไปเที่ยวเอสโตเนียเมื่อตัดสินใจยื่นวีซ่าเอสโตเนียแล้วต้องรอทางสถานทูตพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ ทั้งนี้สามารถขอวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนวันเดินทาง (แนะนำให้ขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนียไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณมีวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยวเรียบร้อย ก็สามารถเดินทางเที่ยวเอสโตเนียได้ทุกจุดของประเทศตามต้องการโดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตขอแนะนำ เช่น กรุงทาลลินน์ (Tallinn) เมมืองหลวงของประเทศ, เมืองปาร์นู (Parnu) เมืองที่มีชายหาดงดงามไม่แพ้จุดไหนบนโลก, เมืองตาร์ตู (Tartu) มนต์ขลังแห่งสถาปัตยกรรมความงดงาม และทุกจุดของประเทศแบบไม่ต้องกังวลใจ 

สรุป 

นี่คือวิธีขอวีซ่าเอสโตเนียประเภทท่องเที่ยวสามารถนำไปทำตามทีละขั้นตอนกันได้เลย ซึ่งใครวางแผนจะเปิดความพิเศษให้กับตนเองด้วยการเที่ยวเอสโตเนีย สิ่งสำคัญมากคือต้องมี ประกันเดินทาง เพื่อใช้ขอวีซ่าและการท่องเที่ยวแบบไร้กังวล ขอแนะนำ ประกันเดินทางเอสโตเนีย เดินทางไปที่ไหนก็อุ่นใจทั่วโลก ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ยื่นวีซ่าหายห่วง คุ้มครองโควิด-19 สมัครออนไลน์แล้วรับเอกสารทันที ตัวเลือกดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด! 

Table of Contents