แนะนำขั้นตอนทำวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยวอัปเดตฉบับ 2024

“เดนมาร์ก” อีกหนึ่งประเทศในทวีปยุโรปที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสมาแรงอย่างมากโดยเฉพาะชาวไทยที่อยากลองสัมผัสกับวิถีชีวิต อาหาร และดื่มดำกับนมโคซึ่งว่ากันว่าอร่อยติดอันดับต้น ๆ ของโลก แต่การจะไปเที่ยวเดนมาร์กของบ้านเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “วีซ่าเดนมาร์ก” อันเปรียบเสมือนใบเบิกทางเพื่อให้สามารถตะลุยได้ทุกจุดอย่างไม่ต้องกังวลใจ จึงอยากพาทุกคนมาศึกษาวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์กแบบละเอียดยิบฉบับปี 2023 กันได้เลย 

ขอวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยว ต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้ 

สำหรับวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวีซ่าพำนักอาศัยระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น) ซึ่งคนไทยที่จะเดินทางไปยังดินแดนโคนมต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อได้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วสามารถเที่ยวและอยู่อาศัยที่เดนมาร์กไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ลองมาเช็กข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุด 2023 สำหรับวิธีขอวีซ่าเดนมาร์กประเภทนี้กันเลยดีกว่า 

วีซ่าเดนมาร์ก

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก 

หากคุณต้องการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก เบื้องต้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เด็กต่ำกว่า 18 ปี จะขอวีซ่าเดนมาร์กต้องมีเอกสารยืนยันจากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งออกให้โดยอำเภอที่ตนองอยู่อาศัย) ไม่เป็นผู้ทำผิดคดีตามกฎหมายรุนแรง หรือเป็นผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยระหว่างท่องเที่ยวที่เดนมาร์ก  

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก 

หากจะบอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากสุดของการยื่นวีซ่าเดนมาร์กคงไม่ใช่เรื่องผิดนัก ถ้าหากเอกสารไม่ครบก็ต้องเสียเวลาจัดเตรียม จองคิว และดำเนินการใหม่ทั้งหมด ดังนั้นใครที่คิดขอวีซ่าเดนมาร์ก ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อม เช็กลิสต์กันเลย 

 1. 1.Cover Letter เป็นการกรอกข้อมูลของตัวผู้ขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์  จากนั้นก็ปริ้นท์ออกมาแนบไว้ในวันยื่นเอกสาร (เอกสารนี้ยังสามารถใช้ได้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังไอซ์แลนด์ (Iceland) กรีนแลนด์ (Greenland) และ หมู่เกาะแฟโร (the Faroe Islands) ได้ด้วย 

ปล. ต้องมีเอกสาร Checklist พร้อมเซ็นลายเซ็นตามที่ระบุเอาไว้ด้วย  

 1. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงฉบับปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับเมืองไทย มีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายสำเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการแก้ไข และหน้าที่มีวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น อังกฤษ หรือสหรัฐฯ (หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้นำติดมาด้วย)
 2. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้า ยกเว้นแต่งตัวตามข้อกำหนดทางศาสนา มองเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงบ่า 1 รูป
 3. 4.เอกสารยืนยันตัวตนการทำงานตามอาชีพของผู้ขอวีซ่า แบ่งได้ 3 ประเภท ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่
 • พนักงานบริษัท ใช้เป็นจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ ระบุจำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษา 
 1. 5.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 2. 6.เอกสารยืนยันทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีออมทรัพย์มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) 3 เดือนขึ้นไป
 3. 7.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 4. 8.เอกสารการจองโรงแรมทุกวันตลอดการพำนักในประเทศเดนมาร์ก
 5. 9.ประกันเดินทางต่างประเทศ ความคุ้มครองเหมารวมทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุวงเงินไม่น้อยกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 6. 10.แผนการเดินทางตลอดทริปในเดนมาร์กอย่างละเอียด
 7. 11.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีสูติบัตร และเอกสารยืนยันจากพ่อแม่ผู้ปกครองออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่เดินทางกับพ่อหรือแม่แค่คนเดียวต้องมีเอกสารยืนยันจากอีกฝ่ายด้วย ซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องใช้ทั้งตัวจริงและสำเนา
วีซ่าเดนมาร์ก

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยว 

อีกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าเดนมาร์กนั่นคือค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ทั้งหมด เพื่อให้การวางแผนด้านงบประมาณเป็นไปอย่างแม่นยำ ควบคุมให้อยู่ตามแพลนที่ประเมินไว้ ซึ่งการยื่นวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยวต้องมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,200 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,600 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 520 บาท / ท่าน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางศูนย์จึงมีบริการพิเศษ เพิ่มเติมตามเหมาะสมโดยค่าใช้จ่ายมีดังต่อไปนี้ 

 • บริการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลผลการขอวีซ่า 80 บาท 
 • บริการส่งเอกสารคืนผ่าน EMS 592 บาท  
 • บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 8 บาท 
 • บริการถ่ายรูปชุดละ 280 บาท 
 • บริการปริ้นท์เอกสารแผ่นละ 25 บาท 
 • บริการยื่นเอกสารนอกเวลาทำการปกติ 2,400 บาท  

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก ทำอย่างไรบ้าง 

เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างครบถ้วนแล้วคราวนี้ก็มาถึงวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก ซึ่งหลายคนอาจกังวลใจถึงความยุ่งยาก ขอบอกว่าจริงแล้วมีขั้นตอนไม่เยอะและยังใช้เวลารวดเร็วอีกต่างหาก สามารถทำตามคำแนะนำทั้งหมดนี้เลย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก ทำได้ไม่ยาก 

 1. 1.วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์กเริ่มจากต้องทำการนัดหมายกับ VFS Global ลงทะเบียนให้เรียบร้อย จากนั้นจึงเลือกวัน-เวลาที่ตนเองสะดวกเพื่อเตรียมทำวีซ่ากันได้เลย
 2. 2.เมื่อถึงวันนัดหมายให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ พร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด รับบัตรคิวแล้วยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ถ้าไม่มีปัญหาใดให้ชำระเงิน (ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต) ตามด้วยการตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า) สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน
 3. 3.ทางศูนย์รับยื่นฯ จะส่งเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ไปยังสถานทูตเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ทางสถานทูตอาจขอเรียกสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลังทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อยทางศูนย์รับยื่นฯ จะแจ้งให้ไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืน แต่ตอนนี้จะมีแค่บริการส่งคืนผ่าน EMS ก็ทำได้เช่นกัน (ต้องเลือกตอนจองวันนัดหมาย) สุดท้ายคือรอผลการอนุมัติ เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยวแล้ว

วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์กต้องขอที่ไหน 

จากวิธีขอวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยวคงเข้าใจกันชัดเจนถึงความสะดวกและง่ายดาย ทั้งนี้ยังอาจมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหากจะยื่นวีซ่าเดนมาร์กต้องทำการยื่นที่ไหน ปัจจุบันสถานที่ยื่นคือศูนย์บริการรับยื่นคำร้องทำเรื่องวีซ่าเดนมาร์ก VFS Global 

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก VFS 

ที่อยู่: เลขที่ 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์: 02-460-7056 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

วัน-เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาสำหรับยื่นวีซ่าตั้งแต่ 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.30 น. 

วีซ่าเดนมาร์ก

ข้อมูลน่าสนใจอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก 

นอกจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้แล้วก็ยังขอเพิ่มเติมเกร็ดเล็กน้อยอีกสักนิดสำหรับใครต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก จะได้วางแผนของตนเองทั้งเรื่องระยะเวลาดำเนินการไปจนถึงวางแผนการเที่ยวให้คุ้มค่ามากที่สุด 

ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก 

คนที่สนใจไปเที่ยวเดนมาร์กแล้วตัดสินใจยื่นวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยวจะมีระยะเวลาพิจารณาผลประมาณ 15 วันทำการ ทั้งนี้หากนับตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวอาจใช้เวลาประมาณ 50 วันทำการ จึงควรวางแผนล่วงหน้าให้ดี และสามารถขอวีซ่าเดนมาร์กล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนเดินทาง 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก สามารถไปที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณดำเนินการทำวีซ่าเดนมาร์กเสร็จครบถ้วน และถือเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถไปเที่ยวเดนมาร์กได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen), เมืองฮิลเลอรอด (Hillerød), เมืองเฮลซิงกอร์ (Helsingør), เมืองอัลบอร์ก (Aalborg), เมืองโอเดนเซ่ (Odense), เมืองเอสบีเยร์ (Esbjerg), ออร์ฮูส (Aarhus) และอื่น ๆ อีกเยอะมาก 

สรุป 

นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าเดนมาร์กประเภทท่องเที่ยว ใครที่วางแผนอยากสัมผัสกับดินแดนโคนมทำตามได้เลย และอย่าลืมเมื่อพร้อมไปเที่ยวเดนมาร์กแล้วอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือ ประกันเดินทาง ซึ่งอยากแนะนำ ประกันเดินทางเดนมาร์ก ทุกเส้นทางทั่วโลกอุ่นใจขึ้นกว่าเดิมด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าทั่วโลกผ่านง่ายมาก คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 เลือกได้ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี สมัครและอนุมัติเร็วผ่านออนไลน์รับกรมธรรม์ทันที จะเที่ยวแบบไหนก็หายห่วง 

Table of Contents